Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозв’язування задач із переведення числового масштабу в іменований і навпаки

Збірник задач

З географії

Детальні розв’язки

 

У збірнику подано основні типи задач і практичних вправ відповідно до нав­чальної програми Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту. Де­які наявні у ньому за­дачі виходять за межі шкільної програми. Збірник міс­тить важливі теоретичні по­ло­жен­ня, необхідні для вирішення задач та де­таль­ні до них розв’язки з поясненням.

Він рекомендований для вчителів й учнів і може бути використаний при під­готовці до уроку, шкільних і міських олімпіад, державної підсумкової атес­та­ції, ЗНО ви­пускників.

Зміст

1. Передмова................................................................................................... 4

2. Задачі з розв’язками для 6 класу............................................................... 5

3. Задачі з розв’язками для 7 класу.............................................................. 18

4. Задачі з розв’язками для 8 класу.............................................................. 23

5. Задачі з розв’язками для 9 класу............................................................... 30

6. Задачі з розв’язками для 10 класу.............................................................. 35

7. Список використаної літератури................................................................. 44

Передмова

Пріоритетним завданням, яке сьогодні стоїть перед сучасною шкільною географією, є розвиток творчої особистості учня. Цьому сприяє формування в учнів практичних вмінь і навичок, особливо, розв’язування різноманітних задач і вправ. Вони не лише дозволяють закріпити вивчений теоретичний матеріал уроку, але й розвивають логічне мислення, загальну ерудицію, просторову уяву, здатність учнів аналізувати будь-який об’єкт чи сучасну проблему, що містить географічні аспекти.

У збірнику задачі і вправи згруповано по класах, а в межах класу – по розділах і темах відповідно до діючої програми.

Задачі одного типу, що зустрічаються у різних класах, і відповідно відрізняються за складністю, позначені ¨. Це, наприклад, задачі на визначення місцевого і поясного часу в 7 і 8 класах.

Приклади типових задач, які пропонувались учням протягом останніх років на міських олімпіадах Тернополя, позначені у збірнику *.

Основні типи задач і вправ, знання яких перевіряє державна підсумкова атестація, виділеніØ.

Якщо біля задачі використовуються одночасно два або три символи, наприклад, * і Ø, то такий тип завдань зустрічався і на міській олімпіаді, і на державній підсумковій атестації.

Автори збірника сподіваються, що він допоможе вчителям у повсякденному викладанні географії, у проведенні шкільних олімпіад, а старшокласникам у підготовці до випускних іспитів і ЗНО.


6 клас

Розділ ІІ.

Земля на плані та карті

Тема: Способи зображення Землі. План і карта

Розв’язування задач із переведення числового масштабу в іменований і навпаки

1. Перетворіть числовий масштаб в іменований:

а) 1: 500 Відповідь: а) в 1 см – 5 м

б) 1: 1000 б) в 1 см – 10 м

в) 1: 2000 в) в 1 см – 20 м

г) 1: 500000 г) в 1 см – 5 км

! Необхідно пам’ятати: 1 м – 100 см,

1 км – 1000 м, тобто 1 км – 100000 см.

2. Перетворіть іменований масштаб в числовий

а) в 1 см – 10 м Відповідь: а) 1: 1000

б) в 1 см – 1 км б) 1: 100000

в) в 1см – 200 м в) 1: 20000

г) в 1 см – 50 км г) 1: 5000000

3. Зобразіть у зошиті (масштаб 1: 500) відрізки довжиною:

а) 50 м Відповідь: а) 10 см

________________________________________

 

б) 16,5 м б) 3,3 см

_____________

 

в) 20 м в) 4 см

________________

 

г) 10,5 м г) 2,1 см

_________

 

Масштаб 1: 500 – числовий, переведемо його в іменований: в 1 cм – 5 м.

! Пригадаємо, що показує масштаб. Він показує, у скільки разів відстань на папері менша за відстань на місцевості. Отже, відрізки довжиною

а) 50 м: 5 м = 10 см – на папері

б) 16,5 м: 5 м = 3,3 см – на папері

в) 20 м: 5 м = 4 см – на папері

10,5 м: 5 м = 2,1 см – на папері

 

Порівняння масштабів

4. Який масштаб більший:

а) 1: 20000 чи 1: 70000;

б) 1: 700000 чи 1: 200000;

в) 1: 4000000 чи 1: 2000000.

Відповідь. Чим менша зображувана територія і чим більше подробиць її зображення, тим масштаб карти більший. Тому більший масштаб:

а) 1: 20000 (а 1: 70000 – дрібніший);

б) 1: 200000;

в) 1: 2000000.

5. Який масштаб дрібніший:

а) 1: 8300000 чи 1: 83000000;

б) 1: 1000000 чи 1: 200000;

в) 1: 20000 чи 1: 1000.

Відповідь. Чим більша зображувана територія і чим менша детальність її зображення, тим масштаб карти дрібніший. Тому, наприклад, в завданні

а) масштаб карти 1: 8300000 більший, а масштаб карти – 1: 83000000 дрібніший, і відповідно дрібнішими є:б) 1: 1000000; в) 1: 20000.

6Ø. Скільки часу потрібно автомобілісту, щоб подолати відстань між населеними пунктами, якщо вона на карті масштабу 1: 1000000 становить 20 см, а швидкість автомобіліста 60 км/год.?

Розв’язання.

Щоб знайти час (t), необхідний автомобілісту, треба відстань (S), яку він подолає, поділити на його швидкість (v): t = S/v.

1) Щоб знайти відстань (S), треба спочатку числовий масштаб 1: 1000000 перевести в іменований: в 1 см – 10км і тоді 10км * 20см = 200км – відстань між населеними пунктами на місцевості.

2) Отже, t = 200км / 60км/год = 3год. 20хв. – час, що потрібний автомобілісту для подолання відстані між двома населеними пунктами.

 

Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням

7Ø. Який масштаб плану, якщо відстань 1 км від школи до бібліотеки дорівнює:

а) 10см; б) 20см; в) 5 см?

Розв’язання. Масштаб показує, у скільки разів відстань на плані, наприклад,

а) 10см менша за відстань на місцевості в даному випадку відстань 1 км (її переводимо у 100000см, тому що арифметичні дії можна виконувати лише над однаковими величинами).

Отже, шукаємо масштаб:

а) 100000см: 10см = 10000

Тому масштаб плану 1: 10000 або в 1см – 100м.

б) 100000см: 20см = 5000

Тому масштаб плану 1: 5000 або в 1 см – 50м.

в) 100000см: 5см = 20000

Тому масштаб плану 1: 20000 або в 1см – 200м.

8*Ø. Який масштаб карти, якщо

а) відстань на місцевості – 480км, а на карті вона становить 48 см;

б) відстань на місцевості – 8км, а на карті вона становить 2 см;

в) відстань на місцевості – 1000км, а на карті вона дорівнює 10 см.

Розв’язання.

а) 480км = 48000000см

48000000см: 48см = 1000000

Тому масштаб карти 1: 1000000 або в 1см – 10км.

б) 8км = 800000см

800000см: 2см = 400000

Тому масштаб карти 1: 400000 або в 1см – 4км.

в) 1000км = 100000000см

100000000см: 10см = 10000000

Тому масштаб карти 1: 10000000 або в 1см – 100км.

Вступ

 

42.Умова:

Площа поверхні земної кулі становить 510 млн.км². Більшу частину 361 млн.км² займає Світовий океан. Який відсоток припадає на суходіл?

Розв’язок:

1)510-361=149 млн.км² (площа суходолу)

2) 510 млн.км²- 100%

149 млн.км²-х%

 

 

43Ø.Умова:

Відстань 2 000 км між містами на карті становить 8 см. Який масштаб карти?

Розв’язок:

M=L/l=200 000 000cм/8см=25 000 000

1: 25 000 000 - числовий масштаб;

в 1 см – 250км – іменований масштаб.

 

Вступ.

Основні географічні закономірності.

Розділ ІІ. Океани

50.Умова:

За градусною сіткою визначте протяжність Індійського океану із заходу на схід по екватору (10=111,3 км).

Розв’язок:

1)1000 сх. д.- 430 сх.д.=570 – протяжність в градусах;

2)570 111,3= 6344 км – протяжність в км.

 

Розділ ІІІ. Материки

51Ø.Умова:

Визначте коефіцієнт зволоження пустелі Сахари, якщо на цій території випадає 100 мм опадів на рік, а випаровуваність становить 600 мм.

Розв’язок:

К=О/В

К1

 

52.Знайдіть відповідність:

1)00ш.51°зх.д.

2)300 пн.ш. 100 зх.д.

3)490пн.ш. 550зх.д.

4)250пд.ш. 250 сх.д

Відповідь.

А. Гирло Амазонки 1 - А

Б.Гора Тубкаль 3 - В

В.О.Ньюфаундленд 2 - Б

Г. Напівпустеля Калахарі 4 - Г

 

53.Умова:

Обчисліть густоту населення в Африці. Населення 800 млн. осіб.Площа материка 30,3 млн. км2.

Розв’язок:

800 млн. осіб: 30,3 млн. км2= 26,4 осіб/км2

 

 

54.Умова:

Обчисліть, за який час можна дістатись від Києва до Австралії (м. Канберра) на сучасному літаку, якщо він летить зі швидкістю 850 км/год..

Розв’язок:

Відстань 14450км: 850км/год=17 год.

 

55.Умова:

Середня висота Антарктиди понад 2 000м. Обчисліть, наскільки Антарктида вища за Австралію, Африку, Пд. Америку.

Розв’язок:

1.Австралія – середня висота 350 м.

2.Африка- середня висота 750 м.

3. Південна Америка- висота 580м.

 

1)2000-350= 1650м.

2)2000- 750= 1250м.

3)2000-580= 1420м.

 

56.Умова:

Обчисліть у скільки разів площа Північної Америки менша за площу Африки.

Розв’язок:

30,3млн.км2: 24,2 млн.км2= в 1, 25рази.

 

57.Умова:

Острів Ньюфаундленд лежить південніше, ніж острови Великобританія та Ірландія. Однак у деяких затоках і бухтах Ньюфаундленда навіть улітку можна побачити численні плавучі брили льоду. Спробуйте пояснити цей феномен.

Відповідь:

Острів Ньюфаундленд омивається холодною Лабрадорською течією, яка виносить айсберги, що утворюються біля берегів Гренландії.

58.Умова:

У Росії проживають приблизно 4 млн. українців. Обчисліть скільки це становить відсотків від загальної кількості населення Росії.

Розв’язок:

 

Розділ ІІІ. Земля – наш спільний дім

 

59. Умова:

Загальна площа природоохоронних територій у світі становить 4.5 млн. км². Який відсоток площі суходолу під природоохоронними територіями Землі?

Розв’язок:

149 млн. км² -100%

4.5 млн. км²-х%

х=3%

 

 


8 клас

Розділ І.

Розділ ІІ.

Тема: Рельєф

 

73Ø.Визначте відносну висоту місцевості між г.Говерлою і

г.Бердою.

Відповідь.

2061м-515м=1446м.

Розділ ІІ.

Населення України

Розділ ІІІ.

Господарство

97. Україна забезпечує свої потреби у природному газі на 20%. Визначіть потреби у цьому виді палива, якщо видобуток газу – 20 млрд. /рік.

Відповідь.

20 млрд. – 20 %

X млрд. – 100 %;

(20 млрд. · 100): 20 = 100 млрд. .

 

98. Обчисліть темпи зростання обсягів виробництва легкових автомобілів, якщо їх виробництво у 2003р. становило 98 тис. шт.,а у 2007р. – 380 тис.шт..

Відповідь.

Т= (380 000 – 98 000): 4 = 70,5 тис./рік.

99. Який відсоток забезпечення України власною нафтою,якщо її потреба на рік – 50 млн.т.,а видобуток – 5 млн.т.

Відповідь.

50 млн.т – 100 %

5 млн.т – X %;

(5 · 100): 50 = 10 %.

 

100. В 2005 році експорт товарів з України до країн ЄС становив 9209,2 млн.дол.США, а імпорт – 11873,9 млн.дол.США. Обчисліть величину торговельного сальдо України.

Відповідь.

9 209,2 – 11873,9 = - 2664,7 млн.дол.

Негативне сальдо становить 2664,7 млн.дол.

101. Скільки деревини затрачено на виробництво 60 тис. клеєної фанери при умові, що на її 1 затрачено 2,3 деревини.

Відповідь.

1 клеєної фанери - 2,3 деревини

60 тис. клеєної фанери- Х деревини;

(60 тис. ·2,3):1= 138 тис. деревини.

 

102. Один завод може переробити за рік приблизно 150 тис. деревини. Обчисліть, скільки оцтової кислоти, метилового спирту можна отримати з неї, якщо з 1 деревини виходить 40 кг оцтової кислоти і 30 кг спирту.

Відповідь.

1) 1 деревини – 40 кг оцтової кислоти

150000 деревини –Х кг оцтової кислоти;

(150 тис. ·40):1= 6 млн. кг оцтової кислоти.

2) 1 деревини – 30 кг спирту

150 тис. деревини- Х кг спирту;

(150 тис. ·30): 1 = 4,5 млн. кг спирту.

 

103. Завод з випуску керамічних труб затрачає на їхнє виробництво 100 т глини на добу. Встановіть потужність цього заводу за рік, якщо на 1 т труб витрачається 1,5 т глини.

Відповідь.

1)1 т труб – 1,5 т глини

Х т труб – 100 т глини;

(100 ·1): 1,5= 67 т труб(виготовляється на добу).

2) 67· 365= 24 455 т труб(виготовляється за рік).

 

104. На виробництво 2 тис. вовняних тканин затрачається 1 т вовни. Розрахуйте затрати на виробництво 15 млн. тканин.

Відповідь.

2 тис. вовняних тканин- 1 т вовни

15 млн. вовняних тканин –Х т вовни;

(15млн. ·1):2 тис=7500 т вовни.

Вантажооборот визначається за формулою:

Во=Оп·В (т·км)

Во- вантажооборот; Оп- обсяги перевезень вантажів; В – відстань перевезень.

105. Визначте вантажооборот залізниці, якщо відомо, що її довжина 750 км, а за рік по ній перевозиться 50 млн. т вантажів.

Во=50 млн.т · 750 км= 37 500 млн (т·км).

Клас

Тема. Населення світу

108. Обчисліть, користуючись даними таблиці, показник природного приросту населення країни за рік:

Рік Народжуваність, на 1 тис. чол. Смертність, на 1 тис. чол. Еміграція, тис. чол. Імміграція, тис. чол. Населення, тис. чол.
           

 

а) -5; б) -6; в) 6; г)5.

Відповідь: ПП = Н – С = 9-15 = -6.

 

109. Обчисліть рівень безробіття в країні, якщо кількість трудових ресурсів становить 25 млн. чол., а кількість офіційно зареєстрованих безробітних – 3 млн. чол.

Відповідь: (3×100):25 = 12 %.

 

110. Обчисліть, якою стала кількість населення 100-мільйонної країни через рік, якщо показники руху населення в цьому році були такими: народжуваність - 35‰, смертність - 18‰, еміграція - 3‰, імміграція - 1‰.

А. 100,5 млн. осіб Б. 101,5 млн. осіб В. 102,5 млн. осіб Г. 103,5 млн. осіб

Відповідь: Б. 1000 + (35-18) – (3-1) = 1015 ос. 1015×100 000 = 101,5 млн. осіб

 

111. Обчисліть, якою стала кількість населення 100 мільйонної країни через рік (у млн. осіб), якщо показники руху населення в цьому році були такими: народжуваність - 39‰, смертність - 16‰, еміграція - 1‰, імміграція - 3‰.

А. 100,5 млн. осіб Б. 101,5 млн. осіб В. 102,5 млн. осіб Г. 103,5 млн. осіб

Відповідь: В. 1000 + (39-16)-(1-3) = 1025 ос. 1025 ×100 000 = 102, 5 млн. осіб

 

112. Обчисліть середню густоту населення в країнах, указаних у таблиці, і розташуйте ці країни послідовно, починаючи від найменшого визначеного показника.

 

  Країна Кількість населення, млн. осіб Площа, тис. км кв.
А Китай    
Б Мексика    
В Німеччина    
Г Нігерія    

 

Відповідь: А. 1 320 000: 9 598 = 137,5 ос./км2;

Б. 108 000: 1967 = 54,9 ос./км2;

В. 83 000: 357 = 232,5 ос./км2;

Г. 132 000: 834 = 158,3 ос./км2.

Б, А, Г, В.

 

112. Обчисліть середню густоту населення в країнах, указаних у таблиці, і розташуйте ці країни послідовно, починаючи від найбільшого визначеного показника.

  Країна Кількість населення, млн. осіб Площа, тис. км кв.
А Індія    
Б Бразилія    
В Нідерланди 16,5 41,9
Г Єгипет    

 

Відповідь: А. 1 092 000: 3 288 = 332 ос./км2;

Б. 186 000: 8 512 = 21,8 ос./км2;

В. 16 500:41,9 = 393,8 ос./км2;

Г. 79 000:1 001=78,9 ос./км2

В, А, Г, Б.

 

113. Обчисліть частку населення у віці 15-59 років за даними, наведеними в таблиці, та розташуйте країни за забезпеченістю трудовими ресурсами (від більшої до меншої):

  Країна Діти, 0-14 років, ‰ Дорослі, 15-59 років, ‰ Похилого віку, 60 років і більше, ‰
А Афганістан   100-(41+5) = 54  
Б Канада   100-(20+16) = 64  
В Ємен   100-(48+4) = 48  
Г Індія   100-(34+7) = 59  

 

Відповідь: Б, Г, А,В.

 

114Ø. Обчисліть показники природного приросту населення країни за 2010 р., знаючи, що тоді народилось 467,2 тис. осіб, а померло 776,7 тис. осіб. Розрахуйте цей показник в проміле (осіб на 1000 жителів).

Відповідь: 467,2-776,7= -309,5 тис. ос. = -0,3‰.

 

115. Визначте частку українців від загальної чисельності населення світу, якщо відомо, що у різних країнах їх проживає близько 60 млн. чол.

Відповідь: (60×100):7000= 0,9%

 

Тема. Світове господарство

 

128. Під яким номером показано інтенсивне господарство, а під яким – екстенсивне:

№1. 1 га 2 га 3 га - площа поля;

20 ц 40 ц 60 ц - урожай.

№2. 4 га 4 га 4 га - площа поля;

80 ц 82 ц 94 ц - урожай.

 

129. У 2010 році валові збори цукрових буряків становили 16,6 млн. т, а їх площа – 11,0 млн. га. Визначте врожайність цієї культури.

Відповідь: 16,6:11 =1,5 т/га = 15 ц/га

 

130. Визначте середню врожайність зернових культур за 2005- 2010 роки, якщо відомо, що з 1 га зернових збирали у 2005 році – 35,1 ц/га, у 2006 – 26,5 ц/га, у 2007 – 27,9 ц/га, у 2008 – 32,1 ц/га, у 2010 – 19,6 ц/га.

Відповідь: (35,1+26,5+27,9+32,1+19,6):5 = 28,2 ц/га.

 

131. Середня відстань перевезень 1 т вантажів трубопровідним транспортом – 684 км, а обсяг перевезень – 244 млн. т. Визначте вантажооборот цього виду транспорту. (Вантажооборот визначається за формулою: Во = Оп В (т км); де Во – вантажооборот; Оп – обсяги перевезень вантажів; В – відстань перевезень).

Відповідь: Во = 244 млн. т × 684 км = 166 896 млн. т км

 

132. Назвіть поняття, зміст якого розкриває наведений нижче текст:

Комплекс заходів, спрямованих на впровадження у господарство нової техніки, технологій, нових форм організації виробництва, які охоплюють не тільки окремі підприємства, а й цілі галузі (інновація).

 

133. Назвіть явище, яке відбувається в господарстві світу і окремих регіонів України:

Система міжгалузевих, внутрішньогалузевих, міжрайонних та міждержавних господарських зв’язків (кооперування).

 

134. Назвіть поняття, зміст якого розкриває наведений нижче текст:

- Один із важливих напрямків підвищення ефективності господарства на основі раціонального, економного використання усіх видів ресурсів (ресурсозбереження).

- Вивіз країною певних товарів, цінних паперів чи надання послуг для реалізації на зовнішньому ринку (експорт).

- Запуск у виробництво нового продукту, впровадження нового виробничого цеху чи застосування нової форми організації бізнесу (нововведення).

- Назвіть процес, який характеризується зближенням і об’єднанням економіки країн чи регіонів (інтеграція).

135. Визначте галузь господарства, яка обслуговує як виробництво, так і населення, об’єднує між собою всі галузі матеріального виробництва і невиробничої сфери (транспорт).

 

136. Вкажіть галузь господарства, яка у своєму виробництві використовує найрізноманітнішу сировину, а також відходи від інших галузей (хімічна).

 

137. Визначте галузь господарства, яка виробляє знаряддя праці як для галузей, що виготовляють засоби виробництва, так і для галузей, які виробляють предмети споживання (машинобудування).

 

 

Тема. Країни світу

139. Визначте країну за наведеним нижче описом:

Це стародавня держава, розміщена на півострові. Є федеративною республікою, одним з лідерів країн, що розвиваються. За кількістю мусульманського населення є найбільшою країною у світі. Країна багата на різноманітні природні ресурси: вугілля, руди кольорових металів, титанові руди тощо. (Індія)

 

140. Визначте країну за наведеним нижче описом:

Країна має найбільшу чисельність населення серед країн Центральної Європи. Населення – однонаціональне. Серед національних меншин переважають німці і українці. Переважна більшість населення – католики. (Польща)

 

140. Визначте країну за наведеним нижче описом:

Країна з м’яким кліматом, розвинутою промисловістю, провідний виробник нафти в Європі, видобуває вугілля й газ, має важливий фінансовий центр, сільське господарство спеціалізується на тваринництві. (Велика Британія)

 

141. Визначте країну за наведеним нижче описом:

Країна згаслих і діючих вулканів, що нагрівають підземні води до температури 100 С. Тут налічують близько сотні джерел гарячої води, у тому числі і гейзерів. Їхня енергія приводить у рух турбіни електростанцій, обігріває житлові будинки, оранжереї. Столиця країни – одне з найчистіших міст світу. (Ісландія)

 

142. Визначте країну за наведеним нижче описом:

Ця країна є єдиною острівною країною у своєму Азійському регіоні, а її назва перекладається як «два моря». За історичними даними, її відвідували видатний мандрівник свого часу Ібн Батута та італійський купець Марко Поло. Це країна пустель і співучих пісків, хоча води тут так багато, що іноді цю територію називають морем джерел. Країна багата на нафту і перли. (Бахрейн)

 

143. Визначте країну за наведеним нижче описом:

Населення цієї країни є одним із найчисленніших. Цивілізація налічує понад п’ять тисяч років. У країні проживає багато етнічних груп, однак державною мовою є англійська. Міста в цій країні виникли ще до нашої ери, проте переважає в ній сільське населення. (Індія)

144. Визначте країну за наведеним нижче описом:

Ця країна є другою за площею країною світу. Належить до найрозвинутіших країн світу. Господарство розвивається під дією трьох основних чинників: наявністю великих природних ресурсів, сусідством з однією з країн-лідерів та чітко визначеною системою соціальної організації суспільства. (Канада)

 

145. Визначте країну за наведеним нижче описом:

Країна з двотисячорічною історією. Її столиця була заснована в 52 р. до н.е., а нині в ній розміщується понад 270 економічних, політичних та громадських всесвітніх організацій. За обсягом ВВП країна посідає друге місце в Європі. Однією з найпопулярніших галузей країни є туризм. (Франція)

 

145. Визначте країну за наведеним нижче описом:

Країна є економічним лідером не тільки свого регіону, а й світу. Населення – одно національне, сповідує буддизм і синтоїзм. Країна дивує світ своїми технологіями. У ній збудовано найдовший у світі підводний тунель. Його протяжність 53 км, а разом з аварійними і допоміжними тунелями – 71,8 км. (Японія)

 

146. Визначте країну за наведеним нижче описом:

Назва цієї країни перекладається як срібло, хоча срібла тут ніколи не було, а найбільшим її багатством є природні пасовища і родючі ґрунти. Ця країна аграрно-індустріальна, має досить велику українську діаспору. На її території розташована найвища вершина одного з тропічних материків Землі. (Аргентина)

 

147. Визначте країну за наведеним нижче описом:

Країна має найбільшу площу у світі. Є федеративною республікою і багатонаціональною державою. Володіє значними природними ресурсами, що робить конкурентоспроможною її на світовому ринку. Країна є крупним експортером паливно – енергетичних ресурсів. (Росія)

 

148. Визначте країну за наведеним нижче описом:

Це стародавня держава, розміщена на півострові. Є конституційною монархією. Більше 1/3 території розташована за Полярним колом. Має значні запаси гідро- та лісових ресурсів. Країна посідає перше місце у світі за виробництвом на душу населення електроенергії, целюлозно-паперової маси, алюмінію і феросплавів. (Норвегія)

 

149. Визначте країну за наведеним нижче описом:

Це федеративна республіка, країна давніх цивілізацій. Нині – одна з головних нафтодобувних і нафтоекспортуючих країн світу; за запасами нафти вона посідає 4-е місце у світі. За рівнем розвитку країна помітно випереджає інші країни свого регіону. Головними партнерами країни є дві великі держави, що розміщені на північ від неї. (Мексика)

 

150. Визначте країну за наведеним нижче описом:

Ця країна розпочала новий період свого розвитку у 90- роки ХХ ст.. після відокремлення від сусідньої республіки. Є індустріальною країною, що виробляє традиційно якісні і конкурентоспроможні товари. Кожне місто і містечко країни – це музей під відкритим небом. Але істинними перлами є 111 фортець і замків. Столиця країни визнана об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. (Чехія)

 

151. Визначте країну за наведеним нижче описом:

Ця країна розташована на більш ніж 13 000 островів, з яких заселені лише 922. Країну населяють понад 150 народів, які розмовляють 1000 мовами і діалектами. На деяких островах збереглися риси первісного ладу, хоча за статусом ООН держава вважається новою індустріальною країною. (Індонезія)

152. Встановіть справедливість твердження:

- Найбільше у світі болото розміщується в долині річки Об (так);

- основним торговельним партнером України на сучасному етапі є Грузія (ні);

- Італія є світовим лідером з виробництва вина (ні);

- Гонконг – особливий адміністративний район, що належить Китаю (так);

- Україна є лідером у Європі за виробництвом мінеральних добрив (ні);

- експорт Саудівської Аравії майже втричі перевищує її імпорт (так);

- на чотири країни Центральної Америки: Ямайку, Гвінею. Суринам та Гайану – припадає понад 60 % світового експорту бокситів. (так);

- Україна, Молдова, Грузія і Азербайджан є членами міждержавного об’єднання ГУАМ (так);

- Індія посідає перше місце в світі за площею ріллі (так);

- країни, що розвиваються, охоплюють більше половини площі суходолу, де проживає понад половини населення світу (так);

- у країнах Латинської Америки виробляється ½ промислової продукції країн, що розвиваються (так);

- країни Західної Європи характеризуються значною сфери послуг у структурі господарства (так);

- Бразилія характеризується добре розвиненою транспортною системою (ні);

- рослинництво розвинене практично в усіх природних зонах світу, крім тундри і арктичних пустель (так).

153. Скориставшись даними таблиці, визначте столицю держави, на залізничному вокзалі якої годинник вказує такий же час, що й на київському.

  Столиця Широта Довгота
  Київ 51 пн. ш. 31 сх. д.
А Братислава 48 пн. ш. 17 сх. д.
Б Будапешт 47 пн. ш. 19 сх. д.
В Бухарест 44 пн. ш. 26 сх. д.
Г Москва 56 пн. ш. 37 сх. д.

Відповідь: В

Збірник задач

З географії

Детальні розв’язки

 

У збірнику подано основні типи задач і практичних вправ відповідно до нав­чальної програми Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту. Де­які наявні у ньому за­дачі виходять за межі шкільної програми. Збірник міс­тить важливі теоретичні по­ло­жен­ня, необхідні для вирішення задач та де­таль­ні до них розв’язки з поясненням.

Він рекомендований для вчителів й учнів і може бути використаний при під­готовці до уроку, шкільних і міських олімпіад, державної підсумкової атес­та­ції, ЗНО ви­пускників.

Зміст

1. Передмова................................................................................................... 4

2. Задачі з розв’язками для 6 класу............................................................... 5

3. Задачі з розв’язками для 7 класу.............................................................. 18

4. Задачі з розв’язками для 8 класу.............................................................. 23

5. Задачі з розв’язками для 9 класу............................................................... 30

6. Задачі з розв’язками для 10 класу.............................................................. 35

7. Список використаної літератури................................................................. 44

Передмова

Пріоритетним завданням, яке сьогодні стоїть перед сучасною шкільною географією, є розвиток творчої особистості учня. Цьому сприяє формування в учнів практичних вмінь і навичок, особливо, розв’язування різноманітних задач і вправ. Вони не лише дозволяють закріпити вивчений теоретичний матеріал уроку, але й розвивають логічне мислення, загальну ерудицію, просторову уяву, здатність учнів аналізувати будь-який об’єкт чи сучасну проблему, що містить географічні аспекти.

У збірнику задачі і вправи згруповано по класах, а в межах класу – по розділах і темах відповідно до діючої програми.

Задачі одного типу, що зустрічаються у різних класах, і відповідно відрізняються за складністю, позначені ¨. Це, наприклад, задачі на визначення місцевого і поясного часу в 7 і 8 класах.

Приклади типових задач, які пропонувались учням протягом останніх років на міських олімпіадах Тернополя, позначені у збірнику *.

Основні типи задач і вправ, знання яких перевіряє державна підсумкова атестація, виділеніØ.

Якщо біля задачі використовуються одночасно два або три символи, наприклад, * і Ø, то такий тип завдань зустрічався і на міській олімпіаді, і на державній підсумковій атестації.

Автори збірника сподіваються, що він допоможе вчителям у повсякденному викладанні географії, у проведенні шкільних олімпіад, а старшокласникам у підготовці до випускних іспитів і ЗНО.


6 клас

Розділ ІІ.

Земля на плані та карті

Тема: Способи зображення Землі. План і карта

Розв’язування задач із переведення числового масштабу в іменований і навпаки

1. Перетворіть числовий масштаб в іменований:

а) 1: 500 Відповідь: а) в 1 см – 5 м

б) 1: 1000 б) в 1 см – 10 м

в) 1: 2000 в) в 1 см – 20 м

г) 1: 500000 г) в 1 см – 5 км

! Необхідно пам’ятати: 1 м – 100 см,

1 км – 1000 м, тобто 1 км – 100000 см.

2. Перетворіть іменований масштаб в числовий

а) в 1 см – 10 м Відповідь: а) 1: 1000

б) в 1 см – 1 км б) 1: 100000

в) в 1см – 200 м в) 1: 20000

г) в 1 см – 50 км г) 1: 5000000

3. Зобразіть у зошиті (масштаб 1: 500) відрізки довжиною:

а) 50 м Відповідь: а) 10 см

________________________________________

 

б) 16,5 м б) 3,3 см

_____________

 

в) 20 м в) 4 см

________________

 

г) 10,5 м г) 2,1 см

_________

 

Масштаб 1: 500 – числовий, переведемо його в іменований: в 1 cм – 5 м.

! Пригадаємо, що показує масштаб. Він показує, у скільки разів відстань на папері менша за відстань на місцевості. Отже, відрізки довжиною

а) 50 м: 5 м = 10 см – на папері

б) 16,5 м: 5 м = 3,3 см – на папері

в) 20 м: 5 м = 4 см – на папері

10,5 м: 5 м = 2,1 см – на папері

 

Порівняння масштабів

4. Який масштаб більший:

а) 1: 20000 чи 1: 70000;

б) 1: 700000 чи 1: 200000;

в) 1: 4000000 чи 1: 2000000.

Відповідь. Чим менша зображувана територія і чим більше подробиць її зображення, тим масштаб карти більший. Тому більший масштаб:

а) 1: 20000 (а 1: 70000 – дрібніший);

б) 1: 200000;

в) 1: 2000000.

5. Який масштаб дрібніший:

а) 1: 8300000 чи 1: 83000000;

б) 1: 1000000 чи 1: 200000;

в) 1: 20000 чи 1: 1000.

Відповідь. Чим більша зображувана територія і чим менша детальність її зображення, тим масштаб карти дрібніший. Тому, наприклад, в завданні

а) масштаб карти 1: 8300000 більший, а масштаб карти – 1: 83000000 дрібніший, і відповідно дрібнішими є:б) 1: 1000000; в) 1: 20000.

6Ø. Скільки часу потрібно автомобілісту, щоб подолати відстань між населеними пунктами, якщо вона на карті масштабу 1: 1000000 становить 20 см, а швидкість автомобіліста 60 км/год.?

Розв’язання.

Щоб знайти час (t), необхідний автомобілісту, треба відстань (S), яку він подолає, поділити на його швидкість (v): t = S/v.

1) Щоб знайти відстань (S), треба спочатку числовий масштаб 1: 1000000 перевести в іменований: в 1 см – 10км і тоді 10км * 20см = 200км – відстань між населеними пунктами на місцевості.

2) Отже, t = 200км / 60км/год = 3год. 20хв. – час, що потрібний автомобілісту для подолання відстані між двома населеними пунктами.

 

Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням

7Ø. Який масштаб плану, якщо відстань 1 км від школи до бібліотеки дорівнює:

а) 10см; б) 20см; в) 5 см?

Розв’язання. Масштаб показує, у скільки разів відстань на плані, наприклад,

а) 10см менша за відстань на місцевості в даному випадку відстань 1 км (її переводимо у 100000см, тому що арифметичні дії можна виконувати лише над однаковими величинами).

Отже, шукаємо масштаб:

а) 100000см: 10см = 10000

Тому масштаб плану 1: 10000 або в 1см – 100м.

б) 100000см: 20см = 5000

Тому масштаб плану 1: 5000 або в 1 см – 50м.

в) 100000см: 5см = 20000

Тому масштаб плану 1: 20000 або в 1см – 200м.

8*Ø. Який масштаб карти, якщо

а) відстань на місцевості – 480км, а на карті вона становить 48 см;

б) відстань на місцевості – 8км, а на карті вона становить 2 см;

в) відстань на місцевості – 1000км, а на карті вона дорівнює 10 см.

Розв’язання.

а) 480км = 48000000см

48000000см: 48см = 1000000

Тому масштаб карти 1: 1000000 або в 1см – 10км.

б) 8км = 800000см

800000см: 2см = 400000

Тому масштаб карти 1: 400000 або в 1см – 4км.

в) 1000км = 100000000см

100000000см: 10см = 10000000

Тому масштаб карти 1: 10000000 або в 1см – 100км.ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.