Сдам Сам

Далі необхідно коротко проаналізувати дану таблицю.

Наприклад: Проаналізувавши табл. 3.1, можна сказати, що витрати на всі роботи, що проводяться на підприємстві є задовільними. Потрібна кількість машино-змін на всі лісогосподарські роботи складає _______ (для проведення запланованих робіт), кінний транспорт використовується тільки для трелювання деревини і потрібна кількість коне-днів складає ____, кількість людино-днів - _____. Основна заробітна плата по підприємству становить _____ грн., додаткова заробітна плата становить – _____грн. Разом основна і додаткова заробітна плата складає ______ грн. Відрахування на соціальні потреби складає ______ грн.

 

3.2. Розрахунок вартості послуг механізмів і кінного транспорту

 

В таблиці 3.1. паралельно з розрахунком трудовитрат (людино-дні) обчислюється, якщо це передбачено технологічним процесом виконання робіт, потрібна кількість машино-змін, пилко-змін і коне-днів. На цій основі вираховується вартість послуг механізмів і кінного транспорту.

Спочатку обчислюють собівартість однієї машино-зміни (тракторо-зміни, пилко-зміни), коне-дня, а потім загальну вартість їх послуг.

Експлуатаційні витрати, пов’язані з роботою механізмів, включають такі основні елементи:

- амортизація;

- паливо-мастильні матеріали;

- запасні частини;

- допоміжні матеріали;

- заробітна плата робітників по технічному обслуговуванню;

- інші.

Приймаємо орієнтовані витрати на утримання окремих машино-змін, що наведені в додаткових матеріалах (див. додаток). Перемноживши потрібну кількість машино-змін, пилко-змін чи коне-днів на витрати по утриманню однієї машино-зміни, пилко-зміни чи коне-дня отримаємо загальну вартість утримання.

Для правильного розрахунку табл. 3.2 необхідно виписати окремо пилко-зміни, машино-зміни та коне-дні із табл. 3.1 по графі 4.

Розрахунок вартості послуг механізмів та кінного транспорту здійснюється у табл. 3.2.

Далі необхідно коротко проаналізувати дану таблицю.

Напариклад: На виконання рубок ДП «_________ лісгосп» використовує бензопилки _________ і витрати на їх утримання становлять в загальному на всі види рубок ______грн. При лісокультурних роботах (підвезення садивного матеріалу, обробіток ґрунту, садіння та механізований догляд в міжряддях) використовуються трактори ________ та знаряддя ___________, підвезення садивного матеріалу здійснюється кіньми – _____ грн. На охорону лісу від пожеж, при використанні технічних засобів ________ витрачається – ______ грн, а на винищувальні заходи в осередках шкідників і хвороб - _____ грн.

 

 


Таблиця 3.2Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозрахунок витрат праці тарифної заробітної плати та витрат паливно-мастильних матеріалів

    Найменування робіт та операцій та назва машині механізмів   Одиниці виміру Обсяг робіт Норма виробітку Склад ланки на операцію Необхідна кількість людино-днів Тарифний розряд / тарифна ставка, грн Заробітна плата, грн Відрахування на соцпотреби, грн Витрати паливно-мастильних матеріалів
основна додаткова разом паливо мастило
Вид паливно-мастильних матеріалів Кг на одиницю Літри на одиницю Літрів на весь обсяг робіт % Літрів на весь обсяг робіт
                                 
1. РУБКИ ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ
Звалювання дерев   б/п _________________ м3                   Бензин       ---
Мастило    
          Мастило    
Мастило    
Зрізування гілок та сучків б/п _________________ м3                   Бензин       ---
Мастило    
Мастило    
Мастило    
Збирання та складання гілок та сучків в купи м3                   Х Х Х Х Х Х
Розкряжування хлистів на ділові сортименти середньої довжини м3                   Бензин       ---
Мастило    
          Мастило    
Мастило    
Зачищення сучків на діловій деревині після розкряжування м3                   Х Х Х Х Х Х
Розкряжування хлистів на дрова довжиною 2 м м3                   Бензин       ---
Мастило    
          Мастило    
Мастило    

Продовження табл. 3.1

                                 
Коління й укладання дров у стоси вручну на лісосіці м3                   Х Х Х Х Х Х
Разом по РГК Х Х Х Х   Х         Бензин Х Х   Х Х
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
2. РУБКИ ФОРМУВАННЯ І ОЗДОРОВЛЕННЯ ЛІСІВ
2.1. Рубки догляду:
2.1.1. Освітлення (ручним способом)
Заготівля хмизу і хворосту неочищеного товщиною у відземку до 4 см довжиною до 2 м скл.м3                   Х Х Х Х Х Х
2.1.2 Прочищення механізованим способом
Заготівля хмизу і хворосту неочищеного товщиною у відземку до 4 см довжиною більше 2,1- 4 м   скл.м3                   Бензин        
Мастило    
Мастило    
Мастило    
Очищення місць рубок після прочищення механізованим способом   скл.м3                   Х Х Х Х Х Х
Разом по прочищенню Х Х Х Х   Х         Бензин Х Х   Х Х
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
2.1.3.Проріджування
Звалювання дерев б/п б/п _______________ м3                   Бензин        
Мастило    
          Мастило    
Мастило    
Зрізування гілок та сучків на лісосіці м3                   Бензин        
Мастило    
Мастило    
Мастило    

 


Продовження табл. 3.1

                                 
Збирання, складання в купи верховіття, гілок, сучків та деревних решток м3                              
Розкряжування хлистів на ділові сортименти довжиною 3 м м3                   Бензин        
Мастило    
          Мастило    
Мастило    
Розкряжування хлистів на дрова довжино 1м м3                   Бензин        
Мастило    
          Мастило    
Мастило    
Зачищення сучків на діловій деревині м3                              
Укладання полін (дров) у стоси вручну м3                              
Разом по проріджуванню Х Х Х Х   Х         Бензин Х Х   Х Х
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
2.1.4.Прохідні рубки
Звалювання дерев б/п б/п _______________ м3                   Бензин        
Мастило    
          Мастило    
Мастило    
Зрізування гілок та сучків на лісосіці м3                   Бензин        
Мастило    
Мастило    
Мастило    
Збирання, складання в купи верховіття, гілок, сучків та деревних решток м3                              

 


Продовження табл. 3.1

                                 
Розкряжування хлистів на ділові сортименти довжиною 4,5 м м3                   Бензин        
Мастило    
          Мастило    
Мастило    
Розкряжування хлистів на дрова довжино 1м м3                   Бензин        
Мастило    
          Мастило    
Мастило    
Зачищення сучків на діловій деревині м3                              
Укладання полін (дров) у стоси вручну м3                              
Разом по прохідним рубкам Х Х Х Х   Х         Бензин Х Х   Х Х
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
Всього по рубкам догляду Х Х Х Х   Х         Бензин Х Х   Х Х
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
3. ДОПОМІЖНІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ РОБОТИ
3.1. Відведення лісосік під:
3.1.1 Рубки головного користування
Прорубування візирів м                   Х Х Х Х Х Х
         
Промір візирів м                   Х Х Х Х Х Х
         
Виготовлення діляночних стовпів шт                   Х Х Х Х Х Х
         
Викопування ям і встановлення діляночних стовпів шт                   Х Х Х Х Х Х
         
Суцільний перелік дерев га                   Х Х Х Х Х Х
         
Разом по РГК Х Х Х Х   Х         Х Х Х Х Х Х

Продовження табл. 3.1

                                 
3.1.2. Освітлення
Прорубування візирів м                   Х Х Х Х Х Х
         
Промір візирів м                   Х Х Х Х Х Х
         
Виготовлення діляночних стовпів шт                   Х Х Х Х Х Х
         
Викопування ям і встановлення діляночних стовпів шт                   Х Х Х Х Х Х
         
Разом по освітленню Х Х Х Х   Х         Х Х Х Х Х Х
3.1.3 Прочищення
Прорубування візирів м                   Х Х Х Х Х Х
         
Промір візирів м                   Х Х Х Х Х Х
         
Виготовлення діляночних стовпів шт                   Х Х Х Х Х Х
         
Викопування ям і встановлення діляночних стовпів шт                   Х Х Х Х Х Х
         
Разом по прочищенню Х Х Х Х   Х         Х Х Х Х Х Х
3.1.4. Проріджування
Прорубування візирів м                   Х Х Х Х Х Х
           
Промір візирів м                   Х Х Х Х Х Х
           
Вибірковий (стрічковий) перелік дерев без розмежування 10-метрової смуги га                   Х Х Х Х Х Х
           
Виготовлення діляночних стовпів шт                   Х Х Х Х Х Х
           
Викопування ям і встановлення діляночних стовпів шт                   Х Х Х Х Х Х
           
Разом по проріджуванню Х Х Х Х   Х         Х Х Х Х Х Х
  Продовження табл. 3.1 3.1.5. Прохідні рубки  
Прорубування візирів м                   Х Х Х Х Х Х
           
Промір візирів м                   Х Х Х Х Х Х
           
Вибірковий (стрічковий) перелік дерев без розмежування 10-метрової смуги га                   Х Х Х Х Х Х
           
Виготовлення діляночних стовпів шт                   Х Х Х Х Х Х
           
Викопування ям і встановлення діляночних стовпів шт                   Х Х Х Х Х Х
           
Разом по прохіднім рубкам Х Х Х Х   Х         Х Х Х Х Х Х

 

Разом по рубках догляду Х Х Х Х   Х                    
Всього по відведенню Х Х Х Х   Х                    
  3.2. Трелювання  
Трелювання ділової деревини від РГК м3                   ДП       ---
Мастило    
Мастило    
Мастило    
Кінне трелювання ділової деревини від проріджування м3                   Х Х Х Х Х Х
Кінне трелювання ділової деревини від прохідних рубок м3                   Х Х Х Х Х Х
Разом по трелюванню Х Х Х Х   Х                    
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
Всього по допоміжних лісогосподарських роботах Х Х Х Х   Х                    
    Продовження табл. 3.1 4. Лісорозведення та лісопоновлення
  4.1. Обробіток ґрунту та садіння  
Обробіток ґрунту _________________ га                   ДП       ---
Мастило    
Мастило    
Мастило    
Садіння механізовано ________________ га                   ДП       ---
          Мастило    
          Мастило    
          Мастило    
         
Садіння вручну під меч Колесова шт                   Х Х Х Х Х Х
         
Разом по обробітку ґрунту та садінню Х Х Х Х   Х         ДП Х Х   Х Х
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
  4.2. Догляд за лісовими культурами:  
Механізований в міжряддях __________________ га                   ДП       ---
Мастило    
Мастило    
Мастило    
Ручний в рядах м2                   Х Х Х Х Х Х
Доповлення лісових культур (20%) шт                   Х Х Х Х Х Х
         
Разом по догляду Х Х Х Х   Х                    
Разом по лісорозведенню та лісопоновленню Х Х Х Х   Х         ДП Х Х   Х Х
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
    Продовження табл. 3.1 5. Заготівля і переробка лісового насіння  
Збирання насіння __________________ кг                   Х Х Х Х Х Х
Переробка насіння кг                   Х Х Х Х Х Х
Разом по заготівлі і переробці лісового насіння Х Х Х Х   Х         Х Х Х Х Х Х
6. Захист лісу від шкідників і хвороб
Винищувальні роботи в осередках шкідників і хвороб га                   ДП       ---
Мастило    
Мастило    
Мастило    
7. Протипожежні заходи
Влаштування мінералізованих смуг ______________ км                   ДП       ---
Мастило    
Мастило    
Мастило    
Догляд за мінсмугами __________________ км                   ДП       ---
Мастило    
Мастило    
Мастило    

 

Разом по протипожежних заходах км                   ДП       ---
Мастило    
Мастило    
Мастило    
ВСЬОГО ПО ЛІСОГОСПОДАРСЬКИМ РОБОТАМ Х Х Х Х   Х         Бензин Х Х   Х Х
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
ДП Х Х   Х Х
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  

 

 

 


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.