Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДослід 1. Мітотичний поділ клітин.

Підготувати мікроскоп до роботи.

Розглянути при великому збільшенні в зоні ділення клітин клітини на різних стадіях мітозу.

Замалювати побачене і порівняти з мікрофотографіями різних стадій мітотичного ділення клітин. Зробить висновок.

Вам подано висновок, у якому пропущені ключові слова. Прочитайте його уважно і знайдіть пропуски. Виберіть правильний варіант серед наданих і запишіть висновок.

ВИСНОВОК:Існування клітини від одного поділу до наступного має назву …

Варіанти: інтерфаза, клітинний цикл, мітоз, мейоз.

Він складається з процесу поділу та інтерфази. Основним способом поділу еукаріотичних клітин є …

Варіанти: інтерфаза, клітинний цикл, мітоз, мейоз.

Мітоз складається з чотирьох послідовних фаз: профази, анафази, метафази і телофази. Біологічне значення мітозу полягає в тому, що він забезпечує точний розподіл носіїв спадкової інформації материнської клітини між двома дочірніми та сталість каріотипу.

Дослід 2. Будова хромосом.

Розгляньте будову метафазної хромосоми. Зверніть увагу на хроматиди, центромеру, вторинну перетяжку, первинну перетяжку, ядерце.

 

1. Друга хроматида; 2. центромера; 3. місце прикріплення нитки веретена поділу; 4. вторинна перетяжка; 5. первинна перетяжка; 6. ядерце; 7. перша хроматида.

Рисунок 5- Будова мета фазної хромосоми

Розглянути мікрофотографії хромосом, замалювати побачене, підписати малюнок.

 

Вам подано висновок, у якому пропущені ключові слова. Прочитайте його уважно і знайдіть пропуски. Виберіть правильний варіант серед наданих і запишіть висновок.

ВИСНОВОК:Хромосоми – це внутрішньоядерні органели, в яких розміщені …

Варіанти:ядерця, рибосоми, мутації, гени.Вони несуть спадкову інформацію.

Кожна хромосома складається з двох повздовжніх частин -…

Варіанти: хроматид, біологія, ядерцевих організаторів, РНК

Вони сполучаються між собою в зоні первинної перетяжки , яка поділяє хромосому на ділянки - плечі. Деякі хромосоми мають ще вторинні перетяжки.додаткові питання

- Які функції ядра?

- Яка будова ядра?

- Яка будова і функції хромосом?

- Що таке хроматин?

- Яка будова і функції ядерця?

- З яких періодів складається клітинний цикл?

- Що таке інтерфаза? Яке її значення для існування клітин?

- Що таке мітоз?

- Що відбувається під час різних фаз мітозу?

- У чому полягає біологічне значення мітозу?

ЛІТЕРАТУРА

[1(66-77), 2(103-105,142-147),4 (108-114)]

Лабораторна робота №6

Тема: Будова тканин тваринного організму і тканин рослинного організму.

МЕТА РОБОТИ: узагальнити і систематизувати знання про принципи будови та класифікації тканин тварин і рослин, виявити причинно-наслідкові зв’язки між будовою тканин і функціями, які вони виконують.

обладнання та матеріали: світовий мікроскоп, предметні та накривні скельця, піпетки, пінцети, скляні та дерев’яні палички, препарувальні голки, розчин йоду, склянка з водою, постійні препарати рослинних та тваринних тканин; електронно-мікроскопічні фотографії тваринних і рослинних клітин

 

Порядок виконання роботи

Організми багатоклітинних тварин і людини відрізняються від колоніальних тим, що їхні клітини диференційовані і, разом з міжклітинною речовиною формують тканини.

Розрізняють чотири основні типи тканин тваринного організму: епітеліальну, сполучну, м’язову, нервову.

Тканини утворюють органи і системи органів, які поєднуються в окремий організм. Тканина формується із клітин певних форм і розмірів, що пов’язано з виконуваними функціями. Наприклад, витягнуті клітини посмугованої мускулатури мають скоротливі білки, тому здатні до скорочення, а відростки нервових клітин забезпечують прийом і передачу нервового імпульсу.

Кожен тип тканини включає кілька видів.

Тканини багатоклітинних рослинних організмів, на відміну від тканин тварин і людини, мають незначну кількість міжклітинної речовини. Крім того, до їхнього складу можуть входити омертвілі клітини. Добре розвинені тканини у вищих рослин, а у багатоклітинних водоростей ( нижчі рослини) вони відсутні.

Особливістю рослинних тканин є те, що практично всі їхні клітини (крім клітин твірної тканини) не здатні до поділу.

У процесі індивідуального розвитку рослинного організму його тканини формуються з меристеми – твірної тканини. Після поділу клітини меристеми ростуть і набувають форми і розмірів, характерних для тієї чи іншої тканини, тобто диференціюються і не діляться.

 

Дослід 1.Будова тканин тваринного організму.

Розгляньте мікропрепарат епітеліальної тканини. Зверніть увагу на

форму клітин, щільність їх розташування,наявність міжклітинної

речовини, знайдіть війки, чуттєві волоски, бокалоподібні клітини.

 

Рисунок 6. Плоский епітелій Рисунок 7. Кубічний епітелій Рисунок 8.Стовпчастий епітелій
1- війки Рисунок 9. Війчастий епітелій 1-чуттєві волоски Рисунок 10. Сенсорний епітелій 1- бокалоподібні клітини (епітелій кишечника) Рисунок 11. Залозистий епітелій
       

Розгляньте мікропрепарат волокнистої сполучної тканини. Зверніть увагу на кількість міжклітинної речовини, наявність волокон, форму клітин.

Рисунок 12. Волокниста сполучна тканина 1- Основна речовина; 2- волокна; 3- сполучнотканинна клітина.

Розгляньте мікропрепарат хряща. Зверніть увагу на кількість міжклітинної речовини,форму клітин.

Рисунок 13. Хрящова сполучна тканина 1- Хрящова клітина; 2- основна речовина.

Розгляньте мікропрепарат сполучної тканини. Зверніть увагу на кількість міжклітинної речовини, форму та розташування клітин.

Рисунок 14. Мікроскопічна структура кістки 1- Гаверсів канал; 2- кісткові клітини; 3- концентричні пластинки.

Розгляньте мікропрепарат посмугованої м’язової тканини. Зверніть увагу на поперечну посмугованість м’язового волокна, наявність ядер, їх кількість.

Рисунок 15. Посмугована м’язова тканина

Розгляньте мікропрепарат серцевого м’яза. Зверніть увагу на поперечну посмугованість м’язового волокна, наявність ядер, їх кількість.

Рисунок 16. Волокна серцевого м’яза

Розгляньте мікропрепарат гладенької м’язової тканини. Зверніть увагу на видовжену форму клітин, наявність ядер, їх кількість.

Рисунок 17. Гладенька м’язова тканина

Розгляньте мікропрепарат нервової тканини. Зверніть увагу на форму нейрона, його відростків, ядра.

 

Рисунок 18. Будова нейрона 1- Тіло клітини; 2- клітинне ядро; 3- Дендрити; 4- Гола ділянка аксона; 5- Мієлінова оболонка; 6- Перетяжка Ранв’є; 7- Аксон; 8- Кінцеві розгалуження.

Порівняйте побачене з схематичними малюнками. Замалюйте побачене. Зробіть підписи к малюнкам.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.