Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПРИРОДНІ УМОВИ І ЕКОНОМІКА РАЙОНУ БУДІВНИЦТВА

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни «Асфальтобетон»

на тему:

“Проектування асфальтобетонного заводу (АБЗ) для обслуговування будівництва шарів покриття автомобільної дороги Первомайський – П’ятигірське у Харківській області”

 

Студента ІV курсу, групи ТК-ІV-1

Напряму підготовки: будівництво

Фахового спрямування: технології будівельних

конструкцій, виробів та матеріалів

Бондара В. М.

Керівник: асистент Баран С. А.

Національна шкала ______________

Кількість балів: ______ ECTS _____

Члени комісії: ________________________

________________________

________________________

 

м. Київ, 2015 рік

ЗМІСТ

  ст.
Вступ..................................................................................................................  
  Природні умови і економіка району будівництва...............................  
  Визначення джерел постачання сировинних матеріалів на АБЗ.....  
  Визначення розміщення АБЗ..................................................................  
  Визначення терміну будівництва і часу чистої роботи......................  
  Визначення необхідної (річної) продуктивності АБЗ........................  
  Вибір змішувального устаткування........................................................  
  Визначення необхідного запасу щебеню і піску на складі................  
  Визначення типу сушильного барабану.................................................  
  Визначення площі складу щебеню та піску..........................................  
  Розрахунок площі складу мінерального порошку...............................  
  Розрахунок потреби бітуму і визначення розмірів бітумосховища..  
  Теплові розрахунки бітумосховища.......................................................  
  12.1 Злив бітуму.....................................................................................  
  12.2 Розігрів бітуму в сховищі..............................................................  
  12.3 Розрахунок бітумоплавильних установок.................................  
  Проектування електропостачання АБЗ.................................................  
  Розрахунок потреби води........................................................................  
  Технологія виготовлення гарячих асфальтобетонних сумішей на АБЗ.............................................................................................................  
  Розробка схеми генерального плану АБЗ.............................................  
  Охорона праці на АБЗ..............................................................................  
  Охорона навколишнього середовища...................................................  
Перелік посилань..............................................................................................  

 


 

ВСТУП

 

Збільшення кількості та протяжності автомобільних доріг потребує широкого виробництва асфальтобетонних сумішей. Асфальтобетонні суміші застосовують, як правило, у верхніх шарах дорожнього одягу.

Асфальтобетон – це композиційний будівельний матеріал, отриманий в результаті ущільнення перемішаної при оптимальній температурі раціонально підібраної суміші з мінерального остова та органічного в`яжучого. В даному курсовому проекті для вирішення поставлених задач використовуємо гарячі асфальтобетонні суміші. В даному курсовому проекті розглянуто проектування асфальтобетонного заводу для будівництва дороги ІІ категорії у Харківській області між населеними пунктами Первомайський – П’ятигірськ протяжністю 20 км. Асфальтобетонний завод, що проектується, призначений для виробництва асфальтобетонних сумішей, які укладаються у верхні шари дорожнього одягу:

- верхній шар покриття – дрібнозернистий асфальтобетон типу Б, товщиною 4 см;

- нижній шар покриття – крупнозернистий асфальтобетон типу А, товщиною 12 см.

Термін будівництва 1 рік з 01.01.2015 по 31.12.2015 р.


 

ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ ПОСТАЧАННЯ СИРОВИННИХ МАТЕРІАЛІВ НА АБЗ

 

Гранітний щебінь постачається із м. Валки. Фізико-механічні властивості гранітного щебеню: дійсна щільність 2,63…2,68 г/см , середня щільність 2,52…2,60 г/см , водонасичення 0,2…0,7%, пористість 0,34…0,87%, межа міцності при стиску в сухому стані 79,6…202,0 МПа, зношування в барабані Деваля 6,5…8,6%, тимчасовий опір удару на копрі Педжа 10…12, коефіцієнт морозостійкості 0,83…1,0. Гранітний щебінь відповідає вимогам чинних норм і може використовуватися при виробництві асфальтобетонних сумішей. Доставка щебеню на АБЗ відбувається автомобільним транспортом.

Пісок доставляється автомобільним транспортом із м. Сахновщина.

Мінеральний порошок постачається з м. Красноград автомобільним транспортом.

Бітум транспортується автомобільним транспортом із м. Харків.


 

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІЩЕННЯ АБЗ

 

Розміщення АБЗ визначається з урахуванням рози вітрів і відстані транспортування асфальтобетонної суміші із АБЗ до місця виробництва робіт (для асфальтобетонних сумішей – не більше 1,5 – 2,0 год.).

 

Таблиця 3.1 – Середньорічний напрям вітру у Харківській області

Сторони світу Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗх Зх ПнЗх
Доля вітрів у загальному вітропотоці, %                

 

Рисунок 3.1 – Роза вітрів

 

Оптимальне розміщення АБЗ по відношенню до заселеної зони є південна, південно-східна сторони заселених зон, так як доля вітрів перерахованих сторін світу в загальному вітропотоці мінімальна. АБЗ проектуємо в селі Киселі, час транспортування асфальтобетонної суміші із АБЗ до самої далекої точки ділянки дороги, що будується не перевищує 1,5 год.

Злив бітуму

При перевезені бітуму він може охолонути. Перед розвантаженням в бітумосховище бітум необхідно нагріти за допомогою відповідної системи підігріву для забезпечення його текучості. Вязкий бітум нагрівають до температури , рідкий – , біту модифікований полімерами – .

Необхідна витрата тепла для розігріву бітуму визначається за формулою:

 

(12.1)

 

де - маса бітуму, що розігрівається, в одній ємності, кг (вантажопідйомність цистерни авто бітумовоза – 5т);

- питома теплоємність бітуму, , залежить від температури бітуму, при ;

– початкова і кінцева температури бітуму відповідно, приймається взимку ; навесні і восени , значення приймаємо рівним ;

- коефіцієнт, що враховує втрати тепла;

– кількість ємностей, які розвантажуються одночасно;

год – час розвантаження.

 

Розігрів бітуму в сховищі

Розігрів бітуму в сховищі здійснюється по двохступеневій схемі. На першому етапі визначаємо витрату тепла на розігрівання бітуму для забезпечення його надходження в приямок. На другому етапі визначають витрату тепла на розігрів бітуму для можливості його перекачування по трубопроводу.

Визначення кількості теплоти на всіх етапах наступний:

1. Визначаємо годинну кількість тепла, необхідного для розігріву бітуму в сховищі до за формулою:

 

(12.2)

 

де m – годинна потреба в бітумі для виробництва асфальтобетонної суміші, кг/год.


(12.3)

 

де - сумарна добова потреба в бітумі, кг;

- коефіцієнт використання робочого часу на протязі зміни.

 

 

2. Визначаємо годинну кількість тепла, необхідного для плавлення бітуму

 

(12.4)

 

де - питома теплота плавлення бітуму.

 

 

3. Визначаємо втрати тепла при розігріву бітуму в сховищі, що відбувається при передачі тепла бітуму дну сховища, а також при передачі тепла вище лежачим шарам бітуму. Втрати тепла з поверхні бітуму в повітря, а також через стінки сховища не відбуваються, тому що в сховищі розігрівається тільки тонкий шар бітуму на дні, що швидко стікає в приямок. Тоді втрати тепла при розігріві бітуму в сховищі:

 

(12.5)

 

де - коефіцієнт теплопередачі від бітуму до дна;

- площа дна сховища, м2;

- температура розігрітого бітуму в сховищі, ;

- температура дна сховища , ;

- коефіцієнт передачі у вище лежачі шари бітуму, ;

- площа поверхні бітуму, м2.

 

(12.6)

 

де – коефіцієнт теплопровідності бітуму.

 

4. Визначають повну витрату тепла на розігрів бітуму в бітумосховищах до температури .

 

(12.7)

 

5. Визначаємо кількість тепла, необхідного для розігріву бітуму в приямку до температури .

 

(12.8)

 

6. Визначаємо втрати тепла при розігріву бітуму в приямку з поверхні бітуму в повітря, а також через дно і стінки приямку.

 

(12.9)

 

де - площа дна приямку, як правило, призначається

і товщиною шару бітуму в ньому ;

- площа стін приямку, яка визначається за формулою (12.10);

- коефіцієнт теплопередачі через стіни приямку;

;

- температура дна, стін приямку і навколишнього повітря;

- коефіцієнт теплопередачі від поверхні бітуму повітря, визначається за формулою (12.11);

- площа поверхні бітуму в приямку.

 

(12.10)

 

де - периметр приямку.

 

(12.11)

 

де - в’язкість по Єнглеру.

 

 

7. Визначаємо повну витрату тепла на розігрів бітуму в приямку до

 

(12.12)

 

8. Визначаємо сумарні витрати тепла, необхідні для одночасного розігріву бітуму в цистернах, сховищі і приямку

 

(12.13)

 

9. Визначаємо необхідні витрати пару для підведення потрібного тепла

 

(12.14)

 

де - питома ентальпія пару.

 

За відомою годинною витратою пари підбираємо два пароутворювачі Д-564 (ДС-20).

 

Таблиця 12.1 – Технічна характеристика пароутворювача

Показники Д – 564 (ДС – 20)
Продуктивність, кг/год. До 690
Тиск пари, МПа 1,0
Вологість пари, %  
Геометрична місткість котла, л  
Об`єм води в котлі, л  
Площа поверхні нагріву, м 14,4
Місткість топки, м 0,2
Паливо Моторне + керосин у співвідношенні від 1:2 до 1:3
Тиск палива, МПа 1,0-1,5
Витрата палива на 1 кг пари, кг/кг До 0,085
Потужність, кВт  
Частота обертання, с  
Габаритні розміри, мм: довжина ширина висота  
Маса, кг  

 

Для визначення необхідної площі поверхні нагрівальних елементів, розташованих на дні бітумосховища для розігріву бітуму до температури .

 

(12.15)

 

де - коефіцієнт теплопередачі стінки труб;

- температура насиченого пару при робочому тиску ;

- температура конденсату при тиску .

 

Необхідну довжину труб при цьому визначають

 

(12.16)

 

де – зовнішній діаметр труб.

 

 

Для визначення площі поверхні труб, необхідної для розігріву бітуму в приямку до заданої температури скористаємось формулою (12.17).

 

(12.17)

 

Необхідну довжину труб при цьому визначають за формулою

 

(12.18)

РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ ВОДИ

 

Вода на АБЗ потрібна для:

· виробничих потреб;

· господарсько-питних і побутових потреб;

· пожежогасіння.

Джерела водопостачання можуть бути як постійні водопровідні магістралі, так і відкриті водойми (ставки, озера, ріки) або підземні води. Вибір джерела питної води повинен узгоджуватись із місцевими органами державного санітарного нагляду.

1. Витрати води на виробничі потреби

1.1 Витрата води на промивання щебеню

(14.1)

 

де - сумарна добова потреба в щебені, т/добу;

- кількість робочих змін на добу;

- (л), витрата води на промивання 1 т щебеню, 500 л/т.

 

 

1.2 Витрата води на поливання території заводу

 

(14.2)

 

де - площа території заводу, м2;

- (л/добу), добова норма витрати води на поливання території, 2,5 л/м2.

 

1.3 Сумарні витрати води на виробничі потреби

 

(14.3)

 

2. Витрати води на господарсько-питні і побутові потреби

2.1 Витрати води на господарсько-питні потреби

 

(14.4)

 

де - змінна норма потреби у воді для господарсько-побутових потреб на одну людину;

- кількість працівників на АБЗ;

- коефіцієнт нерівномірності споживання води.

 

 

2.2 Витрати води на побутові потреби

 

(14.5)

 

де - відповідно кількість кранів і душових сіток, в розрахунку на 1 душова сітка на 1,5 м2 площі душу, кількість кранів і душових сіток однакова;

- змінна норма витрати води відповідно на один кран 200 л і одну душову сітку – 375 л.

 

 

2.3 Сумарні витрати води на господарсько-питні і побутові потреби

 

(14.6)

 

3. Витрати води на пожежогасіння

 

(14.7)

 

де 3600 – кількість секунд в годині;

- тривалість гасіння пожежі, приблизно 3 години в зміну;

- витрата води на погашення пожежі, від 5 л/с до 10 л/с.

 

 

Сумарні витрати води

 

(14.8)

 

Тоді секундна розрахункова витрата води

 

(14.9)

 

де - коефіцієнт, що враховує нерівномірність споживання води на протязі зміни;

– коефіцієнт, що враховує витік води;

- тривалість зміни.

 

 

Таким чином, діаметр трубопроводу визначається за наступною формулою:

 

(14.10)

 

де – швидкість руху води по трубах, 1-1,8 м/с.

 


 

РОЗРОБКА СХЕМИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ АБЗ

У складі АБЗ передбачені:

1. склад щебеню;

2. склад піску;

3. склад мінерального порошку;

4. витратний бункер мінерального порошку;

5. компресорне обладнання;

6. бітумосховище;

7. бітумоплавильне відділення;

8. бітумоварочні котли;

9. парокотельня;

10. асфальтозмішувальна установка;

11. склад паливо мастильних матеріалів;

12. гараж;

13. ремонтно-механічна майстерня;

14. адміністративно-побутовий будинок;

15. трансформаторна підстанція;

16. прохідна.

В результаті планування і забудови території АБЗ забезпечує найбільш сприятливі умови для виробничого процесу і відпочинку людей, раціональне використання земельної ділянки.


 

ОХОРОНА ПРАЦІ НА АБЗ

Охорона праці – система законодавчих актів і відповідних заходів, що забезпечують безпеку, схоронність здоров`я і працездатність людини в процесі трудової діяльності.

Основними і відповідальними виконавцями заходів з охорони праці на асфальтобетонних заводах є виробники та старші виконавці робіт, а також майстри окремих цехів. У межах доручених їм об'єктах вони зобов'язані:

· проводити первинний (при вступі на роботу) і повторні інструктажі на кожному робочому місці, а також повсякденний контроль, інструктаж і навчання робітників безпечним прийомам роботи;

· забезпечувати робочих спецодягом, спец взуттям та іншими засобами індивідуального захисту та контролювати їх правильне використання;

· відповідати за справний стан і своєчасно виправляти при необхідності огородження місць робіт - сходів, переходів і зміцнення траншів, контролювати і відповідати за дотримання працюючими правил техніки безпеки контролювати ступінь освітлення робочих місць, проходів та проїздів;

· забезпечувати небезпечні робочі місця попереджувальними написами, плакатами та інструкціями з безпечних прийомів робіт, брати участь у розробці заходів щодо запобігання нещасних випадків, приймати участь у своєчасному розслідуванні нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом.

Лінійні механіки та енергетики на своїх ділянках відповідають за технічний (справний) стан машин і устаткування, за систематичний контроль виконання робітниками правил техніки безпеки при експлуатації та ремонті дорожніх машин, механізмів підйомних пристосувань, механізованого та ручного інструменту, а також електрообладнання, за своєчасне проведення планово-попереджувального ремонту машин і устаткування, за контроль справності силової та освітлювальної електропроводки, правильності і надійності заземлюючих пристроїв, електричних машин, обладнання та інструменту, за наявність та справність огорож рухомих деталей обладнання та електропускових пристроїв, за своєчасний інструктаж і навчання робітників, зайнятих обслуговуванням машин, обладнання та інструмента по безпечним прийомам робіт, за забезпечення і своєчасну установку плакатів, попереджувальних написів з техніки безпеки.

Робочі місця на всіх ділянках робіт повинні забезпечувати безпечне виконання всіх видів робіт. Для цього робочі місця повинні бути обладнані необхідними огорожами, захисними і запобіжними пристроями.
Стороннім особам перебувати на робочих місцях і в зоні робіт машин і обладнання забороняється.

Адміністрація об'єкта зобов'язана забезпечити працюючих спецодягом і спец взуттям відповідних розмірів та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до характеру виконуваної роботи і діючими нормами. Майстер або виконавець робіт не повинні допускати до роботи осіб, які не мають відповідного спецодягу, спец взуття та інших засобів індивідуального захисту.

На асфальтобетонних заводах, а також в окремих цехах повинні бути аптечки з медикаментами та засобами для надання першої допомоги постраждалим, газована або питна вода, яка повинна відповідати ГОСТ 2874-73.

Для кожного заводу або самостійного цеху розробляється інструкція щодо забезпечення пожежної безпеки старшим виконавцем робіт або майстром дільниці, погоджується з місцевими органами пожежної охорони та місцевим комітетом профспілки, затверджується начальником будівельного управління або іншим керівником підприємства і вивішується на видних місцях. Ця інструкція повинна визначати заходи пожежної безпеки і включати в себе:

- вказівки по утриманню території, в тому числі під'їзних доріг до всіх будівель і споруд;

- порядок руху транспортних засобів по території, правила і норми зберігання різних матеріалів і речовин;

- систему виробництва пожежонебезпечних робіт;

- порядок поведінки робітників на території, а також на робочих місцях, де дозволено розводити відкритий вогонь і курити;

- правила утримання засобів пожежогасіння, пожежного зв'язку та сигналізації.

Сигнали пожежної тривоги і телефони пожежної команди слід вивішувати на видних місцях.

Між будівлями і спорудами повинні бути протипожежні розриви, які повинні бути протягом усього року в проїжджому стані, не допускаючи навіть короткочасного його використання для складування матеріалів і устаткування.

Пожежний інвентар і обладнання повинні знаходитися на видних місцях і бути у справному стані. Використання пожежного інвентарю і обладнання для господарських та виробничих потреб, не пов'язаних з пожежогасінням, забороняється.

Водопостачання для гасіння пожежі повинно здійснюватися з водоймищ чи пожежних гідрантів. Пожежні крани, рукави і стволи слід зберігати в закриваються і опломбованих шафках, дверцята яких повинні легко відкриватися у разі потреби їх використання при виникненні пожежі.
Пожежний інвентар і первинні засоби пожежогасіння передаються під відповідальність майстрам ділянок або іншим відповідальним особам.
Нові робітники, яки прийшли працювати на асфальтобетонному заводі перед допуском до роботи зобов'язані пройти медичний огляд, отримати вступний інструктаж з техніки безпеки та виробничої санітарії. Інструктаж з безпечних прийомів роботи безпосередньо на робочому місці. Інструктаж з техніки безпеки безпосередньо на робочому місці також має здійснюватися при переході робітника на іншу роботу або при зміні умов роботи.
Навчання безпечним прийомам робіт за всіма видами робіт повинні пройти робочі комплексних бригад.

Для всіх робітників не рідше 1 разу на 3міс. Повинен здійснюватися повторний інструктаж з техніки безпеки на робочому місці з обов'язковою реєстрацією в спеціальному журналі.

Не пізніше 3 міс. з дня надходження робітника на АБЗ необхідно навчити працюючих безпечним методам і прийомам робіт за програмою, затвердженою головним інженером будівельного управління або аналогічної дорожній організації.

Перевірку знань робітниками зазначених методів і прийомів робіт після закінчення навчання і надалі щорічно повинен забезпечувати головний інженер дорожній організації. Перевірка знань оформляється документально з видачею посвідчень робочим.

Робітники та інженерно-технічні працівники асфальтобетонних та цементобетонних заводів, зайнятих пристроєм і експлуатацією електричних установок і електроінструменту повинні бути навчені практичним прийомам звільнення від струму і надання першої медичної допомоги постраждалим.

Пускові пристрої повинні виключати можливість пуску електродвигунів машин, механізмів та обладнання, а також електричних мереж сторонніми особами.

Неізольовані дроти, шини, контакти магнітних пускачів і запобіжників, що знаходяться поза електротехнічних приміщень, повинні бути з усіх сторін огороджені або перебувати на висоті, недоступної для дотику до них.
Електричні дроти електродвигунів приводів машин, механізмів та обладнання повинні бути укладені в металеві труби або гумовий шланг з міцною коробкою для захисту від механічних пошкоджень.
У всіх магнітних пускачів, рубильників і запобіжників силових і освітлювальних мереж повинні бути чіткі написи із зазначенням призначення лінії і номінальної величини струму плавкої вставки.

Працюючі на обслуговуванні електричних установок і освітлювальних ліній повинні бути забезпечені інструментом з ізольованими ручками та іншими засобами індивідуального захисту.

До управління машинами, механізмами та устаткуванням на АБЗ допускаються особи, які досягли 18-річного віку, які мають посвідчення на право керування даною машиною, механізмом чи обладнанням, визнані придатними до даної роботи медичною комісією і знаючі вимоги безпечного ведення робіт.

Щорічно повинна проводитися перевірка знань правил техніки безпеки та безпечного ведення робіт машиністів машин і обслуговуючого персоналу механізмів та обладнання. Перевірка знань проводиться кваліфікаційною комісією, яку організує на підставі наказу на АБЗ.

Машиністам машин і обслуговуючому персоналу механізмів та обладнання, що здали іспити, повинні видаватися або тривати посвідчення на право самостійного керування відповідною машиною, механізмом чи обладнанням.

Машиністам машин і обслуговуючому персоналу механізмів і обладнання повинна видаватися Інструкції з експлуатації, що містить такі основні відомості: призначення машини, механізму та обладнання та область їх застосування; короткий опис конструкції; опис і схему управління; дані про граничні навантаженнях і швидкостях роботи; вимоги техніки безпеки при їх роботі і обслуговуванні; опис порядку регулювання та періодичності виконання регулювальних робіт; карту мастила з точним зазначенням марки мастильного матеріалу, місць мастила, способів та періодичності.
Для масляних ванн і картерів двигунів повинна бути вказана і їх місткість.
Кожна машина, механізм і обладнання повинні бути закріплені наказом за певними особами або бригадою, яка обслуговує їх.
Самохідні машини повинні знаходитися в технічно справному стані та мати світлову, звукову або комбіновану сигналізацію. Працювати на несправних машинах забороняється.

Машини, механізми та обладнання, що мають електропривод, повинні мати заземлення відповідно до «Інструкції з заземлення пересувних будівельних механізмів і електрифікованого інструменту» (СН 38-58).
Ланцюгові, ремінні та інші види передач, а також всі рушійні частини машин і механізмів повинні бути огороджені місцях доступу до них людей. Для зручності обслуговування і ремонту огорожі повинні легко зніматись або мати дверцята. Працювати на машинах і механізмах зі знятими або несправними огородженнями, а також з відкритими дверцятами рухомих частин машин і механізмів забороняється.

У зоні роботи або на машині необхідно вивішувати написи, знаки або плакати з техніки безпеки.

Обслуговувати та ремонтувати машини, механізми і ручний інструмент дозволяється тільки після їх повної зупинки (при вимкненому двигуні). При їх обслуговуванні або ремонті повинна бути виключена можливість пуску двигуна.

Під час роботи, а також при обслуговуванні та ремонті забороняється перебувати стороннім особам на майданчику управління і в зоні обслуговування. Вхід в машинні приміщення компресорних і парокотельні стороннім особам забороняється.

У приміщеннях підлоги і сходи повинні утримуватися в чистоті.
На кожному АБЗ повинен бути заповнений паспорт санітарно-технічного стану.

На всіх ємностях, призначених і використовуються для зберігання токсичних і вогненебезпечних матеріалів (органічних розчинників - бензолу, ксилолу, толуолу, сольвент, бензину та ін.), повинні бути відповідні написи «Вогненебезпечно».

Ємкості для зберігання токсичних і вогненебезпечних матеріалів повинні закриватися герметичними кришками і замикатися. Наповнення ємностей і роздачу матеріалів необхідно проводити за допомогою насосів і трубопроводів. Роздача матеріалів черпаками, відрами і сифонами забороняється.

АБЗ повинні розташовуватися по відношенню до найближчого житлового району з підвітряного боку для вітрів переважного напряму і відокремлюватися не менше 1000 м від житлових районів санітарно-захисними зонами, які повинні бути озеленені та впорядковані. На всіх заводах слід мати під'їзні та внутрішньозаводські дороги з твердим покриттям, які повинні регулярно очищатися і поливатися в суху пору року.
У місцях переходу через конвеєри, траншеї і канави повинні бути встановлені містки шириною не менше 0,6 м з поручнями заввишки 1 м.
Використовувати для житла будови, розташовані на території заводів, забороняється.

Гілку широкої колії залізниці доцільно розташовувати у жодному з кордонів території так, щоб не було перетинань з нею транспортних внутрішньозаводських доріг.

По території заводу на окремих ділянках внутрішньозаводських автомобільних доріг повинні бути встановлені попереджувальні та заборонні знаки, добре видимі шоферам в будь-який час доби.
Внутрішньозаводські дороги і пішохідні доріжки в зимовий час повинні регулярно очищатися від снігу та льоду і посипатися піском або дрібним шлаком.

АБЗ повинні бути обладнані душовими, умивальниками, приміщеннями для сушіння, знепилювання і знешкодження одягу і взуття.

 


 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. ДСТУ Б. В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови.

2. ДБН В. 2.3-4-2007. Автомобільні дороги, К., 2007.

3. ДБН В. 2.-5-2001. Вулиці та дороги населених пунктів, К., 2001.-54 с.

4. ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

5. Савенко В. Я., Славінська О.С., Касків В.І., Петрович В. В. Проектування асфальтобетонних та цементобетонних заводів для потреб дорожнього будівництва. Ч.ІІ. Навчальний посібник.-Київ, 2001. – 217 с.

6. Методичні вказівки до проведення курсової роботи з дисципліни «Асфальтобетон», для студентів спеціальності «Технології будівельних конструкції, виробів і матеріалів». / Укл.: В.В. Мозговий, А.М. Онищенко, В.В. Заіченко, І.Ю. Лозовська – К.: НТУ, 2009. – 84 с.

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни «Асфальтобетон»

на тему:

“Проектування асфальтобетонного заводу (АБЗ) для обслуговування будівництва шарів покриття автомобільної дороги Первомайський – П’ятигірське у Харківській області”

 

Студента ІV курсу, групи ТК-ІV-1

Напряму підготовки: будівництво

Фахового спрямування: технології будівельних

конструкцій, виробів та матеріалів

Бондара В. М.

Керівник: асистент Баран С. А.

Національна шкала ______________

Кількість балів: ______ ECTS _____

Члени комісії: ________________________

________________________

________________________

 

м. Київ, 2015 рік

ЗМІСТ

  ст.
Вступ..................................................................................................................  
  Природні умови і економіка району будівництва...............................  
  Визначення джерел постачання сировинних матеріалів на АБЗ.....  
  Визначення розміщення АБЗ..................................................................  
  Визначення терміну будівництва і часу чистої роботи......................  
  Визначення необхідної (річної) продуктивності АБЗ........................  
  Вибір змішувального устаткування........................................................  
  Визначення необхідного запасу щебеню і піску на складі................  
  Визначення типу сушильного барабану................................................. &nbs

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.