Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПерелік транспортних засобів

код транспортного засобу найменування транспортного засобу вантажопідйомність
    умова на значення

 

Водії

код водія ПІБ водія код транспортного засобу посадовий оклад
    Підстановка з визначенням джерела рядків умова на значення

Надання послуг з перевезення

код дата код водія код транспортного засобу витрати палива кілометраж  
маска введення, умова на значення Підстановка з визначенням джерела рядків Підстановка з визначенням джерела рядків умова на значення умова на значення

Зв’язати таблиці бази даних та заповнити їх даними.

Створення запитів

1. Створити запит на вибірку з наступною інформацією: дата, П.І.Б. водія, найменування транспортного засобу, найменування послуги, кілометраж, загальна вартість послуги.

2. Створити запит на вибірку, в результаті якого можна отримати дані (П.І.Б. водія, найменування транспортного засобу, найменування послуги, кілометраж,) про надані послуги у поточному місяці.

3. Створити підсумковий запит, який би відображав загальну кількість витраченого палива по кожному водію.

4. Створити параметричний запит, в результаті якого буде відображена інформація (дата, найменування транспортного засобу, найменування послуги, кілометраж, загальна кількість палива) по конкретному водію.

5. Створити запит, в результаті якого в таблиці «Перелік транспортних послуг» вартість 1 км. перевезень збільшиться на 1 грн.

6. На основі третього запиту створити запит на створення таблиці.

7. Створити перехресний запит по П.І.Б. водія, даті, загальній вартості послуги.

Робота с формами

1. В режимі майстра створити форму «Транспортні послуги» на основі таблиці «Перелік транспортних послуг». За її допомогою додати до таблиці 10 записів.2. В режимі конструктора на основі таблиці «Водії» створити форму «Перелік водіїв». За її допомогою додати до таблиці 5 нових записів.

Створення звітів

1. За допомогою майстра звітів створити звіт «Вартість перевезення». Здійснити угрупування даних по найменуванню транспортного засобу і даті, підсумкові значення для груп і звіту в цілому повинні містити загальну вартість перевезення.

2. За допомогою конструктора створити звіт «Перевезення у поточному місяці». У звіті виконати угрупування по П.І.Б. водія, всередині по найменуванню послуги. Підсумкові значення для груп і звіту в цілому повинні містити загальний та мінімальний кілометраж.

 

Варіант 12

Створити базу даних «Реалізація товарів»

Магазин роздрібної торгівлі здійснює замовлення техніки у різних країнах. Ведеться статистика продажів, що відображає попит на ті або інші товари, і, відповідно, потребу магазина в них (скільки одиниць, на яку суму, якого товару продано за останнім часом) і на її основі складаються замовлення на необхідні товари. Вибір постачальника на кожне конкретне замовлення здійснюють менеджери магазина.

Постачальники бувають різних категорій: фірми, що безпосередньо виготовляють техніку, дилери, невеликі виробництва, дрібні постачальники. У результаті постачальники різних категорій мають набір атрибутів. У ході маркетингових робіт вивчається ринок постачальників, у результаті чого можуть з'являтися нові постачальники й зникати старі.

У будь-який момент можна одержати будь-яку інформацію про техніку, що перебуває на складі магазину.

Товарні категорії

код категорії назва товарної категорії ПІБ менеджера
     

Довідник товарів

код товару найменування товару код категорії ціна продажу
    Підстановка з визначенням джерела рядків умова на значення

Реалізація

код реалізації дата реалізації код товару кількість
  умова на значення, маска введення Підстановка з визначенням джерела рядків умова на значення

Постачальники

код постачальника найменування постачальника адреса категорія постачальника
       

Постачання товарів

код постачання дата поставки партія код товару код постачальника ціна закупівлі кількість постачання
  умова на значення, маска введення   Підстановка з визначенням джерела рядків Підстановка з визначенням джерела рядків умова на значення умова на значення

 

Зв’язати таблиці бази даних та заповнити їх даними.

Створення запитів

1. Створити запит на вибірку з наступною інформацією: товарна категорія, найменування товару, сума продажу, П.І.Б. менеджера.

2. Створити запит на вибірку, в результаті якого можна отримати дані (найменування товару, товарна категорія, ціна продажу, кількість) про товари, що були продані за поточний тиждень.

3. Створити підсумковий запит, який би відображав загальну суму продажу по кожному менеджеру.

4. Створити параметричний запит, в результаті якого буде відображена інформація (дата, найменування товару, сума продажу) по конкретній товарній категорії.

5. Створити запит, в результаті якого в таблиці «Товари» ціна закупки зменшиться на 15%.

6. На основі другого запиту створити запит на створення таблиці.

7. Створити перехресний запит по найменуванню товару, товарній категорії кількості постачання.

Робота с формами

1. В режимі майстра створити форму «Товари» на основі таблиці «Довідник товарів». За її допомогою додати до таблиці 5 записів.

2. В режимі конструктора на основі таблиці «Реалізація» створити форму «Реалізація товарів». За її допомогою додати до таблиці 5 нових записів.

Створення звітів

1. За допомогою майстра звітів створити звіт «Реалізація товарів». Здійснити угрупування даних по товарній категорії та П.І.Б. менеджера, підсумкові значення для груп і звіту в цілому повинні містити загальну суму продажів.

2. За допомогою конструктора створити звіт «Реалізація товарів у поточному тижні». У звіті виконати угрупування по товарній категорії, всередині по найменуванню товару. Підсумкові значення для груп і звіту в цілому повинні містити загальну кількість та максимальну ціну продажу.

 

 

Варіант 13

Створити базу даних «Туристична фірма»

Туристична фірма отримує дані про кожного туриста (ПІБ, паспортні дані, стать, вік). Представництво пропонує розклад екскурсій і робить запис на певні екскурсії. Складається список: хто, на які екскурсії їде й передається в агентство організації екскурсій. Ведеться облік замовлень за кожним туристом, визначається зацікавленість екскурсіями та іншими видами розваг.

 

Створення таблиць

 

Туристи

код туристу ПІБ вік стать номер паспорту адреса
    умова на значення значення: чол/жін    

 

Довідник турів

код туру назва туру країна кількість днів транспорт вартість
      умова на значення   умова на значення

Замовлення

код дата код туристу код туру дата від’їзду страховка перелік розваг та екскурсій кількість путівок
  умова на значення, маска введення Підстановка з визначенням джерела рядків Підстановка з визначенням джерела рядків умова на значення, маска введення значення: так/ні   умова на значення

Зв’язати таблиці бази даних та заповнити їх даними.

 

Створення запитів

1. Створити запит на вибірку «Замовлення» з такою інформацією: дата, назва туру, країна, кількість путівок, вартість замовлення.

2. Створити запит на вибірку «Замовлення поточного місяця», в результаті якого можна отримати дані (ПІБ туриста, найменування туру, країни, кількість путівок, вартість замовлення) за поточній місяць.

3. Створити підсумковий запит, який би відображав загальну вартість замовлення по кожній країні.

4. Створити параметричний запит, в результаті якого буде відображена інформація (ПІБ туриста, дата від’їзду, кількість путівок, вартість замовлення) по конкретній країні.

5. Створити запит, в результаті якого ціни путівки знизяться на 10%.

6. На основі запиту „Замовлення” створити запит на створення таблиці.

7. Створити перехресний запит по найменуванню країни, даті від’їзду, вартості замовлення.

 

Робота с формами

1. В режимі майстра створити форму «Інформація про туристів» на основі таблиці «Туристи». За її допомогою додати до таблиці 5 записів.

2. В режимі конструктора на основі таблиці «Довідник турів» створити форму «Країни». За її допомогою додати до таблиці 10 нових записів.

 

Створення звітів

1. За допомогою майстра звітів створити звіт «Замовлення». Здійснити угрупування даних по даті і назві країни, підсумкові значення для груп і звіту в цілому повинні містити загальну кількості путівок.

2. За допомогою конструктора створити звіт «Замовлення поточного місяця». У звіті виконати угрупування по найменуванню країни, всередині по даті. Підсумкові значення для груп і звіту в цілому повинні містити загальну та максимальну вартість замовлення.


Варіант 14

Створити базу даних «Видавництво»

Видавництво — підприємство, що займається випуском різної друкованої продукції. Видавництво укладає договір з замовником (клієнтом) на виконання замовлення.

Замовником може виступати приватна особа або організація. Організація для контактів з видавництвом також має свого представника — контактну персону. Замовлення може бути книгою, брошурою, рекламним проспектом, буклетом або будь-яким іншим видом видавничої продукції.

Підготовлені видавництвом матеріали замовника друкуються в типографіях, де видавництво розміщує свої замовлення. Інформацію про роботу видавництва можна згрупувати таким чином:

Відомості про замовників

код замовника ПІБ замовника тип назва підприємства адрес телефон
значення: приватна особа, організація маска введення

Відомості про типографії

код типографії назва адрес телефон
      маска введення

Відомості про замовлення

номер замовлення код замовника вид друкованої продукції кількість вартість код типографії дата прийому замовлення відмітка про виконання
Підстановка з визначенням джерела рядків умова на значення умова на значення Підстановка з визначенням джерела рядків умова на значення, маска введення значення: так/ні

 

Зв’язати таблиці бази даних та заповнити їх даними.

Створення запитів

1. Створити запит на вибірку з такою інформацією: дата, замовник, вид друкованої продукції, загальна вартість послуги, відмітка про виконання.

2. Створити запит на вибірку, в результаті якого можна отримати дані (дата, замовник, вид друкованої продукції, загальна вартість послуги, відмітка про виконання) про замовлення, що відбулися у поточному місяці.

3. Створити підсумковий запит, який би відображав загальну кількість замовленої продукції за видами.

4. Створити параметричний запит, в результаті якого буде відображена інформація (дата, замовник, загальна вартість послуги, відмітка про виконання) по конкретному виду продукції.

5. Створити запит для видалення записів з інформацією про замовників з м. Горлівка.

6. На основі другого запиту створити запит на створення таблиці.

7. Створити перехресний запит по замовнику, виду друкованої продукції, загальній кількості замовлень.

Робота с формами

1. В режимі майстра створити форму «Замовники» на основі таблиці «Відомості про замовників». За її допомогою додати до таблиці 5 записів.

2. В режимі конструктора на основі таблиці «Відомості про типографії» створити форму «Типографії». За її допомогою додати до таблиці 5 нових записів.

Створення звітів

1. За допомогою майстра звітів створити звіт «Інформація про замовлення». Здійснити угрупування даних по виду продукції та типографії, підсумкові значення для груп і звіту в цілому повинні містити загальну вартість послуги.

2. За допомогою конструктора створити звіт «Послуги поточного місяця». У звіті виконати угрупування по виду продукції, всередині по даті. Підсумкові значення для груп і звіту в цілому повинні містити середню та максимальну кількість замовлень.

 

Варіант 15

Створити базу даних «Ресторанний комплекс»

Ресторан складається з бару, декількох банкетних залів та літньої площадки. Кожен зал має ряд характеристик, таких, як кількість столів, кількість місць, дозвіл палити, розваги (площадка для танців, розважальні програми, караоке, більярд, кальян тощо). Відвідувачам пропонується меню, що включає перелік перших став, других страв, закусок, напоїв тощо.

В ресторані є можливість бронювати місця та зали на певний час уперед. У броні вказується назва залу і загальна кількість людей. Броня може бути скасована за годину до приходу.

Перелік відвідувачів ресторану постійно оновлюється. Ведеться облік відвідування ресторану у звичайні та святкові дні, облік витрат і доходів ресторану.

Зали ресторану

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.