Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВ сер. ХІХ – поч. ХХ ст. на Східній Україні (4 год.)

 

Виділення першого етапу у розвитку української дитячої літератури пов’язане із появою букварів та читанок новою українською літературною мовою (на Східній Україні. Студенти знайомляться з найбільш значущими постатями цього періоду (Т. Шевченко, Л.Глібов, Я.Щоголів, Олена Пчілка, Леся Українка, М. Коцюбинський, Грицько Григоренко, Б.Грінченко), крім того, у творчості цих та інших письменників головна увага приділяється творам, доступним дітям дошкільного віку. Ознайомити з життям і діяльністю культурно-громадського і освітнього діяча Бориса Грінченка, ім’я якого носить наш університет. Познайомити з літературним доробком педагога. Студенти знайомляться з жанровими особливостями цього періоду (байка, оповідання, казка, притча, вірш, віршована оповідь, науково-художня оповідь). Подається тематичне розгалуження прози (природничо-пізнавальна, культурно-освітня, соціально орієнтована, дидактично-виховна, національно-патріотична). Розглядається специфіка поезії цього періоду, розроблювана в ній тематика (пейзажна, жанрово-побутова, патріотична, дидактична).

 

Основні поняття теми: авторська література, нова українська література, періодизація дитячої літератури, вірш, байка, оповідання, літературна казка.

 

Семінар 6. Твори дитячої літератури кінця ХІХ – поч. ХХ ст. (І період) на Східній Україні (Твори Тараса Шевченка і Лесі Українки в дитячому читанні).

Семінар 7. Твори для дітей Олени Пчілки, Леоніда Глібова, Михайла Коцюбинського та Бориса Грінченка.

 

Література:

1. Богданець-Білоскаленко Н.Українська дитяча література. Навч.посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 280 с.

2. Богданець-Білоскаленко Н.І. У барвистому віночку. Хрестоматія. Навч.посібник для роботи з дітьми у дошкільн.навч.закладах/ Упор.Н.І. Богданець-Білоскаленко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 728 с.

3. Рідне слово. Хрестоматія дитячої літератури. У 2-х книгах. /Упоряд. А.Мовчун, З.Варавкіна. – К.: Арій, 2007.

4. Українська дитяча література. Хрестоматія у 2-х тт. / Упор.І.Луценко, А.Подолинний, Б.Чайковський. – К.: Вища школа, 1992. – Т.1.

 


ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Дитяча література»

Лекції – 14 год., семінарські заняття – 14 год., МКР – 4 год., самостійна робота – 28 год.

(ІІ семестр)

 

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ
Назва модуля Фольклор у контексті національної культури. Авторська література І і ІІ періодів.
Кількість балів за модуль 71 бал 82 бали
Лекції   2 -3-4   6-7  
  Теми лекцій Вступ. Дитяча література у контексті національної культури Слов’янська міфологія 1б. . Фольклор у контексті національної культури. Жанри дитячого фольклору 1 б., 1 б. 1 б. Авторська література. І етап у розвитку дитячої літератури 1б., 1б.     ІІ період. Основні репрезентанти цього періоду 1 б., 1 б.  
  Теми семінарських занять 1.Поетична творчість українського народу для дітей 11 б.
  1. Прозова творчість українського народу для дітей
11 б.
4.Дитяча література І періоду (сер. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.) на Західній Україні 11 б. 6. Твори Віри Лебедової, Катрі Гриневичевої, Євгенії Ярошинської для дітей. Тематика. 11 б  
Теми семінарських занять  
  1. Календарно-обрядова творчість українського народу для дітей
11б
5. Дитяча література І періоду (сер. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.) на Східній Україні 11 б. 7. Твори для дітей Олени Пчілки, Л. Глібова, Михайла Коцюбинського та Б.Грінченка. 11 б.  
Самостійна робота 20 балів   15 балів  
Види поточного контролю Модульна контрольна робота 1 (25 балів) Модульна контрольна робота 2 (25 балів)
Підсумковий контроль  
             

V. ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль І

ФОЛЬКЛОР У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

Семінарське заняття 1

Тема: Усна народнопоетична творчість для дітей.

План заняття

1. Дитячий фольклор, його походження, складові частини, загальна характеристика. Популярність різних жанрів у читанні для дітей дошкільного віку.

2. Примовлянки та заклички. Загальна характеристика.

3. Дитячі віршики-пісеньки. Їх місце в освітньо-виховному процесі ДНЗ.

4. Скоромовки та лічилки.

5. Звуконаслідувальні мініатюри.

 

Рекомендована література

Основна:

  1. Закувала зозуленька. Антологія української народнопоетичної творчості. – К.: Веселка, 1998. – 334 с.
  2. Калинова сопілка. Антологія української народної прозової творчості. – К.: Веселка, 1998. – 345 с.
  3. Богданець-Білоскаленко Н.І. У барвистому віночку. Хрестоматія. Навч.посібник для роботи з дітьми у дошкільн.навч.закладах/ Упор.Н.І. Богданець-Білоскаленко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 728 с.
  4. Рідне слово. Хрестоматія./ Упор. Мовчун Р., Варакіна З. Книга 2. – К.: Арій, 2007.

 

Семінарське заняття 2

Тема: Прозова творчість українського народу.

План заняття

1. Малі фольклорні жанри (прислів’я, приказки, загадки, скоромовки), їх визначення, педагогічна цінність у роботі з дітьми дошкільного віку..

2. Особливості казки як виду епічного твору. Види народних казок. Жанрові особливості. Виховне значення.

3. Казки про тварин, їх виховне значення. Система казкових персонажів. Проаналізувати казки про тварин.

4. Чарівні або фантастичні казки, їх особливості. Персонажі народних чарівних казок, їх помічники. Проаналізувати чарівні казки.

5. Соціально-побутові, казки українського народу. Розкриття в соціально-побутових казках моральної краси і величі людини – трудівника, показ у казках соціальної нерівності. Проаналізувати казки «Мудра дівчина», «Названий батько», «Язиката Хвиська» та інші.

6. Значення казки, її вплив на формування кращих моральних рис підростаючого покоління, естетичних смаків, на виховання любові до краси і милозвучності рідного слова.

7. Легенди, перекази, притчі в дитячому читанні: жанрові ознаки. Доведіть, що оповіді:

- “Як мати стала зозулею” є легендою,

- “Переказ про сотника Харка” є переказом.

 

Рекомендована література

Основна:

1. Закувала зозуленька. Антологія української народнопоетичної творчості. – К.: Веселка, 1998. – 334 с.

2. Калинова сопілка. Антологія української народної прозової творчості. – К.: Веселка, 1998. – 345 с.

3. Богданець-Білоскаленко Н.І. У барвистому віночку. Хрестоматія. Навч.посібник для роботи з дітьми у дошкільн.навч.закладах/ Упор.Н.І. Богданець-Білоскаленко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 728 с.

4. Рідне слово. Хрестоматія./ Упор. Мовчун Р., Варакіна З. Книга 2. – К.: Арій, 2007.

 

Додаткова:

1. Кіліченко Л.Н. Українська дитяча література. Навч. Посібник. – К.:Вища

школа, 1988. – 264 с.

 

 

Семінарське заняття 3

Календарно-обрядова поезія у дитячому читанні (колядки, щедрівки, веснянки).

План заняття

1. Календарно-обрядова поезія (колядки, щедрівки, веснянки). Загальна характеристика.

2. Особливості колядок та щедрівок. Найпоширеніші мотиви.

3. Веснянки. Тематика.

4. Використання в ДНЗ.

 

Рекомендована література

Основна:

1. Закувала зозуленька. Антологія української народнопоетичної творчості. – К.: Веселка, 1998. – 334 с.

2. Калинова сопілка. Антологія української народної прозової творчості. – К.: Веселка, 1998. – 345 с.

3. Богданець-Білоскаленко Н.І. У барвистому віночку. Хрестоматія. Навч.посібник для роботи з дітьми у дошкільн.навч.закладах/ Упор.Н.І. Богданець-Білоскаленко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 728 с.

4. Рідне слово. Хрестоматія./ Упор. Мовчун Р., Варакіна З. Книга 2. – К.: Арій, 2007.

 

 

Підготуватися до модульної контрольної роботи

Змістовий модуль ІІ

АВТОРСЬКА ЛІТЕРАТУРА І ПЕРІОДУ

Семінарське заняття 4

Тема: Дитяча література І періоду (сер. XIX ст. – поч. ХХ ст.)

На Західній Україні

План заняття

1. Погляди І. Я. Франка на освіту, виховання дітей, на розвиток української дитячої літератури. Статті «Женщина-мати», «Байка про байку».

2. Творче використання письменником сюжетів народних казок. Збірка І. Я Франка «Коли ще звірі говорили» («Заєць і їжак», «Фарбований Лис», «Лисиця і журавель» та ін).

3. Твори Євгенії Ярошинської в дитячому читанні («Найбільший скарб», «Квіти», «Покарана гордість»,). Виховні аспекти названих творів.

4. Юрій Федькович – «найбільший поет зеленої Буковини, буковинський Кобзар». Різножанровість творчості. Казки для дітей Ю.Федьковича.

5. Оповіді Віри Лебедової зі збірки «Гарфа Леїлі. Легенди про Христа». Головні герої, виховна мета.

6. Ідея різдвяної казки «Сльоза» Марка Черемшини. Головні герої. Характеристика персонажів.

 

Рекомендована література

Основна:

  1. Богданець-Білоскаленко Н.У барвистому віночку. Хрестоматія фольклорних і авторських творів для читання в ДНЗ. – Слово, 2012. – 723 с.
  2. Рідне слово. Хрестоматія. / Упор. Мовчун А.І.Варавкіна З.Д. Книга перша. – К.: Арій, 2007. – 656 с.

 

Додаткова:

1. Українська дитяча література. Хрестоматія. /Упоряд. Л.Козачок. – К.: Вища школа 2002. – 354 с.

Семінарське заняття 5.Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.