Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИФінансовий” блок (графи: В, 12, 20, 22-24, 28)

У графі 12 “Відомості про вартість” зазначається сума наведених у графах 45 ВМД митних вартостей декларованих товарів у валюті України (або сума митних вартостей за аркушем форми МД-2 та аркушами специфікації форми МД-8).

У графі 20 “Умови поставки” вказується умова поставки згідно договору (контракту) купівлі-продажу.Графа складається з трьох частин (рис. 9):

· у першому підрозділі графи наводиться скорочене літерне найменування умов поставки згідно з Класифікатором умов поставки, що затверджується Держмитслужбою (рис. 9);

· у другому підрозділі графи зазначається код, відповідно до Класифікації держав світу, країни (адміністративно-територіального утворення в складі країни, що має власний літерний код за Класифікацією), на території якої знаходиться географічний пункт доставки товарів, через пропуск – назва цього географічного пункту. При декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування, у другому підрозділі графи зазначається відповідно назва пункту приймання-передачі чи пункту контролю таких товарів.

· у третьому підрозділі графи зазначається 2-значний цифровий код форми розрахунків за товар згідно з умовами договору купівлі-продажу:

Рис. 9. Заповнення Графи 20 (умови поставки)

Графа 22 “Валюта та загальна сума за рахунком”

У лівому підрозділі цієї графи наводиться відповідно до Класифікації валют, літерний код валюти, у якій складено рахунки-фактури (інвойси) (рис. 10).

У правому підрозділі графи зазначається цифрами загальна фактурна вартість товарів у валюті України, одержана як сума вартостей, наведених у графі 42 основного та додаткових аркушів ВМД, або в колонці “Фактурна вартість” специфікації форми МД-8.

Рис. 10. Заповнення Графи 22 (Валюта та загальна сума за рахунком)

У графі 23 “Курс валюти” вказується офіційний курс гривні до іноземної валюти, зазначеної в лівому підрозділі графи 22 ВМД, установлений Національним банком України на дату прийняття митним органом декларації до оформлення. Якщо в лівому підрозділі графи 22 ВМД зазначено код валюти України, то в графі проставляється “1”.

Графа 24 “Характер угоди”

У лівому підрозділі графи зазначається код характеру договору (контракту) згідно з Класифікатором характерів угод, що відповідає валюті розрахунку. У правому підрозділі графи наводиться літерний код валюти розрахунку, відповідно до Класифікації валют.

Якщо валюта розрахунку невідома, в цьому підрозділі графи проставляється код “000”. У такому випадку у лівому підрозділі графи зазначається код характеру договору (контракту), що відповідає валюті, код якої наведено у лівому підрозділі графи 22.

Для автоматизації заповнення граф 22-24 у програмі DBridge слід обрати вкладку Головна та в ній перейти на вкладку Розрахунок (рис. 11). У рядку Фактурна вартість вручну або з довідника занести код валюти згідно рахунка-фактури. Після встановлення курсору миші у полі Курс, до нього автоматично буде занесений поточний курс вказаної валюти. В результаті занесення загальної суми фактурних вартостей товарів у валюті, автоматично розраховується сума фактурних вартостей товарів у гривнях. Для розрахунку загальної суми митних вартостей товарів у відповідності до умов поставки за необхідності вказуються додаткові витрати на страхування, транспортування і таке ін.

Внаслідок виконаних розрахунків на вкладці Головна/Графи в графу 12 буде занесена розрахована митна вартість товарів (у грн.), в графах 22–24 вказано код валюти розрахунку, її курс та фактурна вартість товарів (у грн.) (рис. 11).

Рис. 11. Вплив вікна розрахунку суми митних вартостей товарів на вміст граф 12, 22 – 24

У графі 28 “Фінансові та банківські відомості” (рис. 12) наводяться відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту) фінансові та банківські відомості про особу, що здійснює розрахунки за зовнішньоекономічним договором (контрактом).

При транзитних переміщеннях у разі застосування заходів гарантування доставки товарів, передбачених статтею 161 Митного кодексу України, у графі зазначаються відомості про особу, яка надає митним органам України гарантії щодо обов’язкової доставки товарів.

Рис. 12. Заповнення Графи 28 (Фінансові та банківські відомості)

Якщо відомості про “осіб” (графи: 8, 9) та декларанта (графа 14) збережені у довіднику учасників ЗЕД, заповнення графи 28 у програмі Dbridge виконується автоматично. Для того, щоб обрати “особу” або декларанта, чиї банківські реквізити будуть зазначатися у графі 28, необхідно у полі Приналежність рахунку обрати номер відповідної графи. Після цього у полі Рахунок (рис. 12) кнопкою активізувати вікно Рахунки (рис. 13) та вибрати серед існуючих потрібний рахунок. Зверніть увагу, що тип та валюта рахунку повинні відповідати валюті, в якій вказана фактурна вартість.

Рис. 13. Вікно переліку р ахунків суб’єкта ЗЕД

У графі В “Подробиці розрахунків” зазначаються:

· код виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків і зборів;

· загальна сума платежу за цим кодом, що включає в себе суми відповідного платежу за основним і кожним додатковим аркушем ВМД, що підлягає перерахуванню до Держбюджету;

· ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника – юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) платника – фізичної особи, а в разі якщо митним органом не відкрито картку – особовий рахунок платника податків – реквізити платіжного документа (номер, дата сплати);

· при проведенні розрахунків із застосуванням векселів у графі зазначаються через знак “/” реквізити векселя (серія, номер, дата видачі векселя, строк платежу), літерний код валюти, у якій видається вексель, відповідно до Класифікації валют, найменування векселедержателя.

За відсутності на відповідних рахунках митного органу коштів суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності в сумі, необхідній для сплати нарахованого мита або плати у повному обсязі, сплата такого платежу здійснюється частково за рахунок коштів декларанта, то відповідний рядок прокреслюється. При цьому декларантом від руки окремими рядками зазначаються відкориговані відомості про сплату мита або плати, які засвідчуються його печаткою. Зазначені відомості заносяться посадовою особою митного органу до електронної копії ВМД.

У разі якщо відомості про нарахування єдиного збору або плати в графі 47 ВМД зазначаються посадовою особою митного органу, то відомості про цей збір (плату) до графи B ВМД також заносяться посадовою особою митного органу.

Графа не заповнюється: якщо податки, збори (обов’язкові платежі), мито та/або плата не сплачуються; при декларуванні товарів за загальною ВМД або періодичною митною декларацією; при заповненні окремої митної декларації.

Для заповнення графи В у програмі DBridge достатньо натиснути на кнопку у нижній частині вікна декларації або у вікні Структура (рис. 2) обрати розділ Платежі (гр. В).

У вікні Графа В (рис. 14) є власна панель інструментів, за допомогою якої можна додавати (кнопка )та вилучати рядки (кнопка ). Скопіювати інформацію з графи 47 можна кнопкою Якщо платежі виконуються по документам з однаковими платіжними реквізитами, то інформацію про них можна зберегти у довіднику Сервіс/Регулярні/Платіжні реквізити гр. В (кнопка Зберегти платіжні реквізити), а потім використовувати (кнопка Вибрати варіант платіжних реквізитів).

Для зручності заповнення у колонках Код виду платежу, Спосіб платежу, Валюта та Платник кнопкою у середині графи відкривається відповідний класифікатор або довідник.

Рис. 14. Вікно Графа ВЧто вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.