Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКомутаційна та пускова апаратура

 

Запобіжники з плавкими вставками використовуються для відключення ділянки (рис.59), що захищає ланцюг при короткому замиканні, але не перевантаженнях (таблиця – 1, с. 288).

Рисунок 59 – Рубильник з плавкими вставками

Контактори використовуються для частих включень й відключень електроланцюга (до 1500 разів на годину). Привід – електромагніт. Контактори бувають одно–, двох– або трьохполюсними. При постійному струмі КВП-600 мають виконання на 100, 160, 250 й 600А на один та два полюси, з замикаючими та розмикаючими контактами.

Контактори змінного струму бувають на струми 20÷600А, власний час спрацювання 0,05÷0,1сек.

Кнопки управління – кнопки для замикань ланцюгів дистанційного й місцевого управління двигунами, іншими електроспоживачами. Комплект з декількох кнопок в одному корпусі – кнопкова станція.

Кнопкова станція призначена для ручного дистанційного керування електромагнітними апаратами (контакторами, магнітними пускачами, реле, тощо) в електричних ланцюгах управління змінного струму напругою до 500В та постійної напруги до 220В, подання напруги к споживачу (рис.60).

Рисунок 60 – Кнопки управління та кнопкова станція

Магнітні пускачі – апарат для місцевого або дистанційного включення або виключення двигунів та апаратів. Являє собою трифазний контактор змінного струму з вбудованими в дві фази тепловим реле.

Теплове реле для захисту двигуна від струмів перевантаження – корпус (рис.61), в який вмонтованні дві біметалеві пластини (біметал – дві зварені пластини з різним коефіцієнтом температурного розширення), та механізм розчеплення нормального закритого контакту, увімкненого в ланцюг живлення котушки пускача.

Рубильники призначені для комутації електроланок, використовуються для струму до 600А.

 

Рисунок 61 – Теплове реле

Особливості монтажу ПРА та техніка безпеки

Самостійне вивчення та перевірка знань на тему: ”Особливості монтажу ПРА та техніка безпеки”[1, с.289].

 

Ремонт, регулювання та налаштування апаратури

 

Загальна перевірка апарату – чищення, протирання, продування, перевірка одночасності торкання багатоголосних контакторів, щільність прилягання контактних поверхонь, значення початкового та кінцевого контактного натискання. Результати порівнюють з паспортними даними. Огляд ізоляції, перевірка мегаометром, сушать електромагнітні проводи, (при вологості ізоляції) шляхом п'ятикратного включення при Uном =0,9 та десятикратного відключення при Uном =0,8.

Щільність прилягання якоря до осердя перевіряють шляхом нанесення на поверхню фарби (або копіркою), відбиток не повинен займати не менш ніж 2/3 поверхні торкання. Зачищення здійснюється вздовж шарів магнітопроводу. Щільність зіткнення контактів – щуп 0,05мм, не більше ніж на 1/3 довжини крапкового контакту. При контакті врубчатого типу –щільність перевіряється щупом 0,05мм та шириною 10мм, який не повинен входити в контакт більш ніж на 6мм.

Точність збігу контактних поверхонь рухомих та нерухомих контактів– не менше 70% поверхонь.

Одночасність замикання багатоголосних контактів перевіряють виміром зазору в момент першого торкання одного з контактів. Допуск – не одночасність замикання до 0,5мм.

 

Техніка безпеки

Особи, які не обслуговують дану електроустановку, допускаються до огляду з дозволу особи, відповідальної за електрогосподарство підприємства, цеху, дільниці.

При огляді електроустановок напругою вище 1000В одноосібно забороняється: проникати за огорожі, входити в камери РУ, виконувати будь-які роботи. Камери слід оглядати з порога або стоячи перед бар'єром. Огляд камер закритих розподільних пристроїв (ЗРП) з входом за огорожу при необхідності дозволяється виконувати тільки особі з групою по електробезпеці не нижче IV за умови, що в проходах відстань від підлоги складає: до нижніх фланців ізоляторів – щонайменше 2м, до неогороджених струмоведучих частин – не менш ніж 2,5м при напрузі до 10кВ, не менш 2,75м при напрузі до 35кВ, не менш 3,5м при напрузі 110кВ та щонайменше 4,2м при напрузі 150 ÷ ​​220кВ. Перелік таких осередків і камер визначається розпорядженням особи, відповідальної за електрогосподарство.

Роботи без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них слід виконувати щонайменше дві особи, з яких виконавець робіт повинен мати групу з електробезпеки не нижче IV, решта – не нижче III.

При роботі в електроустановках напругою до 1000В без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них необхідно:

– обгородити розташовані поблизу робочого місця інші струмовідні частини, що перебувають під напругою, до яких можливо випадковий дотик;

– працювати в діелектричних калошах або стоячи на ізолюючої підставці, або на діелектричному килимі;

– застосовувати інструмент з ізолюючими рукоятками (у викруток, крім того, повинен бути ізольований стрижень); за відсутності такого інструменту користуватися діелектричними рукавичками.

Роботи на проводах, тросах та належних до них ізоляторах, арматурі, розташованих вище проводів, тросів, що знаходяться під напругою, можуть бути допущені за умови складення плану виконання робіт, що затверджується головним інженером підприємства, в якому повинні бути передбачені заходи, що перешкоджають опусканню проводів, і заходи щодо захисту від наведеної напруги. Заміна проводів і тросів, при цих роботах, без зняття напруги з проводів, які перетинаються, забороняється.

Встановлення і зняття запобіжників, як правило, виробляються при знятій напрузі. Під напругою, але без навантаження допускається знімати та встановлювати запобіжники на приєднаннях, в схемі яких відсутні комутаційні апарати.

Під напругою і під навантаженням допускається знімати або встановлювати запобіжники трансформаторів напруги та запобіжники пробочного типу в електроустановках з напругою до 1000В.

При знятті та встановлення запобіжників під напругою необхідно користуватися:

– в електроустановках напругою вище 1000 В: ізолювальними кліщами (штангою), діелектричними рукавичками та захисними окулярами (маскою);

– в електроустановках напругою до 1000 В: ізолювальними кліщами або діелектричними рукавичками, а при наявності відкритих плавких вставок і захисними окулярами (маскою).

 ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.