Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема: Кількість, розміщення і густота населення, його вікова і статева структура

 

Для обчислення густоти населення (щільності) використовують формулу:

Г =Ч: П

Г - густота населення (чол./км);

Ч - чисельність населення (чол.);

П - площа(км або га).

89. Визначте густоту населення України, якщо відомо, що на початок 2007 року у державі проживало 45 млн.осіб.

Відповідь.

Г = Ч:П; Ч = 45млн.чол.; П = 603,7тис. .

Г = 45 000 000: 603 700 75чол./

90. Визначте густоту населення:

а)Львівської області (чисельність населення області станом на 1.01.2005р. - 2569,7 тис. осіб; площа – 21,8 тис. );

б)Тернопільської області (чисельність населення області станом на 1.01.2005р. - 1116,3 тис. осіб; площа – 13,8 тис. ).

Відповідь.

а)Г = 2 569 700: 21 800 118чол./ ;

б)Г = 1 116 300: 13 800 81чол./ .

 

Природний приріст визначають за такою формулою:

Пп = Н –П;

Н - народжуваність; П - смертність.

 

91Ø. Який показник природного приросту населення:

а)У 2001р.в Україні,якщо кількість народжених становила 7,7 осіб на 1000 жителів, а кількість померлих - 15,3 осіб на 1000 жителів?

б)У 2008р. в Україні,якщо кількість народжених становила 11 осіб на 1000 жителів, а кількість померлих-16,3 осіб на 1000 жителів?

в)У2008р. у Чернігівській області, якщо кількість народжених становила 8,8 чол. на 1000 жителів, а кількість померлих-21 чол. на 1000 жителів?

Відповідь.

а)Пп = 7,7 – 15,3 = -7,6 ‰;

б)Пп = 11 – 16,3 = -5,3 ‰;

в)Пп = 8,8 – 21 = -12,2 ‰.

 

Рівень урбанізації (%) визначають за формулою:

У = (Км: Кз)·100%;

Км – кількість міського населення; Кз – загальна кількість населення.

92. Розрахуйте рівень урбанізації в Донецькій, Київській, Тернопільській областях у 2005р.

а)Донецька обл.-кількість населення- 4659,9 тис.осіб; в тому числі міське -4201,1тис.осіб.;

б) Київська обл.-кількість населення– 1773,1 тис.осіб; в тому числі міське -1039тис.осіб.;

в)Тернопільська обл.-кількість населення– 1116,3 тис.осіб; в тому числі міське - 473,8тис.осіб.;

Відповідь.

а)У = (4 201 100: 4 659 900) · 100 90 %; б)У = (1 039 000: 1 773 100) · 100 59 %;

в)У = (473 800: 1 116 300) · 100 42 %.

 

93. Який показник урбанізації,якщо відомо що в Україні проживало у 2008р. 46 млн.чол. у тому числі міських жителів - 32 млн., а сільських - 14 млн.чол.

Відповідь.

У = (32 000 000: 46 000 000) · 100 70 %.

Темпи зміни чисельності населення обчислюють за формулою:

Т = (К1 – К2): t,

де К1 – кількість населення початкового року;

К2 - кількість населення кінцевого року;

t – кількість років.

 

94. Визначте темпи зміни чисельності населення, якщо відомо, що на початок 2005 р.на території України проживало 47,3 млн.чол.,а 2006р. – 46,6 млн.чол.

Відповідь.

Т =(47 300 000 – 46 600 000): 1=700 000 чол./рік.

 

95. Скільки жінок проживає в Україні,якщо відомо,що їх частка від загальної кількості населення (46млн.чол.) становить 58%?

Відповідь.

46 млн. - 100 %

X млн. – 58 %;

(46 млн. · 58): 100 27 млн.

 

96. Визначте, на скільки більша частка жінок, ніж чоловіків, в Україні якщо відомо,що 27 млн. жителів –жінки.

Відповідь.

46 млн. – 100 %

27 млн. – X %;

(27 млн. ·100): 46 млн. 58 %; 100 – 58 = 42 %; 58 %- 42 % =16 %.

 

Розділ ІІІ.

Господарство

97. Україна забезпечує свої потреби у природному газі на 20%. Визначіть потреби у цьому виді палива, якщо видобуток газу – 20 млрд. /рік.

Відповідь.

20 млрд. – 20 %

X млрд. – 100 %;

(20 млрд. · 100): 20 = 100 млрд. .

 

98. Обчисліть темпи зростання обсягів виробництва легкових автомобілів, якщо їх виробництво у 2003р. становило 98 тис. шт.,а у 2007р. – 380 тис.шт..

Відповідь.

Т= (380 000 – 98 000): 4 = 70,5 тис./рік.

99. Який відсоток забезпечення України власною нафтою,якщо її потреба на рік – 50 млн.т.,а видобуток – 5 млн.т.

Відповідь.

50 млн.т – 100 %

5 млн.т – X %;

(5 · 100): 50 = 10 %.

 

100. В 2005 році експорт товарів з України до країн ЄС становив 9209,2 млн.дол.США, а імпорт – 11873,9 млн.дол.США. Обчисліть величину торговельного сальдо України.

Відповідь.

9 209,2 – 11873,9 = - 2664,7 млн.дол.

Негативне сальдо становить 2664,7 млн.дол.

101. Скільки деревини затрачено на виробництво 60 тис. клеєної фанери при умові, що на її 1 затрачено 2,3 деревини.

Відповідь.

1 клеєної фанери - 2,3 деревини

60 тис. клеєної фанери- Х деревини;

(60 тис. ·2,3):1= 138 тис. деревини.

 

102. Один завод може переробити за рік приблизно 150 тис. деревини. Обчисліть, скільки оцтової кислоти, метилового спирту можна отримати з неї, якщо з 1 деревини виходить 40 кг оцтової кислоти і 30 кг спирту.

Відповідь.

1) 1 деревини – 40 кг оцтової кислоти

150000 деревини –Х кг оцтової кислоти;

(150 тис. ·40):1= 6 млн. кг оцтової кислоти.

2) 1 деревини – 30 кг спирту

150 тис. деревини- Х кг спирту;

(150 тис. ·30): 1 = 4,5 млн. кг спирту.

 

103. Завод з випуску керамічних труб затрачає на їхнє виробництво 100 т глини на добу. Встановіть потужність цього заводу за рік, якщо на 1 т труб витрачається 1,5 т глини.

Відповідь.

1)1 т труб – 1,5 т глини

Х т труб – 100 т глини;

(100 ·1): 1,5= 67 т труб(виготовляється на добу).

2) 67· 365= 24 455 т труб(виготовляється за рік).

 

104. На виробництво 2 тис. вовняних тканин затрачається 1 т вовни. Розрахуйте затрати на виробництво 15 млн. тканин.

Відповідь.

2 тис. вовняних тканин- 1 т вовни

15 млн. вовняних тканин –Х т вовни;

(15млн. ·1):2 тис=7500 т вовни.

Вантажооборот визначається за формулою:

Во=Оп·В (т·км)

Во- вантажооборот; Оп- обсяги перевезень вантажів; В – відстань перевезень.

105. Визначте вантажооборот залізниці, якщо відомо, що її довжина 750 км, а за рік по ній перевозиться 50 млн. т вантажів.

Во=50 млн.т · 750 км= 37 500 млн (т·км).ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.