Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗалежність собівартсоті перевезень від динамічного навантаження навантаженого вагона

Динамічна навантаження навантаженого вагона залежить від величини статичного навантаження і відстані перевезення вантажів у вагонах різних типів. Цей показник характеризує ступінь використання вантажопідйомності вагона в процесі перевезень вантажів. Зміна динамічного навантаження вагона впливає на зміну всіх калькуляційних вимірників, з якими пов'язана величина залежать витрат, необхідна для виконання даного обсягу перевезень.

Змінюються витрати пробігу рухомого складу – «вагоно-кілометрів», «тонно-кілометрів брутто», «поездо-кілометрів», «локомотиво-кілометрів»; витрати часових вимірників – "вагоно-годин", «локомотиво-години», «годин маневрової роботи», «бригадо-години локомотивних бригад і поїзних бригад»; а також витрати на паливо та електроенергію на тягу поїздів і кількість вантажних відправок.

Отже, зміна динамічної навантаження навантаженого вагона викликає зміна всіх залежних від обсягу перевезень витрат.

Позначивши динамічне навантаження навантаженого вагона у вигляді літерного символу Р, введемо її в розрахунки калькуляційних вимірників. Всі інші якісні показники і норми приймаються на середньому рівні. Визначення вимірників проводиться на обсяг перевезень, рівний 1000 т•км експлуатаційних, за формулами методу одиничних витратних ставок

Розглянемо особливості розрахунку окремих калькуляційних вимірників в залежності від P.

Витрата електроенергії (палива). Зміна витрати електроенергії (палива) відбувається як за рахунок зміни експлуатаційних вимірників – тонно-кілометрів брутто і локомотиво-кілометрів, так і за рахунок зміни норм витрат електроенергії (палива) на пересування вагонів. Ця норма змінюється у зв'язку з неоднаковим питомим опором руху вагонів при різних навантаженнях навантаженого вагона.Якщо не потрібно особливої точності розрахунку, а величина навантаження змінюється незначно, то можна ігнорувати вплив питомого опору на зміну норми витрат електроенергії (палива) і прийняти її незмінною. Тоді розрахунки вимірювача слід виконати за середньозалізничними даними як суму витрат електроенергії на пересування вагонів, локомотивів і на простій локомотивів у робочому стані:

При більш точних розрахунках необхідно врахувати вплив зміни питомої опору руху вагонів на норму електроенергії при зміні навантаження.

Приклад:

Питомий опір руху вагонів, визначається за емпіричними формулами для навантажених і порожніх вагонів, залежить від технічної швидкості руху поїзда, еквівалентного ухилу і середнього навантаження вагона на рейки, рівній сумі навантаження навантаженого вагона і ваги тари.

Множачи питомий опір руху навантажених і порожніх вагонів на відповідну величину тонно-кілометрів брутто (у розрахунку на 1000 т•км нетто), отримують розмір механічної роботи, що припадає на 1000 т•км нетто.

Наближено можна вважати, що витрата електроенергії на пересування вагонів змінюється пропорційно зміні механічної роботи. Механічну роботу помножують на норму витрат палива або електроенергії на 1 т-км механічної роботи і отримують витрата електроенергії на 1000 т-км нетто.

Обробивши отримані дані методом найменших квадратів, отримують залежність норми енергетичних витрат на пересування вагонів від динамічної навантаження навантаженого вагона. Норми паливно-енергетичних витрат на пересування і простій локомотивів не залежать від зміни навантаження навантаженого вагона. Змінюється лише величина вимірників.

Маневрові локомотиво-години. При зміні навантаження вагона будуть змінюватися маневрові локомотиво-години, які залежать від кількості перероблених транзитних вагонів на сортувальних станціях, кількості перероблених поїздів і навантажених та вивантажених вагонів. Вплив навантаження вагона на маневрові локомотиво-години слід визначати за четырехчленной формулі розрахунку вимірювача

Кількість відправок. Вага однієї відправлення і навантаження вагона є взаємозалежними показниками. Тому вага відправки потрібно виразити через навантаження навантаженого вагона Р, розрахувавши попередньо за середніми даними коефіцієнт співвідношення цих показників.

Середня вага відправки у прикладі становить 75 т, величина динамічної навантаження навантаженого вагона на ділянках з електровозної тягою – 53,61 т. Співвідношення показників Рв: Ргр=75:53,61=1,40, звідси Рв = 1,4•Ргр:

Таблиця – Приклад розрахунку залежності собівартості перевезень від динамічної навантаження навантаженого вагона (електровозна тяга, перспективний варіант аналізу)

При розрахунку впливу якісних показників використання рухомого складу на величину собівартості перевезень для річного варіанту аналізу слід врахувати тільки зміну витрат, що знайде відображення в річному звіті цього року. Методика аналогічна розрахунку залежності собівартості від показника за перспективним варіантом. Різниця в розрахунках полягає в тому, що при річному варіанті аналізу відсутні вимірники "локомотиво-години" і "тонно-кілометри брутто вагонів і локомотивів" і пов'язані з ними витрати.

Підставляючи в виведені формули замість Р конкретні величини навантаження вагона, можна отримати собівартість перевезень при будь-якому навантаженні і визначити зміну собівартості перевезень і експлуатаційних витрат, пов'язане із зміною навантаження навантаженого вагона. Розрахунок впливу навантаження вагона, як і інших якісних показників, на собівартість перевезень на тривалий перспективний період (з розвитком пропускної спроможності) можна проводити лише наближено. Ступінь впливу буде значною мірою залежати від конкретних шляхів розвитку пропускної здатності, зміни норм витрати ресурсів, цін та інших умов. Тому результати розрахунків можуть при цьому варіанті аналізу дати досить приблизну оцінку.

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.