Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТактика слідчого експерименту у формі перевірки показань на місці.

Проведення перевірки показань на місці характеризується такими тактичними особливостями: 1) показання повинні перевірятися лише на тому місці, де відбувалася подія злочину, де йшов (їхав) підозрюваний (обвинувачений, свідок) до місця події, де він залишив сліди чи знаряддя злочину; 2) особа, показання якої перевіряються, повинна сама показувати, де і що відбувалося. Така особа дає згоду на перевірку показань на місці; 3) якщо перевіряються показання декількох осіб, кожна з них виводиться на місце окремо. Групова перевірка суперечить сутності слідчої дії і втрачає своє доказове значення; 4) при перевірці показань на місці неприпустимо відтворювати цинічні дії чи дії, що загрожують безпеці оточуючих осіб, принижують їх честь і гідність. Про такі дії обвинувачений може тільки розповісти на місці; 5) слідчий не повинен допускати у своїх діях чи запитаннях навідних вказівок чи слів.

Тактика перевірки показань на місці передбачає використання різних тактичних прийомів: постановка уточнюючих, доповнюючих чи контрольних запитань; аналіз відповідей особи, показання якої перевіряються; зіставлення показань, що були одержані на допиті, з реальною картиною місця події; надання свідку (обвинуваченому) можливості пояснити розбіжності між показаннями і даними місця події тощо.

Зміна умов дослідів під час слідчого експерименту: мета, завдання, види.

Одним з найбільш ефективних тактичних прийомів слідчого експерименту є рекомендація про проведення багатократних дослідів в одних і тих же умовах. Неодноразове повторення дослідів дозволяє більш ретельно вивчити досліджуване явище, а також переконатися в тому, що отримані результати стабільні і не випадкові. Якщо результати всіх дослідів однакові, то серії з трьох дослідів цілком достатньо, щоб переконатися в їх стабільності. Якщо ж результати щоразу різні, то спочатку необхідно призупинити проведення дослідів, проаналізувати ситуацію, з'ясувати, чи всі умови були виконані, а вже потім провести нову серію дослідів.Складним різновидом зазначеного вище прийому - рекомендації щодо проведення дослідів у змінених умовах. Умови проведення дослідів при цьому змінюються слідчим свідомо, з метою забезпечити більшу наочність достовірності отриманих результатів.

Умови проведення дослідів можуть змінюватися як у бік спрощення, так і в бік ускладнення, в залежності від спочатку отриманих результатів. При цьому перша серія дослідів повинна бути проведена в звичайних умовах, максимально схожих з реальними, а наступні - у змінених. Якщо результати первинних досліджень негативні, тобто свідчать про те, що подія, явище не могло статися в даних умовах, то для підвищення достовірності результатів рекомендується спростити умови проведення експерименту. Якщо навіть в спрощених умовах ми знову отримуємо негативний результат, то довіра до первинного результату ще більш підвищується. Такого роду найбільш ефективні прийоми при проведенні експериментів з метою перевірки показань учасників розслідування, викриття обмов, помилкового алібі і т. д.

Ускладнення умов проведення дослідів застосовується у разі отримання позитивних первинних результатів і також служить засобом перевірки їх достовірності.

В окремих випадках формою зміни умов проведення слідчого експерименту можна вважати заміну виконавців дослідів. При цьому залучаються для участі в дослідах дублери, які в різних серіях дослідів будуть відрізнятися один від одного за ознаками, що мають визначальне значення для одержуваних результатів (зріст, вага, статура, фізична підготовка тощо).

У будь-якому випадку застосовувати зазначені прийоми слід з обережністю, прийняття рішення про їх застосування повинен передувати ретельний розрахунок можливих ризиків, аналіз первинних результатів. На стадії підготовки даних прийомів необхідно визначити ступінь зміни умов, а також максимально точно зафіксувати цю обставину у протоколі слідчої дії. Учасники експерименту повинні бути проінформовані про зміни умов у тій мірі, яку слідчий вважатиме достатньою для реалізації своїх тактичних розрахунків і дотримання прав учасників.

 

Фіксація ходу і результатів слідчого експерименту та оцінка його результатів.

Основним способом фіксації результатів відтворення обстановки та обставин події є протокол.За структурою у протоколі виділяють три частини: вступну, описову та заключну. В описовій частині протоколу відтворення обстановки та обставин події містяться такі відомості: точне місце проведення слідчої дії;метеорологічні, звукові та інші умови; обстановка (якщо її було реконструйовано, то зазначається, як і на підставі яких даних); розміщення учасників перед початком дослідів; зміст кожного досліду; одержані результати та ін. У протоколі відтворення обстановки та обставин події містяться дані про заяви ізауваження учасників слідчої дії (якщо вони мали місце); про час початку ізакінчення відтворення; про попередження учасників щодо нерозголошення даних досудового слідства. Протокол складає особа, яка проводить слідчу дію, а підписують його всі особи, які брали участь у відтворенні обстановки та обставин події, поняті та слідчий.Додатковими способами фіксації результатів відтворення обстановки та обставин події є складання планів і схем, використання фото-, кіно-, відеозйомки, звукозапису. Метою такої фіксації є наочне відображення обстановки та обставин відтворюваної події.

Приступаючи до оцінки результатів, слідчий повинен ще раз переконатися в правильності прийнятого рішення, поставлених цілей і способів їх реалізації.

Про вірогідності результатів слідчого експерименту можна говорити у разі, коли всі виконані досліди привели до одного і того ж результату. Результати дослідів можуть бути позитивними або негативними.Позитивний результат має місце в ситуації, коли в ході дослідів встановлюється можливість здійснення якої-небудь дії, існування факту або настання події.Він дозволяє зробити лише вірогідний висновок про можливість існування явища, факту або вчинення дії в реальності. Доведення факту існування в реальності і причетності до нього конкретної особи вимагає проведення подальшого розслідування і дослідження доказів у сукупності

Негативний результат дослідів має місце у випадках, коли в процесі їх проведення встановлюється неможливість здійснення будь-яких дій, що існування факту або настання події. Вони дозволяють зробити категоричний висновок про те, що дії не проводилися і подія не наставало.Необхідно ще раз ретельно проаналізувати результати, щоб виключити вплив на них випадкових факторів, а також втручання зацікавлених осіб (наприклад, підозрюваного, який є виконавцем дослідів).

Якщо ж результати дослідів не відрізняються стабільністю, одна частина дослідів призводить до одного результату, інша - іншого, то в цілому результати експерименту слід визнати недостовірними, і використовувати їх в процесі доказування не можна

 

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.