Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВальдорфська педагогіка

Вальдорфська педагогіка є однією з різновидів втілення ідей "вільного виховання" і "гуманістичної педагогіки". Вона може бути схарактеризована як система самопізнання і саморозвитку індивідуальності за умови партнерства з учителем, у двоєдності чуттєвого і надчуттєвого досвіду духу, душі і тіла.

Ідеал виховання зазнавав історичних змін. Давні індійці намагалися підпорядкувати людську натуру школі йоги, за допомогою якої виховувалися тіло, душа і дух. Давні греки піклувалися про те, щоб молоді тіла розвивалися за допомогою гімнастичних і танцювальних вправ, удосконалювалися і набували витонченої, гармонійної форми. Греків здивувала б дитина, яка тривалий час сидить на одному місці - за партою. Для греків урок починався б із перерви, де вихованці гралися б і бігали. Давньоримським ідеалом були ритор, оратор (Цицерон, Цезар), у яких слово мало величезну силу, тому основна увага приділялася постановці дихання і голосу, розвитку здатності формулювати свої думки.

Давньогрецькі, давньоримські і середньовічні уявлення про ідеал виховання на сучасний погляд карикатурні. Оратор нагадує політика, замкненого у своїй ідеології, а середньовічний мудрець - експерта, що знає багато про все, але не здатний побачити світ як єдине ціле. На жаль, сучасні традиційні школи мають яскраво виражену тенденцію розвиватися як школи експертів. Однією зі спроб розв'язати цю проблему було створення вальдорфських шкіл.

Засновником вальдорфської педагогіки можна по праву вважати мислителя, філософа, літературознавця, глибокого дослідника творчості Ґете, творця філософського вчення - антропософії - Рудольфа Штейнера (1861 - 1925).

Рудольф Штейнер ще в дитинстві набув досвід надчутливого розуміння реальності. У 1919 р. він створив у Штутгарті першу вальдорфську школу. Своєю назвою вона завдячує цигарковій фабриці "Вальдорф-Асторія".Її директор організував школу для дітей робітників та службовців фабрики. Р. Штейнер втілив у цій школі розроблене ним філософське вчення - антропософію, відповідно до якого розвиток здібності до пізнання приводить людину до досконалості. Антропософія поєднує в собі елементи суб'єктивного ідеалізму (дійсність як самовиявлення духу), об'єктивного ідеалізму Ґете, а також християнства.

Доктор Штейнер справді помічав за реаліями нашого фізичного світу невидимі явища надфізичних світів. Він вважав, що завдяки розвитку нових здібностей, наявних у зародку в усіх людей, суб'єкт може проникнути у ці світи. І головне завдання нової педагогіки полягало в тому, щоб розвинути цей новий спосіб пізнання. Хоча для фізичних почуттів відкритий лише фізичний світ, людина, як істота духовна, має, крім фізичного тіла, ще й душу. Розвитку "духу" і "душі" дитини Штейнер надавав особливого значення. Розкрити здібності душі дитини, сприяти прояву її духу в житті - завдання глобальні і потребують великої самовіддачі педагогів. Дитина приходить на Землю з визначеною місією. Визволити душу дитини, дати здійснитися цій місії - основне завдання школи.

Вальдорфська педагогіка є однією з різновидів втілення ідей "вільного виховання" і "гуманістичної педагогіки". Вона може бути схарактеризована як система самопізнання і саморозвитку індивідуальності за умови партнерства з учителем, у двоєдності чуттєвого і надчуттєвого досвіду духу, душі і тіла.

Вальдорфська педагогіка сьогодні - це міжнародний культурно-освітній рух. Під час гітлерівського режиму вальдорфські школи у Німеччині було закрито. Після Другої світової війни вони стали з'являтися у різних країнах, і кількість їх швидко зростала. Сьогодні їх понад 500 у Німеччині, Австрії, Нідерландах, Швейцарії, Скандинавії, Великій Британії, США. З'явилися такі школи в Африці, Південній Америці, Японії.

Вальдорфська педагогіка - це не тільки школи, а й дитячі садки і лікувально-педагогічні общини, це широка видавнича діяльність: книжкові серії із загальних питань виховання, література для психологів, лікарів, батьків. Постійно видаються журнали; серед найвідоміших - німецький журнал "Мистецтво виховання" і серія "Вчення про людину і виховання".

З'явившись на початку століття, вальдорфська педагогіка останнім часом переживає на Заході та у нашій країні друге народження. Про неї можна прочитати у періодиці, почути на курсах підвищення кваліфікації вчителів, побачити окремі прийоми у роботі колег.

В основі вальдорфської педагогіки лежить найцікавіше антропософське вчення про індивідуальність людини, основні компоненти якої - тіло, душа і дух. Р. Штейнер писав про чотири могутніх галузі цивілізації - пізнання, мистецтво, релігію і моральність, які можуть гармонійно поєднуватися в одному корені - людському "Я". Це "Я" виступає у трьох головних функціях людської душі - волі, почуттях та мисленні, які перебувають у стані безперервного руху.

Головна мета цієї педагогіки - розвивати новий спосіб пізнання. Адже для фізичних почуттів відкритий лише фізичний світ, а людина - істота духовна, яка має, крім фізичного тіла, ще й душу. Р. Штейнер надавав особливого значення розвиткові "духу" та "душі", а також розкриттю здібностей душі дитини, сприянню її духу в житті.

Завдання вальдорфської школи в тому, щоб впродовж тривалого часу розвивати здібності, а не збирати знання; її кредо - це відмова від влади над дітьми.

Головне завдання вчителя вальдорфської школи - допомогти дитині в її духовному самовизначенні, створити максимальні умови для розвитку та закріплення її індивідуальності.

Дитина - громадянин трьох світів: матеріального, душевного і духовного. Її "Я" - це мікрокосм, який усією своєю істотою пов'язаний з макрокосмом. Їй потрібна допомога в осягненні духовного, яке надходить у вічній істині, доброті, любові. Вчителі цих шкіл намагаються допомогти своїм вихованцям оволодіти антропософським мисленням.

У центрі всієї вальдорфської педагогічної системи дитина, її внутрішній, динамічний, багатоколірний світ. За Р. Штейнером, організація життя дитини повинна бути максимально зорієнтована на психофізичні та біологічні ритми живої душі - ритм дихання, сну і денної діяльності, голоду і ситості, ритм тижня, пори року.

Людське життя перейняте ритмами, виникнення яких у людини спостерігається з самого народження.

Першим з'являється ритм дихання. Що поступово стає дедалі чіткішим. Другим - харчування материнським молоком. Третій основний ритм у житті людини - ритм сну і відпочинку. Дитина поступово пристосовується до земного ритму. Таким чином, вважав Р. Штейнер, життя дитини повинне будуватися на основі чергування ритмів. Наприклад, чергування занять із вихователем ("вдих") і часу, коли діти надані самі собі (“видих”). Ритми не можна абсолютизувати для всіх і на всі часи. Вихователь повинен уміти вибрати такий ритм життя, який максимально підходить саме цій групі і цій дитині. Домашнє життя дитини теж вибудовується на основі дотримування ритмів. Оптимальний ритм вселяє дитині почуття впевненості. Ритм не можна плутати з режимом; це складніші взаємини людини з довкіллям.

Перший період життя дитини Р. Штейнер визначив як “ імітацію і приклад” - у неспокійної людини діти теж будуть неспокійними. Дитина вчиться тільки шляхом імітації.

Перші сім років життя дитини - виховання волі дитини і ключове слово для вихователів, батьків і вчителів - "Я сам". У сім років настає глибока криза в розвитку дитини - зміна молочних зубів, Р. Штейнер вчить обережно ставитись у цей період до її психофізичного ресурсу і категорично забороняє до настання семи років нав'язане інтелектуальне навантаження - математику, читання, письмо.

Вальдорфскі школи - це система освіти, заснована на повазі до дитинства. Її мета - розвинути природні здібності кожної дитини і зміцнити віру у власні сили, яка знадобитися йому в дорослому житті. Вже на стадії дошкільного виховання і в початковій школі закладається солідний фундамент знання і досвіду, на якому буде базуватися освіта в середній школі. На цій стадії вальдорфська школа намагається розвинути в дитині такі якості як емоційна зрілість, ініціативу і творчий підхід до справи, здоровий глузд і загострене почуття відповідальності.

Вальдорфська школа пропонує дитині такий спосіб пізнання світу, суспільства і самих себе, який виключав би відчуженість від предмета, розвивав би в учневі почуття причетності до подій навколо нього. Програми вальдорфських шкіл будуються таким чином, щоб враховувати індивідуальні потреби кожного учня. Досвід вальдорфського руху, накопичений за 75 років його існування, показав, що його принципи можуть бути адаптовані до культур самих різних народів. Причина в тому, що програми цих шкіл націлені більш на розвиток природних здібностей людини, ніж на просто передачу знань. Широта підходу і міждисциплінарність - відмінна риса цих програм.

Штайнерівські школи є самостійні самоврядні учбові організації. У Великобританії вони співробітничають одна з одною в рамках Асоціації штайнерівською шкіл і входять в інші міжнародні об'єднання. Всю відповідальність за навчальний процес несуть вчителі, які утворюють педагогічний колектив. Директора в такій школі ні, а керівництво здійснює раду школи, в який входять батьки, вчителі і адміністратор, керуючий шкільним господарством. Така організація - не тільки модель общини, спільно піклується про благо учнів, але ефективний спосіб мобілізації здібностей і талантів всіх осіб, зацікавлених у процвітанні школи.

Знайомство педагогів з дітьми відбувається ще перед вступом їх до школи - у дитячому садку, де вони разом займаються музикою, малюванням (мокрий метод та крейда), ліпленням з глини, воску, танцями та евритмією. Заняття в дитячому садку проводяться з групами по 12—20 дітей, тривають півдня, що є оптимальним.

До школи діти приймаються тільки в сім років.

У розвитку дитини сьомий рік життя означає глибоке зміна його тілесно-душевної форми. Зовні це проявляється в першому зміні статури дитини і зміні зубів (друга зміна статури відбувається в період статевого дозрівання). За багатьма ознаками фізичного розвитку можна помітити, що сили, які в ранньому дитинстві діяли у формуванні тіла, з цього моменту більше не діють в ньому. Тепер вони стають доступними дитині душевно як дві тісно взаємопов'язані здібності: як здатність до образної фантазії, до довільних спогадами в образах, і як здатність творчого образного творення і переживання. Тим самим дитина стає здатний знайомитися з світом і розуміти світ в образах.

У порівнянні з колишньою зв'язаністю свідомості з чуттєвим сприйняттям це означає початок формування самостійної внутрішнього життя. Осягати, вивчати і розуміти - ці здібності реалізуються в відділений від зовнішнього світу душевно-внутрішньому процесі. Образ означає більше, ніж внутрішнє подання відчутного. В образах фантазії дитина може схоплювати не тільки окреме, але й події та взаємозв'язку, не тільки явище, але і внутрішні закономірності, значення і суть. Значення образу полягає і в тому, що образ своєї наочністю на відміну від абстрактного характеру понять активно викликає співпереживання через почуття. Він оживляє і розширює життя почуттів. Дитина ще не може самостійно осягати зв'язки та закономірності. Тому він хоче дізнаватися і вчитися розуміти їх за допомогою вчителя. Учитель, здатний викладати образно, тобто не інтелектуально, а збуджуючи фантазію і почуття дитини, стає для нього авторитетом.

Образне викладання - одне з найбільш універсальних засобів виховання. Образи казок і легенд, міфології, саг і біографій роблять сильний вплив на розвиток душі, установок характеру і совісті. Образи не примушують як повчання чи авторитарно викладаю цінності. Вони збуджують в дитині поглиблення духовного життя і власну моральну волю. Образне викладання допомагає дітям навчатися письма та читання так, що це не є тільки оволодінням якоїсь культурної технікою. Заняття мистецтвом розвивають почуття форми; культура мовлення формує відчуття мови і звуку. На цій основі буква стає для дитини чином відповідного звуку, засвоєння письма і читання - результатом більш широкого освітнього процесу. Подібним чином діти підводяться до розуміння чисел і операцій з числами.

З семи до 14 років - інший період у житті дитини, коли йде інтенсивний процес формування почуттів, і тут ключове слово - "Світ прекрасний!"

До кінця 9-го - початку 10-го року життя до фантазії додається усвідомлене розуміння зовнішнього світу. Дитина приходить до виявлення подвійності себе самого і оточуючого світу. Тепер викладання має відкрити дитині світ в різних проявах (від історії до природи) у всьому багатстві, сенсі його явищ і подій. Аналітичне розгляд може лише виховати в підростаючому людині відчуження від світу, а предмет викладання може стати лише зовнішнім знанням.

У вальдорфських школах вчитель в процесі викладання природничих наук так описує рослини і тварин, що учні своєю фантазією і почуттям можуть проникнути в їх форми, поведінку і ставлення до навколишнього світу, закони освіти і життя, збагнути душевну сутність рослин і тварин. Попередні культури і діючі в історії особи взагалі не можна зрозуміти, не залучаючи сили фантазії. Образне викладання розвиває в дітях мислення, яке проникає крізь поверхню вглиб речей і явищ. Воно веде учнів до співпереживання і, отже, до розширення світу почуттів. Як відомо, те, що засвоєно через образ і те, що торкнулося наші почуття, засвоюється найкраще. Тому образне викладання має особливе значення і для розвитку пам'яті. Від вчителя воно вимагає живої духовної опрацювання та творчої образної подачі матеріалу і у всіх тих областях, які тут не згадуються.

Особливе значення при вихованні мають в перші вісім років навчання також уроки мистецтва і праці. Процеси формування душі вимагають, щоб один і той же вчитель на протязі багатьох років слідував за учнем, супроводжуючи його розвиток. Тому протягом перших восьми років навчання основні предмети для кожного класу викладає один і той же класний учитель. За ці вісім років він щодня дає в своєму класі по крайней мере один спарений урок протягом двох годин. Тому він близько дізнається кожного учня і його особливості. Таким чином викладання і виховання можуть злитися.

Під час статевого дозрівання і зміни статури молодий чоловік зазнає такі ж значні зміни, як і при зміні зубів. Завдяки сильному імпульсу зростання в підлітковий період, у своїх кінцівках і в своїй волі підліток вступає в більш глибокий зв'язок з силою тяжіння; при ламанні голосу з'являється індивідуальний тембр; в так званих вторинних статевих ознаках тіло отримує сильний душевний відбиток. Ці процеси разом з статевою зрілістю є вираженням єдиного явища: молодий чоловік усвідомлює своє власне особисте. При переході від дитинства до юності людина починає вільніше і самостійніше вступати в зіткнення з навколишнім світом особистими силами своєї душі, тобто почуттям і волею. Його прагнення до внутрішньої і зовнішньої самостійності особливо яскраво виражається в новій установці - виробляти погляди, орієнтування та цілі, виходячи з своїх власних оцінок. Особисте звернення до навколишнього світу дозволяє молодій людині стати людиною свого часу. Усередині нього оживають ідеали і життєві цілі. На їх основі і на основі придбав особистісний відтінок почуття молодий чоловік шукає - спочатку невпевнено і невміло - особистий зв'язок зі світом і усвідомлене ставлення до самого себе.

Звідси з'являються нові вимоги до викладання, що стосуються як змісту, так і методу. Замість образного викладання тепер використовуються методи, що розвивають у молодій людині здатність до судження, орієнтовану на різноманітність світу. Тепер в різних предметах (рідна мова, історія, природничі науки і пр.) він вчиться ретельно вивчати матеріал, точно спостерігати за явищами і експериментами. Одне із завдань вчителя в цей період полягає в тому, щоб факти викладались доступним для огляду чином і так, щоб учень зміг виробити на них здатність ясного судження. Тим самим викладання основних предметів набуває більш науковий характер. Але мова не може йти про те, щоб нав'язувати молодій людині гіпотези і моделі, тобто думки і аргументи інших людей. Викладання потребує переважно феноменологічної орієнтуванні.

Школа, яка бажає втілити ідеал широкого і цілісного людського освіти, повинна при організації викладання стежити за тим, щоб навчальний матеріал не ставав вище людини. Тиранією навчального матеріалу можна дуже легко обмежити і деформувати розвиток людини. Основна умова полягає в тому, щоб викладання проходило, по можливості, в більш тісному контакті між вчителем і учнями. Якщо вчитель будує свої уроки з урахуванням душевних особливостей, індивідуальних здібностей і слабкостей своїх учнів і робить необхідні кроки для розвитку учнів, намагаючись при цьому постійно знову і знову духовно проникати в матеріал, то у підручників не залишається жодної функції.

Підручники, як правило, занадто бідні за змістом і в них немає відношення до конкретної педагогічної ситуації. Завдання підручника - дати якийсь усереднений обсяг знань. Якщо це переважає у викладанні, то школа занурюється в безбарвну монотонність. Навпаки, вчитель у вальдорфській школі постійно заново розробляє матеріал, працюючи з різноманітними джерелами. Те, що обговорюється вивчається у процесі викладання, знаходить відображення потім в робочих зошитах і в «зошитах епох» учнів. Починаючи з середніх класів, ці роботи все більше стають власне домашніми роботами і узагальненнями учнів. Щоденна організація викладання, відповідна внутрішньому строю життя підростаючого людини, виходить із різних особливостей предметів навчання. Ті предмети, в яких вивчається одна замкнута спеціальна область (наприклад, рідна мова, історія, географія, математика, фізика, хімія) даються в формі так званих епох.

Протягом всього терміну 12-річного навчання, щодня з самого початку ранкових занять, на спареному уроці протягом 3-4 тижнів обговорюється певна тема. Заняття однією темою тривалий час дозволяє сконцентрувати навчання, що досягається тільки тоді, коли на наступний день повторюють, поглиблюють та продовжують пройдений напередодні матеріал. Це дає можливість при великому діапазоні здібностей учнів старанно працювати над розширенням знань, дозріванням здібностей і поглибленням сили переживання. Як відомо, найкраще засвоюється той матеріал, яким людина інтенсивно і з цікавістю займався, з яким він був пов'язаний. Таким чином, викладання епохами дотримується принцип економії, концентрації та плідної перерви.

Розклад у вальдорфській школі радикально відрізняється від загальноприйнятих, орієнтованих, як правило, "вертикально" У звичайних школах щодня проводяться різні уроки. Учнів довільно перекидають з одного предмета на інший, а це перешкоджає глибині розуміння досліджуваного змісту.

Розклад дня у вальдорфській школі ритмічно повторюється і складається з трьох частин. Перша частина "головний урок", та дисципліна, що поглиблено вивчається тепер і охоплює перших два уроки. Ця дисципліна визначається з гуманітарної або природничо-наукової галузі (література, фізика, історія), її вивчають 3-4 тижні підряд як цілісну "епоху". Коли закінчується цей період ("епоха"), діти починають вивчати інший предмет.

Серед дня, в другій його частині, школярі займаються такими предметами, які активізують дихання і будуються як процес вправ: іноземна мова, музика і евритмія. З першого класу діти вивчають дві іноземні мови.

Музика має таке саме значення, як і вивчення мови. З першого класу діти співають і грають на музичних інструментах. Діапазон музичного навчання розширюється, потім організовуються оркестри і різноманітні ансамблі.

Евритмія - це мистецтво руху, розроблене Р. Штейнером. У ній мова і музика перебувають у гармонії з рухом виконавця. Це захоплює всіх оточуючих, залучає діяти разом. Евритмія служить для встановлення гармонії душі й організму, що росте.

Одна з особливостей навчального плану вальдорфських шкіл полягає в ранньому початку викладання іноземних мов. Якраз перші шкільні роки - це час високої мовної пластичності. Уроки іноземних мов починаються вже з першого року навчання. Спочатку діти вивчають іноземну мову у формі маленьких діалогів, віршів, пісень і п'єсок. Коли потім на четвертому році навчання починаються лист і граматика, діти, як правило, вже володіють небагато усним мовленням. Цей шлях позбавляє від багатьох проблем, які виникають, коли діти одночасно повинні навчатися усному володінню мовою, читання і граматики.

Підсумкова й обов'язкова частина шкільного дня - виховання ремеслом. Учні молодших класів вчаться в'язати спицями, гачком, шити, виготовляти одяг.

У вальдорфській школі дитину не підганяють в її розвитку і не влаштовують хронометражів, зрізів, контрольних тощо, тому діти не знають страху перед оцінками. Відсутній і директор - це не педагогічна монархія, а республіка рівноправних громадян - учителів, учнів, батьків, пов'язаних спільною діяльністю і взаємною відповідальністю.

І, нарешті, третій період — з 14 до 21 року. У це семиріччя відбувається розвиток мислення, і головне у вихованні - "пошук істини, рух до правди".

Один учитель веде дітей з 1-го по 8-й клас майже з усіх предметів. Тут немає традиційного розкладу уроків, за яким через кожні 40-45 хвилин - новий предмет. Викладання певної теми здійснюється впродовж 3-4 тижнів щоденно (з 7.45 до 9.45). За цей час учні практично вивчають весь матеріал з певного предмета. Це змушує вчителя дуже ретельно добирати матеріал, відсіяти непотріб, вичленити те, що підлягає обов'язковому засвоєнню. Використовується такий підхід: спершу концентроване ознайомлення учнів з новим матеріалом, далі - його розгортання і закріплення.

Вальдорфські педагоги ніколи не кажуть дитині "ні" та "не можна". Вони ніколи не критикують, не фіксують уваги на тому, що вона зробила щось не так. Важливішим є процес, а не результат. Тому що дитина пізнає світ. Ось чому у вальдорфських шкодах ніколи не виставляють оцінок, не принижують дитину порівнянням. А наприкінці року діти пишуть вірш чи картину. Це і є характеристика їх розуму і душі. Вчитель не має підручників, програми, годинного плану. І предметів теж немає в їх звичайному розумінні. Один педагог веде всі предмети, тобто розповідає дітям про різні галузі людського знання.

Одна з особливостей в організації школи - роль батьків, тому що фундаторами школи звичайно виступають вони. У спільних учительсько-батьківських об'єднаннях вирішуються питання будівництва, проведення спільних свят, стосунків з державними організаціями тощо. У багатьох школах один день на тиждень - батьківський. Батьки приходять сюди, щоб займатися евритмією у залах, ручною працею - у шкільних майстернях, малюванням і музикою разом зі своїми дітьми. Потім буває лекція або бесіда про життя школи, невеличкий концерт спільними зусиллями батьків і дітей.

Оскільки вальдорфські школи не залежать від держави, навчання у них платне. Проте плата диференційована: бідні батьки можуть бути від неї взагалі звільнені, а багаті вносять значні суми, що перевищують плату за навчання їхньої власної дитини.

Відрізняються й оклади педагогів: на учительській колегії викладачі самі вирішують питання про розподіл фонду заробітної плати, при цьому враховуються не тільки заслуги а й потреби конкретного вчителя на цей час. У багатьох країнах держава надає значну фінансову допомогу вальдорфським школам, не претендуючи при цьому на втручання у шкільне життя і навчальний процес.

Випускники вальдорфської школи легко адаптуються в умовах ринкової економіки та швидко зростають у професійному плані. Вони вчаться разом з учителями, і питання "як жити в цьому світі?", напевне, ніколи їх не турбуватиме.

Вимоги до особистості педагога

Вимоги до особистості педагога випливають із позиції учня в школі:

- дитина в центрі педагогічної системи; дитина має право вибору всього: від форми уроку до його плану;

- дитина має право на помилку;

- дитина має право на вільний творчий пошук.

Зрозуміло, вкрай важливим є те, якою людиною є педагог. Р. Штейнер любив повторювати: "Суть виховання полягає у вихованні самого вихователя". Відвідуючи вальдорфські дитячі садки і школи, помічаєш їхню різку відмінність від традиційних, робота педагога в них - не служба, не засіб заробити гроші, а спосіб життя. Вона не перетворюється в рутину, оскільки пов'язана з прагненням зрозуміти кожну дитину, розібратися у її темпераменті, можливостях. Потрібно щодня звертатися до основ педагогіки, психології, і це, природно, впливає на власний особистісно-фаховий розвиток педагога.

Багато чого педагогу потрібно вміти робити власнигли руками - шити ляльки, бути ляльководом у ляльковому театрі, грати на музичних інструментах.

Вихователь повинен дуже любити свою роботу і дітей, бо вони добре відчувають це.

У кожній дитині необхідно роздивитися її майбутнє. Для цього потрібна не тільки і не стільки освіта, скільки висока культура, широкий світогляд, мудрість.

Вальдорфський педагог повинен бути справжнім екологом, адже кожна дитина - це цілий космос, у якому існують усі діти землі.

Педагог повинен допомогти дитині перетворити її любов до життя в інтерес до всього світу.

Вчитель вальдорфської школи повинен яскраво уявляти процеси, що відбуваються в кожному віці, знати, що означає кожний прийом, яким він користується.

Це - людина щонайширше освічена, яка має всебічні інтереси (і головне — інтерес до довкілля), несе в собі бачення загальної картини світобудови.

До того ж учитель має бути добре підготовленим естетично (вміти малювати, грати на музичних інструментах, ритмічно рухатись).

Це друг своїх вихованців, він грає з ними, жартує, ходить у походи і живе в літньому таборі, проводить веселі свята.

У. Р. Штейнера немає методик. Якщо педагог сам не привів себе до порядку, якщо не знає, як підійти до дитини і що їй казати, то ніякі методики не допоможуть.ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.