Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСторони азимуту. Азимут. Рух за азимутом

9. Визначте азимути сторін горизонту (табл.1)

Таблиця 1

Сторони горизонту Азимути, градуси
Північ 0º, 360º
Південь 180º
Схід 90º
Захід 270º
Північний-Схід 45º
Південний-Схід 135º
Північний-Захід 315º
Південний-Захід 225º

10. В якому напрямку ви будете повертатись додому, якщо в школу йшли за азимутом 45º?

Відповідь. Повертатись будете у пд.-зх. напрямку.

11. На екскурсію в музей учні йшли за азимутом 90º.

В якому напрямку вони будуть повертатись назад? За яким азимутом?

Зобразіть схематично.

Відповідь.

12. На екскурсію в ліс учні йшли спочатку на північний-схід, потім на південь, далі – на південний-захід. В яких напрямках вони будуть повертатись назад, якщо пройдуть тим самим шляхом?

Зобразіть схематично.

Відповідь.

       
   
 
 


пн-сх пд-зх

пд пн

 

 

       
   
 

 


пд-зх пн-сх

 

 

Ішли в ліс Повертались назад

 

 

13. До озера учні йшли за азимутом 270º, 225º, 180º.

Назвіть напрямки їх руху і зобразіть шлях схематично.

Відповідь.

270º (на захід)

 

 

225º (на пд.-захід)

 

 

180º (на південь)

 

 
 

 


14. Спочатку учні пройшли 100м на захід, потім – 100м на південь, потім – 100м на схід, потім знову – на 100м на південь, і, наприкінці, знову – 100м на захід.

Зобразіть схематично і в масштабі.

Відповідь.

на захід

 

на південь

на схід

 
 


на південь

на захід

 
 


масштаб в 1см – 50м

 

15*. Накресліть розміщення таборів туристів на змаганнях із спортивного орієнтування за поданим описом: «Табір суддівської бригади – у центрі на галявині мішаного лісу. Табори туристів шкіл розміщені так:

Школа № 1 – за азимутом 65º на відстані 30м;

Школа № 2 – за азимутом 215º на відстані 35м;

Школа № 3 – за азимутом 120º на відстані 40м;

Школа № 4 – за азимутом 350º на відстані 45м;

Школа № 5 – за азимутом 290º на відстані 35м;

Масштаб – 1: 1000».

 

Відповідь.

пн-зх, 315º пн, 360º пн-сх, 45º

 

N4

 

 

       
   
 


N5 N1

240º, 90º,

зх сх

судді

N3

 

N2

φ

└ └

 

225º, 180º, 135º,

пд.-зх пд. пд.-сх

Найпростіші плани місцевості, їх креслення

16. Які форми рельєфу (горб, западина) зображено на малюнку а) і б):

 

Визначте відносну висоту горба і глибину западини.

Для кожної форми рельєфу визначте крутий і пологий схили.

Відповідь. На малюнку а) западина, б) горб. Це видно за розташуванням бергштрихів. Бергштрихи – короткі риски, перпендикулярні до горизонталей, спрямованих від них у сторону зниження схилу.

Відносна глибина западини 20м, у неї західний схил крутий (чим ближче горизонталі одна до одної, тим схил крутіший), а східний – пологий. Відносна висота горба 25м, у нього західний схил – пологий, а східний – крутий.

 

17. Просіка тягнеться через ялиновий ліс із заходу на схід. 2км на північ від неї стоїть будинок лісника. Зобразіть схематично.

18. Річка тече з півночі на південний захід. Вздовж правого берегавід річки тягнеться лінія електропередач. Також вздовж обох берегів ростуть луки. Зобразіть схематично.

19*. Територія лісу на карті масштабу 1: 100000 має форму прямокутника із сторонами 42 мм і 57 мм. Визначте площу лісу в гектарах.

Розв’язання: Спочатку переводимо числовий масштаб карти в іменований – в 1см – 1000м.

Площа (S) прямокутника обчислюється за формулою:

S = a * b,

де а –довжина прямокутника,

b –ширина прямокутника.

а = 57мм = 5,7см

b = 42мм = 4,2см

а прямокутника на місцевості становить = 5,7см * 1000 м = 5700м

b прямокутника на місцевості становить = 4,2см * 1000м = 4200м

! Пригадаємо га = 100 арів.

Ар = 100 м2, тому га = 100 * 100м2 = 10000м2.

Отже, площа (S) прямокутного лісу = (5 700м * 4 200м): 10000м2 = 2394 га.

 

20. Яка ширина річки, якщо на плані місцевості (масштаб 1: 1000) вона дорівнює 3см.

Відповідь. Числовий масштаб 1: 1000 переводимо в іменований – в 1см – 10м.

Ширина річки на місцевості становить – 3см * 10м = 30м.

 

21. Знайдіть площу саду прямокутної форми, якщо на плані місцевості (масштаб 1: 10000) він завдовжки 5см, завширшки – 2см.

Відповідь. Спочатку переведемо числовий масштаб плану 1: 10000 в іменований в 1см – 100м.

Sсаду = a*b

асаду на місцевості становить 5см * 100м = 500м

bсаду на місцевості становить 2см * 100м = 200м

Отже, Sсаду = 500м * 200м = 100000м2.

 

22Ø. Знайдіть відносну висоту горба, якщо його абсолютна висота – 569м, а горизонталь біля підніжжя – 250м.

Відповідь. Відносна висота горба = 569м – 250м = 319м.

----------------------------

?

569м

250м

мореЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.