Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ БІТУМУ І ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ БІТУМОСХОВИЩА

 

Для перевезення бітуму на відстань до 300 км використовують авто бітумовози.

Для визначення місткості бітумосховища встановимо потребу в бітумі для випуску продукції на АБЗ.

Добова потреба у бітумі для влаштування асфальтобетонних шарів визначається за формулою:

 

(11.1)

 

Тоді запас бітуму буде становити для автомобільного транспорту:

 

 

Таким чином, об’єм бітуму, що зберігається можна визначити за формулою:

 

(11.2)

 

де - щільність бітуму, як правило в розрахунках приймаємо 1 т/м3;

- коефіцієнт втрат бітуму при завантаженні та розвантаженні.

 

 

Приймаємо середню товщину шару бітуму м.

Необхідна площа бітумосховища з урахуванням запасу при прямокутній його формі дорівнює:

 

(11.3)

 

А площа однієї секції при проектуванні їх з однаковими розмірами дорівнює:

 

(11.2)

 

де - кількість секцій бітумосховища.

 

 

Відношення довжини до ширини однієї секції бітумосховища приймають, як привило

Тоді площа однієї секції буде дорівнювати звідси

 

 

а довжина буде дорівнювати

 

 

Оскільки стінки бітумосховища влаштовуємо з укосом l:n (де n= 1,5). Тоді розміри по дну бітумосховища повинні бути зменшені на

 

 

а розміри по брівці збільшені на

 

 

де 0,2 м – відстань від поверхні бітуму до брівки.

Тоді розміри по дну будуть дорівнювати , а розміри поверху – .

Дожину і ширину секцій бітумосховища в розрахунках округлюємо у відповідності із будівельним модулем, який дорівнює 3. Тобто розміри по дну будуть дорівнювати , а розміри по верху будуть дорівнювати

Загальна довжина або ширина бітумосховища визначається за наступною залежністю:

 

(11.3)

(11.4)

 

Таким чином, бітумосховище буде мати такі розміри поверху , а його загальна площа F заг буде:

 


 

ТЕПЛОВІ РОЗРАХУНКИ БІТУМОСХОВИЩА

Злив бітуму

При перевезені бітуму він може охолонути. Перед розвантаженням в бітумосховище бітум необхідно нагріти за допомогою відповідної системи підігріву для забезпечення його текучості. Вязкий бітум нагрівають до температури , рідкий – , біту модифікований полімерами – .

Необхідна витрата тепла для розігріву бітуму визначається за формулою:

 

(12.1)

 

де - маса бітуму, що розігрівається, в одній ємності, кг (вантажопідйомність цистерни авто бітумовоза – 5т);

- питома теплоємність бітуму, , залежить від температури бітуму, при ;

– початкова і кінцева температури бітуму відповідно, приймається взимку ; навесні і восени , значення приймаємо рівним ;

- коефіцієнт, що враховує втрати тепла;

– кількість ємностей, які розвантажуються одночасно;

год – час розвантаження.

 

Розігрів бітуму в сховищі

Розігрів бітуму в сховищі здійснюється по двохступеневій схемі. На першому етапі визначаємо витрату тепла на розігрівання бітуму для забезпечення його надходження в приямок. На другому етапі визначають витрату тепла на розігрів бітуму для можливості його перекачування по трубопроводу.

Визначення кількості теплоти на всіх етапах наступний:

1. Визначаємо годинну кількість тепла, необхідного для розігріву бітуму в сховищі до за формулою:

 

(12.2)

 

де m – годинна потреба в бітумі для виробництва асфальтобетонної суміші, кг/год.


(12.3)

 

де - сумарна добова потреба в бітумі, кг;

- коефіцієнт використання робочого часу на протязі зміни.

 

 

2. Визначаємо годинну кількість тепла, необхідного для плавлення бітуму

 

(12.4)

 

де - питома теплота плавлення бітуму.

 

 

3. Визначаємо втрати тепла при розігріву бітуму в сховищі, що відбувається при передачі тепла бітуму дну сховища, а також при передачі тепла вище лежачим шарам бітуму. Втрати тепла з поверхні бітуму в повітря, а також через стінки сховища не відбуваються, тому що в сховищі розігрівається тільки тонкий шар бітуму на дні, що швидко стікає в приямок. Тоді втрати тепла при розігріві бітуму в сховищі:

 

(12.5)

 

де - коефіцієнт теплопередачі від бітуму до дна;

- площа дна сховища, м2;

- температура розігрітого бітуму в сховищі, ;

- температура дна сховища , ;

- коефіцієнт передачі у вище лежачі шари бітуму, ;

- площа поверхні бітуму, м2.

 

(12.6)

 

де – коефіцієнт теплопровідності бітуму.

 

4. Визначають повну витрату тепла на розігрів бітуму в бітумосховищах до температури .

 

(12.7)

 

5. Визначаємо кількість тепла, необхідного для розігріву бітуму в приямку до температури .

 

(12.8)

 

6. Визначаємо втрати тепла при розігріву бітуму в приямку з поверхні бітуму в повітря, а також через дно і стінки приямку.

 

(12.9)

 

де - площа дна приямку, як правило, призначається

і товщиною шару бітуму в ньому ;

- площа стін приямку, яка визначається за формулою (12.10);

- коефіцієнт теплопередачі через стіни приямку;

;

- температура дна, стін приямку і навколишнього повітря;

- коефіцієнт теплопередачі від поверхні бітуму повітря, визначається за формулою (12.11);

- площа поверхні бітуму в приямку.

 

(12.10)

 

де - периметр приямку.

 

(12.11)

 

де - в’язкість по Єнглеру.

 

 

7. Визначаємо повну витрату тепла на розігрів бітуму в приямку до

 

(12.12)

 

8. Визначаємо сумарні витрати тепла, необхідні для одночасного розігріву бітуму в цистернах, сховищі і приямку

 

(12.13)

 

9. Визначаємо необхідні витрати пару для підведення потрібного тепла

 

(12.14)

 

де - питома ентальпія пару.

 

За відомою годинною витратою пари підбираємо два пароутворювачі Д-564 (ДС-20).

 

Таблиця 12.1 – Технічна характеристика пароутворювача

Показники Д – 564 (ДС – 20)
Продуктивність, кг/год. До 690
Тиск пари, МПа 1,0
Вологість пари, %  
Геометрична місткість котла, л  
Об`єм води в котлі, л  
Площа поверхні нагріву, м 14,4
Місткість топки, м 0,2
Паливо Моторне + керосин у співвідношенні від 1:2 до 1:3
Тиск палива, МПа 1,0-1,5
Витрата палива на 1 кг пари, кг/кг До 0,085
Потужність, кВт  
Частота обертання, с  
Габаритні розміри, мм: довжина ширина висота  
Маса, кг  

 

Для визначення необхідної площі поверхні нагрівальних елементів, розташованих на дні бітумосховища для розігріву бітуму до температури .

 

(12.15)

 

де - коефіцієнт теплопередачі стінки труб;

- температура насиченого пару при робочому тиску ;

- температура конденсату при тиску .

 

Необхідну довжину труб при цьому визначають

 

(12.16)

 

де – зовнішній діаметр труб.

 

 

Для визначення площі поверхні труб, необхідної для розігріву бітуму в приямку до заданої температури скористаємось формулою (12.17).

 

(12.17)

 

Необхідну довжину труб при цьому визначають за формулою

 

(12.18)Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.