Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозробка та обґрунтування пропозицій щодо розширення асортименту додаткових послуг у готелі «Radisson Blu»

Обсяг, якість і асортимент послуг у готельній сфері зумовлені насамперед станом матеріально-технічної бази, а також рівнем та кваліфікацією персоналу закладу. Сьогодні спостерігається постійне розширення та урізноманітнення матеріально-технічної бази й структури персоналу готелів. Поряд з основними будівлями готелів створюються інші споруди — спортивні, медичні, розважальні тощо. Таким чином, процес обслуговування туристів ускладнюється, а послуги, що пропонуються мають комплексний характер.

Зростання місткості готелів викликана економічними міркуваннями і маркетинговою політикою, адже це дозволяє впроваджувати більш сучасне обладнання, підвищувати продуктивність праці, економити на відносному скороченні умовно-постійних витрат. У великих готелях є можливість надавати клієнтам ширший асортимент послуг.

Для формування структури готельних послуг необхідна сегментція ринку та позиціонування готельних підприємств. Наприклад, в курортних готелях більшість послуг становитимуть оздоровчі послуги, у міських готелях — екскурсійні та інші готельні продукти.

Маркетингова концепція формування асортименту базується на раціональному розмаїтті продуктів. Проте готельні продукти можна систематизувати в групи:

1) основна — продукти, що приносять основний прибуток і перебувають у стадії зростання;

2) підтримуюча — продукти, що стабілізують доходи й перебувають у стадії зрілості;

3) стратегічна — продукти, які повинні полегшити майбутні готельні продукти, які впроваджуються на ринок;

4) тактична — продукти, які стимулюють продаж основних груп і тих, що перебувають, як правило, у старості й зрілості;

5) перспективна — нові готельні продукти, що перебувають на стадій апробації.

Для розроблення нового готельного продукту готелі повинні здійснювати пошук нових ідей і конкурентів. Доцільно формувати «банк ідей», збираючи та узагальнюючи різноманітну інформацію, що відображає суть питання і отриману як із зовнішніх, так і з внутрішніх джерел.

Відібрані ідеї необхідно подати у вигляді цілісної концепції (задуму) продукту, варто чітко визначити:

- ідею нового готельного продукту — задум продукту, комплекс вигод, які можна запропонувати готельній клієнтурі;

- концепцію продукту, логічно вибудувану версію нового продукту;

- імідж продукту — образ нового готельного продукту, який забезпечує сприйняття споживачами реального або потенційного продукту.

Потім вже розробляється стратегія маркетингу, що охоплює розробку планованої позиції продукту, обсягу від продаж, частку ринку, заплановану ціну нового продукту, цільовий прибуток і особливості комплексу маркетингу. Рентабельність готелів значною мірою залежить від співвідношення житлових і нежитлових приміщень. У намаганні підвищити рентабельність спостерігається тенденція скорочення обслуговуючих і громадських приміщень. Найоптимальніше співвідношення житлових і обслуговуючих приміщень досягається при великій місткості готелів.

Отже, особливістю маркетингу в готелях є орієнтація не просто на певну кількість клієнтів (краще мало, ніж нікого), а обов’язкове забезпечення високого рівня завантаженості, який слід розраховувати для кожного конкретного готелю.

На маркетингову діяльність готелів впливає сезонність попиту на готельні послуги, тому актуальним завданням маркетингу є згладжування сезонності.

Ефективність маркетингу готельних послуг залежить не лише від стану і виду матеріально-технічної бази готелів, рівня реклами, цін та інших рушіїв маркетингу, але значною мірою від людського фактора в обслуговуванні клієнтів, тактовності та уважності персоналу готелю, прагненні працівників готелю сприяти зростанню популярності свого підприємства.

В результаті проведеного дослідження визначено, що управління асортиментом готельних послуг – це планування та організація діяльності, а також мотивація співробітників для досягнення поставлених цілей, та контроль за виконанням поставлених задач, що неможливе без урахування виду, якості, концепцій та асортименту послуг, що надаються у готелі.

Для розширення додаткових послуг у готелі «Radisson Blu» необхідно насамперед:

1.Покращення надання інформаційних послуг у готелі. Вміле надання інформації повинно привертати увагу, збуджувати інтерес і бажання придбати послугу, тобто здійснити вибір готелю, номеру, терміну перебування та ін. У той же час, інформаційну діяльність варто проводити з великим тактом, увагою та професіоналізмом.

2.Покращення якості послуг у готелі. У наданні готельних послуг найважливішу роль відіграють питання якості. Без якісного обслуговування готель не здатний досягти своїх основних цілей. Світова практика розвитку різних готельних корпорацій і ланцюгів, як правило, свідчить, що отримання прибутку є результатом високої якості обслуговування.

Дослідження показують, що головним чинником вибору клієнтом готелю ще раз є якість наданого йому обслуговування. Якщо привабити нового клієнта можна якісною рекламою чи розкішним інтер'єром, то вдруге він прийде тільки завдяки професійній роботі персоналу і високій якості обслуговування.

3.Необхідно розробити заходи з діагностики поточного якості обслуговування у готелі готелі «Radisson Blu» і з впровадженню стандарту обслуговування;

4.розробити заходи щодо навчання персоналу;

5.вибрати нову АСУ для готелю зміну існуючої;

6.дати рекомендації для впровадження послуг, які дозволять підвищити задоволеність клієнтів.

Пропозиції:

1.Удосконалення сайту.Саме сайт готелю дає можливість залучити потенційного клієнта.

· розміщення інформації про історію готелю;

· розміщення промо-ролика – відеоматеріалу про процес обслуговування;

· розміщення віртуального 3D-туру по готелі;

· оригінальним рішенням було б розміщення приємної музики, яка налаштовувала б відвідувача на розслаблення та задержувала погляд на інформації. Або нажимаючи на обрану послугу, щоб вона озвучувалась.

2. Побутувати басейн.

3. Організувати служби для догладу за тваринами та дозволити проживати в готелі з тваринами.

4. Покращити службу харчування. По відгукам гостей, ціни на іжу зависокі а порції малі. Потрібно або зменшити ціну або збільшити кількість іжі.

Готельний бізнес останні кілька років показує непогані темпи розвитку не тільки в Україні, але і у всьому світі. Відкриваються нові готелі, поліпшується якість обслуговування, збільшується попит на якісний відпочинок, який стимулює і конкуренцію. А конкуренція, в свою чергу, стимулює підвищення якості. Одним з найважливіших факторів конкурентоспроможності є реклама.

Якщо готель «Radisson Blu Hotel» матиме привабливу рекламну кампанію, то і буде конкурентоспроможним. Адже чим ширше готель буде представлений в мережі Інтренет, тим більше про нього будуть говорити, а звідси – збільшення попиту на готель.

 

РОЗДІЛ 4. ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЮ «Radisson Blu Hotel».Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.