Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗерттеу жоспары дегеніміз не?

а) Таңдау, мәліметтерді жинау, болжау, құжаттарды талдау, жобалау

б) Қосымша ақпарат көздерін талдау

в) Далалық жұмыс, реттеу және кодтау, табуляциялау

г) Статистикалық талдау, қорытындылау, ұсыныс жасау

д) Алдын-ала зерттеу жүргізіп көру

е) Материалдарды өңдей отырып, сипаттау

 

46. Мәліметтерді жинақтау дегеніміз не?

а) Далалық жұмыс, реттеу және кодтау, табуляциялау

б) Таңдау, мәліметтерді жинау әдістері, құралдары, сауалнама жүргізу (почта, телефон арқылы, тікелей), байқау, құжаттарды талдау, жобалау әдістері

в) Сыртқы, ішкі және жағдайларды талдау, қосымша ақпарат көздерін талдау, проблеманы анықтау, мақсат қою, ұғымдарды операциялау

г) Статистикалық талдау, қорытындылау, ұсыныс жасау

д) Алдын-ала зерттеу жүргізіп көру

е) Материалдарды өңдей отырып, сипаттау

 

47. Талдау және интерпретациялау дегеніміз не?

а) Статистикалық талдау, қорытындылау, ұсыныс жасау

б) Таңдау, мәліметтерді жинау әдістері, құралдары, сауалнама жүргізу (почта, телефон арқылы, тікелей), байқау, құжаттарды талдау, жобалау әдістері

в) Сыртқы, ішкі және жағдайларды талдау, қосымша ақпарат көздерін талдау, проблеманы анықтау, мақсат қою, ұғымдарды операциялау

г) Далалық жұмыс, реттеу және кодтау, табуляциялау

д) Алдын-ала зерттеу жүргізіп көру

е) Материалдарды өңдей отырып, сипаттау

48. Социологиялық зерттеу процедурасы қандай кезеңдерден тұрады?

а) Тапсырушы мен тапсырыс беруші арасындағы келісім мен ұйымдастырушылық

б) Бағдарлама, зерттеу жоспары, мәліметтерді жинау, талдау, сұрыптау, қорытындылау

в) Бақылау, байқау, сауалнама, сұхбат, құжаттарды талдау, контент-анализ

г) Мәлімет жинау үшін сауалнама жүргізу тәсілдері, техника, лабораториялық эксперименттер

д) Алдын-ала зерттеу жүргізіп көру

е) Материалдарды өңдей отырып, сипаттау

 

49. Әлеуметтану тарихындағы алғашқы эксперимент қалай аталады және қай мектепте жүргізілді?

а) Хоторн, Чикаго мектебінде (1930—1933жж)

б) «Өз-өзін өлтіру», Франция мектебінде (1898-1901жж.)

в) Жанжалдық, неміс мектебінде (1920-1930)

г) Г.Фордтың автомобиль компаниясында (1940-1945)

д) Жапондық стиль бағыты бойынша Жапонияда (1975-1980)

е) Келісім теориясы, Ресейде (1940-1945)

50. Ашық қоғамды сипаттайтын тәртіп

а) Мобильділіктің жүзеге асуы

б) Оқшаулы тәртіп

в) Орталықтан басқару

г) Автократиялық тәртіп

д) Тоталитарлық тәртіп

е) Жеке басқа табыну әрекеттері

51. Әлемге танымал қоғамдық пікір институты қалай аталады?

а) Дж. Геллап

б) Чикаго

в) Колумбия

г) Оксфорд

д) Гарвард

е) ММУ

ж) Хоторн, Чикаго

 

52. Аналитикалық социологиялық зерттеу әдісі:

а) Объектінің себеп-салдарын айқындау

б) Алдын-ала дайындалған сұрақтар тізімі таратылады, сұрақтың мазмұнына қарай ашық не жабық түрде жүргізіледі

в) Келіскен топқа немесе өндіріске ғылыми тәжірибе жасалады

г) Әлеуметтік құбылыстарды компьютерде математикалық өңдеуден өткізеді

д) Жүйелеу, жинақтау, талдау, жан-жақты зерттеу, қорытындылау

е) Қоғамда болып жатқан оқиғаларды талдайды

ж) Әлеуметтік мәселелерді жүйелейді

53. Сауалнама жүргізуге қажетті негізгі компоненттер:

а) Зерттеуші, сауалнама қағазы, респондент

б) Сұхбат, әңгімелесу, телефон арқылы

в) Экстенсивті және интенсивті

г) Еркін және апереотипті

д) Ұзақ және қысқа мерзімдік

е) Әлеуметтік орта мен тиімді жағдай

ж) Объективті жағдай және тиімді орта

54. Өндіріс пен оны басқаруда, еңбекпен қамту жүйелерін жетілдіруде қолданылатын әдіс не деп аталады?

а) Әлеуметтік инженерия

б) Сұхбат, әңгімелесу, телефон арқылы

в) Экстенсивті және интенсивті

г) Еркін және апереотипті

д) Ұзақ және қысқа мерзімдік

е) Демократиялық тәсіл

ж) Өзара бейімділік әдістері

55. Модельдеу әдісі бұл:

а) Әлеуметтік құбылыстарды компьютерде математикалық өңдеу

б) Келіскен топқа немесе өндіріске ғылыми тәжірибе жасалады.

в) Алдын-ала дайындалған сұрақтар тізімі таратылады

г) Алдын-ала дайындалған сұрақпен әңгімелесу

д) Алғашқы нақты мәліметтерді жүйелеу, талдау, жан-жақты зерттеу

е) Қоғамдағы әлеуметтік оқиғаларды қорытындылау, болжам жасау арқылы теориялар құру

ж) Белгіленген мәселелерге әлеуметтік тұрғыда талдау, жүйелеу

56. Эксперимент әдісі бұл:

а) Келіскен топқа немесе өндіріске ғылыми тәжірибе жасалады, зерттелетін құбылыс қолдан ұйымдастырылады, ұзақ мерзімдік бақылауға алынады

б) Әлеуметтік құбылыстарды компьютерде математикалық өңдеуден өткізеді

в) Алдын-ала дайындалған сұрақтар тізімі таратылады, сұрақтың мазмұнына қарай ашық не жабық түрде жүргізіледі.

г) Алдын-ала дайындалған сұрақпен әңгімелесу түрінде өтеді, сұрақ қою бағыты өзгеріп отырады

д) Алғашқы нақты мәліметтерді жүйелеу, жинақтау, талдау, жан-жақты зерттеу, қорытындылау, болжам жасау арқылы теориялар құру

е) Мақсаттары анықталған сұрақтар бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізу

ж) Белгіленген жүйеге сәйкес

57. Сауалнама әдісі бұл:

а) Алдын-ала дайындалған сұрақтар тізімі, ашық не жабық түрде жүргізіледі

б) Келіскен топқа немесе өндіріске ғылыми тәжірибе жасалады, зерттелетін құбылыс қолдан ұйымдастырылады, ұзақ мерзімдік бақылауға алынады

в) Әлеуметтік құбылыстарды компьютерде математикалық өңдеуден өткізеді

г) Алдын-ала дайындалған сұрақпен әңгімелесу түрінде өтеді, сұрақ қою бағыты өзгеріп отырады

д) Алғашқы нақты мәліметтерді жүйелеу, жинақтау, талдау, жан-жақты зерттеу

е) Респеренттердің пікірін білуде қойылатын сұрақтар реті

ж) Белгіленген топпен жұмыс жасаудағы әрекеттер

58. Сұхбат әдісі бұл:

а) Алдын-ала дайындалған сұрақпен әңгімелесу түрінде өтеді, сұрақ қою бағыты өзгеріп отырады

б) Алдын-ала дайындалған сұрақтар тізімі таратылады, сұрақтың мазмұнына қарай ашық не жабық түрде жүргізіледі

в) Келіскен топқа немесе өндіріске ғылыми тәжірибе жасалады

г) Әлеуметтік құбылыстарды компьютерде математикалық өңдеуден өткізеді.

д) Алғашқы нақты мәліметтерді жүйелеу, жинақтау

е) Алдын-ала дайындалған сұрақтар тізімі, ашық не жабық түрде жүргізіледі

ж) Респеренттердің пікірін білуде қойылатын сұрақтар реті

 

59. Құжаттарды талдау әдісі бұл:

а) Алғашқы нақты мәліметтерді жүйелеу, жинақтау, талдау, жан-жақты зерттеу, қорытындылау, болжам жасау арқылы теориялар құру

б) Алдын-ала дайындалған сұрақпен әңгімелесу

в) Алдын-ала дайындалған сұрақтар тізімі таратылады, сұрақтың мазмұнына қарай ашық не жабық түрде жүргізіледі

г) Келіскен топқа немесе өндіріске ғылыми тәжірибе жасалады

д) Әлеуметтік құбылыстарды компьютерде математикалық өңдеуден өткізеді

е) Алдын-ала дайындалған сұрақтар тізімі, ашық не жабық түрде жүргізіледі

ж) Респеренттердің пікірін білуде қойылатын сұрақтар реті

 

 

60. Эмпирикалық зерттеу кезеңдері:

а) Ұзақ немесе қысқа мерзімдік ғылыми зерттеу жүргізу

б) Міндеттері шектеулі, аз немесе әлі зерттелмеген мәселелерді шешу

в) Ашық не жабық түрде жүргізіледі.

г) Зерттелетін құбылыс қолдан ұйымдастырылады

д) Алғашқы нақты мәліметтерді жүйелеу

е) Респеренттердің пікірін білуде қойылатын сұрақтар реті

ж) Кезең кезеңімен жүргізілетін зерттеу кезеңдері

61. Сауалнаманың түрлері:

а) Жаппай және іріктеу, ашық және жабық

б) Сұхбат, әңгімелесу, телефон арқылы

в) Экстенсивті және интенсивті

г) Еркін және апереотипті

д) Ұзақ және қысқа мерзімдік

е) Жабық, жасырын түрде жұмыс жүргізу

ж) Анкеталық тәртіп бойынша жұмыс жасау

62. Сауалнамаларды жүргізудің түрлері:

а) Сауалнама тарату, компьютерлік, почта, телефон, БАҚ, интернет арқылы

б) Сұхбат, әңгімелесу

в) Экстенсивті және интенсивті

г) Еркін және апереотипті

д) Ұзақ және қысқа мерзімдік

е) Респеренттердің пікірін білуде қойылатын сұрақтар реті

ж) Жаппай және іріктеу, ашық және жабық

63. Сауалнамадағы негізгі сұрақтарға енбейтін маңызды көрсеткіштер:

а) Жасы, жынысы, ұлты, мәртебесі, қызметі, әлеуметтік тегі, т.б.

б) Жеке көзқарастары мен ойлары

в) Діні мен салт-дәстүрлері

г) Әдет-ғұрыптары мен тілі, мәдениеті

д) Көңіл-күйі мен мінез-құлқы

е) Тұрғылықты мекен жайы

ж) Қызмет орны мен әдебі

Респондент дегеніміз кім?

а) Сауалнамаға жауап беруші

б) Зерттеуші

в) Бақылаушы

г) Социолог

д) Саясаткер

е) Тергеуші

ж) Әлеуметтанушы

65. Бақылау әдісінің түрлері:

а) Жанама және тікелей

б) Жаппай және іріктеу, ашық және жабық

в) Экстенсивті және интенсивті

г) Еркін және апереотипті

д) Ұзақ және қысқа мерзімдік

е) Жасырын және дара

ж) Күштеу және әсер ету әдістері

66. Іріктеу әдісі дегеніміз не?

а) Зерттеу объектісін сипаттарына қарай таңдауы, бөлшектеуі

б) Зерттеудің талдау әдісі

в) Социологиялық зерттеудің болжам әдісі

г) Зерттеудің салыстыру әдісі

д) Зерттеудің байқау әдісі

е) Экстенсивті және интенсивті

ж) Жасырын және дара

 

67. Контент-талдау әдісін алғаш қолданған зерттеуші:

а) Г. Лассуэл

б) Ф. Бзежинский

в) З. Фрейд

г) М. Вебер

д) В. Цыганков

е) К.Маркс

ж) Т.Парсонс

68. Құжаттарды талдау белгілері:

а) Статистикалық, вербальды

б) Зерттеуші, сауалнама қағазы, респондент

в) Экстенсивті және интенсивті

г) Еркін және апереотипті

д) Ұзақ және қысқа мерзімдік

е) Ашық және мерзімді

ж) Белгіленген көрсеткіштері негізінде

69. Құжаттарды талдаудың заңдылығы:

а) Ресми және ресми емес

б) Статистикалық, вербальды

в) Зерттеуші, сауалнама қағазы, респондент

г) Экстенсивті және интенсивті

д) Еркін және апереотипті

е) Белгіленген көрсеткіштері негізінде

ж) Ашық және мерзімді

 

70. Ақпараттардың түрлері:

а) Қолжазба, баспа, кинографиялық, статистикалық, фонетикалық құжаттар

б ) Ресми және ресми емес, вербальды

в) Зерттеуші, сауалнама қағазы, респондент

г) Экстенсивті және интенсивті

д) Еркін және апереотипті

е) Ашық және мерзімді

ж) Архивті құжаттар негізіндегі ақпараттар

71. Респонденттер құрамы тұрақты болып табылатын зерттеу түрі:

а) Мониторинг

б) Панелді

в) Пилотанды

г) Статистикалық

д) Бақылау

е) Еркін

ж) Ашық

 

72. Эмпирикалық зерттеудің түрлері:

а) Фундаментальды және қолданбалы

б) Ресми және ресми емес

в) Статистикалық, вербальды

г) Зерттеуші, сауалнама қағазы, респондент

д) Экстенсивті және интенсивті

е) Еркін және апереотипті

ж) Ашық және мерзімді

 

73. Әлеуметтік зерттеу объектісі дегеніміз:

а) Қоғамдағы зерттелінетін әлеуметтік кұбылыстар мен процестер

б) Әлеуметтанудың түсіндірмелі аппараты

в) Әлеуметтік зерттеулердегі пайдаланылатын өлшем бірліктеррі

г) Әлеуметтік өңдеу мәліметтерін өңдеу үшін пайдаланатын ЭЕМ-дағы табиғи үрдістеер

д) Математика-статистикалык бағдарламалар

е) Зерттелетін объектінің заңды болуы

ж) Әлеуметтік ортаның индивиді

 

74. Әлеуметтанудағы гипотеза дегеніміз -бұл...

а) Әлеуметтік кұбылыстар арасындағы байланыстардың сипатымен мәні туралы ғылыми болжам

б) Сандык ауыспалы белгілерге әсер етуін бағалауға арналған статистикалык анализ әдісі

в) Әлеуметтік зерттеуді іске асырудың әдістемелік және техникалык әдістерінің жүйесі

г) Акпараттык барлык түрлерін өндіру, өңдеу, сактау және тарату

д) Методологиялык бағалауға бөлінетін әдіс

е) Фактілер негізінде жиналған мәліметтер мен анықтамалар

ж) Көзқарастар жинағы және теориялар

 

75. Далалық зерттеу дегеніміз - бұл:

а) Объектіні табиғи жағдайда зерттеу

б) Пилотаждык зерттеу

в) Байкау үшін зерттеу

г) Зерттеудің желілік кестесі

д) Гипотезаны кұрудың екінші фазасы

е) Табиғи мәліметтерді назарда ұстау

ж) Заттай мәліметтер басшылыққа алынуы

 

76. Пилотаждык зерттеу дегеніміз-бұл...

а) Барлау әдісі

б) Толыққанды зерттеу әдісі

в) Талдау әдісі

г) Мәліметтерді өңдеу әдісі

д) Зерттеуді өңдеу әдісі

е) Аналитикалық әдіс

ж) Теориялық әдіс

з) Интенсивті әдіс

 

 

77. Социологиялық зерттеудің мақсаты:

a) Зерттеушінің алуы тиіс накты нәтижесі

б) Әлеуметтік зерттеулердің интегративті нәтижелілігі

в) Әлеуметтанушылардың кәсіби кызмет мәселесін талкылау

г) Нәтиже алу үшін билік, материалдык және адам ресурстарына, ғылыми біліміне катысты баскару субъектілерін саналы түрде пайдалану

д) Әлеуметтік даму кызметінің жұмысын ұйымдастыру

е) Зерттеудің ең басты мәселесіне жауап беру

ж) Әлеуметтік зерттеулер объектісінің негізгі жактарыназарда ұстау

з) Практикалык ұсыныстарды жариялау

78. Социологиялық зерттеудің міндеттері:

а) Зерттеудің ең басты мәселесіне жауап беру үшін талкылауға кажет мәселелер шеңбері

б) Ғылыми-негізделген практикалык ұсыныстарды жариялау

в) Әлеуметтік зерттеулер объектісінің негізгі жактары

г) Түрлі аспектілер мен түрлі тәсілдер аркылы іске асырылатын статус пен орналасуын өзгерту

д) Стихиялык және бакыланбайтын үрдістердің күшеюі аркылы коғамдык катынастардың дамуы

е) Әлеуметтік зерттеулердің интегративті нәтижелілігі

ж) Әлеуметтанушылардың кәсіби кызмет мәселесін талкылау

з) Алынған мәліметтерді ғылымға енгізу

 

79. «Социометрия» әдісінің негізін салушы ойшыл:

а) Дж.Морено

б) Дж. Мид

в) Р.Мертон

г) Г.Спенсер

д) О.Конт

е) К.Маркс

ж) Г.Спенсер

з) Т.Парсонс

80. Фундаментальды әлеуметтану нені зерттейді?

а) Ғылымның теориясы мен методологиясын

б) Әлеуметтік өмірдің практикалык мәселелерін

в) Бакылау, сауалнама әдістерін

г) Эмпирикалык материалдык сипаттайды

д) Тұлға типологиясын

е) Әлеуметтік ортаның қажеттіліктерін

ж) Қоғамдық өмірдің өзектілігін

з) Ғылымға ендірілетін жаңалықтарды

81. Қоғам дегеніміз не?

а) Ірі әлеуметтік жүйелер жиынтығы

б) Қауымдастықтар жиынтығы

в) Топтар бірлігі

г) Таптар түрлері

д) Қабаттар жиынтығы

е) Қоршаған орта

ж) Әлеуметтік орта

з) Әлеуметтік тап

82. «Қоғам - тірі организм» тұжырымдамасының авторы:

а) О.Конт

б) И.Кант

в) К.Маркс

г) Э.Дюркгейм

д) П.Сорокин

е) Т.Парсонс

ж) Г. Спенсер

з) П.Сорокин

83. Қоғамның негізгі даму үлгісі?

а) Революциялық және эволюциялық

б) Эволюциялық

в) Реформалық

г) Секіріп өту жолы

д) Революциялық

е) Кезеңдік

ж) Өтпелі дәуір

з) Өркениеттік

84. Қоғамның даму бағыты:

а) Прогрессивті және регрессивті

б) Революциялық және эволюциялық

в) Эволюциялық

г) Реформалық

д) Секіріп өту жолы

е) Өркениеттік

ж) Өтпелі дәуір

з) Алға жылжушылық

 

85. Қоғамның эволюциялық дамуына ықпал етуші фактор:

а) Реформалар

б) Жанжалдар

в) Революциялар

г) Регресс

д) Прогресс

е) Қайта құру

ж) Демократия

з) Төңкерістер

 

86. Қоғамның прогрессивті дамуы бұл:

а) Алға қарай жылжу

б) Кері кету

в) Өзгеру

г) Тоқтау

д) Реформа

е) Төңкерістер

ж) Демократия

з) Қайта құру

 

87. Қоғамның регрессивті дамуы бұл:

а) Кері кету

б) Өзгеру

в) Тоқтау

г) Реформа

д) Алға жылжу

е) Өсу

ж) Даму

з) Күйреу

88. Қоғамды формацияларға бөлген ойшыл:

а) К.Маркс

б) М.Вебер

в) О.Конт

г) Г.Спенсер

д) Э.Дюркгейм

е) Дж.Локк

ж) Т.Парсонс

з) П.Сорокин

 

89. К.Маркс іліміне сәйкес қоғамның даму формациялары:

а) Алғашқы қауымдық, құл иеленушілік, феодалдық, капиталистік, социалистік

б) Жанжалдық, аристократия, демократия

в) Алғашқы қоғамдық, коммунистік

г) Ежелгі, орта ғасыр, жаңа заман, қайта өрлеу дәуірі, қазіргі заман

д) Аристократия, демократия, олигархия, тирания, тимократия

е) Демократия мен қайта құру

ж) Капиталистік және өтпелі дәуір

з) Ежелгі заман, жаңа заман, бүгінгі заман

90. Социологиялық тұрғыдан индустриалды қоғам үшін не маңызды?

а) Еңбек бөлінісінің дамуы, өндірістің нақты салаларының мамандандырылуы

б) Адамның әдет ғұрып негіздерімен өмір сүруі

в) Жаңа технологиялардың кеңінен дамытылуы

г) Авторитарлық биліктің қызметтілігі

д) Қоғамның қолдауы мен бірге дамуы

е) Ауыл шаруашылығымен тығыз байланыста даму

ж) Жергілікті әкімшілікпен тікелей байланыс

з) Жергілікті халықтың қолдауы

 

91. Д. Беллдің көзқарасынша, постиндустриалды қоғам үшін не маңызды?

а) Білім, ғылым және университеттер

б) Өндірістік құралдар мен меншік

в) Саяси жүйелердің типтері

г) Авторитарлық биліктің қызметтілігі

д) Жергілікті халықтың қолдауы

е) Ауыл шаруашылығымен тығыз байланыста даму

ж) Жаңа технологиялардың кеңінен дамытылуы

з) Адамның әдет ғұрып негіздерімен өмір сүруі

 

92. Аграрлы қоғам үшін не маңызды:

а) Органикалық ынтымақтастыққа негізделген қоғам

б) Күрделі әлеуметтік қатынастар

в) Жаңа технологиялардың кеңінен дамытылуы

г) Қоғамның дамуындағы ақпараттылықтың маңызы

д) Барлық жауаптары дұрыс

е) Әлеуметтік байланыстардағы қарапайымдылық

ж) Ауыл шаруашылығымен тығыз байланыста даму

з) Адамның әдет ғұрып негіздерімен өмір сүруі

93. К.Маркс іліміне сәйкес, коммунистік қоғам дегеніміз:

а) Әділетті, үйлесімді, адамдары тең дәрежелі, еркіндік пен демократия орын алған қоғам

б) Таптық-антогонистік, қанаушы, тоқыраудағы, еңбек етуші адамға қарсы қоғам

в) Аристократия мен буржуазия үстемдігі орын алған қоғам

г) Монархиялық билік үстемдік құрған қоғам

д) Байлар мен кедейлер күресінен, теңсіздіктен тұратын қоғам

е) Демократиялық жүйе негізінде даму

ж) Баламалы сайлау негізінде құрылған қоғам

з) Ұрпақтан ұрпаққа берілетін билік

94. Қоғамды экономикалық белгісіне қарай зерттеу тәсілдері:

а) Формациялық және өркениеттік

б) Алғашқы қауымдық, құл иеленушілік, феодалдық, капиталистік, социалистік

в) Жанжалдық, аристократия, демократия

г) Ежелгі, орта ғасыр, жаңа заман, қайта өрлеу дәуірі, қазіргі заман

д) Аристократия, демократия, олигархия, тирания, тимократия

е) Монархиялық билік үстемдік құрған қоғам

ж) Жаңа технологиялардың кеңінен дамытылуы

з) Еркіндік пен демократия орын алған қоғам

 

95. Қоғамды әлеуметтік-саяси қатынастары мен демократиялығына қарай зерттеу тәсілі:

а) Ашық және жабық қоғам

б) Алғашқы қауымдық, құл иеленушілік, феодалдық, капиталистік, социалистік

в) Жанжалдық, аристократия, демократия

г) Ежелгі, орта ғасыр, жаңа заман, қайта өрлеу дәуірі, қазіргі заман

д) Аристократия, демократия, олигархия, тирания, тимократия

е) Еркіндік пен демократия орын алған қоғам

ж) Монархиялық билік үстемдік құрған қоғам

з) Формациялық және өркениеттік

96. Адамзат дамуындағы қоғамның әлеуметтік даму белгілері:

а) Қарапайым және күрделі

б) Ашық және жабық қоғам

в) Алғашқы қауымдық, құл иеленушілік, феодалдық, капиталистік, социалистік

г) Ежелгі, орта ғасыр, жаңа заман, қайта өрлеу дәуірі, қазіргі заман

д) Аристократия, демократия, олигархия, тирания, тимократия

е) Формациялық және өркениеттік

ж) Монархиялық билік үстемдік құрған қоғам

з) Жанжалдық, аристократия, демократия

97. Құрылымдық-функционализм парадигмасының авторлары:

а) Т.Парсонс, Р.Мертон

б) О.Конт, К.Маркс

в) Э.Дюркгейм, Г.Спенсер

г) М.Вебер, П.Сорокин

д) Платон,Аристотель

е) Дж.Локк, Э.Дюркгейм

ж) К.Маркс, Ф.Энгельс

з)Т.Парсонс, Т.Пейн

98. «Қоғам бұл – күрделі құрылым, организм жасушаларына ұқсас тығыз, үнемі жаңарып, өзгеріп, дамып отырады» деген тұжырымдаманың авторы:

а) Т.Парсонс

б) М.Вебер

в) Р.Мертон

г) Г.Спенсер

д) Э.Дюркгейм

е) П.Сорокин

ж) К.Маркс

з) Т.Пейн

 

99. «Қоғам - тірі организм секілді оның мүшелері белгілі бір функцияларды атқарады» деген көзқарастың авторы:

а) Р.Мертон

б) М.Вебер

в) Т.Парсонс

г) Г.Спенсер

д) Э.Дюркгейм

е) П.Сорокин

ж) Дж.Локк

з) К. Маркс

 

100. "Қоғам – бұл белгілі бір географиялык шекарасы бар, жалпы ортақ заң шығару жүйесі мен белгілі бір ұлттық біркелкілігі бар адамдар бірлестігі" деп анықтама берген кім?

а) Н.Смелзер

б) Т.Парсонс

в) Э.Дюркгейм

г) М.Вебер

д) П.Сорокин

е)К.Маркс

ж) Дж.Локк

з) г.Спенсер

Денгей

$$ 101. Қазақстандық социологтар вертикальды мобильділік бойынша жұмыс орнын жиі ауыстырмайтын (2,6-5,8%) «жабық қоғамға» енетін мамандықтар:

а) Дәрігерлер, инженерлер, саясаткерлер, басқарушы орган қызметкерлері, т.б.

б) Шенеуніктер, хирургтар, әскерилер, саясаткерлер, т.б.

в) Әскерилер, оқытушылар, банкирлер, бизнесмендер, т.б

г) Саудагерлер, жүргізушілер, полиция, әншілер, т.б.

д) Әртістер, дизайнерлер, тігіншілер, хатшылар, т.б.

 

102. Қазақстандық социологтар вертикальды мобильділік бойынша жұмыс орнын жиі ауыстырушы (46,9%) «ашық қоғамға» енетін мамандықтар:

а) Мұғалімдер, заңгерлер, экономистер, журналистер, т.б.

б) Саудагерлер, жүргізушілер, полиция, әншілер, т.б

в) Әскерилер, оқытушылар, банкирлер, бизнесмендер, т.б

г) Дәрігерлер, инженерлер, саясаткерлер, басқарушы орган қызметкерлері, т.б.

д) Әртістер, дизайнерлер, тігіншілер, хатшылар, т.б.

103. Социологтардың зерттеуіне сүйенсек, мобильділіктің қай түрі жиі кездеседі (70%)?

а) Горизонтальды мобильділік

б) Вертикальді мобильділік

в) Субьективтік идеализм

г) Тарихи материализм

д) Диалектикалык материализм

104. П. Сорокиннің көзқарасына сәйкес әлеуметтік мобильділік бағыты:

а)Вертикальды

б) Горизонтальды

в) Субьективтік идеализм

г) Әлеуметтік стратификация және мобильділік

д) Диалектикалық материализм

105. Мобильділік ұғымының мағынасы:

а) Жылжу, өзгеру,

б) Қозғалыс, орын ауыстыру

в) Жаңару, көркею, өсу

г) Қылмыскерлік, маргиналдық, отбасы, дін

д) Жанжал, қайшылық, функция

106. Мақсат-мүдделері ортақ, көзқарастары, ой-пікірлері ұқсас, бір-бірімен өзара тығыз қарым-қатынастағы және өзара байланыстағы адамдар тобы не деп аталады:

а) Әлеуметтік топтар

б) Әлеуметтік кауымдастык

в) Әлеуметтік шеңбер

г) Формальды топ

д) Индивидтер

 

107. Қалалардың, кала тұрғындарының өсуі, олардың коғамдағы ролінің артуы калай аталады?

а) Урбанизация

б) Халықтың шоғырлануы

в) Миграция

г) Дифференциация

д) Интеграция

 

108. Қоғамның әлеуметтік құрылымын зерттейтін, екі ірі теорияны атаңыз

а) Әлеуметтік стратификация

б) Әлеуметтік мобильділік

в) Натурализм

г) Әлеуметтік дарвинизм

д) Тарихи материализм

109. Батыс социологтары мобильділіктің қандай түрлерін ұсынды?

а) Географиялық, кәсіби, қоғамдық,

б) Мәдени, экономикалық, саяси, территориялық

в) Жаңа ролдерді, кұндылыктарды, білімді өмірдің әр кезеңінде игеру үрдісі

г) Тұрғындар кұрамындағы еркектер саны

д) Баска нәсілге жататын топ дискриминацияға, эксплуатацияға және қатты канаушылыкка ұшырайтын жағдай

 

 

110. «Әлеуметтік стратификация» түсінігі нені білдіреді?

а) Қабаттар, топтар,

б) Таптар мен жіктерді

в) Таптар мен топтарды г) топтарды

г) Орындар, кезеңдер

д) Бағдарды

 

111. Әлеуметтік мобильділік теориясын қалыптастыруда қай теория әдістемелік негіз болды?

а) Әлеуметтік стратификация

б) Әлеуметтік қабат

в) Эмпирикалык әлеуметтік зерттеулер

г) Әлеуметтік өзгерістер

д) Тұлғалар

 

112. Постиндустриалды қоғамның негізгі белгісі

а) Білім мен ғылым

б) Ақпараттық техологияның дамуы

в) Өндірістің жоғарылауы

г) Ауылшаруашылықтың кеңеюі

д) УрбанизацияЧто делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.