Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКатегорії конструкцій та елементів каркаса промислової будівлі

№ з/п Конструкція та елемент Категорія
за призначенням за напруженим станом
1. Кроквяні ферми А І
2. Колони А ІІІ
3. Підкранові балки А І

Для металевих конструкцій застосовується сталевий прокат.

При виборі сталі для конструкцій слід враховувати:

- клас відповідальності споруд згідно з п. 5.1.4 та додатком А ДБН В.1.2-14-2009 (СС1, СС2, СС3);

- призначення конструкцій та елементів і категорію їх відповідальності згідно з ДБН В.1.2-14-2009;

- можливі наслідки досягнення граничних станів;

- характер діючих напружень (статичне, динамічне) та їх рівень;

- вид напруженого стану (одноосьовий, плоский чи об’ємний, розтяг або стиск);

- наявність зварних з’єднань (рівень залишкових напружень, ступінь концентрації напружень, властивості сталі в зоні зварювання);

- ступінь агресивності впливів;

- товщина прокату;

- особливості конструктивної форми і технології виготовлення (концентратори напружень, гільйотинне різання, наклеп тощо).

Залежно від наведених чинників і з урахуванням категорій конструкцій згідно з п. 5.3.5 [ДБН В.2.6-198:2014] конструкцій та елементи поділяються на чотири групи згідно з вказівками додатка А [ДБН В.2.6-198:2014].

Визначення групи конструкцій виконується за рекомендаціями табл. А.2 та пунктів А.1 і А.2 додатка А [ДБН В.2.6-198:2014].

Групи конструкцій слід приймати залежно від показника групи , який дорівнює сумі балів показників окремих чинників , які приймаються відповідно до табл. А.2:

- група 1 – при ;

- група 2 – при ;

- група 3 – при ;

- група 4 – при .

Показники груп для конструкцій, що розраховуються в проекті, заносимо в табл. 1.2.

Таблиця 1.2

Показники груп конструкцій каркаса промислової будівлі

Показники Познака Хар-ка Показник, балів Бали для конструкцій
ферми колони підкранові балки
Клас відповідальності СС1 СС2 СС2 СС2
СС2, СС3
Категорія за призначенням     А А А А
Б
В
Категорія за напруженим станом I I III I
II
III
Наявність розтягувальних напружень від розрахункового навантаження наявне есть нет есть
відсутнє
Несприятливий вплив зварних з’єднань наявний есть есть есть
відсутній
Несприятливий вплив зварних з’єднань слід враховувати, якщо вони розташовані у місцях дії значних розрахункових розтягувальних напружень ( ; ), або в місцях, де міцність зварного з’єднання визначає придатність до експлуатації конструкції в цілому.
Показник групи          
Група конструкцій      

 

Вибір сталей для груп конструкцій слід виконувати за табл. Г.1 додатка Г [ДБН В.2.6-198:2014]. Далі, у відповідності до табл. Г.2 – Г.5 для прийнятої марки сталі вибирають показники міцності.

Для ферм та підкранових балок приймаємо сталь С255 (1-ша група конструкцій).

До класу сталі С255 відносяться наступні марки сталей Ст3сп5, Ст3Гсп5 з характеристичними і розрахунковими опорами сталі, які наведені в табл. 1.3 для листового та фасонного прокату.

 

Таблиця 1.3

Характеристичний і розрахунковий опір сталі С255 для листового та фасоного прокату

Товщина прокату t, мм Характеристичний опір, кН/см2, прокату Розрахунковий опір, кН/см2, прокату
листовий фасонний листовий фасонний
від 5 до 3,9 25,5 38,0 - - 25,0 37,0 - -
від 4 до 10 24,5 37,0 25,5 38,0 24,0 36,0 25,0 37,0
від 11 до 20 24,5 37,0 24,5 37,0 24,0 36,0 24,0 36,0
від 21 до 40 23,5 37,0 23,5 37,0 23,0 36,0 23,0 36,0

 

Для колон приймаємо сталь С245 (3-тя група конструкцій). В табл. 1.4 заносимо значення характеристичного і розрахункового опору сталі С245 для листового і фасонного прокату.

Таблиця 1.4

Характеристичний і розрахунковий опір сталі С245 для листового та фасоного прокату

Товщина прокату t, мм Характеристичний опір, кН/см2, прокату Розрахунковий опір, кН/см2, прокату
листовий фасонний листовий фасонний
від 2 до 20 24,5 37,0 24,5 37,0 24,0 36,0 24,0 36,0
від 21 до 30 - - 23,5 37,0 - - 23,0 36,0

 

Остаточно для розрахунку приймаємо:

- для ферм та підкранових балок – сталь С255, товщина прокату з розрахунковим опором ;

- для колон – сталь С245, товщина прокату з розрахунковим опором ;


 

Параметри крана

 

Згідно завдання вантажопідйомність крана т.

Таблиця 1.5

Основні технічні параметри крана

№ з/п Найменування Позначення Од. вимір. Значення
1. Вантажопідйомність т
2. Висота крану мм  
3. Звис пролітної балки мм  
4. База крану мм  
5. Довжина кінцевої балки мм  
6. Кількість коліс на одній кінцевій балці шт.  

 ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.