Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПо тимчасової непрацездатності

№ з/п П.І.Б. Табельний номер № листка непрацез-датності Код захво-рювання (діагноз) Період непрацездатності Кількість днів, що підлягають оплаті Розмір допомоги (%)
Разом В т. ч. за рахунок коштів Фонду
               
  1. По вагітності та пологах
№ з/п П.І.Б. Табельний номер № листка непрацез-датності Період відпустки по вагітності та пологах Кількість днів, що підлягають оплаті Розмір допомоги (%)
   
             
  1. На поховання
№ з/п П.І.Б. Табельний номер Надані документи Період відпустки Розмір допомоги  
 
 
             

V. Відмовити в призначенні (припинити виплату) допомоги:

Вид допомоги П.І.Б. Табельний номер № листка непрацез-датності Період непрацездатності (відпустка) Кіль-кість днів, що не підлягають оплаті Дата, з якої припи-няється виплата допомоги Причини відмови в призначенні допомоги (припинення виплати)
1. По тимчасової непрацездатності              
             
2. По вагітності та пологах              
             
3. На поховання     х х х х  
    х х х х  

VI. Виділити путівки до санаторіїв та санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам, членам їх сімей та студентам:

№ з/п П.І.Б. Табельний номер посада Подані документи (заява та дата ії подання, форма №070/0 та дата ії видачі) Рекомендо-ваний профіль санаторію для лікування (для санаторію-профілакторію профіль лікування) Інформація про виділену путівку Розмір часткової оплати за путівку Приміт-ка
Вар-тість, грн. Вид Номер та початок терміну дії Відсо-ток Сума
Вакуленко Я.Д.     4236,00 семейная 01.04.201Х г.      
Рогова Ж.А.     1239,00 индивид 01.04.201Х г.      
  П.І.Б. Підпис
Голова комісії (уповноважений) Симонова Клавдія Олексіївна Симонова
Заступник голови Поронін Володимир Сергійович Поронін
Члени комісії: Ворона Петро Родіонович Ворона
Уколова Дар’я Семенівна Уколова

 
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ДПА України від 19.09.2003 р. N 440

азва підприємства Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ               РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від _ Дроздова А.В.__ аванс. звіт від 15.03.201Х р. на суму 211,96 грн. документів __1_ 201Х_ р. ПІДПИС Дроздова А.В.__ __
 
Відділ Посада Бухгалтер     Проводка
Цех         15.03. 201Х р.  
П. І. Б.   Ідентифікаційний номер Дроздова Аліна Володимирівна      
    Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт N 6 від 15.03. 201Х р.     ДЕБЕТ
рахунок карт сума
Призначення авансу: оплата канцелярських виробів   Доцільність проведеної витрати підтверджую:   372 200  
   
  Сума 15.03.201Х р.          
Залишок попереднього авансу (за наявності) - ПІДПИС Коновалов С.П.          
Перевитрата            
Одержано (від кого, N та дата документа) - Звіт перевірено          
1. З каси 15.03.201Х р. Розділ пар. 6 ст.   КРЕДИТ
2. - До затвердження   301 200  
3. - 211,96 грн.    
Усього отримано Дата 15.03.201Х р.          
Витрачено 211,96 Бухгалтер Симонова К.О.          
Залишок   Звіт затверджено в сумі
Перевитрата 11,96 Двісті одинадцять грн.96 коп.
Додаток ___1___ документів (прописом) 15.03. 201Х р. ________ Дроздова А.В.__ (підпис)
 
Залишок унесений   у сумі   за касовим ордером N   від  
Перевитрата видана                    
                                                                                     

15.03.201Х р. Підпис _ Дроздова А.В.__ Перелік документів наведено на звороті.

Зворотній бік

Дата Пор. № док. Кому, за що і на підставі якого документа заплачено Сума Дебет
рахунок карт
10.03 Товарний чек №000051487 211,96    
           
           
           
           
    Усього 211,96    

 

Підпис підзвітної особи _ Дроздова А.В._ Дата 15.03.201Х р.

ТОВ «МЕТРО Кеш Енд Кері Україна»

Торговельний центр «МЕТРО Кеш Енд Кері»

м. Донецьк, вул. Злітна, 7

Юридична адреса:

м. Київ, пр. Петра Григоренка, 43

Маг-н №24, тел.. 8(062)340-09-00

ІД 32049199

ПН 320491926510

Каса 05 ЧЕК 000051487 Касир 688

Покупець: 331572

ЗАТ «АртЕЗ»

------------------------------------------------------

АРТ: 7866 ШВИДКОЗШИВАЧ

1 КТ х 33,90 = 33,90

АРТ: 11475 SKIPER ФАЙЛ

1 НБ х 13,59= 13,59

АРТ: 28528 MAXIM ПАКЕТ

1 ШТ х 0,90 = 0,90

АРТ: 46801 SOHO КОНВЕРТ

1 НБ х 16,99 = 16,99

АРТ: НІЖ TRAM TRADI

2 IN х 7.49 = 14,98

АРТ: 46802 SOHO ФАЙЛ

2 НБ х 14,29 = 28,58

АРТ: 11476 SKIPER ШВИДКОЗШИВ

1 НБ х 11,90 = 11,90

АРТ: 115205 КЛІЙКА СТРІЧКА

1 КТ х 29,90 = 29,90

АРТ: 18245 КОВРИК ДЛЯ МИШІ

1 ШТ х 9,90 = 9,90

АРТ: 199983 ЩОДЕННИК

1 ШТ х 15,99 = 15,99

---------------------------------------------------

Сума без ПДВ 176,63

ПДВ 35,33

Сума 211,96

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Готівка: 220,00

Решта: 8,04

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ПДВ А=20,00% 35,33

000051487 15-03-201Х 11:36

ЗН ДЩ20000291 ФН 2651004410

Ф І С К А Л Ь Н И Й Ч Е К


Дата: 16.03. 201Х р.

ДОЗВОЛЯЮ Головному бухгалтерові

Симонова ЗАТ «АртЕЗ»

прийняти Симоновій К.О.

водія КАМАЗ

Говорунова І.А.

заява

Прошу прийняти платіж за світильники, придбані в кредит, у сумі 2 658 грн.

16.03.201Х р. Говорунов Говорунов І.А.

_____________________________________________________________________________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

За лютий 201Х р.

ЗАТ «АртЕЗ»

Дитсадок №65 «Чайка» Батьківські внески

_____________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я дитини Сума

_____________________________________________________________________________

Пирогов Павло 183,00

_____________________________________________________________________________

Касир_____________

_____________________________________________________________________________

КВИТАНЦІЯ

За лютий 201Х р.

ЗАТ «АртЕЗ»

Дитсадок №65 «Чайка» Батьківські внески

_____________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я дитини Сума

_____________________________________________________________________________

Пирогов Павло 183,00

_____________________________________________________________________________

Касир_____________

_____________________________________________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ

За лютий 201Х р.

ЗАТ «АртЕЗ»

Дитсадок №65 «Чайка» Батьківські внески

_____________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я дитини Сума

_____________________________________________________________________________

Зубарєв Антон 174,00

_____________________________________________________________________________

Касир_____________

_____________________________________________________________________________

КВИТАНЦІЯ

За лютий 201Х р.

ЗАТ «АртЕЗ»

Дитсадок №65 «Чайка» Батьківські внески

_____________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я дитини Сума

_____________________________________________________________________________

Зубарєв Антон 174,00

_____________________________________________________________________________

Касир_____________


Дата: 17.03. 201Х р.

    ЧЕК ДІЙСНИЙ ПРОТЯГОМ 10 ДНІВ, НЕ ВРАХОВУЮЧИ ДНЯ ВИДАЧІ   ЗАО «АртЕЗ» (ПОДАВЕЦЬ ЧЕКА)  
КОРІНЕЦЬ ЧЕКА ГРОШОВИЙ ЧЕКл в 8 1 7 3 1 8 2 л в 8 1 7 3 1 8 2  
л в 8 1 7 3 1 8 2 НА __6 000,00_ _26007301626166_ (сума цифрами) (номер рахунку подавця чека) В КАСУ – контрольну марку  
  НА 6 000,00 “17” __03__ _201Х р.   ЧЕК ВИДАНИЙ Ковальовій І.В. (кому)   Підписи: Коновалов С.П. (перший) Симонова К.О. (другий) ЧЕК ОДЕРЖАВ   “17” __03___201Х р. Ковальова І.В. (підпис)  
________17 березня___201Х р. (рік цифрами) МІСЦЕ ДЛЯ НАКЛЕЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ МАРКИ  
АКБ «Національний кредит» МФВ 335708 (найменування установи банку)  
    Місце печатки Подавця чека ЗАПЛАТИТЬ Ковальовій Ірині Володимирівні (кому) Шість тисяч грн. 00 коп. (сума словами) ____________________________________________________________________________________________________________________ Коновалов С.П. Симонова К.О. (підписи)  
             

Зворотна сторона грошового чека

  Цілі витрат Сума
1 Витрати на зарплату 4 300 00
2 Витрати на господарські потреби 1 700 00
       
       
       

 

      ОПРИБУТКОВАНО ЗА КАСОЮ   Касовий ордер №________   “17” __03__ _201Х р.     Головний (старший) бухгалтер Симонова К.О. (підпис)  
Підписи Коновалов С.П. Симонова К.О.  
Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав Ковальова І.В. (підпис)
ВІДМІТКИ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ ОДЕРЖУВАЧА
Пред’явлений ____паспорт ВС_№_ 978654_____ (найменування документа) (номер документа)
Виданий__Артемівським РВ УМВС України в Донецькій обл._ (найменування установи, яка видала документ)
27”_лютого__ _1996 р. _ (дата,видачі документа)_______________________________________________
ПЕРЕВІРЕНО ОПЛАТИТИ “_17”__03_ ___201Х_р.
    Контролер_Артеменко В.К._ (підпис)   Відповідальний виконавець Гура Т.І. (підпис)   Сплачено Касир Кобач І.І. (підпис)
         

ДОЗВОЛЯЮ Генеральному директорові

Коновалов ЗАТ «АртЕЗ»

ВК підготовити наказ С. П. Коновалову

начальника

будівельно-господарської ділянки

Романова Є.В.

 

Заява

 

Прошу оказати мені матеріальну допомогу в сумі 986 грн. на оплату ліків.

 

17.03.201Х р. Романов Романов Є.В.

 

Клопочу

голова профкому Симонова 17.03. 201Х р.

_____________________________________________________________________

ЗАТ ”Артемівський електротехнічний завод”

Н А К А З

від 17.03. 201Х р. № 96

 

Надати безоплатну матеріальну допомогу за рахунок коштів цільового фінансування в сумі 986 грн. начальникові будівельно-господарської ділянки Романову Є.В. на оплату ліків.

Підстава: заява Романова Є.В., клопотання профкому.

 

Генеральний директор Коновалов С. П. Коновалов

 


 

АТЗТ«Артемівський електротехни-чний завод»   Типова форма N П-53
Ідентифікаційний код   Затверджена наказом Мінстату України від 22 травня 1996 р. N 144
ЄДРПОУ
________________________________ цех, відділ
Зміна майстра   Код за УКУД    
начальника    
До розрахункової відомості №______   Кореспондуючий рахунок Код цільового призначення
В касу для оплати в строк з 17 березня по 20 березня 201Х р. в сумі 4 300,00 (чотири тисячі триста грн.00 коп.) Керівник Коновалов С.П. Головний бухгалтер Симонова К.О. 17.03.201Х р рахунок, субрахунок код аналітичного обліку
     
     
 
               

ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ №7

За березень 201Х р.

По цій платіжній відомості виплачено чотири тисячі триста грн. 00 коп. і депоновано ______________________________________________

Виплату здійснив Ковальова І.В.

Перевірив бухгалтер

 

№ п/п Табельний номер Прізвище, ім'я, по батькові Сума Підпис в одержанні Примітки
Семенов А.К.   450,00    
Поронін В.С.   450,00    
Дроздова А.В.   390,00    
Уколова Д.С.   370,00    
Ковальова І.В.   370,00    
Колосов П.В.   350,00    
Жуков Г.Н.   350,00    
Пирогов С.К.   350,00    
Артемов Є.С.   310,00    
Говорунов І.А.   310,00    
Дроздов Б.М.   300,00    
Авілов А.А.   300,00    
  РАЗОМ   4300,00    

Відомість склав: Дроздова А.В.

 

Відомість перевірив: Симонова К.О.


Дата: 18.03. 201Х р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ДПА України від 19.09.2003 р. N 440

азва підприємства Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ               РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від _ Свєтін Д.В. ____ аванс. звіт від 18.03.201Х р. на суму 2588,00грн. документів __4_ 201Х_ р. ПІДПИС Свєтін Д.В. ___ __
 
Відділ Посада Керівник     Проводка
Цех Збірний       18.03.201Х р.  
П. І. Б.   Ідентифікаційний номер Свєтін Дмитро Володимирович      
    Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт N 7 від 18.03. 201Х р.     ДЕБЕТ
рахунок карт сума
Призначення авансу: відрядження   Доцільність проведеної витрати підтверджую:   372 2340,00  
  372 248,00  
  Сума 18.03.201Х р.          
Залишок попереднього авансу (за наявності) - ПІДПИС Коновалов С.П.          
Перевитрата            
Одержано (від кого, N та дата документа) - Звіт перевірено          
1. З каси 02.03.201Х р. 2340,00 Розділ пар. 6 ст.   КРЕДИТ
2. - До затвердження   301 2340,00  
3. - 2588,00 грн.   301 248,00  
Усього отримано 2340,00 Дата 18.03.201Х р.          
Витрачено 2588,00 Бухгалтер Симонова К.О.          
Залишок   Звіт затверджено в сумі
Перевитрата 248,00 Дві тисячі вісімдесят вісім грн.00 коп.
Додаток ___4___ документа (прописом) 18.03. 201Х р. ______ Свєтін Д.В. (підпис)
 
Залишок унесений   у сумі 248,00 за касовим ордером N   від 18.03. 201Х р.
Перевитрата видана                    
                                                                                     

12.03.201Х р. Підпис _ Свєтін Д.В. Перелік документів наведено на звороті.

Зворотній бік

Дата Пор. № док. Кому, за що і на підставі якого документа заплачено Сума Дебет
рахунок карт
02.03 Білет Донецьк - Київ 110,00    
  Білет Київ - Донецьк 112,00    
    ПДВ 45,00    
  Рахунок за проживання в готелі 1609,00    
    ПДВ 322,00    
  Добові (13 діб * 30 грн.) 390,00    
    Усього 2588,00    

 

Підпис підзвітної особи Свєтін Д.В. Дата 18.03.201Х р.

ДОЗВОЛЯЮ Генеральному директорові

Коновалов ЗАТ «АртЕЗ»

ВК підготувати наказ С.П. Коновалову

сторожа

Авілова А.А.

 

заява

 

Прошу надати мені матеріальну допомогу в сумі 1 000 грн., необхідної для проходження лікування.

 

18.03. 201Х р. Авілов Авілов А.А.

 

Клопочу

голова профкому Симонова 18.03. 201Х р.

_____________________________________________________________________________

 

ЗАТ ”Артемівський електротехнічний завод”

Н А К А З

 

від 18.03. 201Х р. № 98

 

Надати безоплатну матеріальну допомогу в сумі 1 000 грн. сторожу Авілову А.А. для проходження лікування.

Підстава: заява Авілова А.А., клопотання профкому.

 

Генеральний директор Коновалов С. П. Коновалов

 

_____________________________________________________________________________

ДОЗВОЛЯЮ Генеральному директорові

Коновалов ЗАТ «АртЕЗ»

Головному бухгалтерові С. П. Коновалову

Начальника ВТК

Ворони П.Р.

 

заява

 

Прошу видати мені суду на покупку будівельних матеріалів для ремонту садового будинку в розмірі 2 300 грн.

 

18.03. 201Х р. Ворона Ворона П.Р.

 

Головний бухгалтер Симонова 18.03. 201Х р.

 


 

Постачальник __ ЗАТ _«АртЕЗ»______ Накладна  
Адреса84500,м.Артемівськ, Донецька обл., вул.Недогибченко, 17    
Р/рахунок26007301626166      
в АКБ «Національний кредит»    
____________________ МФО335708 від "18"березня 201Хр.  
ЄДРПОУ _______01056729__________    
Тел./ф. +38 (044) 456-73-56; +38 (044) 456-70-53    
             

 

Одержувач ЗАТ «ЯКХЗ»: м.Макіївка, вул. 50 лет образования СССР, б.5 поточний рахунок 28003804705597 в АКБ «Пріоритет». МФО 399860.
назва, адреса, банківські реквізити
Платник ЗАТ «ЯКХЗ»: м.Макіївка, вул. 50 лет образования СССР, б.5 поточний рахунок 28003804705597 в АКБ «Пріоритет». МФО 399860.
назва, адреса, банківські реквізити
Підстава 123-1222, дозвіл керівництва
№ договору, наряду тощо
Через кого Букка М.І., №434 від 12.03.2010
ініціали, прізвище, N та дата видачі довіреності

 

N Найменування товару Одиниця виміру Кількість Ціна Сума
1. Світильник для зовнішнього освітлення шт. 6250,00
2. Апарат телефонний «Перегон-М» шт. 1016,67 1916,67
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Всього з ПДВ (прописом) Дев’ять тисяч вісімсот гривеьн 00 коп. Разом 8166,67
ПДВ 20% 1633,33
Всього з ПДВ 9800,00

Відвантажив(ла): Симонов Д.Р. Отримав(ла): Букка М.І.


Дата: 23.03.201Х р.

ДОЗВОЛЯЮ Головному бухгалтерові

Симонова ЗАТ «АртЕЗ»

прийняти Симоновій К.О.

пошивника технічних виробів

гальвано-сварочної ділянки

Макарова В.Л.

заява

Прошу прийняти платіж за комунальні послуги в сумі 756 грн.

23.03. 201Х р. Макаров Макаров В.Л.

 

_____________________________________________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ

За лютий 201Х р.

ЗАТ «АртЕЗ»

Дитсадок №65 «Чайка» Батьківські внески

_____________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я дитини Сума

_____________________________________________________________________________

Вакуленко Марія 120,00

_____________________________________________________________________________

Касир_____________

_____________________________________________________________________________

КВИТАНЦІЯ

За лютий 201Х р.

ЗАТ «АртЕЗ»

Дитсадок №65 «Чайка» Батьківські внески

_____________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я дитини Сума

_____________________________________________________________________________

Вакуленко Марія 120,00

_____________________________________________________________________________

Касир_____________

_____________________________________________________________________________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

За лютий 201Х р.

ЗАТ «АртЕЗ»

Дитсадок №65 «Чайка» Батьківські внески

_____________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я дитини Сума

_____________________________________________________________________________

Романов Михайло 146,00

_____________________________________________________________________________

Касир_____________

_____________________________________________________________________________

КВИТАНЦІЯ

За лютий 201Х р.

ЗАТ «АртЕЗ»

Дитсадок №65 «Чайка» Батьківські внески

_____________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я дитини Сума

_____________________________________________________________________________

Романов Михайло 146,00

_____________________________________________________________________________

Касир_____________


Дата: 31.03.201Х р.

Додаток 1 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

ЗАО «АртЕЗ»

(найменування підприємства)

Акт №1

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.