Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВиховання особового складу засобами наочної агітації

 

Наочна агітація є важливою складовою частиною соціально-гуманітарної роботи і має мету формування високих професійних та особистісних якостей, виховання морально та професійно підготовленого, дисциплінованого і мужнього особового складу, який може непохитно переносити високі фізичні, моральні та психологічні навантаження, чітко орієнтуватися у стресових ситуаціях, долати труднощі служби.

Наочна агітація розроблюється та оформлюється з урахуванням вимог положень Конституції України, чинного законодавством України, нормативних актів МНС та Положення.

Завданнями наочної агітації є:

· виховання особового складу у дусі патріотизму, вірності Присязі, службовому обов’язку, відданості Українському народові, національним традиціям;

· виховання високих морально-етичних, естетичних, професійних та кращих загальнолюдських якостей;

· формування високого рівня правової культури, поваги до Закону, службової і виконавчої дисципліни, прагнення до вдосконалення професійної майстерності та підвищення ефективності службової діяльності;

· формування у особового складу психологічних якостей, які відповідають сучасним вимогам переходу до нової моделі служби цивільного захисту, основаної на принципах партнерства і соціальної допомоги, ділового співробітництва працівників цивільного захисту з населенням та громадськими інститутами.

Основними нормативними актами, положення яких повинні бути висвітлені під час розробки та оформлення наочної агітації в органах і підрозділах цивільного захисту є: Конституція України; Закон України “Про правові засади цивільного захисту”; Закону України “Про мови”; Указ Президента України від 16 січня 2013 року №20/2013 «Деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій» та Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій; Присяга особового складу органів і підрозділів цивільного захисту; Положення про проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту; Наказ МНС України від 24.01.2005 № 40 “Про затвердження Концепції соціального і гуманітарного розвитку Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій”; Настанова щодо організації соціально-гуманітарної роботи з рядовим і начальницьким складом та працівниками органів і підрозділів цивільного захисту.

При оформленні наочної агітації можуть використовуватися також інші нормативні акти МНС, що регламентують проведення соціально-гуманітарної роботи.

Наочна агітація в органах і підрозділах цивільного захисту повинна бути державною, змістовною, ідейною, переконливою, оперативною, злободенною, дійовою та пов’язаною із завданнями, які виконуються.

В органах і підрозділах цивільного захисту обов’язково оформлюється наочна агітація на території, холах будівель, актових залах (кімнатах по роботі з персоналом), навчальних класах та караульних приміщеннях.

На території (фасаді будівлі) органу чи підрозділу цивільного захисту оформлюється:

· два флагштоки з піднятими Державним прапором та прапором МНС;

· девіз МНС “Запобігти, врятувати, допомогти”;

· емблема МНС на створах в’їздних воріт та пожежного депо;

· гасла, які віддзеркалюють державність, гордість за службу у органах і підрозділах цивільного захисту.

У холі будівлі органу чи підрозділу цивільного захисту розміщується:

· символіка МНС;

· Дошка Пошани кращих працівників (з кольоровими фотографіями та невеликим описом їх заслуг);

· стенд “Опалені війною” (фотографії працівників – учасників бойових дій в Афганістані);

· стенд “Країну собою заслоняючи” (фотографії працівників – ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС);

· стенд “Вони захищали Вітчизну” (фотографії ветеранів – учасників бойових дій у Великій Вітчизняній війні);

· куточок Пам'яті працівників, які загинули під час виконання службових обов'язків (якщо такі є);

· стенд з витягами положень Закону України “Про правові засади цивільного захисту” (принципи діяльності та основні задачі);

· інформація щодо керівного складу ДCНС, Управління ДСНС та органу і підрозділу цивільного захисту (посада, спеціальне звання, ім'я та по-батькові, дні тижня та години прийому громадян, номер кабінету).

В актових залах (кімнатах по роботі з персоналом) органу чи підрозділу цивільного захисту оформлюються наступні стенди:

основна стіна:

стенд з Гербом, Прапором та Гімном України, витяги з Конституції України про державний суверенітет, територію, мову, громадянство;

стенд з портретом Президента України, присяга Президента;

друга стіна:

стенд з історії державності в Україні, в тому числі історія виникнення Київської Русі, українське козацтво, національно-визвольна боротьба українського народу, Україна в 20-30 роки та роки другої світової війни, Чорнобильська трагедія;

карта України, населення, його склад, досягнення промисловості та сільського господарства;

третя стіна:

витяг із Положення про ДСНС України, Закону України “Про правові засади цивільного захисту”, Дисциплінарного статуту органів і підрозділів цивільного захисту;

текст Присяги особового складу органів і підрозділів цивільного захисту;

стенд “Спортивне життя колективу”;

четверта стіна:

стенд з історії створення та становлення органу чи підрозділу цивільного захисту;

висвітлення кращих традицій пожежної охорони та військ цивільної оборони;

фотоматеріали щодо роботи особового складу з ліквідації надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж, рятування людей, сумлінного ставлення до виконання службових обов’язків із зазначенням кращих працівників та їх особистого внеску;

фотографії керівників (від першого до теперішнього) органу (підрозділу) з короткими біографічними довідками.

У навчальному класі органу (підрозділу) цивільного захисту оформлюються стенди: етапи становлення незалежності України; життєвий шлях та літературно-публіцистична діяльність Т.Г. Шевченка; закон України “Про правові засади цивільного захисту” (витяги); фотографія керівника та керівництва ДСНС з короткими біографічними даними; підсумки діяльності органу (підрозділу) за минулий рік; розклад занять зі службової та гуманітарної підготовки з різними категоріями особового складу на поточний місяць; основні форми та методи навчання і виховання особового складу; заходи безпеки, основні напрямки збереження життя і здоров’я персоналу; витяги із Закону України “Про боротьбу з корупцією”, Кримінального кодексу України; бібліотека (художня література українських письменників, література з історії України, підбірка законодавчих актів України стосовно сфери діяльності ДСНС); підшивки газет, журналів.

У караульних приміщеннях органу (підрозділу) цивільного захисту оформлюються стенди:

стенд “Ветерани завжди в нашому строю”:

стінна газета (назва “Ратник”, “На бойовому посту”, “Тривога” тощо);

“Бойові листки змін (караулів)”;

фотогазета про будні підрозділу (служба, навчання, господарчі роботи, дозвілля);

витяг з Історичного формуляру;

позитивні приклади несення служби;

фотографії кращих фахівців служби за категоріями;

графік відпусток;

інформація про роботу Загальних зборів;

інформація щодо проведеної роботи з наставництва над молодими працівниками;

інформаційна дошка для оголошень та повідомлень особовому складу.

Наочна агітація в органах і підрозділах цивільного захисту (стенди, інформаційні дошки, малюнки, фотографії) розроблюється та оформлюється винятково українською мовою, на високому художньому та естетичному рівнях, із залученням до цієї роботи відповідних фахівців.

Естетичне та привабливе оформлення наочної агітації є фактором підтримання зразкового порядку та гордості особового складу за службу в органах і підрозділах цивільного захисту, налаштування його на зразкове виконання завдань за призначенням.

Стан наочної агітації та її вплив на виховання особового складу розглядається щоквартально під час підведення підсумків проведеної соціально-гуманітарної роботи та висвітлюється у відповідних оглядах.

 

висновок: Отже, наочна агітація є важливим засобом виховання високих морально-етичних, естетичних, професійних та кращих загальнолюдських якостей, формування високого рівня правової культури, поваги до Закону, службової і виконавчої дисципліни, прагнення до вдосконалення професійної майстерності та підвищення ефективності службової діяльності.

 

 

Одним із засобів активізації навчально-пізнавальної діяльності є застосування нетрадиційних форм навчання. На наш погляд для кращого засвоєння тематичного матеріалу службової підготовки, підвищення інтересу до гуманітарної та функціональної підготовки з боку слухачів необхідно застосовувати методи інтерактивного навчання.

Суть інтерактивного навчання: навчальний процес організований так, що всіх учасників залучено до процесу пізнання, формування висновків, створення певного результату, де кожен робить індивідуальний внесок, обмінюється знаннями, ідеями, способами діяльності. Відбувається цей процес в атмосфері доброзичливості та інтерактивну думки. Це дозволяє не тільки отримати нові знання, а й розвиває пізнавальну діяльність, переводить її в більш високі форми кооперації та співробітництва.

Інтерактивне навчання дозволяє розв’язати одразу кілька завдань: розвиває комунікативні вміння й навички, допомагає встановленню емоційних контактів між учасниками процесу, забезпечує виховне завдання, оскільки змушує працювати в команді, прислухатися до думки кожного. Використання інтерактиву знімає нервове напруження, дає можливість змінювати форми діяльності, переключати увагу на основні питання.

Найбільш відомі форми інтерактивних методів – «рольової гри», «метод проблемних ситуацій», «мозковий штурм», «дебати», «велике коло», «вертушка», «акваріум», «джигсоу».

Нагадаємо коротко про деякі з них.

Метод рольової гри полягає в тому, що слухачі вживаються у запропоновану ситуацію з життя чи професійної практики та виконують одну або кілька ролей з елементами імпровізації в установлених межах. Слухачі працюють у парах або невеликих групах. Ми вважаємо, що даний метод буде найбільш ефективний при проведенні психологічної підготовки.

Метод проблемних ситуацій. Проблемною називають ситуацію, для оволодіння якою слухач має знайти й застосувати нові для себе знання чи способи дій, який використовується для підготовки працівників до вирішення реальних проблем у професійній діяльності. Даний метод може застосовуватися як при проведенні гуманітарної підготовки, так і функціональної та психологічної.

Метод "Мозковий штурм" означає вільне висловлення ідей, думок на задану проблемну тему, але без критики та обговорення. Ці ідеї фіксуються, систематизуються й оцінюються. Подібний метод можна застосувати до всіх видів службової підготовки, які розглядаються в нашій роботі.

За методом „велике коло”група учасників процесу розміщується у великому колі. Формулюють проблему, після чого протягом 10 хвилин кожен індивідуально записує свої пропозиції для її розв’язання. По колу учасники зачитують свої пропозиції, група уважно вислуховує (не критикуючи) і голосує за кожним пунктом: включити чи не включити його в загальне рішення, фіксоване на дошці. Найдоцільніше застосовувати цю методику, якщо необхідно швидко визначити шляхи розв’язання певної проблеми. Подібний метод можна ефективно використовувати при проведенні занять із психологічної та гуманітарної підготовки, зокрема при розгляді морально-етичних проблем.

Метод „акваріум” – форма діалогу, коли групі пропонують обговорити проблему „перед очима глядачів”. Кожна мала група обирає того, кому вона може довірити вести діалог. Це може бути й кілька бажаючих. Усі інші учасники процесу виступатимуть у ролі глядачів. Подібний метод можна використовувати для розв’язання типових конфліктних ситуацій, наприклад між підприємцем та інспектором ДІТБ.

Цей метод дає можливість побачити кожного „збоку”, побачити, як відбувається спілкування, яка реакція на чужу думку, як аргументовано кожну тезу, як залагоджують конфлікт, що може назрівати в ході дискусії. Кожен глядач має можливість порівняти почуте з особистою думкою, зробити певні висновки.

Метод „джигсоу” використовують для навчання в групах, склад яких змінюється в ході роботи. Характерний тим, що кожен член первинної групи стає експертом одного з аспектів теми, яку вивчають в експертних групах. Після опрацювання своїх частин теми кожен учасник навчає інших, повернувшись до первинної групи, тобто учасники процесу вчать один одного. Головна мета полягає в тому, щоб усі члени колективу однаково повно вивчили всі аспекти заданої провідної теми. Після того, як повністю завершився процес навчання та контролю в навчальних групах, здійснюється індивідуальна оцінка знань усіх учасників.

 Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.