Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗавдання 1. Створення облікової картки суб’єкта ЗЕД

(виконується за індивідуальним завданням)

1. Запустити програму DBridge.

Для цього натиснути ярлик на робочому столі. Увідкритому вікні ввести ім’я користувача та гасло.

Про ім’я користувача та його гасло (пароль) викладач попередить на занятті додатково.

2. Згідно індивідуального завдання створити нову облікову картку.

Слід обрати режим Документи/Учасники ЗЕД та виконати команду меню Документ/Створити.

3. Сформувати номер облікової картки, ввести назву та ідентифікаційні відомості про суб’єкта ЗЕД (вказані у індивідуальному завданні).

На вкладці Головна (див. рис. 1):

· сформувати номер облікової картки (рис. 4). Номер облікової картки складається з чотирьох частин. Перші п’ять цифр коду регіональної митниці (митниці) формуються за допомогою списку, що викликається кнопкою . Далі потрібно ввести номер підпорядкованого митниці митного підрозділу, у якому відбувається оформлення, поточний рік (чотири цифри) та порядковий номер реєстрації в журналі обліку суб’єктів ЗЕД.

· Ввести ідентифікаційні відомості про суб’єкта ЗЕД.

Тип учасника ЗЕД обрати за допомогою допоміжного списку.

У графу Код ЄДРПОУ вручну ввестикод за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (для фізичних осіб зазначається код за Державним реєстром фізичних осіб України (ДРФОУ).

У графу Код ПП вручну ввести індивідуальний податковий номер відповідно до свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.

Акредитація – це код, який складається із визначення (рис. 5):

– типу форм власності (для всіх – 0 – інші);

– типа підприємства (вказується в повній назві та обирається зі вбудованого списку);

– типу загальнодержавної форми власності (для всіх – 0 – інші);

– скороченого коду територіального підпорядкування (обрати із допоміжного списку).

Код КОАТУУ – повний код територіального підпорядкування обрати за допомогою відповідного допоміжного списку (рис. 5).

· Ввести з клавіатури Скорочену та Повну назву суб’єкта ЗЕД відповідно до установчих документів, його фізичну та юридичну адресу (дані наведені у індивідуальному завданні). Скорочена назва не може мати більше 38 символів.

· Ввести дату першої акредитації у митному органі.

У якості дати першої акредитації у митному органі задати дату виконання лабораторної роботи. Дату можна ввести вручну або обрати з календаря.

· У Примітках вказати своє прізвище, ім’я та по-батькові.

· Статус картки – вказати – реальна.

4. Занести інформацію про розрахункові рахунки суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

Для цього треба перейти на вкладку Рахунки. Для введення нового запису про рахунки необхідно натиснути кнопку .Введення даних про рахунок виконується у нижній частині вікна (рис. 6).

Тип рахунку обирається зі списку, що розгортається (за замовчанням – гривневий, для однієї валюти – валютний, для декількох валют – мультивалютний).

Буквений код Країна, де розміщений банк, обрати за допомогою підключеного довідника (кнопка ). У вікні довідника знайти код можна за допомогою області пошуку, що знаходиться угорі вікна.

Введення інформації про банк виконати за допомогою пошукової системи довідника банків, що розгортається кнопкою у полі МФО банку. Для пошуку інформації про банк слід вказати якусь відому про банк інформацію (наприклад назву) та натиснути кнопку . Якщо потрібна інформація знайдена, натиснути (знайдена інформація буде автоматично перенесена до відповідних полів), в протилежному випадку продовжити пошук або відмінити дію.

Номер рахунку (поле Рахунок) заповнити вручну.

Код валюти доступний для редагування тільки валютних розрахункових рахунків.

Якщо декілька розрахункових рахунків заведені у одному банку, то скопіювати вже занесену інформацію можна за допомогою кнопки .

Знищити помилковий (виділений) запис можна кнопкою .

5. Ввести наявну у індивідуальному завданні інформацію про керівника та головного бухгалтера підприємства, а також про осіб, уповноважених працювати із митницею.

Для цього треба перейти на вкладку Особи. Введення даних про представників підприємства виконується через нижню частину вікна практично цілком вручну.

Для введення нового запису про представників підприємства необхідно натиснути кнопку .

Посаду для кожного представника підприємства обрати зі списку Тип особи.

У якості особи уповноваженої працювати із митницею вказати своє прізвище, ім’я та по-батькові та іншу необхідну інформацію.

6. Ввести наявну у індивідуальному завданні інформацію про ліцензію підприємства.

Для цього треба перейти на вкладку Ліцензії. Заповнення даних виконати аналогічно попереднім вкладкам.

 

7. Занести назву, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, поштову адресу податкового органу, де перебуває на обліку суб’єкт ЗЕД.

Для цього треба перейти на вкладку Податкова. Введення інформації про податковий орган виконати за допомогою довідника, що розгортається кнопкою у полі Код ДПА (рис. 7).

 

8. Ввести інформацію про орган, який здійснив державну реєстрацію, номер і дату видачі свідоцтва про державну реєстрацію.

Для цього треба перейти на вкладку Документи та занести необхідну інформацію. Обов’язковими для обліку є свідоцтво платника ПДВ та свідоцтво про державну реєстрацію.

9. Перевірити облікову картку на правильність заповнення та виправити всі неприпустимі помилки.

Для перевірки правильності заповнення облікової картки треба натиснути кнопку . Перелік всіх наявних помилок буде виведений у окремому вікні (рис. 8). Подвійне натискання на рядку конкретної помилки виділяє поле, що містить цю помилку.

10. Зберегти створену облікову картку у базі даних.

Для збереження облікової картки натиснути кнопку .

11. Закрити вікно облікової картки.

 

12. Виконати пошук сформованої облікової картки за номером облікової картки.

Для пошуку облікової картки активізувати режим Документи/Учасники ЗЕД, вказати номер картки та натиснути кнопку . На виведений на екран рядок шуканої облікової картки двічі натиснути мишею. Переглянути вкладки облікової картки. Зазначити дату оформлення облікової картки – встановити поточну.

13. Закрити вікно та завершити перегляд облікової картки. Переглянути її статус – в роботі або оформлена.

14. Змінити статус облікової карти – перевести до оформлених.

Для цього у переліку облікових карток виділити рядок з потрібною та виконати команду контекстного меню Оформити.

15. Для подання до митних органів електронної копії облікової картки зберегти створену вами картку у вигляді окремого файлу (у власній папці) у форматі. imfx.

У переліку облікових карток виділити рядок з потрібною та на панелі інструментів натиснути кнопку Вивід на митницю . Вказати потрібну папку та натиснути кнопку .

16. Засобами програми DBridge виконати пошук сформованої облікової картки за: 1) прізвищем керівника; 2) номером розрахункового рахунку; 3) кодом МФО банку; 4) за роком оформлення облікової картки.

17. Серед результатів останнього пошуку вибрати будь-яку облікову картку, переглянути її вміст та виконати перевірку на помилки. З’ясувати як поділяються помилки за ступенем важливості та які позначення для цього використовуються у програмі DBridge.

18. У відкритій обліковій картці переглянути інформацію про особу, відповідальну за роботу з митницею та розрахункові рахунки підприємства.

19. Закрити вікно облікової картки.

20. З’ясувати, які можливості надає контекстне меню режиму Документи/Учасники ЗЕД.

21. Для формування копії облікової картки у паперовому вигляді зберегти створену вами картку у вигляді окремого файлу (у власній папці) у форматах. doc та .html.

22. З’ясувати, яке розширення у файлі електронної копії облікової картки, що був створений для подання до митниці.

23. Завершити роботу із програмою.

Завдання №2Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.