Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСередня відстань перевезень - це відношення вантажообороту або пасажирообороту до обсягів перевезень (км).

Вс= Во:Оп; Вс= По: Оп.

106. Середня відстань перевезень тролейбусним транспортом в Україні- 8 км. Визначте пасажирооборот цього виду транспорту, якщо ним перевозилось

2150 млн. осіб.

Відповідь.

По= 8 км · 2150 млн.пас.= 17 200 млн(пас·км).

107. Обсяг прямих інвестицій в Україну в 2004 році становив 367 млн. дол. Найбільшими інвесторами були США-89 млн. дол. і Німеччина- 84млн. дол. Визначте їх частку у прямих інвестиціях в економіку України.

Відповідь.

1) 367 млн. дол.- 100%

89 млн. дол. - Х %

(89 млн. ·100%): 367 млн.= 24, 2%(частка США у прямих інвестиціях в економіку України).

2) 367 млн. дол.- 100%

84 млн. дол. – Х %

(84млн. дол. ·100%): 367 млн. дол.= 22,8 %(частка Німеччини у прямих інвестиціях в економіку України).

 


Клас

Розділ І. Загальна економіко-географічна характеристика світу

Тема. Населення світу

108. Обчисліть, користуючись даними таблиці, показник природного приросту населення країни за рік:

Рік Народжуваність, на 1 тис. чол. Смертність, на 1 тис. чол. Еміграція, тис. чол. Імміграція, тис. чол. Населення, тис. чол.
           

 

а) -5; б) -6; в) 6; г)5.

Відповідь: ПП = Н – С = 9-15 = -6.

 

109. Обчисліть рівень безробіття в країні, якщо кількість трудових ресурсів становить 25 млн. чол., а кількість офіційно зареєстрованих безробітних – 3 млн. чол.

Відповідь: (3×100):25 = 12 %.

 

110. Обчисліть, якою стала кількість населення 100-мільйонної країни через рік, якщо показники руху населення в цьому році були такими: народжуваність - 35‰, смертність - 18‰, еміграція - 3‰, імміграція - 1‰.

А. 100,5 млн. осіб Б. 101,5 млн. осіб В. 102,5 млн. осіб Г. 103,5 млн. осіб

Відповідь: Б. 1000 + (35-18) – (3-1) = 1015 ос. 1015×100 000 = 101,5 млн. осіб

 

111. Обчисліть, якою стала кількість населення 100 мільйонної країни через рік (у млн. осіб), якщо показники руху населення в цьому році були такими: народжуваність - 39‰, смертність - 16‰, еміграція - 1‰, імміграція - 3‰.

А. 100,5 млн. осіб Б. 101,5 млн. осіб В. 102,5 млн. осіб Г. 103,5 млн. осіб

Відповідь: В. 1000 + (39-16)-(1-3) = 1025 ос. 1025 ×100 000 = 102, 5 млн. осіб

 

112. Обчисліть середню густоту населення в країнах, указаних у таблиці, і розташуйте ці країни послідовно, починаючи від найменшого визначеного показника.

 

  Країна Кількість населення, млн. осіб Площа, тис. км кв.
А Китай    
Б Мексика    
В Німеччина    
Г Нігерія    

 

Відповідь: А. 1 320 000: 9 598 = 137,5 ос./км2;

Б. 108 000: 1967 = 54,9 ос./км2;

В. 83 000: 357 = 232,5 ос./км2;

Г. 132 000: 834 = 158,3 ос./км2.

Б, А, Г, В.

 

112. Обчисліть середню густоту населення в країнах, указаних у таблиці, і розташуйте ці країни послідовно, починаючи від найбільшого визначеного показника.

  Країна Кількість населення, млн. осіб Площа, тис. км кв.
А Індія    
Б Бразилія    
В Нідерланди 16,5 41,9
Г Єгипет    

 

Відповідь: А. 1 092 000: 3 288 = 332 ос./км2;

Б. 186 000: 8 512 = 21,8 ос./км2;

В. 16 500:41,9 = 393,8 ос./км2;

Г. 79 000:1 001=78,9 ос./км2

В, А, Г, Б.

 

113. Обчисліть частку населення у віці 15-59 років за даними, наведеними в таблиці, та розташуйте країни за забезпеченістю трудовими ресурсами (від більшої до меншої):

  Країна Діти, 0-14 років, ‰ Дорослі, 15-59 років, ‰ Похилого віку, 60 років і більше, ‰
А Афганістан   100-(41+5) = 54  
Б Канада   100-(20+16) = 64  
В Ємен   100-(48+4) = 48  
Г Індія   100-(34+7) = 59  

 

Відповідь: Б, Г, А,В.

 

114Ø. Обчисліть показники природного приросту населення країни за 2010 р., знаючи, що тоді народилось 467,2 тис. осіб, а померло 776,7 тис. осіб. Розрахуйте цей показник в проміле (осіб на 1000 жителів).

Відповідь: 467,2-776,7= -309,5 тис. ос. = -0,3‰.

 

115. Визначте частку українців від загальної чисельності населення світу, якщо відомо, що у різних країнах їх проживає близько 60 млн. чол.

Відповідь: (60×100):7000= 0,9%

 

Тема. Світові природні ресурси

 

116. При загальногеологічних запасах нафти у 400 млрд. т та щорічному видобутку – 3100 млн. т, забезпеченість нафтою становить приблизно:

а) 10 років; б) 80 років; в) 130 років; г) 200 років.

Відповідь: в) 400 000 млн. т: 3 100 млн. т = 129 років.

117. При загальногеологічних запасах природного газу у 320 трлн. м3 та щорічному видобутку – 2 000 млрд. м3 забезпеченість природним газом становить приблизно:

а) 25 років; б) 74 роки; в) 115 років; г) 160 років.

Відповідь: г) 320 000 млрд. м3: 2 000 млрд. м3 = 160 років.

 

118. При загальногеологічних запасах залізної руди у 400 млрд. т та щорічному видобутку – 1 000 млн. т забезпеченість залізною рудою на одного мешканця Землі становить приблизно:

Відповідь: 400 млрд. т: 7 млрд. ос. = 57 т/ос.

119. Який із зазначених у таблиці видів мінеральних ресурсів у країні S скінчиться раніше, якщо обсяги видобутку сировини не зміняться?

  Вид мінеральної сировини Запаси мінеральної сировини Щорічний видобуток сировини
А Золото, т    
Б Природний газ, млрд. м куб.    
В Нафта, млн. т    
Г Кам’яне вугілля, млн. т    

Відповідь: А. 90:3 = 30 років; Б.100:2 = 50 років; В. 200:5 = 40 років; Г. 5000:25 = 200 років.

120. Визначте ресурсозабезпеченість нафтою вказаних у таблиці країн. Розташуйте їх у порядку збільшення цього показника.

 

 

  Країна Запаси мінеральної сировини, млрд. т Щорічний видобуток сировини, млн. т
А Саудівська Аравія 45,1  
Б ОАЕ 16,2  
В Росія 6,7  
Г США 3,8  

 

Відповідь: А. 45100:450 = 100,2 роки Б. 16200:120 = 135 р. В. 6700:300 = 22 роки Г. 3800:380 = 10 років.

Г, В, А, Б.

 

121. Визначте ресурсозабезпеченість нафтою вказаних у таблиці країн. Розташуйте їх послідовно, починаючи від найменшого обчисленого показника.

  Країни Запаси мінеральної сировини, млрд. т Щорічний видобуток сировини, млн. т
А Ірак 16,90  
Б Іран 14,25  
В Лівія 4,55  
Г Саудівська Аравія 45,1  

 

Відповідь: А. 16900: 130 =130 р. Б. 14250:190 = 75 р. В. 4550:70 =65 р. Г. 45100:450 = 100,2 роки

В, Б, Г, А.

 

122. Визначте водозабезпеченість населення зазначених у таблиці країн. Розташуйте їх послідовно, починаючи від найменшого показника.

  Країни Ресурси прісної води, км3 Кількість населення, млн. осіб
А Венесуела    
Б Бангладеш    
В Канада    
Г Бразилія    

 

Відповідь: А. 1320 000:28 = 47 м3/ос.; Б. 2360:145 = 16,3 м3/ос.;

В. 2900:33 = 87,9 м3/ос.; Г. 6950:190 = 36,6 м3/ос.

Б, Г, А, В.

 

123. Визначте показники розораності територій, вказаних у таблиці країн. Розташуйте їх, починаючи від найбільшого визначеного показника.

 

 

  Країна Всі землі Орні землі
А США 973,3 179,0
Б Індія 328,8 169,0
В Китай 959,7 135,5
Г Україна 60,3 34,2

 

Відповідь: А. 179×100:973,3 = 18,4%; Б. 16900:328,8 = 51,4%; В. 13550:959,7 = 14,1 % Г. 3420:60,3 = 56,7%.

Г, Б, А, В.

 

124. Запаси залізних руд – 27,4 млрд. т, а марганцевих – 2,2 млрд. т. Визначте, на скільки років вистачить цих руд, якщо видобуток здійснюватиметься відповідно 63,0 млн. т і 2,5 млн. т.

Відповідь: залізні руди - 27400:63 = 435 років; марганцеві руди - 2200:2,5= 880 років.

125 Ø. Вміст заліза в руді становить 51 %. Скільки руди потрібно затратити для отримання 1 т заліза.

Відповідь:100:51 = 1,96 т

 

126. В країні видобуто в 2000 році 2,5 млн. т марганцевих руд, що становить 30 % від видобутку у 1995 році. Яким був цей видобуток?

Відповідь: (2,5×100):30 = 8,3 млн. т

 

127. Розрахуйте, скільки тоннам умовного палива відповідає 1 т різних видів палива, якщо відомо, що калорійність 1 кг становить (ккал): нафти – 11 000; кам’яного вугілля – 7 000; бурого вугілля – 5 000; сланців – 3 600.

Відповідь: 1 т. ум. п. = 7 000 ккал. Нафта - 11 000: 7 000 = 1,6т; кам’яне вугілля – 7 000: 7 000 = 1 т; буре вугілля – 5 000: 7000 = 0,7 т;
сланці - 3 600: 7 000 = 0,5 т.

 

Тема. Світове господарство

 

128. Під яким номером показано інтенсивне господарство, а під яким – екстенсивне:

№1. 1 га 2 га 3 га - площа поля;

20 ц 40 ц 60 ц - урожай.

№2. 4 га 4 га 4 га - площа поля;

80 ц 82 ц 94 ц - урожай.

 

129. У 2010 році валові збори цукрових буряків становили 16,6 млн. т, а їх площа – 11,0 млн. га. Визначте врожайність цієї культури.

Відповідь: 16,6:11 =1,5 т/га = 15 ц/га

 

130. Визначте середню врожайність зернових культур за 2005- 2010 роки, якщо відомо, що з 1 га зернових збирали у 2005 році – 35,1 ц/га, у 2006 – 26,5 ц/га, у 2007 – 27,9 ц/га, у 2008 – 32,1 ц/га, у 2010 – 19,6 ц/га.

Відповідь: (35,1+26,5+27,9+32,1+19,6):5 = 28,2 ц/га.

 

131. Середня відстань перевезень 1 т вантажів трубопровідним транспортом – 684 км, а обсяг перевезень – 244 млн. т. Визначте вантажооборот цього виду транспорту. (Вантажооборот визначається за формулою: Во = Оп В (т км); де Во – вантажооборот; Оп – обсяги перевезень вантажів; В – відстань перевезень).

Відповідь: Во = 244 млн. т × 684 км = 166 896 млн. т км

 

132. Назвіть поняття, зміст якого розкриває наведений нижче текст:

Комплекс заходів, спрямованих на впровадження у господарство нової техніки, технологій, нових форм організації виробництва, які охоплюють не тільки окремі підприємства, а й цілі галузі (інновація).

 

133. Назвіть явище, яке відбувається в господарстві світу і окремих регіонів України:

Система міжгалузевих, внутрішньогалузевих, міжрайонних та міждержавних господарських зв’язків (кооперування).

 

134. Назвіть поняття, зміст якого розкриває наведений нижче текст:

- Один із важливих напрямків підвищення ефективності господарства на основі раціонального, економного використання усіх видів ресурсів (ресурсозбереження).

- Вивіз країною певних товарів, цінних паперів чи надання послуг для реалізації на зовнішньому ринку (експорт).

- Запуск у виробництво нового продукту, впровадження нового виробничого цеху чи застосування нової форми організації бізнесу (нововведення).

- Назвіть процес, який характеризується зближенням і об’єднанням економіки країн чи регіонів (інтеграція).

135. Визначте галузь господарства, яка обслуговує як виробництво, так і населення, об’єднує між собою всі галузі матеріального виробництва і невиробничої сфери (транспорт).

 

136. Вкажіть галузь господарства, яка у своєму виробництві використовує найрізноманітнішу сировину, а також відходи від інших галузей (хімічна).

 

137. Визначте галузь господарства, яка виробляє знаряддя праці як для галузей, що виготовляють засоби виробництва, так і для галузей, які виробляють предмети споживання (машинобудування).

 

 Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.