Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТехнічна характеристика автомобіля Урал 63685

Зміст

стор.

  Вступ………………………………………………………………..  
1. Технічна характеристика……………………………………..........  
2. Статистичне дослідження термінів та складу робіт……………..  
2.1 Розрахунок параметрів розподілу трудомісткості технічного обслуговування автомобіля……………………………………  
2.2 Дослідження ймовірності виникнення відмов і складу робіт супутнього поточного ремонту………………………………..  
3. Розрахунок виробничої програми…………………………………  
4. Розробка технологічного процесу технічного обслуговування…  
4.1 Розробка функціональної схеми технологічного процесу ТО  
4.2 Перелік операцій технічного обслуговування………………  
  Список літератури……………………………………………….  
  Додатки……………………………………………………………  
         

 

 

Вступ

Основне призначення транспорту – своєчасне, якісне і повне задоволення потреб народного господарства і населення у перевезеннях. Автомобільний транспорт є найбільш мобільним і універсальним засобом комунікації і посідає важливе місце в транспортному комплексі України, він розвивається якісно та кількісно стрімкими темпами. У даний час щорічний приріст світового парку автомобілів складає 10-12 млн. одиниць, а його чисельність – більше 400 млн. одиниць, на його частку припадає понад 80% усіх вантажних і близько 80% пасажирських перевезень, приблизно 70% трудових ресурсів, понад 60% палив нафтового походження, значна частина капітальних вкладень і основних виробничих фондів, понад 65% усіх транспортних витрат.

У процесі експлуатації автомобіля його функціональні властивості поступово погіршуються внаслідок спрацьовування, корозії, пошкодження деталей, утомленості матеріалу, з якого їх виготовлено, й т. ін. В автомобілі виникають різні несправності (дефекти), що знижують ефективність його експлуатації.

Технічне обслуговування (ТО) — це комплекс операцій (операція) для підтримання автомобіля в працездатному чи справному стані під час використання його за призначенням, стоянки, зберігання або транспортування. ТО як профілактичний захід здійснюється примусово в плановому порядку через точно встановлені періоди використання автомобіля.

За періодичністю, переліком і трудомісткістю виконуваних робіт розрізняють такі види ТО автомобілів:

• щоденне; • перше; • друге; • сезонне.

Щоденне технічне обслуговування (ЩТО) передбачає: • контроль стану автомобіля; • підтримання належного зовнішнього вигляду; • заправлення паливом, мастильним матеріалом та охолодною рідиною. Для автомобілів зі спеціальними кузовами в ЩТО входить санітарне оброблення кузова. ЩТО виконують після закінчення роботи автомобіля або перед виїздом його на лінію. В разі зміни водіїв на лінії автомобіль оглядають і перевіряють його технічний стан.

Перше (ТО-1) та друге (ТО-2) технічні обслуговування передбачають такі роботи: • контрольно-діагностичні, • кріпильні, • регулювальні, • мастильні, • інші, спрямовані на запобігання та виявлення несправностей автомобіля, зниження інтенсивності спрацьовування його деталей, економію палива, мастильних матеріалів, зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу, забезпечення безвідмовної роботи автомобіля в межах установлених пробігів.

Технічна характеристика автомобіля Урал 63685

Таблиця 1.1 Технічні характеристики автомобіля Урал 63685

Загальні відомості
Маса розміщуваного вантажу, що перевозиться на автомобілі, кг  
Маса автомобіля в спорядженому стані, кг  
Повна маса автомобіля, кг  
Розподіл навантаження на дорогу від спорядженості автомобіля, кг:
· через шини передніх колі  
· через шини заднього візка  
Розподіл навантаження на дорогу від автомобіля під повною масою, кг:
· через шини передніх коліс  
· через шини заднього візка  
Максимальна швидкість автомобіля на найвищій передачі, км/ч  
Контрольна витрата палива на 100 км, л
· при швидкості 60 км/ч  
Найменший радіус повороту автомобіля по осі сліду переднього зовнішнього колеса, м, не більше 7,58
Двигун
Тип, модель ЯМЗ-7601.10 дизельний, з турбонаддувом, чотирьохтактний, з запалюванням від тиску, шестициліндровий, V­подібний
Номінальна потужність, кВт (л.с.) 220 (300)
Максимальний крутний момент, Н·м (кгс·м) 1275 (130)
Частота обертання колінчастого валу, об./хвл:
· при номінальній потужності  
· при максимальному крутному моменту 1100-1300

Рисунок 1.1 – Габаритне креслення автомобіля Урал 63685

Завдання на курсовий проект

 

Завдання на курсовий проект визначається за двома останніми цифрами залікової книжки студента.

Марка автомобіля обирається студентом і узгоджується з керівником проекту.

Таблиця 2.1

Визначення виду технічного обслуговування

Передостання цифра залікової книжки Вид обслуговування Кліматичний район
  ТО-2 Помірно холодний

 

Таблиця 2.2

Статистичні дані трудомісткості робіт з обслуговування автомобіля

Трудомісткість, люд.год 0,5t 0.6t 0.75t 0.85t 0.9t 1.1t 1.15t 1.3t 1.5t 1.7t
Частота 6,05 7,26 9,075 10,285 10,89 13,31 13,915 15,73 18,15 20,57

t – нормативне значення трудомісткості (додаток Б). Трудомісткість сезонного обслуговування складає частку робіт від трудомісткості ТО-2. (50% - частка дуже холодного і дуже жаркого районів; 30% - для холодного і жаркого районів, 20% - для інших районів).

Таблиця 2.3

Визначення частоти події

 

Остання цифра залікової книжки Частота
n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10
                     

Середньодобовий пробіг визначається множенням останніх двох цифр залікової книжки (ХХ) на Q:

§ Q =100 при ХХ≤09

§ Q =10 при ХХ≥10

Lсд=48· Q=480, км

Таблиця 2.4

Розподіл операцій супутнього поточного ремонту

 

Сума 2х останніх цифр зал.кн. Число технічних впливів
Кузов Двигун і його системи Кермове керування Підвіска Гальм. Механізм Електрообладнання Трансмісія Салон
                 

 

 

Таблиця 2.5

Ймовірність попадання в інтервал

 

Сума двох останніх цифр залікової книжки
          14          
g 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98  

 

Рисунок 4.2- карта змазки автомобіля Урал 63685

Таблиця 4.1 – Хіммотологічна карта автомобіля Урал 63685

 

№ позиції Точки змащування К-сть точок Осноні марки, сезонні Дублюючі марки, сезонної зміни Іноземні аналоги Кількість Периодичность смены (пополнения ЗМ) Рекоменд. По заміні оливи (заправка, заміна оливи)
Норма заправки (л, кг) Всього на автомобіль (л, кг) Основна марка Дублюючая марка
  Роздаточна коробка   Масло ТСп-15К (при температурі не нижче минус 30 °С) Масло ТСп-10 (при температурі не нижче мінус 45 °С) При температурі нижче мінус 30 °С допускається масло ТСп-15К розбавити 10-15% дизельного арктичного або зимового палива Shell Spirax 90 EP, Mobilube GX 90, BP Gear oil EP SAE 90, Esso Gear oil GP 90 3,50 3,50 ТО-1000 Замініть масло. Заливайте масло до кромки контрольно-заливного отвору
ТО-2 Перевірте рівень масла і при необхідності долийте до контрольно-заливного отвору
При кожного третьому ТО-2 При кожному другому ТО-2 Замініть масло
  Картер рульового механізму   1,48 1,48 ТО-1000 Замініть масло. Заливайте масло до кромки контрольно-заливного отвору
                ТО-2 Перевірте рівень масла і при необхідності долийте до контрольно-заливного отвору
              При розбиранні Замініть масло
  Головні передачі ведучих мостів: переднього;   Масло ТСп-15К (при температурі не нижче минус 30 °С) Масло ТАп-15В (при температурі не нижче мінус 25 °С) Масло ТСп-10 (при температурі не нижче мінус 45 °С) При температурі нижче мінус 25 °С допускаються масла ТСп-15К и ТАп-15В розбавити 10-15% дизельного, арктичного або зимового палива BP Gear oil EP SAE 90, Deusol Gear EP 90, Esso Gear oil GP 90, Mobilube GX 90, Shell Spirax 90 EP 5,0 5,0 ТО-1000 Замініть масло. Заливайте масло до кромки контрольно-заливного отвору на картері моста. Якщо головна передача демонтувалась, залийте попередньо 1 літр масла через отвір под сапун на картері головної передачі, інше через контрольно-заливний отвір до його кромки
Середнього, заднього   8,5 17,0 ТО-2 Перевірити рівень масла і при необхідності долити
        При кожному третьому ТО-2 При кожному другому ТО-2 Замінити масло
  Телескопічні амортизатори   Амортизаційна рідина АЖ-12Т Масло веретеное АУ   0,850 1,7 - - Замінити рідину після розбирання, промити деталі амортизатора в паливі і просушити
                       

 

 

Перелік необхідного технологічного обладнання для зони ТО-2 наведені в таблиці 4.2

Обладнання Кількість Модель або габаритні розміри Виробник Вартість, грн..
  Люфтомір   К-524М Росія  
  Знімач фланців   375Э-3918050 Росія  
  Манометр   Манометр Росія  
  Набір ключів   Intertool Україна  
  Вольтметр   Вольтметр Росія  

 

Зміст

стор.

  Вступ………………………………………………………………..  
1. Технічна характеристика……………………………………..........  
2. Статистичне дослідження термінів та складу робіт……………..  
2.1 Розрахунок параметрів розподілу трудомісткості технічного обслуговування автомобіля……………………………………  
2.2 Дослідження ймовірності виникнення відмов і складу робіт супутнього поточного ремонту………………………………..  
3. Розрахунок виробничої програми…………………………………  
4. Розробка технологічного процесу технічного обслуговування…  
4.1 Розробка функціональної схеми технологічного процесу ТО  
4.2 Перелік операцій технічного обслуговування………………  
  Список літератури……………………………………………….  
  Додатки……………………………………………………………  
         

 

 

Вступ

Основне призначення транспорту – своєчасне, якісне і повне задоволення потреб народного господарства і населення у перевезеннях. Автомобільний транспорт є найбільш мобільним і універсальним засобом комунікації і посідає важливе місце в транспортному комплексі України, він розвивається якісно та кількісно стрімкими темпами. У даний час щорічний приріст світового парку автомобілів складає 10-12 млн. одиниць, а його чисельність – більше 400 млн. одиниць, на його частку припадає понад 80% усіх вантажних і близько 80% пасажирських перевезень, приблизно 70% трудових ресурсів, понад 60% палив нафтового походження, значна частина капітальних вкладень і основних виробничих фондів, понад 65% усіх транспортних витрат.

У процесі експлуатації автомобіля його функціональні властивості поступово погіршуються внаслідок спрацьовування, корозії, пошкодження деталей, утомленості матеріалу, з якого їх виготовлено, й т. ін. В автомобілі виникають різні несправності (дефекти), що знижують ефективність його експлуатації.

Технічне обслуговування (ТО) — це комплекс операцій (операція) для підтримання автомобіля в працездатному чи справному стані під час використання його за призначенням, стоянки, зберігання або транспортування. ТО як профілактичний захід здійснюється примусово в плановому порядку через точно встановлені періоди використання автомобіля.

За періодичністю, переліком і трудомісткістю виконуваних робіт розрізняють такі види ТО автомобілів:

• щоденне; • перше; • друге; • сезонне.

Щоденне технічне обслуговування (ЩТО) передбачає: • контроль стану автомобіля; • підтримання належного зовнішнього вигляду; • заправлення паливом, мастильним матеріалом та охолодною рідиною. Для автомобілів зі спеціальними кузовами в ЩТО входить санітарне оброблення кузова. ЩТО виконують після закінчення роботи автомобіля або перед виїздом його на лінію. В разі зміни водіїв на лінії автомобіль оглядають і перевіряють його технічний стан.

Перше (ТО-1) та друге (ТО-2) технічні обслуговування передбачають такі роботи: • контрольно-діагностичні, • кріпильні, • регулювальні, • мастильні, • інші, спрямовані на запобігання та виявлення несправностей автомобіля, зниження інтенсивності спрацьовування його деталей, економію палива, мастильних матеріалів, зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу, забезпечення безвідмовної роботи автомобіля в межах установлених пробігів.

Технічна характеристика автомобіля Урал 63685

Таблиця 1.1 Технічні характеристики автомобіля Урал 63685

Загальні відомості
Маса розміщуваного вантажу, що перевозиться на автомобілі, кг  
Маса автомобіля в спорядженому стані, кг  
Повна маса автомобіля, кг  
Розподіл навантаження на дорогу від спорядженості автомобіля, кг:
· через шини передніх колі  
· через шини заднього візка  
Розподіл навантаження на дорогу від автомобіля під повною масою, кг:
· через шини передніх коліс  
· через шини заднього візка  
Максимальна швидкість автомобіля на найвищій передачі, км/ч  
Контрольна витрата палива на 100 км, л
· при швидкості 60 км/ч  
Найменший радіус повороту автомобіля по осі сліду переднього зовнішнього колеса, м, не більше 7,58
Двигун
Тип, модель ЯМЗ-7601.10 дизельний, з турбонаддувом, чотирьохтактний, з запалюванням від тиску, шестициліндровий, V­подібний
Номінальна потужність, кВт (л.с.) 220 (300)
Максимальний крутний момент, Н·м (кгс·м) 1275 (130)
Частота обертання колінчастого валу, об./хвл:
· при номінальній потужності  
· при максимальному крутному моменту 1100-1300

Рисунок 1.1 – Габаритне креслення автомобіля Урал 63685

Завдання на курсовий проект

 

Завдання на курсовий проект визначається за двома останніми цифрами залікової книжки студента.

Марка автомобіля обирається студентом і узгоджується з керівником проекту.

Таблиця 2.1

Визначення виду технічного обслуговування

Передостання цифра залікової книжки Вид обслуговування Кліматичний район
  ТО-2 Помірно холодний

 

Таблиця 2.2

Статистичні дані трудомісткості робіт з обслуговування автомобіля

Трудомісткість, люд.год 0,5t 0.6t 0.75t 0.85t 0.9t 1.1t 1.15t 1.3t 1.5t 1.7t
Частота 6,05 7,26 9,075 10,285 10,89 13,31 13,915 15,73 18,15 20,57

t – нормативне значення трудомісткості (додаток Б). Трудомісткість сезонного обслуговування складає частку робіт від трудомісткості ТО-2. (50% - частка дуже холодного і дуже жаркого районів; 30% - для холодного і жаркого районів, 20% - для інших районів).

Таблиця 2.3

Визначення частоти події

 

Остання цифра залікової книжки Частота
n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10
                     

Середньодобовий пробіг визначається множенням останніх двох цифр залікової книжки (ХХ) на Q:

§ Q =100 при ХХ≤09

§ Q =10 при ХХ≥10

Lсд=48· Q=480, км

Таблиця 2.4

Розподіл операцій супутнього поточного ремонту

 

Сума 2х останніх цифр зал.кн. Число технічних впливів
Кузов Двигун і його системи Кермове керування Підвіска Гальм. Механізм Електрообладнання Трансмісія Салон
                 

 

 

Таблиця 2.5

Ймовірність попадання в інтервал

 

Сума двох останніх цифр залікової книжки
          14          
g 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98  

 ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.