Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОсновні теорії і концепції в галузі технологічної біоенергетики

 

Біоенергетика – це наука, з одного боку, про загальні закономірності перетворення енергії в живих системах (клітинах, організмах, екосистемах тощо), а з іншого – напрям промислової енергетики (більш коректним терміном буде технічна біоенергетика), який пов’язаний з використанням нетрадиційних джерел енергії біологічного походження (переробка різноманітної біологічної сировини та органічних відходів у біопаливо – тверде, рідке або газоподібне).

 

Рис. 1.1. Сучасний стан та перспективи розвитку глобального споживання енергії (за джерелами та роками, Ej/a)

 

Таблиця 1.1

Глобальне споживання енергії

Сучасний стан та прогноз на майбутнє, Ej/a (за даними IEA)

Джерело Роки
           
Вітроенергетика 0,2 1,4 7,2 15,6 25,4  
Енергія припливів та відпливів       0,1 0,3 0,9
Сонячна енергія   0,9 4,7 22,7 49,2  
Гідроенергія 7,9 11,3 13,4 14,4 14,8 14,9
Геотермальна енергія 0,3 0,9 2,4 6,4 15,5 16,2
Біопаливо 35,1 44,1   75,2 98,3 104,9
Викопне паливо (вугілля, газ, нафта) 223,3 260,9 260,2 181,2 71,2 12,5
Ядерна енергія 6,5 8,2 6,5 3,8 1,2  

Навколо виробництва біопалива продовжуються гострі дискусії у всьому світі. При цьому важливо відмітити, що учасники цієї дискусії активно розвивають біоенергетику, фінансують науково-дослідні програми і стимулюють розвиток ринку біопалива.

Світове виробництво біопалива зростає темпами, які перевищують 10% в рік. Більшість країн світу прийняли біоенергетичні програми. Особливо стрімкий розвиток біоенергетики спостерігається в країнах членах ЄС. Плани Європейського Союзу стосовно того, що в енергетичному балансі частка біомаси до 2020 року становитиме 20%, скоріше всього будуть виконані.

Проведений аналіз розвитку біоенергетики в Європейському Союзі дозволяє зробити висновок про те, що успішний розвиток цієї інноваційної галузі обумовлений в тому числі і завдяки формуванню технологічних платформ (ТП).

Значення і роль ТП полягає в наступному: вони об’єднують основні зацікавлені сторони і забезпечують діалог суспільства і бізнесу; сприяють залученню інвестицій в науково-технічний розвиток; мобілізують і направляють існуючі можливості в сектор досліджень і розробок, сприяючи більш ефективному підходу до інновацій, стимулюють координацію європейських і національних дослідних програм; вносять вклад в зростання економіки.

Необхідно відмітити, що такий же механізм розвитку інновацій в даний час починає використовуватися і в Росії, де серед затвердженого переліку 29 технологічних платформ є ТП «Біоенергетика».

Європейські технологічні платформи (ЄТП) мають уже більш ніж десятилітній досвід своєї роботи, перша ЄТП була створена в 2001 році в сфері аеронавтики. В Україні є досвід участі окремих науково-дослідних установ лише в якості партнерів технологічних платформ в межах Сьомої рамкової програми ЄС.

 

Характеристика паливно-енергетичного комплексу України

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) – це сукупність виробництв, які добувають і переробляють усі види палива, виробляють і передають електроенергію. Це – один із провідних комплексів, від рівня розвитку якого залежить стан усіх інших галузей господарства та добробут людей.

В Україні ПЕК розвивається як на власних паливних ресурсах, так і довізних (нафта, природний газ, вугілля). У структурі запасів органіч­ного палива вугілля становить 95,4%, нафта – 2,0%, природний газ – 2,6%. Для забезпечення потреб господарства і населення України в паливі та електроенергії необхідно близько 300 млн. т умовного палива на рік (1 т у. п. дорівнює 7000 ккал, що приблизно відповідає 1 т кам'яного вугілля). За рахунок власних паливних ресурсів ці потреби задовольняються приблизно на третину.

У країнах колишнього СРСР за одиницю умовного палива (у.т.) приймалася теплотворна здатність 1 кг кам'яного вугілля = 29,3 МДж або 7000 ккал. Міжнародне енергетичне агентство (ІEA) прийняло за одиницю нафтовий еквівалент., звичайно позначуваний абревіатурою TOE (англ. Tonne of oіl equіvalent). Одна тонна нафтового еквівалента дорівнює 41,868 ГДж або 11,63 МВТ·год. Застосовується також одиниця - барель нафтового еквівалента (BOE): 1 TOE = 7,11, 7,33 або 7,4 BOE.

Основні галузі ПЕК України – паливна та електроенергетична. Паливна промисловість представлена вугільною, нафтовою і нафтопереробною, газовою, торф'яною галузями. Провідне місце серед них займає вугільна. У структурі видобутку палива в Україні на вугілля припадає майже 75% (рис. 1.2).

 

Рис. 1.2. Географічне розташування об’єктів паливно-енергетичного комплексу України.

 ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.