Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМитний” блок (графи: A, C, D/J, E/J, F, G, І, 47, 49)

Графи A, C, D/J, E/J, F, G, І ВМД паперового примірника та її електронної копії або ВМД тільки в електронному вигляді заповнюються посадовою особою митного органу. Правила заповнення цих граф розглядатимуться у розділі 7.

Графа 47 “Нарахування платежів”

У цій графі основного й додаткових аркушів декларації наводяться відомості про нарахування мита, плати за митне оформлення, акцизного збору, податку на додану вартість та інших обов’язкових платежів відповідно до обраного митного режиму.

Загальний вигляд заповнення графи 47 наведено на рис. 25.

Рис. 25. Приклад заповнення графи 47

У колонці Вид зазначається код виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків і зборів.

У колонці Основа нарахування зазначаються:

· при нарахуванні плати – завізована підписом декларанта кількість годин роботи посадової особи митного органу, витрачених на здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, незалежно від кількості оформлених митних декларацій.

· при нарахуванні вивізного мита – митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД (за адвалерною ставкою вивізного мита), кількість товару у відповідних одиницях виміру та обліку (за специфічною ставкою мита);

· при нарахуванні акцизного збору –вартість товару за встановленою імпортером максимальною роздрібною ціною на товар без урахування податку на додану вартість і акцизного збору (якщо ставка акцизного збору встановлено в процентах до обороту продажу товару), кількість товару у відповідних одиницях виміру й обліку (якщо ставку акцизного збору встановлено у твердих сумах з одиниці реалізованого товару), митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД, збільшена на суму умовно нарахованого мита (якщо акцизний збір нараховується умовно);

· при нарахуванні податку на додану вартість – митна вартість товару, зазначена в графі 45 ВМД, збільшена на суму мита (для товарів, що підлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарів, що підлягають обкладенню акцизним збором). Якщо митна вартість товару менша, ніж фактурна вартість, замість митної вартості береться фактурна вартість товару, зазначена в графі 42 ВМД. При нарахуванні податку умовно, алгоритм розрахунків аналогічний;

· при нарахуванні єдиного збору – дані, на підставі яких здійснюється розрахунок суми єдиного збору (кількість залізничних вагонів, довжина маршруту тощо). При нарахуванні єдиного збору, що складається з декількох складових, відомості про нарахування окремих складових єдиного збору зазначаються окремими рядками.

У колонці Ставка зазначаються установлені законодавством: розмір ставки мита (при нарахуванні мита), розмір ставки акцизного збору (при нарахуванні акцизного збору), розмір ставки податку на додану вартість(при нарахуванні податку на додану вартість), розмір ставки цього збору (при нарахуванні єдиного збору), розмір ставки плати (при нарахуванні плати).

У колонці Сума зазначається нарахована сума відповідного платежу, податку або збору. Розмір плати визначається залежно від кількості зазначених у колонці Основа нарахування годин з урахуванням установленого законодавством розміру плати за одну годину.

У колонці Спосіб платежу зазначається відповідний код способу розрахунку згідно з Класифікатором способів розрахунків.

Відомості щодо нарахування плати та єдиного збору можуть зазначатися у графі посадовою особою митного органу від руки з подальшим унесенням цих відомостей до електронної копії ВМД.

Заповнення графи 47 у програмі DBridge можна виконувати вручну або автоматично. У вікні графи 47 (рис. 25) є власна панель інструментів, за допомогою якої можна додавати (кнопка )та вилучати рядки (кнопка ). Для зручності заповнення у колонках Вид платежу, Тип, Спосіб платежу, Валюта кнопкою у середині графи відкривається відповідний класифікатор або довідник.

Для автоматичного розрахунку та заповнення графи 47 достатньо натиснути на кнопку (рис. 25). Розрахунок можна виконувати для окремого рядка, товару та для всіх товарів в декларації.

Графа 49 “Реквізити складу”

Якщо товар, що декларується до обраного митного режиму, був попередньо (в єдиному технологічному циклі) розміщений на склад тимчасового зберігання (СТЗ) або митний ліцензійний склад (МЛС), то в графі зазначається номер дозволу митного органу на використання складського приміщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання або номер дозвільного документа на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу.

При розміщенні товару в митний режим магазину безмитної торгівлі в графі зазначається номер дозвільного документа на право відкриття магазину безмитної торгівлі.

Відомості зазначаються з нового рядка за такою схемою: А / Б,

де А – код типу складу, магазину безмитної торгівлі, а саме:

1 – МЛС відкритого типу;

2 – МЛС закритого типу;

3 – склад тимчасового зберігання відкритого типу;

4 – склад тимчасового зберігання закритого типу;

5 – магазин безмитної торгівлі.

Б – номер дозвільного документа на право відкриття та експлуатації МЛС, номер дозволу митного органу на використання складського приміщення, резервуара, майданчика як СТЗ, номер дозвільного документа на право відкриття магазину безмитної торгівлі.

Графа не заповнюється:

· при ввезенні гуманітарної допомоги;

· при вивезенні товарів з території відповідного типу спеціальної (вільної) економічної зони за межі митної території України;

· при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

· при заповненні окремої митної декларації;

· при зворотному ввезенні (вивезенні) тимчасово вивезених (ввезених) товарів;

· при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.

У програмі DBridge заповнення графи 49 відбувається за допомогою додаткового вікна Транспорт і ліцензії. Тип ліцензії зазначається з класифікатора Типи ліцензій (рис. 26).

Рис. 26. Порядок заповнення графи 49

Класифікатори, що використовуватимуться
під час заповнення вантажних митних декларацій

Класифікатори розроблюються та затверджуються Держмитслужбою України. Вони є базою даних нормативно-довідкової інформації, що є невід’ємною складовою Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби та інших програмних засобів і баз даних.

Засобами системи аналізу заходів державного регулювання встановлюється взаємозв’язків кодів товарів згідно з УКТЗЕД і адміністративних та економічних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Це дає можливість одержувати під час здійснення форматно-логічного контролю повну інформацію про кожний товар (з урахуванням митного режиму, у який розміщується товар, коду товару згідно з УКТЗЕД, країни його походження тощо), у тому числі про ставки податків та зборів, а також перелік дозвільних документів, установлених законодавством України, що повинні подаватися до оформлення.

Таблиця 1ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.