Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВаріанти інформації до завдання 2

Показники Номер варіанту
                                       
Базис-ний (Б) Звітний період (З) Б З Б З Б З Б З Б З Б З Б З Б З Б З
1. Обсяг виробництва продукції, тис., грн.                                        
2.Продуктивність праці, тис., грн/чол 10,2 10,3 8,1 9,3 9,1 8,9 6,8 7,0 9,8 10,3 10,0 10,2 11,9 12,8 6,8 7,1 7,1 6,6 11,3 11,8
3. Середньорічна плата одного працівника, тис. грн. 3,32 2,78 3,1 3,3 3,1 2,9 3,0 3,4 3,6 3,2 3,1 3,2 3,6 3,9 3,9 4,1 4,1 3,1 3,4 3,5

 

 

Додаток 3

Варіанти інформації до завдання 3

тис. грн.

Показники Номер варіанту
                   
План (П) Факт (Ф) П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф
1. Собіварті-сть продукції.                                        
2. Обсяг, реалізованої продукції                                        

 

Додаток 4.

Варіанти інформації до завдання 4

тис. грн

Показники Номер варіанту
                   
План (П) Факт (Ф) П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф
1. Обсяг продукції                                        
2. Середньо річна вартість основних засобів                                        

 

 

Додаток 5

Варіанти інформації до завдання 5

 

Показники Номер варіанту
                   
План (П) Факт (Ф) П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф
1.Кількість відпрацьованого часу, тис. верстато-годин                                        
2.Випуск продукції за 1 верстато-годину   49,3                                    

 

Додаток 6

Варіанти інформації до завдання 6

 

Показни-ки Номер варіанту
                   
План Факт П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф
1. Обсяг валової продукції, тис. грн.                                        
2. Кількість верстатів, од.                                        
3. Кількість відпрацьованих верстато-годин, тис. год.   150,3                                    

 

Додаток 7

Варіанти інформації до завдання 7

тис. грн

Показники Номер варіанту
                   
План (П) Факт (Ф) П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф
1. Обсяг реалізованої продукції                                        
2. Середньо-річна вартість основних засобів                                        

 

 

Додаток 8

Варіанти інформації до завдання 8.

Показники Номер варіанту
                   
План (П) Факт (Ф) П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф
1. Обсяг виробництва продукції, тис. грн.                                        
2.Середньо-облікова чисельність працівників, чол.                                        

 

Додаток 9

Варіанти інформації до завдання 9

 

Показники Номер варіанту
                   
План Факт П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф
1 Середньо-облікова чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.                                        
2. Обсяг продукції, млн. грн.         16,5                              
3. Фонд заробітної плати промислово-виробничого персоналу, тис. грн.     55,2 63,6 125,7 108,4   100,2   142,8 244,8     250,8   270,5   216,8    

 

Додаток 10

Варіанти інформації до завдання 10

Показники 1 вар. 2 вар. 3 вар. 4 вар. 5 вар. 6 вар. 7 вар. 8 вар. 9 вар. 10 вар.
План (П) Факт (Ф) П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф
1. Середньооблікова чисельність робітників, чол.                                        
2. Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік.                                        
3. Середня кількість годин, відпрацьованих одним робітником за день. 7,7 7,6   7,5   7,2   7,5 7,8   7,6 7,3   7,5           7,5
4. Середньогодинний виробіток одного робітника, грн./чол. 8,1 8,6 4,1 4,3 5,0 5,8   6,05 6,0 6,8 4,3 4,5 6,1 6,0 7,0 7,3 5,8 6,9 8,1 7,9

 

Додаток 11

Варіанти інформації до завдання 11

№ підп-риєм-ства 1 вар. 2 вар. 3 вар. 4 вар. 5 вар. 6 вар. 7 вар. 8 вар. 9 вар. 10 вар.
Х обсяг вироб-ництва Y рентабе-льність X У X У X У X У X У X У X У X У X У
    8,6   7,1   7,3   6,1   8,3   6,8   5,8   7,15   8,3   8,3
    7,9   6,9   7,15   6,3   6,9   8,1   5,9   7,0   8,5   6,9
    8,0   7,3   7,9   7,1   7,1   8,15   6,1   7,3   7,1   7,1
    9,0   7,6   7,4   7,3   6,8   7,3   6,2   7,4   6,9   6,8
    9,3   7,9   7,3   6,9   7,15   6,9   5,95   6,9   6,7   5,9
    8,7   7,9     6,7   6,9   7,1   6,9   7,5   6,8   6,1
    8,6   6,8   8,2   6,15   8,1   6,8   6,7   7,6   6,1   6,8
    8,2   7,3   7,95   7,05   8,6   6,1   6,8   8,2   6,2   6,7
    9,5   6,9   8,0   6,9   7,3   5,9   6,9   6,9   8,4   7,2
    9,6   7,4   6,9   8,1   7,4   6,3   7,6   8,3   8,9   7,2

 

Додаток 12

Варіанти інформації до завдання 12

 

№ підп-риєм-ства 1 вар. 2 вар. 3 вар. 4 вар. 5 вар. 6 вар. 7 вар. 8 вар. 9 вар. 10 вар.
Х рентабе-льність У прибуток Х У X У X У X У X У X У X У X У X У
    15,1   14,1   15,3   16,3   14,8   15,1   14,8   13,1 ПО 12,1   15,2
    16,0   13,7   16,0   16,4   15,3   14,8   15,1   16,9   12,3   14,9
    15,6   16,0   15,7   15,9   16,1   15,3   15,3   15,2   11,9   15,6
    16,4   15,1   14,1   16,1   15,1   15,8   15,6   16,1   11,6   15,7
    16,0   12,9   14,8   16,3   13,6   15,9   15,9   16,3   11,7   15,4
    16,3   13,2   14,95   16,5   13,9   16,3   13,9   17,0   12,9   13,8

 

 

Додаток 13

Варіанти інформації до завдання 13

 

Показники 1 вар. 2 вар. 3 вар. 4 вар. 5 вар. 6 вар. 7 вар. 8 вар. 9 вар. 10 вар.
План Факт П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф
1.Середня чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.                                        
2.Середня заробітна плата одного робітника, тис. 1,68 2,11 2,05 3,6 2,6 2,9 3,1 2,9 2,6 2,7 3,0 2,9 2,5 2,7 2,9 3,2 2,8 3,5 2,2 2,8

 

Додаток 14

Варіанти інформації завдання 14

 

Показники 1 вар. а 2 вар. 3 вар. 4 вар. 5 вар. 6 вар. 7 вар. 8 вар. 9 вар. 10 вар.
План Факт П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф
1.Обсяг виробництва продукції, х; опук                                        
2.Кількість відпрацьова-ного часу, станко-годин                                        

 

Додаток 15

Варіанти інформації до завдання 15

 

Роки 1 вар. 2 вар. 3 вар. 4 вар. 5 вар. 6 вар. 7 вар. 8 вар. 9 вар. 10 вар.
                     
  551,2                  
  552,4                  
  554,8                  
  597,6                  
                     
  601,2                  

 

Додаток 16

Варіанти інформації до завдання 16

 

Роки 1 вар. 2 вар. 3 вар. 4 вар. 5 вар. 6 вар. 7 вар. 8 вар. 9 вар. 10 вар.
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

Додаток 17

Варіанти інформації до завдання 5

Цехи Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3
Показники Показники Показники
                             
№1 100,1 103,1 98,4 55,6 5,1 102,1 105,6 92,1 104,1 -3,1 103,1 104,2 105,1 108,1 4,2
№2 102,0 98,2 89,8 87,8 4,9 104,6 103,2 84,5 105,1 -2,1 98,6 84,1 78,9 80,2 -1,0
№3 101,2 101,3 80,6 91,2 -0,8 103,1 108,3 76,1 109,7 -1,0 88,1 111,1 102,1 97,6 6,8
№4 105,4 102,8 101,7 98,6 3,1 102,5 107,4 101,0 99,1 -4,5 76,1 94,4 94,7 97,3 -3,1

 

 

Додаток 18

Варіанти інформації до завдання 18

Показники 1 варіант 2 варіант 3 варіант 4 варіант 5 варіант 6 варіант
Бази-сний період Звітній період Б З Б З Б З Б З Б З
Обсяг виробництва продукції, тис. грн.                        
Середньооблікова чисельність працівників, чол.                        

 

Додаток 19

Варіанти інформації до завдання 19

Період 1 варіант 2 варіант 3 варіант 4 варіант 5 варіант 6 варіант
План Факт П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф
Січень 248,1 240,4 241,3 239,9 681,7 815,4 111,3 107,5 286,0 243,9 245,9 200,9
Лютий 244,2 241,3 238,4 239,3 923,4 964,7 392,1 375,5 191,3 246,1 230,8 286,4
Березень 248,4 253,4 240,5 238,1 924,0 975,3 305,4 481,8 253,1 418,2 132,5 136,8
Квітень 251,2 251,2 243,4 240,2 993,7 927,9 858,7 816,7 503,9 591,6 100,6 106,3
Травень 250,9 251,9 245,5 241,6 901,9 923,1 119,4 113,2 691,6 473,7 103,9 167,5
Червень 249,2 243,4 247,7 244,5 1012,8 905,2 130,0 122,4 488,9 352,4 150,4 140,6
Липень 247,3 240,6 248,8 243,1 1391,9 653,8 161,6 151,7 201,9 397,7 196,9 177,1
Серпень 241,0 238,2 249,9 241,7 1681,4 810,6 120,6 112,5 273,0 111,9 198,8 171,3
Вересень 251,4 242,8 250,1 243,2 1501,4 728,5 145,8 134,6 266,6 166,9 206,0 204,0
Жовтень 262,0 251,4 253,4 244,3 965,3 959,7 208,9 192,2 342,5 291,8 200,9 188,9
Листопад 289,4 256,8 258,1 244,1 927,4 921,6 184,6 167,7 229,7 221,7 201,0 160,3
Грудень 292,5 261,7 261,2 240,3 984,2 979,2 156,8 141,5 286,3 179,2 108,6 105,1

Додаток 20

Варіанти інформації до завдання 20

Показники 1 варіант 2 варіант 3 варіант 4 варіант 5 варіант 6 варіант
Бази-сний період (Б) Звітній період (З) Б З Б З Б З Б З Б З
Середньооблікова чисельність працівників, осіб                        
Середньорічна вартість активної частини основних засобів, тис. грн.                        

 

 

Додаток 21

Варіанти інформації до завдання 21

тис. грн.

Показники 1 варіант 2 варіант 3 варіант 4 варіант 5 варіант 6 варіант
Бази-сний період Звітній період Б З Б З Б З Б З Б З
Чистий прибуток                        
Середньорічні залишки основних засобів                        
Середньорічні залишки оборотних активів                        

 

Додаток 22

Варіанти інформації до завдання 22

тис. грн.

Показники 1 варіант 2 варіант 3 варіант 4 варіант 5 варіант 6 варіант
Бази-сний період Звітній період Б З Б З Б З Б З Б З
Чистий прибуток 24,5 25,0 28,6 32,4 29,4 37,8 29,6 28,4 21,5 18,6 24,5 28,6
Середньорічні залишки основних засобів 18,4 16,3 18,7 16,5 18,9 17,2 19,3 18,4 19,1 19,6 18,3 16,4
Середньорічні залишки оборотних активів 230,9 241,5 218,6 219,4 231,2 261,5 244,3 260,1 237,7 221,2 223,8 234,2
Середньорічні залишки власних коштів 82,3 90,5 90,0 90,0 81,3 85,8 84,3 80,3 83,2 84,1 82,1 88,2
Середньорічні залишки товарно-матеріальних цінностей 113,6 118,4 121,3 128,4 123,2 132,4 131,2 128,9 127,7 113,0 119,6 121,3

 


Додаток 23

Варіанти інформації до завдання 23

тис. грн.

Показники 1 варіант 2 варіант 3 варіант 4 варіант 5 варіант 6 варіант
Бази-сний період (Б) Звітній період (З) Б З Б З Б З Б З Б З
Доход (виручка від реалізації продукції)                        
Чистий прибуток                        
Середньорічні залишки основних засобів                        
Середньорічні залишки оборотних активів                        
Фонд зарплати                        
Коефіцієнт приведення затрат основних засобів до року 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

 

Додаток 24

Варіанти інформації до завдання 24

тис. грн.

Показники 1 варіант 2 варіант 3 варіант 4 варіант 5 варіант 6 варіант
План (П) Факт (Ф) П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф
Обсяг реалізації продукції                        
Середньорічна вартість оборотних активів                        

 

КОНТРОЛЬ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

Контроль знань студентів

Контроль та оцінювання теоретичних знань та практичних навичок студен­тів протягом вивчення дисципліни відбувається за результатами усних відповідей на практичних заняттях, тестування, розв'язання розрахунково-аналітичних завдань, обговорення конкретних ситуацій, а також у процесі контролю самос­тійної роботи.

Робоча програма передбачає застосування трьох форм контролю знань студентів:

· поточний контроль проводиться за кожною темою шляхом опитування, тестування, перевірки індивідуальних та колективних завдань, обговорення конкретних ситуацій, повідомлень, презентацій, перевірки завдань для самостійної роботи, кожне з яких оцінюється за відповідними критеріями у балах. При поточному контролі результати практичних занять та самостійної роботи студентів співвідносяться як 60% до 40%.

· модульний контроль проводиться за певним блоком тем шляхом тестування, виконання контрольної роботи.

· підсумковий контроль. Формою підсумкового контролю іспит. Студент допускається до іспиту за умови отримання позитивних оцінок за підсумками модульного контролю.

Критерії оцінювання знань студентів

Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та поточ­ного оцінювання знань студентів враховується їх наступне ранжию ­вання:

I рівень знань. Студент володіє усім обсягом навчального мате­ріалу на теоретично-репродуктивному рівні, що відповідає 60–74 балам.

II рівень знань. Студент володіє повним обсягом навчального матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань для формування висновків, не завжди здатний асоціювати теоретичні знання з практичними прикладами, що відповідає 75–89 балам.

III рівень знань. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на підставі вивченої основної та додаткової літератури, аргументо­вано висловлює власні думки, проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань аудиторної і самостійної роботи, що відповідає 90–100 балам.Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.