Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСтворення баз даних. Етапи проектування.

Створення баз даних починається з проектування, що включає такі етапи:

- дослідження предметної області;

- аналіз даних (сутностей та їх атрибутів);

- визначення відносин між сутностями і визначення первинних і вторинних (зовнішніх) ключів.

В процесі проектування визначається структура реляційної БД (склад таблиць, їх структура і логічні зв'язки). Структура таблиці визначається складом стовпців, типом даних і розмірами стовпців, ключами таблиці.

До базових понять моделі БД «сутність–зв'язок»відносяться: сутності, зв'язки між ними і їх атрибути (властивості).

Сутність– будь-який конкретний або абстрактний об'єкт в даній предметній області. Сутності – це базові типи інформації, які зберігаються в базі даних (в реляційній базі даних кожній сутності відповідає таблиця). До сутностей можуть відноситися: студенти, клієнти, підрозділи і т.д. Екземпляр сутностіі тип сутності - це різні поняття. Поняття тип сутності відноситься до набору однорідних осіб, предметів або подій, виступаючих як ціле (наприклад, студент, клієнт і т.д.). Екземпляр сутності відноситься, наприклад, до конкретної особи в наборі. Типом сутності може бути студент, а екземпляром – Петров, Сидоров і т.д.

Атрибут - ця властивість сутності в предметній області. Його найменування повинне бути унікальним для конкретного типу сутності. Наприклад, для сутності студент можуть бути використаний такі атрибути: прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, паспортні дані і т.д. В реляційній базі даних атрибути зберігаються в полях таблиць.

Зв'язок– взаємозв'язок між сутностями в предметній області. Зв'язки є з'єднаннями між частинами БД (в реляційній БД – це з'єднання між записами таблиць).Сутності – це дані, які класифікуються за типом, а зв'язки показують, як ці типи даних співвідносяться один з іншим. Якщо описати деяку предметну область в термінах сутність–зв'язок, то отримаємо модель сутність-зв'язок для цієї БД.

Розглянемо предметну область: Реалізація продукції приватним акціонерним товариством «НОРД».

В БД «Реалізація продукції ПАТ НОРД» повинні зберігатися дані про товарні групи, товари, замовників та кількість реалізованої продукції тощо. Визначимо сутності, їх атрибути і основні вимоги до функцій БД з обмеженими даними.

Основними наочно-значущими сутностями БД «Реалізація продукції ПАТ НОРД» є: Товари, Групи товарів, Замовники, Реалізація продукції.

Основні наочно-значущі атрибути сутностей:

- товари: модель, характеристика, товарна група, ціна;

- товарні групи: найменування групи;

- замовники: найменування замовника, юридична адреса, телефон, номер рахунку.

Основні вимоги до функцій бази даних:

- вибрати загальну вартість реалізованої продукції за замовниками та датами;

- вибрати товари, що були реалізовані за певний проміжок часу.

З аналізу даних предметної області виходить, що кожній сутності необхідно призначити найпростішу двовимірну таблицю (відносини). Далі необхідно встановити логічні зв'язки між таблицями. Між таблицями Довідник товарів та Довідник товарних груп необхідно встановити такий зв'язок, щоб кожному запису з таблиці Довідник товарних груп відповідало декілька записів в таблиці Довідник товарів, тобто «один–до–багатьох», оскільки кожній товарній групі може відповідати декілька товарів.

Оскільки певний товар може бути проданий будь-якому замовнику, а певний замовник може придбати будь-який товар, то між сутностями Замовник та Товар існує зв’язок “багато-до-багатьох ”. Але такий тип не підтримується СУБД MS Access. Тому необхідно створити додаткову таблицю Реалізація та встановити логічний зв'язок між Довідник товарів – Реалізація та Довідник замовників – Реалізація як «один–до–багатьох».

На основі вищевикладеного складаємо модель сутність–зв'язок для БД «Реалізація продукції ПАТ НОРД»:

- стрілка є умовним позначенням зв'язку «один–до–багатьох».

 

Будь-яка СУБД дозволяє виконувати чотири найпростіші операції з даними:

· додавати в таблицю одну або декілька записів;

· видаляти з таблиці одну або декілька записів;

· обновляти значення деяких полів в одній або декількох записах;

· знаходити одну або декілька записів, що задовольняють заданій умові.

Для виконання цих операцій використовується механізм запитів. Результатом виконання запитів є або відібрана за певними критеріями безліч записів, або зміни в таблицях. Запити до бази формуються на спеціально створеному для цього мові, яка так і називається мова структурованих запитів (SQL — Structured Query Language).

Остання функція СУБД — це управління даними. Під управлінням даними звичайно розуміють захист даних від несанкціонованого доступу, підтримку розрахованого на багато користувачі режиму роботи з даними і забезпечення цілісності і узгодженості даних.

Microsoft Access є настільною СУБД реляційного типу, яка має всі необхідні засоби для виконання перерахованих вище функцій. Перевагою Access є те, що вона має дуже простий графічний інтерфейс, який дозволяє не тільки створювати власну базу даних, але і розробляти прості і складні додатки.

На відміну від інших настільних СУБД, Access зберігає всі дані в одному файлі (з розширенням .mdb), хоча і розподіляє їх по різних таблицях. Можна створити скільки завгодно таблиць, використовуючи ті правила, які були описані вище. Найважливішим правилом, яке необхідне дотримувати, є те, що в базі даних потрібно зберігати тільки необхідну інформацію, і при цьому всі дані повинні зберігатися тільки в одному місці.

В рамках виконання лабораторних робот з побудови баз даних в MS Access ми будемо працювати з такими об’єктами:

- таблиці для зберігання даних;

- запити для пошуку та виявлення необхідних даних;

- форми для перегляду, додавання і зміни даних в таблицях;

- звіти для аналізу і друку даних в певному форматі.


1.2. Тестові питання з теми

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.