Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДослід 2. Будова тканин рослинного організму.

Розгляньте мікропрепарат паренхіми. Опишіть форму клітин,щільність їх прилягання одне до одного, наявність міжклітинної речовини.

Рисунок 19. Паренхіма 1- Міжклітинний простір; 2- цитоплазма; 3- клітинна стінка; 4- вакуоля.  

Розгляньте мікропрепарат трахеїд. Зверніть увагу на видовжену форму клітин.

Рисунок 20. Трахеїди

Розгляньте мікропрепарат судин. Зверніть увагу на видовжену форму клітин та потовщення в стінках.

Рисунок 21. Судини

Розгляньте мікропрепарат ситоподібної труби флоеми та клітини супутника. Зверніть увагу на видовжену форму клітин, наявність ядер та ситоподібні пластинки.

Рисунок 22. Ситоподібна трубка флоеми 1- Протоплазма ситоподібної трубки; 2- клітина – супутник; 3- ситоподібна пластинка.

Розгляньте мікропрепарат листка. Знайдіть верхній та нижній шар епідермісу, продихи, кутикулу, губчасту та палісадну паренхіми, хлоропласти, ксилему та флоему.

Рисунок 23. Мікроскопічна будова листка 1- Верхній шар епідермісу; 2- кутикула; 3- палісадна паренхіма; 4- губчаста паренхіма; 5- нижній шар епідермісу; 6- продих; 7- хлоропласти; 8- ксилема; 9- флоема.

 

Порівняйте побачене з схематичними малюнками. Замалюйте побачене. Зробіть підписи к малюнкам. Зробить висновок.

 

Вам подано висновок, у якому пропущені ключові слова. Прочитайте його уважно і знайдіть пропуски. Виберіть правильний варіант серед наданих і запишіть висновок.

ВИСНОВОК:Сукупність клітин та міжклітинної речовини, що мають спільну будову, походження та виконують певну функцію, називається…

Варіанти:тканина, орган, система органів, організм.

У багатоклітинних… у процесі еволюції виникають тканини.Варіанти:водоростей,вищих рослин,голонасінних, бактерій.

Нижчі рослини та гриби тканин не мають. Тканини тварин і рослин відрізняються. У тварин і людини виділяють чотири типи тканин: епітеліальну, м’язову, … і нервову.

Варіанти:хрящову, кісткову, сполучну, рідку.

У вищих рослин: твірні (меристеми), покривні основні, механічні та… .

Варіанти: запасаючи ,асиміляційні,первинні,провідні.

У тканинах рослин немає міжклітинної речовини.

Крім того, у тварин різні типи тканин диференціюються в основному в зародковому періоді з різних зародків листків, а у рослин усі постійні тканини беруть початок від твірної тканини меристеми протягом усього життя.

Кожен тип тканини включає кілька видів. Тканини складають органи, а органи об’єднуються в системи органів. Органи та їхні системи утворюють єдиний цілісний організм, який здатний до обміну речовин, розмноження, розвитку та саморегуляції.

додаткові питання

- Що таке тканини?

- Які види тканин рослин вам відомі? Які особливості їх будови?

- Які види тканин тварин вам відомі? Які особливості їх будови?

- Що спільного і відмінного між тканинами тварин і рослин?

ЛІТЕРАТУРА

[1(108-133), 2(242-258)]

Лабораторна робота №7

Тема: Будова статевих клітин. Форми розмноження організмів.

МЕТА РОБОТИ: ознайомитись з будовою статевих клітин ссавців, закріпити знання про нестатеве й статеве розмноження.

обладнання та матеріали: світловий мікроскоп, предметні та покривні стекла, крапельниці, препарати дріжджуй та мукора, мікрофотографії сперматозоїдів та яйцеклітин.

Порядок виконання роботи

Розмноження є невід’ємною властивістю всіх живих організмів. Розрізнюють два основні типи розмноження: нестатеве та статеве. Нестатеве розмноження здійснюється нестатевими клітинами (поділ клітин, брунькування, спороутворення тощо). У статевому розмноженні беруть участь статеві клітини – гамети, які мають гаплоїдний набір хромосом.

Чоловічі гамети, чи сперматозоїди, продукують сіменники. Сперматозоїди мають розміри близько 70мкм і складаються з голівки, шийки й хвостика. Утворення сперматозоїдів в організмі людини відбувається з періоду статевого дозрівання до глибокої старості.

Жіночі гамети, або яйцеклітини, утворюються в яєчниках. У міру дозрівання яйцеклітини стінка фолікула наближається до стінки яєчника, потім розривається, і яйцеклітина попадає спочатку в яйцепровід, де може відбутися запліднення, потім - у матку. Яйцеклітина має округлу форму, великий об’єм цитоплазми, що містить запас поживних речовин,її розміри близько 0,1мм.

Дослід 1.Вивчення брунькування дріжджів.

Підготуйте мікроскоп до роботи.

Розгляньте препарат пекарських дріжджів. Знайдіть бруньки й особину, яка виділилася.

1- Особина, яка виділилася від інших; 2- бруньки.  

Рисунок 24. Дріжджі

Замалюйте побачене, підпишіть малюнок.

Дослід 2.Вивчення спороутворення мукора.

Розгляньте препарат цвілі мукора. Знайдіть гіфи гриба, його спорангії, спорангієносці, спори.

Рисунок 25. Мукор 1- Гіфи; 2- спорангій з багатоядерними спорами; 3- колонка; 4- спорангієносці.

Замалюйте побачене, підпишіть малюнок.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.