Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВимоги до препаратів, які застосовуються для імунокорекції

1. Їх висока ефективність

2. Природне походження

3. Безпека застосування

4. Відсутність протипоказань для призначення

5. Відсутність ефектів звикання та канцерогенної дії

6. Не повинні сприяти появі імунопатологічних реакцій

7. Не викликати сенсибілізації організму або потенціювати її виникнення під впливом інших лікарських препаратів

8. Легко метаболізуватись в організмі

9. Не вступати у взаємодію з іншими лікарськими препаратами

Матеріали для самоконтролю знань – умінь:

Питання

1. Що таке імунокорекція, які її основні завдання?

2. Покази до призначення імунокорекції

3.Основні принципи імунокорекції

4. Які препарати використовують для імунокорекції?

5. Вимоги до препаратів, які застосовують для впливу на імунну систему

 

Тестові завдання

1. Імунокорекція проводиться для:

А. Етіотропного лікування інфекційних хвороб

В. Планової профілактики інфекційних захворювань

С. Нормалізації функції імунної системи

D. Діагностики патологічних станів

Е. Реабілітації після перенесеного захворювання

 

2. Препарати, які усувають дисбаланс у діяльності імунної системи:

А. Сульфаніламідні препарати

В. Імуносупресори

С. Імуностимулятори

D. Антибіотики

Е. Імуномодулятори

 

3. Речовини, які використовують для впливу на імунну систему при трансплантації органів:

А. Ад’юванти

В. Імуностимулятори

С. Сорбенти

D. Імунодепресанти

Е. Антисептичні засоби

 

4. Імуностимулятори застосовують для:

А. Підсилення імунної відповіді в організмі

В. Пригнічення імунної відповіді

С. Відновлення функції імунної системи

D. Замісної терапії

Е. Етіотропного лікування

 

5. Замісну імунокорекцію (пересадку кісткового мозку, введення людських імуноглобулінів тощо) використовують при:А. Гнійно-септичних процесах

В. Вроджених і набутих імунодефіцитах

С. Трансплантації органів

D. Специфічної імунопрофілактики

Е. Лікуванні новоутворів

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для позааудиторної самостійної роботи студентів (псрс)№8

Тема: Мікробіологічна характеристика мораксел, ацинетобактерій і кінгел

Актуальність теми

Дані мікроорганізми відносяться до групи паличковидних бактерій, що мають аеробний та анаеробний типи дихання, грамнегативні, оксидазопозитивні, не ферментують вуглеводи, а окислюють їх.

Мораксели є нормальною флорою людського організму і заселяють слизові оболонки верхніх дихальних шляхів людини та тварин. Вони викликають патологію переважно у людей з порушенням імунної системи.

Кінгели – це також представники нормальної мікрофлори носоглотки та ротової порожнини, здатні викликати опортуністичні інфекції у осіб з імунодефіцитами.

Ацінетобактерії (акінетобактерії) широко розповсюджені в природі, їх виділяють з води, грунту, пастеризованого молока, заморожених продуктів, а також з повітря стаціонарів та змивів з різного медичного обладнання, розчинів і препаратів (в тому числі крові). Вони виявлені на шкірних покривах 25% клінічно здорових людей (особливо медичного персоналу), а також на слизовій оболонці носоглотки (більше 7% обстежених індивідуумів).

Навчальні цілі:

Ознайомитись з:

♦ Морфологією та біологічними властивостями мораксел, кінгел, ацінетобактерій

♦ Патологічними станами, які викликають дані паличковидні грамнегативні, неферментуючі бактерії

♦ Методами мікробіологічної діагностики

 

Матеріали доаудиторної самостійної підготовки студентів

 

Міждисциплінарна інтеграція

№з/п Назва дисципліни Знати Вміти
1. Основи латинської мови з медичною термінологією Терміноелементи Словотворення Грецькі еквіваленти Орієнтуватися в структурі термінів і визначати граматичні форми слів, які їх утворюють Аналізувати і утворювати із заданим значенням різні словотворчі структури Вміти свідомо користуватись науковою латинсько-грецькою термінологією
2.   Медична біологія Спадковість і патологія Імунодефіцитні стани    
3. Фармакологія та медична рецептура Антибіотики Оцінювати доцільність застосування лікарських засобів на основі знань їхніх властивостей
4. Патоморфологія та патфізіологія Імунопатологічні процеси  
5. Анатомія людини Центральні та периферичні органи імунітету Органи кровотворення  
6. Фізіологія   Функцію імунної системи   На основі знання будови і властивостей білків, вміти пояснювати їх роль у біологічних системах
7. Медсестринство в отоларингології Синусити Отити Фарингіти З’ясувати проблеми пацієнта Взяти досліджуваний матеріал
8. Медсестринство в офтальмології Кон’юнктивіт З’ясувати проблеми пацієнта Взяти досліджуваний матеріал
9. Медсестринство в педіатрії Спадкові захворювання Імунодефіцитні стани З’ясувати проблеми пацієнта Взяти досліджуваний матеріал
10. Медсестринство у внутрішній медицині Ендокардити бронхопневмонії З’ясувати проблеми пацієнта Взяти досліджуваний матеріал
11. Медсестринство в неврології Менінгіти З’ясувати проблеми пацієнта Взяти досліджуваний матеріал
12. Медсестринство в хірургії Остеомієліт Септицемія З’ясувати проблеми пацієнта Взяти досліджуваний матеріал

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

Завдання Вказівки до завдання Самостійні записи
1. Ознайомтесь з: 1.1. Морфологією мораксел, кінгел, ацінетобактерій 1.2. Біологічними властивостями 1.3. Патологічними станами, спричиненими моракселами, кінгелами, ацінетобактеріями    
2. Визначіть:     2.1. Який матеріал необхідно взяти на дослідження при захворюваннях, спричинених моракселами, кінгелами, ацінетобактеріями  
3. Закріпіть знання з методів мікробіологічної діагностики 3.1. Назвіть метод діагностики та охарактеризуйте його суть  

Представники роду Моrахеlla в систематиці розділені на підроду Могахеllа і Branhamella. Першого представника виділили офтальмологи - француз В. Моракса і німець К. Аксенфельда (1896)..

Морфологія: Мораксели – дрібні грамнегативні коковидні палички, розміщені попарно або короткими ланцюжками, спор не утворюють, мають капсулу, можуть бути рухомі за рахунок фімбрій.

Культуральні властивості: Тип дихання – анаеробний. Ростуть на середовищах з додаванням амінокислот. Якщо бактерії мають фімбрії – колонії R – форми, якщо ні –колонії S –форми. У довкіллі не стійкі. Високочутливі до дезінфектантів.

Епідеміологія. Мораксели - мешканці слизових оболонок верхніх дихальних шляхів людини та тварин. Бактерії можуть викликати респіраторні інфекції, гострі та хронічні кон'юнктивіти, септичні менінгіти, септицемії і негонококові уретрити, бронхіти, пневмонії переважно у людей з порушеннями імунної системи.

Діагностика. Матеріал беретьс місця ураження. Метод діагностики – культуральний.

Kingella kingae названа на честь першовідкривача - Елізабет Кінг з Центру з контролю захворюваності.

Морфологія. Дрібні грамнегативні палички, розміщені попарно або короткими ланцюжками, спор і капсул не утворюють, можуть мати фімбрії.

Культуральні властивості: тип дихання – аероби або факультативні анаероби. На кров’яному агарі утворюють R – і S –форми колонії із зоною гемолізу.

У довкіллі не стійкі. Високочутливі до дезінфектантів та антибіотиків.

Епідеміологія. Кінгели є представникаминормальної мікрофлори носоглотки та ротової порожнини. Викликають опортуністичні інфекції у людей із вадами імунної системи: ендокардит (частіше у осі із штучними клапанами), артрит, остеомієліт та інші захворювання. Остеомієліт і артрит спостерігаються в основному у дітей раннього віку. За даними недавнього дослідження, половина всіх гнійних артритів у дітей молодше 2 років була обумовлена Kingella kingae. Роль цієї бактерії в етіології пневмоній порівняно невелика.

Діагностика. Досліджуваний матеріал – кров, ліквор, гній, синовіальна рідина. Метод діагностики – культуральний.

Рід ацінетобактер (акінетобактер) - це дрібні (1,0 x1, 5 мкм), грамнегативні овоїдні палички, розміщені у мазках поодинці, короткими ланцюжками або безладними скупченнями, нерухомі, на що прямо вказує їх назва [від греч. а-, заперечення, + kinesis, рух, + hakter бактерія].

Культуральні властивості: Добре ростуть на звичайних середовищах, утворюючи колонії блискучі, дрібні. На кров’яному агарі можуть утворювати зону гемолізу.

Епідеміологія. Широко розповсюджені у довкіллі (грунті, водоймищах). Є нормальною флорою шкіри, слизових оболонок носоглотки. Небезпечні тим, що можуть викликати госпітальні інфекції у людей з порушенням імунної системи.

Діагностика. Досліджуваний матеріал – кров, гній, рановий вміст.

Метод діагностики – культуральний.

 

Матеріали для самоконтролю знань – умінь:

Тестові завдання

1. Нормальна флора людського організму – носоглотки та ротової порожнини:

А. Збудник дифтерії

В. Ентеробактерії

С. Кінгели

D. Дифтероїди

Е. Паличка Додерлайна

 

2. Мораксели, кінгели найчастіше спричиняють захворювання у:

А. Людей з патологією імунної системи

В. Тварин

С. Гризунів

D. Членистоногих

Е. Рослин

 

3. Мікроорганізми з групи аеробних неферментуючих грамнегативних паличок, здатних викликати госпітальні інфекції:

А. Бордетели

В. Мораксели

С. Актиноміцети

D. Ацінетобактер

Е. Коринебактерії

 

4. Метод лабораторної діагностики захворювань, спричинених моракселами, кінгелами, ацінетобактеріями:

А. Серологічний

В. Шкірно-алергічний

С. Експериментальний

D. Культуральний

Е. Мікроскопічний

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для позааудиторної самостійної роботи студентів (псрс) №9

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.