Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКатегорії конструкцій та елементів каркаса промислової будівлі

№ з/п Конструкція та елемент Категорія
за призначенням за напруженим станом
1. Кроквяні ферми А І
2. Колони А ІІІ
3. Підкранові балки А І

Для металевих конструкцій застосовується сталевий прокат.

При виборі сталі для конструкцій слід враховувати:

- клас відповідальності споруд згідно з п. 5.1.4 та додатком А ДБН В.1.2-14-2009 (СС1, СС2, СС3);

- призначення конструкцій та елементів і категорію їх відповідальності згідно з ДБН В.1.2-14-2009;

- можливі наслідки досягнення граничних станів;

- характер діючих напружень (статичне, динамічне) та їх рівень;

- вид напруженого стану (одноосьовий, плоский чи об’ємний, розтяг або стиск);

- наявність зварних з’єднань (рівень залишкових напружень, ступінь концентрації напружень, властивості сталі в зоні зварювання);

- ступінь агресивності впливів;

- товщина прокату;

- особливості конструктивної форми і технології виготовлення (концентратори напружень, гільйотинне різання, наклеп тощо).

Залежно від наведених чинників і з урахуванням категорій конструкцій згідно з п. 5.3.5 [ДБН В.2.6-198:2014] конструкцій та елементи поділяються на чотири групи згідно з вказівками додатка А [ДБН В.2.6-198:2014].

Визначення групи конструкцій виконується за рекомендаціями табл. А.2 та пунктів А.1 і А.2 додатка А [ДБН В.2.6-198:2014].

Групи конструкцій слід приймати залежно від показника групи , який дорівнює сумі балів показників окремих чинників , які приймаються відповідно до табл. А.2:

- група 1 – при ;

- група 2 – при ;

- група 3 – при ;

- група 4 – при .

Показники груп для конструкцій, що розраховуються в проекті, заносимо в табл. 1.2.

Таблиця 1.2

Показники груп конструкцій каркаса промислової будівлі

Показники Познака Хар-ка Показник, балів Бали для конструкцій
ферми колони підкранові балки
Клас відповідальності СС1   СС2   СС2   СС2  
СС2, СС3  
Категорія за призначенням     А   А   А   А  
Б  
В  
Категорія за напруженим станом I   I   III   I  
II  
III  
Наявність розтягувальних напружень від розрахункового навантаження наявне   есть   нет   есть  
відсутнє  
Несприятливий вплив зварних з’єднань наявний   есть   есть   есть  
відсутній  
Несприятливий вплив зварних з’єднань слід враховувати, якщо вони розташовані у місцях дії значних розрахункових розтягувальних напружень (; ), або в місцях, де міцність зварного з’єднання визначає придатність до експлуатації конструкції в цілому.
Показник групи                
Група конструкцій            

 

Вибір сталей для груп конструкцій слід виконувати за табл. Г.1 додатка Г [ДБН В.2.6-198:2014]. Далі, у відповідності до табл. Г.2 – Г.5 для прийнятої марки сталі вибирають показники міцності.

Для ферм та підкранових балок приймаємо сталь С255 (1-ша група конструкцій).

До класу сталі С255 відносяться наступні марки сталей Ст3сп5, Ст3Гсп5 з характеристичними і розрахунковими опорами сталі, які наведені в табл. 1.3 для листового та фасонного прокату.

 

Таблиця 1.3

Характеристичний і розрахунковий опір сталі С255 для листового та фасоного прокату

Товщина прокату t, мм Характеристичний опір, кН/см2, прокату Розрахунковий опір, кН/см2, прокату
листовий фасонний листовий фасонний
від 5 до 3,9 25,5 38,0 - - 25,0 37,0 - -
від 4 до 10 24,5 37,0 25,5 38,0 24,0 36,0 25,0 37,0
від 11 до 20 24,5 37,0 24,5 37,0 24,0 36,0 24,0 36,0
від 21 до 40 23,5 37,0 23,5 37,0 23,0 36,0 23,0 36,0

 

Для колон приймаємо сталь С245 (3-тя група конструкцій). В табл. 1.4 заносимо значення характеристичного і розрахункового опору сталі С245 для листового і фасонного прокату.

Таблиця 1.4

Характеристичний і розрахунковий опір сталі С245 для листового та фасоного прокату

Товщина прокату t, мм Характеристичний опір, кН/см2, прокату Розрахунковий опір, кН/см2, прокату
листовий фасонний листовий фасонний
від 2 до 20 24,5 37,0 24,5 37,0 24,0 36,0 24,0 36,0
від 21 до 30 - - 23,5 37,0 - - 23,0 36,0

 

Остаточно для розрахунку приймаємо:

- для ферм та підкранових балок – сталь С255, товщина прокату з розрахунковим опором ;

- для колон – сталь С245, товщина прокату з розрахунковим опором ;


 

Параметри крана

 

Згідно завдання вантажопідйомність крана т.

Таблиця 1.5

Основні технічні параметри крана

№ з/п Найменування Позначення Од. вимір. Значення
1. Вантажопідйомність т  
2. Висота крану мм  
3. Звис пролітної балки мм  
4. База крану мм  
5. Довжина кінцевої балки мм  
6. Кількість коліс на одній кінцевій балці шт.  

 ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.