Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМІНІСТРЕСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

МІНІСТРЕСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

ЗАЛІКОВА РОБОТА

Студента групи №112

Сергієнка Владислава Петровича

Спеціальність: Оператор комп’ютерного набору II категорії

 

Керівник Крижанівська С. О.

 

 

Київ – 2016 р.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Загальні відомості про графічної інформації

1.1 Растрова графіка

1.2 Векторна графіка

1.3 Демонстраційна графіка

РОЗДІЛ 2. Огляд сучасних програм обробки та перегляду графічних зображень

2.1 Adobe Photoshop

2.2 Corel Draw

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 

ВСТУП

Представлення даних на моніторі комп'ютера в графічному вигляді вперше було реалізовано в середині 50-х років для великих ЕОМ, що застосовувалися в наукових і військових дослідженнях. З тих пір графічний спосіб відображення даних став невід'ємною приналежністю переважної числа комп'ютерних систем, особливо персональних. Графічний інтерфейс користувача сьогодні є стандартом "де-факто" для програмного забезпечення різних класів, починаючи з операційних систем.

Хоча комп'ютерна графіка служить всього лише інструментом, її структура і методи засновані на передових досягненнях фундаментальних та прикладних наук: математики, фізики, хімії, біології, програмування, статистики та безлічі інших. Це зауваження справедливе як для програмних, так і для апаратних засобів створення та обробки зображень на комп'ютері. Тому комп'ютерна графіка є однією з найбільш бурхливо розвиваються галузей інформатики і в багатьох випадках виступає "локомотивом", що тягне за собою всю комп'ютерну індустрію.

Мета роботи: вивчити властивості графічної інформації та засоби її обробки.

Завдання:

1. вивчити характеристики растрової, векторної та демонстраційної графіки;

2. розглянути сучасні програми обробки та перегляду графічної інформації: Paint, Adobe Photoshop, MS Power Point, ACDSee.


ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Види комп'ютерної графіки

Представлення даних на моніторі комп'ютера в графічному вигляді вперше було реалізовано в середині 50-х років для великих ЕОМ, що застосовувалися в наукових і військових дослідженнях. З тих пір графічний спосіб відображення даних став невід'ємною приналежністю переважної числа комп'ютерних систем, особливо персональних. Графічний інтерфейс користувача сьогодні є стандартом «де-факто» для програмного забезпечення різних класів, починаючи з операційних систем.

Існує спеціальна область інформатики, що вивчає методи і засоби створення та обробки зображень за допомогою програмно-апаратних обчислювальних комплексів, - комп'ютерна графіка. Вона охоплює всі види та форми представлення зображень, доступних для сприйняття людиною або на екрані монітора, або у вигляді копії на зовнішньому носії (папір, кіноплівка, тканину та інше). Без комп'ютерної графіки неможливо уявити собі не тільки комп'ютерний, але і звичайний, цілком матеріальний світ. Візуалізація даних знаходить застосування в самих різних сферах людської діяльності. Для прикладу назвемо медицину (комп'ютерна томографія), наукові дослідження (візуалізація будови речовини, векторних полів та інших даних), моделювання тканин і одягу, дослідно-конструкторські розробки.

Залежно від способу формування зображень комп'ютерну графіку прийнято підрозділяти на растрову, векторну і фрактальну.

Окремим предметом вважається тривимірна (3D) графіка, вивчає прийоми і методи побудови об'ємних моделей об'єктів у віртуальному просторі. Як правило, в ній поєднуються векторний і растровий способи формування зображень.

Особливості колірного охоплення характеризують такі поняття, як чорно-біла і кольорова графіка. На спеціалізацію в окремих областях вказують назви деяких розділів: інженерна графіка, наукова графіка, Web-графіка, комп'ютерна поліграфія та інші.

На стику комп'ютерних, телевізійних та кінотехнологій зародилася і стрімко розвивається порівняно нова галузь комп'ютерної графіки та анімації.

Помітне місце в комп'ютерній графіці відведено розвагам. З'явилося навіть таке поняття, як механізм графічного представлення даних. Ринок ігрових програм має оборот в десятки мільярдів доларів і часто ініціалізує черговий етап вдосконалення графіки та анімації.

Хоча комп'ютерна графіка служить всього лише інструментом, її структура і методи засновані на передових досягненнях фундаментальних та прикладних наук: математики, фізики, хімії, біології, статистики, програмування і безлічі інших. Це зауваження справедливе як для програмних, так і для апаратних засобів створення та обробки зображень на комп'ютері. Тому комп'ютерна графіка є однією з найбільш бурхливо розвиваються галузей інформатики і в багатьох випадках виступає «локомотивом», що тягне за собою всю комп'ютерну індустрію.

Растрова графіка

Програмні засоби створення растрових зображень

Серед програм, призначених для створення комп'ютерної двовимірної живопису, найпопулярнішими вважаються Painter компанії Fractal Design, Freehand компанії Macromedia, і Fauve Matisse. Пакет Painter володіє достатньо широким спектром засобів малювання і роботи з кольором. Зокрема, він моделює різні інструменти (кисті, олівець, перо, вугілля, аерограф та інші), дозволяє імітувати матеріали (акварель, олія, туш), а також добитися ефекту натурального середовища. У свою чергу, останні версії програми FreeHand володіють багатими засобами редагування зображень і тексту, містять бібліотеку спецефектів і набір інструментів для роботи з кольором, у тому числі кошти багатобарвної градієнтної заливки.

Серед програм для створення зображень на платформі Macintosh варто відзначити пакет для редагування растрової живопису та зображень Pixel Paint Pro компанії Pixel Resources.

Серед програм комп'ютерної живопису для графічних станцій Silicon Graphics (SGI) особливе місце займає пакет StudioPaint 3D компанії Alias ​​Wavefront, який дозволяє малювати різними інструментами («китицями») в режимі реального часу прямо на тривимірних моделях. Пакет працює з необмеженою кількістю шарів зображення і надає 30 рівнів скасування попередньої дії (undo), включає операції кольорокорекції і «сплайнів пензля», «мазок» яких можна редагувати по точках як сплайнових криву. StudioPaint 3D підтримує планшет з чутливим пером, що дає можливість художнику зробити традиційний ескіз від руки, а потім дозволяє перенестималюнок на тривимірні пакети для моделювання або анімації і побудувати за ескізом тривимірну модель.

Векторна графіка

Якщо в растровій графіці базовим елементом зображення є точка, то в векторну графіку-лінія. Лінія описується математично як єдиний об'єкт, і тому обсяг даних для відображення об'єкта засобами векторної графіки істотно менше, ніж в растровій графіці.

Лінія - елементарний об'єкт векторної графіки. Як і будь-який об'єкт, лінія володіє властивостями: формою (пряма, крива), товщиною, кольором, шрифтом (суцільна, пунктирна). Замкнуті лінії набувають властивість заповнення. Охоплюється ними простір може бути заповнений іншими об'єктами {текстури, карти) або вибраним кольором.

Найпростіша незамкнута лінія обмежена двома точками, іменованими вузлами. Вузли також мають властивості, параметри яких впливають на форму кінця лінії іхарактер сполучення з іншими об'єктами.

Всі інші об'єкти векторної графіки складаються з ліній. Наприклад куб можна скласти з шести пов'язаних прямокутників, кожен з яких, у свою чергу, утворений чотирма пов'язаними лініями. Можливо уявити куб і як дванадцять пов'язаних ліній, що утворюють ребра.

Демонстраційна графіка

Демонстраційна графіка пов'язана з динамічними об'єктами. У технології зображення динамічних об'єктів використовують три основні способи: малювання-стирання, зміна кадрів (сторінок), динамічні образи.

Спочатку показ слайдів (діапозитивів) розумівся буквально як почергове проектування на великий екран фотографій, виготовлених в цьому форматі. Альтернативним методом є проектування малюнків, зроблених вручну або перенесених на прозору плівку.

У наш час програми демонстраційної графіки дозволяють використовувати комп'ютер для створення слайдів (іноді їх називають pages), що містять текст, графіку і художньо виконані кліпи. Застосування комп'ютера для створення демонстраційних матеріалів має дві головні переваги:

• Автоматизується процес створення тексту і діаграм, так що будь-хто може швидко і легко створювати привабливі слайди.

• З'являється можливість перегляду слайдів у різних форматах: у вигляді роздруківок, на екрані і т.д., так що ви можете використовувати слайди в різних ділових цілях.

Програми демонстраційної графіки, подібні PowerPoint 4.0 для Windows, що наведена на цьому малюнку, дозволяють створювати слайди, які містять текст, діаграми і малюнки.

Можна додати малюнок, щоб зробити більш цікавим показ слайдів

Великий заголовок, що пояснює його зміст

Програма виконала велику частину роботи за поданням цих даних у вигляді діаграми.

Що може бути зроблено за допомогою програм демонстраційної графіки. Зрозуміло, можна готувати традиційні ділові демонстрації і показувати слайди з допомогою проектора, пояснюючи дані на кожному слайді. На щастя, ви не обмежені тільки традиційним підходом.

Якщо ви роз'їжджаєте з переносним комп'ютером, використовуйте та його для презентацій товарів. Якщо ви відповідаєте за навчання персоналу, підготуйте інформаційні слайди для показу їх на екрані монітора новим співробітникам.

Створіть для показу слайдів само запускающуюся програму, сумісну з будь-яким комп'ютером незалежно від того, чи встановлена ​​на ньому програма демонстраційної графіки чи ні.

Озвучте показ слайдів, використовуючи мультимедіа.

Зазвичай демонстрація з використанням мультимедіа вимагає наявності звукової плати, дисководу GD-ROM і звукових колонок.

Використовуйте можливості виділення інформації кольором, яскравістю або підкресленням при демонстрації слайдів.

Як почати показ слайдів

При створенні демонстраційного файлу, ви за допомогою шаблону спочатку обираєте, як буде виглядати слайд. Шаблон встановлює за замовчуванням кольору, поля та інші параметри для створених слайдів показу. Це позбавить вас від необхідності встановлювати кольори та інші параметри для кожного слайда окремо. Більшість програм демонстраційної графіки містить не менше дюжини різних шаблонів.

Єдине обмеження на кількість демонстраційних файлів - вільний простір на жорсткому диску.

Більшість програм демонстраційної графіки пропонують десятки або більше варіантів шаблонів для показу слайдів. Шаблон визначає колір фону слайда і колір фонової графіки. Він також задає шрифти і колір тексту на слайді. Нарешті, він управляє оформленням графіки, включаючи і те, як повинні бути позначені різні частини графіка. Шаблон гарантує узгодженість різних слайдів у вашій демонстрації. Без жодних зусиль ви виглядаєте професіоналом. А коли ви станете справжнім професіоналом, можна буде створювати і зберігати власні шаблони.

На кожному слайді є діаграма. На діаграмах є текст, дані і графіка в різних поєднаннях. Кожна комбінація цих елементів називається макетом слайду (іноді - типом діаграми). Поряд з шаблонами показу слайдів, будь-яка програма демонстраційної графіки поставляється з декількома заздалегідь виготовленими макетами слайдів. Вам досить вибрати потрібний макет, і програма представить слайд з незаповненими областями екрану для розміщення ваших даних.

Такі заготовки призначені для рутинної роботи. Ви зможете скласти слайд і з розрізнених елементів, визначивши розміщення тексту, малюнка або кліпу на свій розсуд.

Діалогове вікно New Slide (Новий Слайд) в PowerPoint дозволяє вибрати комбінацію елементів, які складають слайд. 1 - Виберіть потрібну заготівлю, клацнувши на ній, а потім на кнопці ОК.

Після вибору макета слайда програма відкриває головне вікно, в яке виводиться ваш новенький слайд. Після того як ви створили слайд, виникає необхідність додати його в демонстраційний файл. Зазвичай це справа одного клацання на піктограмі, схожою на ту, що поміщена поряд з цим параграфом (з програми PowerPoint). В іншому випадку треба вибрати команду вставки нового слайда.

Розробка плану показу слайдів аналогічна роботі в текстовому редакторі. Це вікно перегляду можна використовувати для буксирування слайда на нову позицію в плані показу слайдів [].

CorelDraw

CorelDRAW - це одна з якісних утиліт. За допомогою функціоналу цієї програми можна дуже просто працювати з різними фотографіями. Також користувачі можуть створювати векторні зображення, а після виконувати їх обробку. На додаток до цього вбудовані унікальні ефекти. За підсумком необхідно буде виконати збереження отриманого об'єкта, а після відправити його по електронній пошті або за допомогою соціальних мереж.

ВИСНОВОК

Після появи кольорових моніторів зросла потреба до графічної інформації. Зараз же ми не уявляємо персональний комп'ютер без графічного інтерфейсу. Графічна інформація щільно проникла в наше життя - будь то реклама або звичайні фотографії.

Я вважаю, що пріоритет буде відданий растровій графіці тому тільки в ній може бути сімейна фотографія або гарна реклама. Векторна графіка може нам запропонувати всього лише простеньку рекламу і невигадливі картинки. Так само все більше стає популярна презентаційна графіка. Але використовуватися як растрова не буде.

Всі області застосування - будь то інженерна і наукова, бізнес і мистецтво - є сферою застосування комп'ютерної графіки. Зростаючий потенціал ПК та його величезне число - забезпечує спокусливу базу для капіталовкладень та зростання. Невідомо як довго триватиме тенденція подвоєння капіталовкладень, особливо під впливом цін, проте очікується стійке 10% щорічне підвищення в наступні 5 років. Сьогодні особливо привабливі для інвесторів компанії, що спеціалізуються на графічних інтерфейсах користувача, об'єктно-орієнтованих програмах, віртуальної реальності та програмному забезпеченні паралельних процесів.

Основні можливості графічних редакторів:

1. Створення та редагування зображення (отрісовка стандартних фігур, використання різних стилів і квітів, копіювання-видалення-перенесення фрагментів, повороти і деформації. У векторних: управління групами об'єктів).

2. Розвинені редактори дозволяють створювати малюнки з декількох шарів (й редагувати кожен шар окремо), дозволяють змінювати окремі кольори, надають спеціальні інструменти для створення різних ефектів; їх часто використовують для редагування фотографій.

3. Робота з файлами (збереження, редагування, імпорт-експорт в інші формати; використання бібліотек готових малюнків - ClipArt).

Основна перевага растрових редакторів - Простота. Основні недоліки - для зберігання навіть дуже простих малюнків потрібно дуже багато пам'яті, і при деформаціях може значно постраждати якість зображення.

У векторної графіки переваги і недоліки протилежні растровим: прості малюнки записуються у файли більш компактно; набір інструментів перетворення малюнків більш багатий, при цьому повороти, розтягування, стиснення, зрушення і т.п. проходять практично без втрати якості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Олександрівський А.Д. Створення WEB-сторінок з використанням Front Page 98 і Java Script

2. Богумірскій Б. Енциклопедія Windows 98. - СПб.: Пітер. 1998. - 816 с., Іл.

3. Горячев. А., Шафрін Ю. Практикум з інформаційних технологій. - М.: Лабораторія Базових Знань, 1999. - 272 с.

4. Інформатика Базовий курс_Сімоновіч і др_2003-640с.doc

5. Інформатика: підручник. Курносов А.П., Кульов С.А., Улезько А.В., Камалян А.К., Чернігін А.С., Ломакін С.В.: під ред. А.П. Курносова Воронеж, ВДАУ, 1997 - 238 с.

6. Сімоничев С., Євсєєв Г., Алексєєв А. Спеціальна інформатика: Уч. сел. - М.: АСТ-ПРЕСС: Інформком-Прес, 1998. - 480 с.

7. Шафрін Ю.А. Інформаційні технології. - М.: Лабораторія Базових Знань, 1998. - 704 с.

8. http://beda.stup.ac.ru/psf/ziss/wmaster/books/magazine/pcmag/9705/059716.htm

9. http://www.bestreferat.ru/referat-like-10661.html

МІНІСТРЕСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

ЗАЛІКОВА РОБОТА

Студента групи №112Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.