Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЯк перевірити діод мультіметром

У радіоелектрониці в основному застосовуються два типу диодів − це просто діоди, а також світлодіоди. Є також стабілітрони, діодні збірки, стабистори, тощо. Але нижче розглянемо саме простий діод та світлодіод (рис.88).

Рисунок 88 – Простий діод та світлодіод

Діод пропускає струм тільки в одному напрямку, а в іншому не пропускає. Якщо ця умова виконується − діод асболютно «здоровий». Беремо мульметр та ставимо на позначку перевірки діодів (рис.89).

Рисунок 89 – Показання мультиметру

Діод, як і резистор, має два кінці. Називаються вони по особливому − катод і анод. Якщо на анод подати плюс, а на катод мінус, то струм через нього потече, а якщо на катод подати плюс, а на анод мінус − струм не потече.

Перевіряємо перший діод. Один щуп мультиметра ставимо на один кінець діода, другий щуп на інший кінець діоду (рис.90).

 

Рисунок 90 – Вимірювання мультіметром

Як ми бачимо, мультиметр показав опір 436Ом. Отже, кінець діода, який торкається червоний щуп − це анод, а інший кінець − катод. 436Ом − опір прямого переходу діода. Це означає, що зараз через нього тече струм. Опір може бути 300÷800Ом, залежно від діода.

Далі змінюємо щупи місцями (рис.91).

Рисунок 91 – Вимірювання мультіметром у зворотному напрямку

Одиничка на мультиметри означає, що зараз опір діода більше ніж 2кОм. Якщо бути точніше, опір діода у зворотному напрямку близько кілька МОм (тобто мільйон). Струм через діод не тече. Отже, наш діод цілком робочий.

А як же перевірити світлодіод? Світлодіод − це той самий простий діод, але він світиться, коли живлення подають на анод плюс, а на катод мінус. На малюнку бачимо, що він слабо світиться! Отже вивід світлодіода, на якому червоний щуп − це анод, а вивід, на якому чорний щуп − катод. Мультиметр показав опір 1130Ом (рис.92). Це нормально. Воно також може змінюватися, залежно від "моделі" світлодіоду.

Рисунок 92 – Вимірювання мультіметром світлодіоду

 

Міняємо щупи місцями. Светодіодик не світиться (рис.93).

Рисунок 93 – Вимірювання світлодіоду мультіметром у зворотному напрямку

 

Опір дуже великий. Виносимо вердикт − цілком працездатний діод!

А як же перевірити діодні збірки та стабілітрони? Діодні збірки − це з'єднання декількох діодів, переважно 4 або 6. Знаходимо схемку з діодним збирання, «тикаємо» щупами мультиметру по виводах цього самого діодного збирання та дивимося на показання мультиметру. Стабілітрони перевіряються точно також як і діоди.

 

Інтегральні мікросхеми

Інтегральні мікросхеми – мікроелектронний виріб, що виконують певні перетворення та обробки сигналів та мають високу щільність пакування електрично з'єднаних елементів. Компонентів та кристалів (рис.94).

Класифікація ІС:

Напівпровідникові мікросхеми − всі елементи й міжелементні з'єднання виконані в обсязі та на поверхні напівпровідника.

Плівкова ІС − усі елементи й з'єднання виконані у вигляді плівок.

Гібридна − крім елементів, містить пов'язані з поверхнею підложки (підложки − заготівля для нанесення на неї елементів гібридних та плівкових ІС, з'єднаннях, контактних майданчиків) прості та складні компоненти.

ІС за призначенням:

аналогові – для перетворення та обробки сигналів, що змінюються за законом непріривної функції;

цифрові − сигнали обробляють в двійковому або іншому цифровому коді.

 

 

Рисунок 94 – Інтегральні мікросхеми

 

Тема 13 Індуктори

 

План:

1.Визначення.

2. Основні параметри котушок індуктивності.

3. Види, застосування.

4. Індуктори для коливальних контурів.

5. Техніка безпеки.

Визначення

Основа котушки – провідник. Навколо провідника зі струмом завжди існує магнітне поле, причому це поле виявляється тим сильніше, чим більше сила струму в провіднику. Є інший спосіб підсилити магнітне поле – потрібно згорнути дріт в спіраль, тобто намотати котушку. Чим більше витків в котушці – тим менше її діаметр, тим сильніше створене нею магнітне поле. Такі котушки радіоаматори намотують самі для конструйованих радіоприймачів (рис.95).

 
 

 

 


Рисунок 95 – Симетричні індуктори: а) біфілярного виконання [2 дроти, складених спільно] і б) перехресним намотуваннямЧто способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.