Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМодель вибору напрямків інноваційного розвитку

Викладені підходи до ВНІР дозволяють побудувати модель вибору напрямків інноваційного розвитку (рис. 2.3).

 

 


Рисунок 2.3 – Узагальнена модель вибору напрямків інноваційного розвитку підприємств [5, 20]

Відповідно до поданої схеми особа, що ухвалює рішення (керівник підприємства чи окремого його структурного підрозділу) на основі відповідної інформації, що надходить із зовнішнього середовища (стан ринку, дії конкурентів, потреби споживачів, правове регулювання і т.д.) та внутрішнього середовища (виробничі можливості, технічна база, збутова політика, кваліфікаційний потенціал персоналу підприємства і т.д.), використовуючи створені критеріальну та методичну бази (інструментарій), обирає напрямок інноваційного розвитку. Зворотний зв’язок між інформаційною, критеріальною та методичною базами показує можливості їх уточнень, узгоджень, необхідність виникнення яких пов’язана з особливостями управління ВНІР, викладеними вище. Ухвалюючи рішення щодо вибору напрямків інноваційного розвитку, особа повинна керуватися пропозиціями, які надходять від спеціалістів і безпосередніх учасників інноваційного процесу, враховувати інтереси та пріоритети виробників, постачальників, інвесторів, робітників, споживачів, суспільства, звертати увагу на минулий досвід реалізації напрямків інноваційного розвитку, а також своєчасність вибору саме цього напрямку.

Тема 3 Критерії і методичні основи вибору напрямків інноваційного розвитку підприємств

 

1 “Площини” вибору альтернативних напрямків інноваційного розвитку.

2 Методологічний підхід до попереднього вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства у площині однієї класифікаційної групи.

3 Критерії поетапного ухвалення рішень з обґрунтування вибору у площинах однорідних варіантів та різних сфер застосування.

 

“Площини” вибору альтернативних напрямків інноваційного розвитку

 

Ухвалення ефективних управлінських рішень щодо вибору напрямків інноваційного розвитку вимагає наявності критеріальної бази, до якої повинні входити критерії для оцінки альтернативних варіантів на кожному етапі ВНІР. Виходячи з цього, формування критеріальної бази для оптимізації ВНІР повинно відображати специфічні особливості поетапного ухвалення рішення, а також ураховувати “площини” вибору альтернативних напрямків інноваційного розвитку (рис. 2.4 - 2.6)[20]:

1) для однорідних варіантів (тобто якщо необхідно визначити пріоритетний варіант інноваційного розвитку з декількох однотипних, наприклад, альтернативних однотипних продуктових напрямків). Такий тип ВНІР спостерігається найчастіше в умовах господарської діяльності підприємства;

2) для різних сфер застосування (наприклад, якщо підприємство вибирає між організаційно-управлінським напрямком і ринковим). Такий тип ВНІР також спостерігається часто, але передбачає значну кількість ускладнень, пов’язаних з незіставністю напрямків;

3) у межах однієї класифікаційної групи (див. попередню тему).

 

1 Продуктові напрямки 2 Технологічні напрямки 3 Ринкові напрямки

 

 

4 Організаційно-управлінські 5 Ресурсні напрямки

напрямки

Рисунок 2.4 – Схема вибору між альтернативними напрямками інноваційного розвитку площини однорідних варіантів:

- альтернативні однотипні напрямки інноваційного розвитку

 
 


- група напрямків різних сфер застосування

 


1 Продуктові напрямки 3 Ринкові напрямки

2 Технологічні напрямки

 

4 Організаційно-управлінські напрямки 5 Ресурсні напрямки

 

Рисунок 2.5 – Схема вибору між альтернативними напрямками інноваційного розвитку площини різних сфер застосування:

- альтернативні однотипні напрямки інноваційного розвитку

- група напрямків різних сфер застосування

 

 


1 За стратегічною 2 За масштабами 3 За рівнем 4 За функціональною

спрямованістю аналізу діяльністю

 

5 За строком 6 За сферою 7 З маркетингових 8 За спонукальними

реалізації застосування позицій мотивами

 

Рисунок 2.6 – Схема вибору між альтернативними напрямками інноваційного розвитку площини однієї класифікаційної групи:

 

- альтернативні напрямки в межах однієї класифікаційної групи

 
 


- класифікаційні групиЧто будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.