Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСтворення запитів на зміну (запити-дії).

Для швидкої зміни, вставки, створення або видалення наборів даних із бази даних використовуються запити на зміну. В режимі конструктору запитів необхідно вказати тип дії над відібраними записами. Існує всього чотири типи запитів-дій: створення таблиці, оновлення, видалення, додавання.

Запит на створення таблиці. Це запит дозволяє зберегти набір даних, що були відібрані у відповідь на запит, у вигляді таблиці.

Оновлення. Використовується для того, щоб оновити значення деяких полів для всіх записів, що були відібрані в результаті виконання запиту.

Видалення. Використовується для видалення всіх записів, що були відібрані в результаті виконання запиту.

Добавление. Використовується для додавання даних у таблицю.

У MS Access запити-дії відмічаються спеціальними значками.

Особливістю роботи з запитами на зміну є те, що з метою уникнення будь-яких випадковостей, необхідно перед виконанням запиту-дії створити резервну копію таблиці. Перш ніж клацнути по кнопці Запуск, варто проглянути результат в режимі таблиці, скориставшись кнопкою Вид.


3.2. Приклад створення запитів для бази даних «Реалізація продукції ПАТ "НОРД"»

 

3.2.1. Запити на вибірку

За допомогою запиту на вибірку «Замовлення» вибрати інформацію про всі замовлення продукції ПАТ «НОРД» клієнтами за полями: «Модель», «Характеристика», «Товарна група», «Замовник», «Дата».

На вкладці Запити вибираємо пункт «Создание запроса в режиме конструктора». Додаємо у вікно конструктора всі 4 таблиці.

Із таблиць двійним клацанням по полю вибираємо потрібні поля: Модель, Характеристика, Товарна група, Замовник, Дата.

Створюємо поле Вартість_замовлення.Для нового порожнього поля викликаємо Построитель (у контекстному меню або на панелі інструментів).Вартість замовлення: [Реалізація]![Кількість]*[Довідник товарів]![Ціна]

Зберігаємо запит під ім’ям «Замовлення».

 

3.2.2. Запити на вибірку з умовами

3.2.2.1 Запити на вибірку з умовою «Замовлення 19.02.2009»

Запит строюємо на основі таблиць. Із таблиць подвійним клацанням по полю вибираємо необхідні поля: Модель, Характеристика, Товарна група, Замовник, Дата.

 

Поле Вартість_замовника розраховуємо через Построитель

Вартість_замовника:[Реалізація]![Кількість] * [Довідник товарів]![Ціна]

На поле Дата встановлюємо Условие отбора: #19.02.2009#

Поле Дата не виводимо на екран – знімаємо прапорець Вывод на экран для цього поля.

Зберігаємо запит під ім’ям «Замовлення 19_02_2009».

 

3.2.2.2 Запит на вибірку з умовою «Замовлення двокамерних холодильників»

Запит створюємо на основі запиту «Замовлення», вибираємо всі поля запиту. Для поля Характеристика ставимо Условие отбора:

Like “*двокамер*”

Поле Характеристика не виводимо на екран

Зберігаємо запрос.

3.2.2.3 Запит на вибірку «Замовлення поточного місяця».

Запит створюємо на основі запиту «Замовлення», додаємо всі поля запита.

Розраховуємо поле Місяць через Построитель

Місяць: Month([Дата])

Розраховуємо поле Рік через Построитель

Рік: Year([Дата])

Для поля Місяць ставимо Условие отбора:

Month(Date())

Для поля Рік ставимо Условие отбора:

Year(Date())

Поля Рік і Місяць не виводимо на екран

Зберігаємо запит.

 

3.2.3. Підсумковий запит«Підсумкова сума замовлень за товарними групами»

Запит будуємо на основі таблиць. Із таблиць подвійним клацанням по полю вибираємо потрібні поля: Товарна група, Сума.

Поле Сума розраховуємо через Построитель .

Сума: [Реалізація]![Кількість] * [Довідник товарів]![Ціна]

Встановлюємо групування командою головного меню Вид – Групповые операции.

Для поля Сума вибираємо Групповую операцию - Sum.

Зберігаємо запит. Отримуємо:

 

3.2.4. Запит Параметричний«Інформація про замовлення конкретного клієнта»

Із таблиць подвійним клацанням по полю вибираємо потрібні поля: Замовник, Модель, Характеристика.

Поле Сума розраховуємо через Построитель

Сума:[Реалізація]![Кількість] * [Довідник товарів]![Ціна]

Для поля Замовник визначаємо Условие отбора:

[Введіть замовника]

3.2.5. Запит на оновлення«Збільшити ціну на товари групи Пилососи на 10%»

Додаємо таблиці Довідник товарів і Довідник товарних груп.

Командою головного меню Запрос – Обновление встановлюємо тип запиту.

Вибираємо поля Ціна і Товарна група. Для поля Товарна група встановлюємо умову відбору «Пилососи». Для поля Ціна встановлюємо оновлення: [Ціна]*1,1

Зберігаємо запит. Він створюється із знаком . Запускаємо запит на виконання. Запит приведе до перерахунку цін у таблице Довідник товарів.

 

3.2.6. Запит на створення таблиці.

Створимо запит на створення таблиці на основі запиту на вибірку «Замовлення». Виберемо всі поля запиту. Виконаємо команду із головного меню Запрос – Создание таблицы… У діалогове вікно ввести ім’я таблиці «Всі замовлення». Зберігаємо запит, запускаємо на виконання.

Запит приведе до створення нової таблиці з ім’ям «Всі замовлення».

3.2.7. Перехресний запит, що містить дані про вартість реалізації продукції за товарними групами та датами.

Створюємо запит в конструкторі на основі запиту на вибірку «Замовлення». Вибираємо поля: Товарна група, Дата, Вартість_замовлення.

Встановлюємо вид запиту командою головного меню Запрос – Перекрестный.

Для поля Товарна група атрибут Перекрестная таблица встановлюємо – Заголовки строк.

Для поля Дата атрибут Перекрестная таблица встановлюємо – Заголовки столбцов.

Для поля Вартість_замовлення вибираємо групову операцію – Sum. Атрибут Перекрестная таблица устанавливаем – Значение.

Зберігаємо запит, запускаємо на виконання. Табличный вид:

 

3.2.8. Запит на видалення

Необхідно створити запит на видалення записів з таблиці Довідник товарів, що містять дані про однокамерні холодильники.

Додамо таблицю Довідник товарів.Виберемо поле Характеристика.

Встановимо тип запиту командою головного меню Запрос – Удаление.

Умова відбору для поля Характеристика: Like “*однокам*”

Зберігаємо запит та запускаємо його на виконання. В результаті запит видалить з таблиці Довідник товарів всі записи, у яких в полі Характеристика зустрічається комбінація літер «однокам».

 

3.3. Тестові питання з теми

Питання Відмітка про правильну відповідь
1. Вкажіть, для полей яких типів даних в умовах відбору викоритсовують оператор Like?
a.для текстових полів  
b.для числових полів  
c.для грошових полів  
d.для поля МЕМО  
2. Для чого призначені запити?
a.для вводу даних та їх перегляду  
b.для зберігання даних бази  
c.для відбору та обробки даних  
d.для виводу даних на принтер  
e.для виконання складних програмних дій  
3. Як називається категорія запитів, призначених для вибору даних з таблиць бази?
a.запит на вибірку  
b.підсумковий запит  
c.запит з параметром  
d.запит на обчислення  
4. Яку умову відбору потрібно задати, щоб вибрати всі товари за ціною, більше або рівної 350 грн?
a.<=350  
b.>=350  
c.=>350  
d.<=>350  

4. ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ФОРМ ДЛЯ РЕЛЯЦІЙНОЇ БАЗИ ДАНИХ В СЕРЕДОВИЩІ MS ACCESS 2003

Мета роботи:Одержати практичні навички зі створення форм для реляційної бази даних в середовищі MS Access 2003.

 

4.1. Теоретичний матеріал з теми

Форми є основним засобом організації інтерфейсу користувача у додатках MS Access. Добре розроблені форми дозволяють працювати з додатком навіть непідготовленому користувачу.

Найчастіше форми створюються з метою:

– введення і редагування даних у зручному для користувача вигляді;

– управління ходом виконання додатку – в цьому випадку форми використовуються для запуску макросів;

– виведення повідомлень – за допомогою форм можна вивести на екран інформацію, попередження або повідомлення про помилки;

– друк інформації.

Для створення форми слід у вікні бази даних перейти на вкладку Формы і натиснути кнопку Создать, після чого на екрані з'явиться вікно Новая форма. В даному вікні пропонується вибрати джерело даних для форми і спосіб її створення.

Access пропонує такі способи створення форм:

– Конструктор форм - дозволяє розробляти власні екранні форми із заданими властивостями для перегляду, введення і редагування даних.

– Мастер форм - дозволяє достатньо швидко створити форму на основі вибраних для неї даних.

– Автоформа: в столбец - дозволяє автоматично створити для початкової таблиці/запиту форму, в якій всі поля розташовані в один або декілька стовпців.

– Автоформа: ленточная - дозволяє автоматично створити для початкової таблиці/запиту форму, в якій всі поля розташовані у рядок. Назви полів розташовані зверху, як в таблиці, але кожне значення має власне поле для перегляду.

– Автоформа: табличная - дозволяє автоматично створити табличну форму, яка аналогічна стрічковій, але кожний запис в такій формі знаходиться на окремій сторінці.

– Диаграмма - дозволяє створювати форму, дані в якій представлені у вигляді діаграми.

– Сводная таблица - дозволяє створити об'єкт зведеної таблиці.

Для варіантів створення форм автоформа: в столбец, автоформа: ленточная, автоформа: табличная і диаграмма необхідно вибрати джерело даних для створення форми. У решті випадків це робити необов'язково.

Будь-яка форма може включати такі розділи:

- розділ Заголовок форми визначає верхню частину форми. Додається у форму разом з розділом примітки форми. В область заголовку можна помістити текст, графіку та інші елементи управління;

- розділ Верхний колонтитул визначає верхній колонтитул сторінки при друкуванні форми. Цей розділ додається в форму разом з розділом, що визначає нижній колонтитул сторінки, і відображається тільки коли форма відкрита у режимі попереднього перегляду;

- розділ Область данных визначає основну частину форми, що містить дані, отримані з джерела. Може містити елементи управління, що відображають дані з таблиць та запитів, а також незмінні дані, наприклад, написи;

- розділ Нижний колонтитул визначає нижній колонтитул сторінки при друкуванні форми. Звичайно містить номер сторінки, дату тощо;

- розділ Примечание формы визначає нижню частину форми. Відображається внизу останньої екранної сторінки форми.

З метою навігації по базі даних створюється головна форма.Така форма використовується як головне меню бази даних. Елементами головної кнопкової форми є об'єкти форм і звітів. Для однієї бази даних можна створити декілька форм. Кнопки слід групувати на сторінках кнопкової форми так, щоб користувачу було інтуїтивно зрозуміло, які дії можна виконувати на кнопкових формах: перегляд, введення або редагування даних. На підлеглих формах слід розмістити кнопки для повернення в головну форму.

 

4.2. Приклад створення форм для бази даних «Реалізація продукції ПАТ "НОРД"»

 

4.2.1. Створення форми для введення товарів за допомогою майстра

 

Створюємо форму для редагування даних таблиці«Довідник товарів».

Викликаємо майстер створення форм.

1-й шаг.Вказуємо джерело (табл. «Довідник товарів»), вибираємо поля, які будуть відображатися на формі (Модель, Характеристика, Код групи, Ціна).

 

2-й шаг.Обираємо зовнішній вид форми: в один столбец, ленточный, табличный, выровненный, сводная таблица, сводная диаграмма.

3-й шаг. Обираємо стиль (Промышленный).

4-й шаг. Визначаємо ім’я форми «Довідник товарів». Готово.

 

4.2.2. Створення форми для введення Замовників у режимі конструктора.

Створюємо форму для редагування даних таблиці«Довідник товарів».

Натискаємо кнопку Создать у головному вікні форми. У вікні вибираємо Конструктор та джерело даних.

Завантажується Конструктор форм, де у Списке полей перераховані поля таблиці Довідник замовників.

На панелі інструментів перераховані елементи управління, які можна розташувати на формі.

 

Із списку полів переносимо на форму поля «Замовник», «Юридична адреса», «Телефон», «Номер рахунку». Змінюємо тип та розмір шрифту, колір тексту і заливки (за власним смаком).

Додаємо області заголовку та примітки форми. Команда головного меню Вид – Заголовок/Примечание формы.

За допомогою елемента (Надпись) на панелі елементів управління створюємо назву форми «ЗАМОВНИКИ», форматуємо за зразком:

У примітці форми створюємо поле для виводу поточної дати за допомогою елементу (Поле) і напису з ПІБ відповідального (Надпись).

Область даних оформлюємо рисунком за допомогою елемента (Рисунок). Визначаємо файл з рисунком. Для зміни характеристик рисунка відкриваємо його властивості правою кнопкою миші:

Установка размеров – По размерам рамки

Выравнивание рисунка – По центру

Відкриваємо властивості форми (правою кнопкою миші по формі).

Визначаємо значення властивостей:

Полосы прокрутки – Отсутствуют

Область выделения – Нет

Разделительные линии – Нет

Проглядаємо форму в режимі форми.

 

4.2.3. Створення діаграми аналізу загальних сум замовлень підприємствами за датами

У головному вікні бази даних натискаємо на кнопку Создать, вибираємо об’єкт Диаграмма та джерело даних - запит Замовлення.

Вибираємо поля, які необхідно відобразити на діаграмі:

Вибираємо тип діаграми – об’ємна гістограма.

4.2.4. Створення головної форми.

Створення форми проводимо в режимі конструктора.

Додаємо область заголовка форми, де за допомогою елемента управління «Надпись» створюємо заголовок форми.

У вікні властивостей форми визначаємо такі параметри:

Полосы прокрутки Отсутствуют
Область выделения Нет
Кнопки перехода Нет
Разделительные линии Нет
Рисунок [Вказуємо шлях до рисунка]
Тип рисунка Внедренный
Масштабы рисунка По размеру рамки
Выравнивание рисунка По центру

За допомогою панелі елементів управління створюємо на формі кнопку для перегляду змісту форми Довідник товарів.

У майстрі створення кнопок указуємо дію, що буде виконуватися при натисненні на кнопку Работа с формой – Открыть форму.

 

Указуємо ім’я форми. Встановлюємо перемикач у положення – Открыть форму и показать все записи.

Вводимо підпис кнопки або визначаємо рисунок, який буде на ній відображатися.

Готово.

Аналогічно створюємо кнопку для перегляду змісту форми Довідник замовників.

Створимо кнопку для виходу з додатку. У майстрі створення кнопок указуємо дію, що буде виконуватися при натисненні на кнопку (Приложение – Выйти из приложения).

Вибираємо рисунок. Готово. У результаті отримуємо форму:

Збережемо форму під ім’ям «Головна».

Для того, щоб форма запускалася автоматично при відкритті бази даних необхідно виконати команду головного меню: Сервис – Параметры запуска… Вывод формы/страницы: Головна.

 

Якщо майстер створення кнопок не запускається, у властивостях кнопки на закладці События необхідно указати:

Створюючи макрос вказуємо у вікні:

Для кнопки виходу із додатку вказуємо:

4.3. Тестові питання з теми

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.