Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЕкологічні аспекти одержання біоетанолу

 

Переробка спиртової барди й виробничі відходи. У процесі виробництва біоетанолу утворюється значна кількість спиртової барди й виробничі відходи. Сумарна їхня кількість становить 10...15 л на 1 л виробленого біоетанолу. Стічні води біоетанольного виробництва характеризуються високим рівнем забруднення за ХСК – до 40...70×103 мг/л. Відсутність переробки й прямій викид такої кількості виробничих відходів спричиняє забруднення навколишнього середовища й величезних площ, зайнятих полями фільтрації спиртової барди.

Вибір схеми переробки спиртової барди залежить від виду сировини, що переробляється, і способу первинної переробки (у випадку використання крохмалевмісної сировини).

Умовно барда ділиться на два види:

• зернова барда – відхід переробки крохмалевмісної сировини;

• мелясна барда – відхід переробки цукровмісної сировини.

Мелясна барда, як відхід виробництва біоетанолу, не має високої поживної цінності і не може бути використана в сільському господарстві ні як кормова добавка, ні як добриво (без додаткової обробки). Оптимальним варіантом утилізації мелясної барди є її переробка в біогаз.

Зернова барда, на відміну від мелясної, має досить високу поживну цінність. У випадку використання технології сухого помолу, саме в зернову бардові переходить весь білок зерна, що переробляється. У сільському господарстві широко застосовуються продукти переробки зернової барди.

Як правило, зернова барда переробляється в сухий кормовий продукт, так званий "DDG" (дистильоване висушене зерно) або "DDGS" (дистильоване висушене зерно з розчинними у воді поживними речовинами). Також відома технологія переробки зернової барди на сухі кормові дріжджі, так званий "ДКК" (дріжджовий кормовий концентрат) (рис. 4.7).

Порівняльна характеристика різних продуктів переробки зернової барди наведена у табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Характеристика продуктів переробки зернової барди [7]

Продукт переробки зернової барди Од. Вимір. Сирий протеїн Клітковина БЕВ Цукор   Жир   Фосфор   Кальцій   Сира зола  
DDG % 161,4 116,0 0,0 0,0 21,9 0,4 1,4 53,0
DDGS % 252,0 117,0 423,0 0,2 54,0 5,4 1,8 54,0
ДКК % 458,6 20,4 260,6 0,7 43,8 7,7 4,1 99,4

Схема переробки зернової барди в "DDG"

Барда із бражної колони надходить на фільтр-прес або декантерную центрифугу для відокремлення зважених сухих речовин від рідкої фази. Отримана в процесі сепарації тверда фаза з вмістом СР 30...40%, подається транспортером у сушильну роторно-трубчасту піч, де сушиться до вмісту СР 90%, після чого готовий "DDG" подається на грануляцію і пакування. Отримана в процесі сепарації рідка фаза надходить на очисні спорудження. Розчинені сухі речовини (білок), що містяться в рідкій фазі, також надходять в очисні спорудження, що є недоліком схеми переробки зернової барди в "DDG"

Схема переробки зернової барди в "DDGS"

Отримана в процесі сепарації рідка фаза, надходить на багатоступінчасту станцію випарювання, де концентрується до вмісту СР 35...40% при температурі нижче 100°С (під вакуумом). Концентрована рідка фаза після випарної станції подається в змішувач, де змішується із твердою фазою, обробленою як описано вище, і далі - у сушильну роторно-трубчасту піч. У сушильній печі відбувається сушіння продукту до вмісту СВ 90%, після чого готовий "DDGS" подається на грануляцію й упакування. Конденсат з випарної станції направляється в очисні спорудження.

.


Сушіння
Змішування
Очисні споруди  
Сепарація

           
 
   
     
 

 


Дріжджі

 
 


Випарювання
Переробка зернової барди в ДКК

Очисні споруди
Рідка фаза

       
 
   
 


Переробка зернової барди в DDGS

       
 
Сепарація
 
 


Тверда фаза
Барда
DDG
Сушіння

 

 


Переробка зернової барди в DDG

Дистиляція


Випарювання
Очисні споруди

Барда

Випарювання мелясної барди

Очисні споруди
Сепарація
Ферментація

               
     
 
   

 

 


Метановий мул
БіогазЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.