Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОсновні параметри котушок індуктивності

 

Індуктивність характеризує кількість енергії, що запасається котушкою, при протіканні по ній електричного струму. Чим більше індуктивність котушки, тим більше енергія магнітного поля при заданому значенні струму. Індуктивність залежить від форми, розмірів, числа витків котушки, а також від розмірів сердечників (рис.96).

Добротність – відношення реактивного опору котушки до її активного опору втрат.

Наявність власної ємності котушки обумовлює збільшення втрат енергії та зменшення стабільності настроювання коливальних контурів. Власна ємність є паразитним параметром.

Стабільність параметрів має особливі значення для контурів, обумовлене зміною параметрів при зміні температури та вологості.

Рисунок 96 – Процеси які відбуваються у котушці при підключенні

 

Основні фактори, які слід враховувати при виборі котушки індуктивності:

а) необхідне значення індуктивності (Гн, мГн, мкГн, нГн);

б) максимальний струм котушки. Великий струм дуже небезпечний через занадто сильного нагріву, при якому пошкоджується ізоляція обмоток. Крім того, при дуже великому струмі може відбутися насичення магнітопроводу магнітним потоком, що призведе до значного зменшення індуктивності;

в) точність виконання індуктивності;

г) температурний коефіцієнт індуктивності;

д) стабільність, обумовлена ​​залежністю індуктивності від зовнішніх факторів;

е) активний опір проводу обмотки;

ж) добротність котушки. Вона зазвичай визначається на робочій частоті, як відношення індуктивного та активного опорів;

з) частотний діапазон котушки.

В даний час випускаються радіочастотні котушки індуктивності на фіксовані значення частоти з індуктивностями від 1мкГн до 10мГн. Для підстроювання резонансних контурів бажано мати котушки з регульованою індуктивністю (рис.97). Ферритові тороідальні сердечники ефективні для виготовлення фільтрів та трансформаторів на частотах вище 30МГц. При цьому обмотки складаються лише з декількох витків.

Рисунок 97 – Котушки з регульованою індуктивністю

Магнітні сердечники як би "згущують", концентрують поле котушки та підвищують її індуктивність. Це дає можливість зменшити число витків котушки, отже, її розміри й габарити всього радіопристрою.

Види, застосування

Електричні характеристики котушок індуктивності визначаються їх конструкцією, властивостями матеріалу магнитопроводу та його конфігурацією, числом витків обмотки.

По конструкції діляться: циліндричні, плоскі (спіральні) й тороїдальні, одне і багатошарові, з осердям або без нього, екрановані або ні (рис.98).

 

Рисунок 98Позначення та вид на електричних принципових схемах

 

Для прийому або передачі радіосигналів в діапазонах середніх і довгих хвиль використовуються багатовиткові одношарові та багатошарові котушки, розміщені на каркасі з паперу або пластмаси.

Одношарові котушки виконуються намотуванням з примусовим кроком або суцільною. Одношарові циліндричні котушки виконуються на діелектричних каркасах або без них.

Багатошарові циліндричні індуктори застосовують при індуктивності більше 30÷50мГн.

Не секціоновані багатошарові котушки з рядовою обмоткою характеризуються зниженою добротністю та стабільністю, великою власною ємністю.

Кращими показниками володіють багатошарові котушки, намотані обмоткою "повал", тобто хаотично (рис. 99). Для намотування використовують провід ПЕЛШО, ПЕВШО та інші (емалева ізоляція та додаткова шовкова).

 

Рисунок 99 – Багатошарові котушки

Секціоновані котушки – висока добротність, менший зовнішній діаметр, знижена власна ємність. Кожна секція являє собою багатошарову котушку з невеликим числом витків. Число секцій вибирають від 2 до 6.

Котушки з малою індуктивністю для короткохвильових і ультракороткохвильових коливальних контурів дізнатися дуже легко: кількість витків у них невелика, а провід досить товстий. Деякі з них не мають каркаса.

Плоскі котушки – спіралі, виготовлені намотуванням з мідих(Cu) обмотувальних проводів або методом друкованого монтажу з фольгованого гетікокса або текстоліту (форма – коло, квадрат, тощо).

Плоскі друковані котушки на склотекстоліті відрізняються механічною міцністю та використовуються на частотах до 100МГц.

Екрановані використовуються при необхідності паразитних зв'язків, зумовлені зовнішнім електромагнітним полем, виготовлені з міді та алюмінію товщиною не менше 0,4÷0,5мм (рис.100).

а

Рисунок 100(1): а) – котушка індуктивності усередині металевого екрана (1 – заглушка, 2 – екран, 3 – корпус, 4 – обмотка, 5 – каркас, 6 – стрижень підлаштування, 7 – чашка осердя, 8 – основа, 9 – заливка;

б

Рисунок 100(2): б) – потужні екрановані ЧІП котушки індуктивності серії SPRH.

 

Котушки з циліндричним осердям – осердя з карбонільного заліза та феритів.

Різьбові осердя використовуються в циліндричних одне– та багатошарових котушках (при підгонці індуктивності, в процесі регулювання апаратури).

Котушки з броньовим осердям – слабке зовнішне магнітне поле. Намотування котушок виробляють в повал на спецкаркаси містять 2÷4 секцій. Діаметр проводу в емалевої ізоляції 0,1÷0,2мм або багатожильний провід складається з 2÷5 жил – 0,07÷0,1мм в емалі. Осердя виготовляють з феритів й карбонільного заліза.

Котушки з тороїдальним осердям – мінімальний розмір, практично відсутність магнітного поля. Недолік – складність намотування, відсутність регулювання індуктивності, слабка стабільність індуктивності (рис.101).

Рисунок 101: а – котушка з тороїдальним сердечником;

б, в – котушки індуктивності MCoil CFC з повітряним сердечником, виготовлені з фольги

 

Застосовуються: у контурах проміжної частоти, малогабаритних приймачах; в контурах перебудовуються підмагнічуванням, дроселями, тощо.

Осердя, що виготовляються з феритів й альсиферів, використовують намотування проводу з підвищеною максимальної міцністю, з шовковою додатковою ізоляцією. Перед намотуванням обертають стрічкою з лакотканин. Котушки з феромагнітним осердям мають осердя, яке виготовлене з магнітодіелектриків та феритів.

Ферритові тороідальні осердя ефективні для виготовлення фільтрів та трансформаторів на частотах вище 30МГц. При цьому обмотки складаються всього лише з декількох витків.

Індуктори дозволяють запасати електричну енергію в магнітному полі(рис.103). Типовими галузями їх застосування є згладжуючі фільтри та різні селективні ланцюги. Різновиди котушок зображені на рисунку 102.

 

Рисунок 102 – Різновиди котушокЧто вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.