Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ГАРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ НА АБЗ

Асфальтобетонну суміш готують, як правило, одним з таких способів:

· в асфальтозмішувачах примусового перемішування періодичної дії з попередніми просушуванням, нагріванням і дозуванням мінеральних матеріалів. У зв’язку найбільш широким поширенням цієї технології вона називається традиційною;

· в асфальтозмішувачів примусової дії, в яких віддозовані холодні вологі мінеральні матеріали перемішують з гарячим бітумом, а потім вони поступають в сушильний барабан, де їх нагрівають до заданої температури. Така технологія називається безпильною;

· в асфальтозмішувачів вільного перемішування барабанного типу, в яких віддозовані мінеральні матеріали просушуються, нагріваються і змішуються з бітумом. Така технологія називається турбулентною.

У нашій країні асфальтобетонні суміші виготовляють в основному за традиційною технологією (рисунок 15.1) в змішувачах періодичної дії.

Холодний вологий пісок і щебінь подають зі складу в бункери агрегату живлення (10) за допомогою навантажувачів. З бункерів агрегату живлення холодний і вологий пісок та щебінь безперервно подаються за допомогою живильників в певних пропорціях на збірний стрічковий конвеєр, розташований в нижній частині агрегату живлення. Зі збірного конвеєра матеріал надходить на похилий стрічковий конвеєр, який завантажує холодні та вологі пісок і щебінь в сушильний барабан (9). У барабані пісок і щебінь висушують та нагрівають до робочої температури. Нагрівання матеріалу здійснюється внаслідок спалювання рідкого або газоподібного палива в топках сушильного барабану. Гази і пил, які утворюються при спалюванні палива і просушуванні матеріалу, надходять у пиловловлюючий пристрій, що складається з блоку циклонів (2), в якому пил осідає. Не осаджений тонкий пил вловлюється мокрим пиловловлювачем (1) і видаляється у вигляді шламу.

Нагріті до робочої температури пісок і щебінь надходять з сушильного барабана на елеватор, який подає їх у сортувальний пристрій змішувача (8). Сортувальний пристрій розділяє матеріали на фракції за розмірами зерен і подає їх у бункери для гарячого матеріалу. З цих бункерів пісок і щебінь різних фракцій надходять в дозатори, а звідти в змішувач (6).

Мінеральний порошок надходить з агрегату мінерального порошку (7), до складу якого входить обладнання для зберігання і транспортування цього матеріалу. За допомогою дозатора, встановленого на агрегат мінерального порошку, забезпечується заданий вміст порошку в суміші. З дозатора порошок подається в змішувач шнеком.

Бітум, розігрітий в сховищі до рідкого текучого стану, за допомогою нагрівального-перекачуючого агрегату подається в бітумоплавильну установку (4), в якому бітум зневоднюється і нагрівається до робочої температури. Бітум з бітумоплавильні бітумопроводом надходить до змішувача, дозується і вводиться в змішувач.

Всі компоненти, подані в змішувач, перемішуються. Потім готова продукція вивантажується в автомобілі-самоскиди або надсилається за допомогою підйомників у бункери для готової суміші (5).

Управління асфальтозмішувальних установок здійснюється з кабіни (3).

Асфальтозмішувачі, працюють за такою технологічною схемою, служать надійно і дають високу якість продукції.

 
 


 


РОЗРОБКА СХЕМИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ АБЗ

У складі АБЗ передбачені:

1. склад щебеню;

2. склад піску;

3. склад мінерального порошку;

4. витратний бункер мінерального порошку;

5. компресорне обладнання;

6. бітумосховище;

7. бітумоплавильне відділення;

8. бітумоварочні котли;

9. парокотельня;

10. асфальтозмішувальна установка;

11. склад паливо мастильних матеріалів;

12. гараж;

13. ремонтно-механічна майстерня;

14. адміністративно-побутовий будинок;

15. трансформаторна підстанція;

16. прохідна.

В результаті планування і забудови території АБЗ забезпечує найбільш сприятливі умови для виробничого процесу і відпочинку людей, раціональне використання земельної ділянки.


 

ОХОРОНА ПРАЦІ НА АБЗ

Охорона праці – система законодавчих актів і відповідних заходів, що забезпечують безпеку, схоронність здоров`я і працездатність людини в процесі трудової діяльності.

Основними і відповідальними виконавцями заходів з охорони праці на асфальтобетонних заводах є виробники та старші виконавці робіт, а також майстри окремих цехів. У межах доручених їм об'єктах вони зобов'язані:

· проводити первинний (при вступі на роботу) і повторні інструктажі на кожному робочому місці, а також повсякденний контроль, інструктаж і навчання робітників безпечним прийомам роботи;

· забезпечувати робочих спецодягом, спец взуттям та іншими засобами індивідуального захисту та контролювати їх правильне використання;

· відповідати за справний стан і своєчасно виправляти при необхідності огородження місць робіт - сходів, переходів і зміцнення траншів, контролювати і відповідати за дотримання працюючими правил техніки безпеки контролювати ступінь освітлення робочих місць, проходів та проїздів;

· забезпечувати небезпечні робочі місця попереджувальними написами, плакатами та інструкціями з безпечних прийомів робіт, брати участь у розробці заходів щодо запобігання нещасних випадків, приймати участь у своєчасному розслідуванні нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом.

Лінійні механіки та енергетики на своїх ділянках відповідають за технічний (справний) стан машин і устаткування, за систематичний контроль виконання робітниками правил техніки безпеки при експлуатації та ремонті дорожніх машин, механізмів підйомних пристосувань, механізованого та ручного інструменту, а також електрообладнання, за своєчасне проведення планово-попереджувального ремонту машин і устаткування, за контроль справності силової та освітлювальної електропроводки, правильності і надійності заземлюючих пристроїв, електричних машин, обладнання та інструменту, за наявність та справність огорож рухомих деталей обладнання та електропускових пристроїв, за своєчасний інструктаж і навчання робітників, зайнятих обслуговуванням машин, обладнання та інструмента по безпечним прийомам робіт, за забезпечення і своєчасну установку плакатів, попереджувальних написів з техніки безпеки.

Робочі місця на всіх ділянках робіт повинні забезпечувати безпечне виконання всіх видів робіт. Для цього робочі місця повинні бути обладнані необхідними огорожами, захисними і запобіжними пристроями.
Стороннім особам перебувати на робочих місцях і в зоні робіт машин і обладнання забороняється.

Адміністрація об'єкта зобов'язана забезпечити працюючих спецодягом і спец взуттям відповідних розмірів та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до характеру виконуваної роботи і діючими нормами. Майстер або виконавець робіт не повинні допускати до роботи осіб, які не мають відповідного спецодягу, спец взуття та інших засобів індивідуального захисту.

На асфальтобетонних заводах, а також в окремих цехах повинні бути аптечки з медикаментами та засобами для надання першої допомоги постраждалим, газована або питна вода, яка повинна відповідати ГОСТ 2874-73.

Для кожного заводу або самостійного цеху розробляється інструкція щодо забезпечення пожежної безпеки старшим виконавцем робіт або майстром дільниці, погоджується з місцевими органами пожежної охорони та місцевим комітетом профспілки, затверджується начальником будівельного управління або іншим керівником підприємства і вивішується на видних місцях. Ця інструкція повинна визначати заходи пожежної безпеки і включати в себе:

- вказівки по утриманню території, в тому числі під'їзних доріг до всіх будівель і споруд;

- порядок руху транспортних засобів по території, правила і норми зберігання різних матеріалів і речовин;

- систему виробництва пожежонебезпечних робіт;

- порядок поведінки робітників на території, а також на робочих місцях, де дозволено розводити відкритий вогонь і курити;

- правила утримання засобів пожежогасіння, пожежного зв'язку та сигналізації.

Сигнали пожежної тривоги і телефони пожежної команди слід вивішувати на видних місцях.

Між будівлями і спорудами повинні бути протипожежні розриви, які повинні бути протягом усього року в проїжджому стані, не допускаючи навіть короткочасного його використання для складування матеріалів і устаткування.

Пожежний інвентар і обладнання повинні знаходитися на видних місцях і бути у справному стані. Використання пожежного інвентарю і обладнання для господарських та виробничих потреб, не пов'язаних з пожежогасінням, забороняється.

Водопостачання для гасіння пожежі повинно здійснюватися з водоймищ чи пожежних гідрантів. Пожежні крани, рукави і стволи слід зберігати в закриваються і опломбованих шафках, дверцята яких повинні легко відкриватися у разі потреби їх використання при виникненні пожежі.
Пожежний інвентар і первинні засоби пожежогасіння передаються під відповідальність майстрам ділянок або іншим відповідальним особам.
Нові робітники, яки прийшли працювати на асфальтобетонному заводі перед допуском до роботи зобов'язані пройти медичний огляд, отримати вступний інструктаж з техніки безпеки та виробничої санітарії. Інструктаж з безпечних прийомів роботи безпосередньо на робочому місці. Інструктаж з техніки безпеки безпосередньо на робочому місці також має здійснюватися при переході робітника на іншу роботу або при зміні умов роботи.
Навчання безпечним прийомам робіт за всіма видами робіт повинні пройти робочі комплексних бригад.

Для всіх робітників не рідше 1 разу на 3міс. Повинен здійснюватися повторний інструктаж з техніки безпеки на робочому місці з обов'язковою реєстрацією в спеціальному журналі.

Не пізніше 3 міс. з дня надходження робітника на АБЗ необхідно навчити працюючих безпечним методам і прийомам робіт за програмою, затвердженою головним інженером будівельного управління або аналогічної дорожній організації.

Перевірку знань робітниками зазначених методів і прийомів робіт після закінчення навчання і надалі щорічно повинен забезпечувати головний інженер дорожній організації. Перевірка знань оформляється документально з видачею посвідчень робочим.

Робітники та інженерно-технічні працівники асфальтобетонних та цементобетонних заводів, зайнятих пристроєм і експлуатацією електричних установок і електроінструменту повинні бути навчені практичним прийомам звільнення від струму і надання першої медичної допомоги постраждалим.

Пускові пристрої повинні виключати можливість пуску електродвигунів машин, механізмів та обладнання, а також електричних мереж сторонніми особами.

Неізольовані дроти, шини, контакти магнітних пускачів і запобіжників, що знаходяться поза електротехнічних приміщень, повинні бути з усіх сторін огороджені або перебувати на висоті, недоступної для дотику до них.
Електричні дроти електродвигунів приводів машин, механізмів та обладнання повинні бути укладені в металеві труби або гумовий шланг з міцною коробкою для захисту від механічних пошкоджень.
У всіх магнітних пускачів, рубильників і запобіжників силових і освітлювальних мереж повинні бути чіткі написи із зазначенням призначення лінії і номінальної величини струму плавкої вставки.

Працюючі на обслуговуванні електричних установок і освітлювальних ліній повинні бути забезпечені інструментом з ізольованими ручками та іншими засобами індивідуального захисту.

До управління машинами, механізмами та устаткуванням на АБЗ допускаються особи, які досягли 18-річного віку, які мають посвідчення на право керування даною машиною, механізмом чи обладнанням, визнані придатними до даної роботи медичною комісією і знаючі вимоги безпечного ведення робіт.

Щорічно повинна проводитися перевірка знань правил техніки безпеки та безпечного ведення робіт машиністів машин і обслуговуючого персоналу механізмів та обладнання. Перевірка знань проводиться кваліфікаційною комісією, яку організує на підставі наказу на АБЗ.

Машиністам машин і обслуговуючому персоналу механізмів та обладнання, що здали іспити, повинні видаватися або тривати посвідчення на право самостійного керування відповідною машиною, механізмом чи обладнанням.

Машиністам машин і обслуговуючому персоналу механізмів і обладнання повинна видаватися Інструкції з експлуатації, що містить такі основні відомості: призначення машини, механізму та обладнання та область їх застосування; короткий опис конструкції; опис і схему управління; дані про граничні навантаженнях і швидкостях роботи; вимоги техніки безпеки при їх роботі і обслуговуванні; опис порядку регулювання та періодичності виконання регулювальних робіт; карту мастила з точним зазначенням марки мастильного матеріалу, місць мастила, способів та періодичності.
Для масляних ванн і картерів двигунів повинна бути вказана і їх місткість.
Кожна машина, механізм і обладнання повинні бути закріплені наказом за певними особами або бригадою, яка обслуговує їх.
Самохідні машини повинні знаходитися в технічно справному стані та мати світлову, звукову або комбіновану сигналізацію. Працювати на несправних машинах забороняється.

Машини, механізми та обладнання, що мають електропривод, повинні мати заземлення відповідно до «Інструкції з заземлення пересувних будівельних механізмів і електрифікованого інструменту» (СН 38-58).
Ланцюгові, ремінні та інші види передач, а також всі рушійні частини машин і механізмів повинні бути огороджені місцях доступу до них людей. Для зручності обслуговування і ремонту огорожі повинні легко зніматись або мати дверцята. Працювати на машинах і механізмах зі знятими або несправними огородженнями, а також з відкритими дверцятами рухомих частин машин і механізмів забороняється.

У зоні роботи або на машині необхідно вивішувати написи, знаки або плакати з техніки безпеки.

Обслуговувати та ремонтувати машини, механізми і ручний інструмент дозволяється тільки після їх повної зупинки (при вимкненому двигуні). При їх обслуговуванні або ремонті повинна бути виключена можливість пуску двигуна.

Під час роботи, а також при обслуговуванні та ремонті забороняється перебувати стороннім особам на майданчику управління і в зоні обслуговування. Вхід в машинні приміщення компресорних і парокотельні стороннім особам забороняється.

У приміщеннях підлоги і сходи повинні утримуватися в чистоті.
На кожному АБЗ повинен бути заповнений паспорт санітарно-технічного стану.

На всіх ємностях, призначених і використовуються для зберігання токсичних і вогненебезпечних матеріалів (органічних розчинників - бензолу, ксилолу, толуолу, сольвент, бензину та ін.), повинні бути відповідні написи «Вогненебезпечно».

Ємкості для зберігання токсичних і вогненебезпечних матеріалів повинні закриватися герметичними кришками і замикатися. Наповнення ємностей і роздачу матеріалів необхідно проводити за допомогою насосів і трубопроводів. Роздача матеріалів черпаками, відрами і сифонами забороняється.

АБЗ повинні розташовуватися по відношенню до найближчого житлового району з підвітряного боку для вітрів переважного напряму і відокремлюватися не менше 1000 м від житлових районів санітарно-захисними зонами, які повинні бути озеленені та впорядковані. На всіх заводах слід мати під'їзні та внутрішньозаводські дороги з твердим покриттям, які повинні регулярно очищатися і поливатися в суху пору року.
У місцях переходу через конвеєри, траншеї і канави повинні бути встановлені містки шириною не менше 0,6 м з поручнями заввишки 1 м.
Використовувати для житла будови, розташовані на території заводів, забороняється.

Гілку широкої колії залізниці доцільно розташовувати у жодному з кордонів території так, щоб не було перетинань з нею транспортних внутрішньозаводських доріг.

По території заводу на окремих ділянках внутрішньозаводських автомобільних доріг повинні бути встановлені попереджувальні та заборонні знаки, добре видимі шоферам в будь-який час доби.
Внутрішньозаводські дороги і пішохідні доріжки в зимовий час повинні регулярно очищатися від снігу та льоду і посипатися піском або дрібним шлаком.

АБЗ повинні бути обладнані душовими, умивальниками, приміщеннями для сушіння, знепилювання і знешкодження одягу і взуття.

 


 ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.