Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДослідження ймовірності виникнення відмов і складу робіт супутнього поточного ремонту

 

Для оцінки математичного очікування виникнення відмови служить довірчий інтервал, який показує найбільшу та найменшу ймовірність виникнення тієї чи іншої відмови:

, (2.10)

де , - верхня і нижня межі інтервалу, що визначаються за формулою:

(2.11)

 

 

0.065

0.017

 

де N1 = N – кількість спостережень;

t – величина, яка визначає для нормального закону число середніх квадратичних відхилень, які необхідно відкласти вправо і вліво від центру розсіювання для того, щоб ймовірність попадання в отриманий інтервал була рівна g (табл.. 3.3);

- дослідна ймовірність події:

 

, (2.12)

 

.025

0.05

 

де m – число подій (кількість відмов).

Результати оцінки виникнення відмов заносяться в таблицю 2.4.

 

Таблиця 2.3

Число середніх квадратичних відхилень t

g t g t g t g t
0,80 1,282 0,85 1,439 0,90 1,643 0,95 1,960
0,81 1,310 0,86 1,475 0,91 1,694 0,96 2,053
0,82 1,340 0,87 1,513 0,92 1,750 0,97 2,169
0,83 1,371 0,88 1,554 0,93 1,810 0,98 2,325
0,84 1,404 0,89 1,597 0,94 1,880    

 

Таблиця 2.4

Математичне очікування виникнення відмови

№ відмови Назва відмови Дослідна ймовірність виникнення відмови ω Дослідна ймовірність невиникнення відмови q=1- ω Нижня межа інтервалу p1 Середина інтервалу Верхня межа інтервалу p2
  Кузов 0.025 0.975 0.065 0.039 0.013
  Двигун і його система 0.033 0.967 0.076 0.047 0.017
  Гальм. механізм 0.0583 0.941 0.11 0.071 0.032
  Електрообладнання 0.008 0.992 0.037 0.022 0.0075
  Трансмісія 0.05 0.95 0.099 0.063 0.0268
  Салон 0.0416 0.958 0.088 0.055 0.0217

Для визначення найбільш ймовірного числа відмов, що виникнуть одночасно, використовують добуткову функцію виду:

, (2.13)

де - ймовірність виникнення і-тої події;

- ймовірність невиникнення і-тої події.

0.636

0.499

0.386

0.295

0.221

0.163

 

Результати розрахунку добуткової функції заносяться в таблицю 2.5.

 

Таблиця 2.5

Ймовірність одночасного виникнення відмов

Число відмов, що виникнуть одночасно              
Ймовірність виникнення , % 80.1 63.6 49.9 38.6 29.5 22.1 16.3

 

Розрахунок виробничої програми

Розрахунок обсягів робіт сезонного обслуговування:

 

люд.-год (3.1)

 

Визначення добової програми:

 

(3.2)

де – кількість робочих днів;

Визначення ритму виробництва:

 


де - це тривалість роботи зони впродовж доби, год;

С – кількість змін;

- кількість обслуговувань за добу;

 

Розрахунок кількості робітників:

(3.4)

де - фонд робочого часу робітника

Розрахунок такту зони обслуговування:

(3.5)

де – час, що витрачається на пересування автомобіля при установці його на пості і з’їзду з посту.

 

Кількість постів:

(3.6)

де – коефіцієнт використання робочого часу посту.

Розрахунок площі зони CO:

(3.7)

де - площа яку займає автомобіль

Х – кількість постів

=6….7 при однобічному розташуванні постів.

 

 

Розробка технологічного процесу технічного обслуговування

Розробка функціональної схеми технологічного процесу ТО2

Мета технічного обслуговування і ремонту - підтримування дорожніх транспортних засобів у технічно справному стані та належному зовнішньому вигляді, забезпечення надійності, економічності, безпеки руху та екологічної безпеки.
Система технічного обслуговування та ремонту техніки - сукупність взаємопов'язаних засобів, документації технічного обслуговування і ремонту та виконавців, які потрібні для підтримування і відновлення якості виробів, що входять у цю систему;
Технічний стан - сукупність схильних до зміни в процесі виробництва чи експлуатації якостей виробу, яка характеризується в певний момент часу ознаками, встановленими технічною документацією на цей виріб;
Справний стан (справність) - стан виробу, який відповідає усім вимогам нормативно-технічної і (або) конструкторської документації;

Роботоздатний стан (роботоздатність) - стан виробу, в якому значення усіх параметрів, які характеризують здатність виконувати задані функції, відповідають вимогам нормативно-технічної і (або) конструкторської документації;

Друге технічне обслуговування (ТО -2) включає виконання у встановленому обсязі кріпильних, регулювальних, мастильних та інших робіт, а також перевірку дії агрегатів, механізмів і приладів у процесі роботи.

Приймання автомобіля  
   
Миття   Видача автомобіля  
     
  Зберігання  
     
ЩТО    
   
ТО-1 ПР  
   
ТО2    
   
Перевірка якості  
                     

 

Рисунок 4.1 – Функціональна схема проведення ТО-2

 

 Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.