Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВИЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕНЬ НА РАМУ КАРКАСУ

Раму каркаса розраховуємо окремо на кожне навантаження, а потім розглядаємо можливі їх комбінації.

 

Снігове навантаження

Граничне розрахункове значення снігового навантаження на горизонтальну проекцію покриття (конструкції) обчислюється за формулою:

де γfm – коефіцієнт надійності за граничним значенням снігового навантаженням, що визначається залежно від заданого середнього періоду повторюваності T. Для T=50 років γfm=1.

S0 – характеристичне значення снігового навантаження, кПа. Визначається за додатком Е ДБН В.1.2-2:2006.

С – коефіцієнт:

де μ – коефіцієнт переходу від ваги снігового покриву на поверхні грунту до снігового навантаження на покрівлю; μ = 1;

Се – коефіцієнт, що враховує режим експлуатації покрівлі, Се=1 – для теплих покрівель, Се=0,8 – для холодних покрівель;

Сalt – коефіцієнт географічної висоти; Сalt=1.

Снігове навантаження у вигляді зосередженої сили, яка діє на колону:

 

Приклад. Будівля розміщена в м. Дніпропетровськ. Покрівля холодна. Характеристичне значення снігового навантаження .

Граничне розрахункове значення снігового навантаження:

Снігове навантаження у вигляді зосередженої сили, яка діє на колону:

 

Вітрове навантаження

Граничне розрахункове значення вітрового навантаження:

де γfm – коефіцієнт надійності за граничним розрахунковим значенням вітрового навантаженням, що визначається залежно від заданого середнього періоду повторюваності T. Для T=100 років γfm=1,14.

W0 – характеристичне значення вітрового тиску, за додатком Е ДБН В.1.2-2:2006;

Коефіцієнт С визначається за формулою:

де Сaer – аеродинамічний коефіцієнт, визначається в залежності від форми споруди та направленості вітру за додатком І ДБН В.1.2-2:2006;

Сh – коефіцієнт висоту споруди, залежить від типу місцевості;

Сalt – коефіцієнт географічної висоти над рівнем моря, ;

Сrel – коефіцієнт рел’єфа місцевості, ;

Сdir – коефіцієнт напрямку вітру, ;

Сd – коефіцієнт динамічності, .

В курсовому проекті розглядається одноповерхова промислова будівля з двосхилим покриттям (рис.).

Рис. 2.1. Будівля з двосхилим покриттям

Значення коефіцієнта Сaer можна прийняти в зоні активного тиску , в зоні пасивного тиску, тобто за будівлею, .

Коефіцієнт (табл. 2.1) залежить від відношень і , де – довжина будівлі, м; – ширина будівлі, м; – висота, м.

Довжина будівлі приймається згідно завдання.

Ширина будівлі:

де – проліт будівлі, м; – прив’язка від зовнішньої грані колони до розбивочної осі, м.

Висота , де – відмітка верху покриття, м.

 

Таблиця 2.1

Значення коефіцієнта для будівлі с двосхилим покриттям

, що дорівнює:
 

 

При визначенні коефіцієнта Сh треба перш за все визначитись з типом місцевості. В нормах указані чотири типа: І, ІІ, ІІІ, ІV. До ІІІ типу віднесені приміські та промислові зони або протяжні лісові масиви. Цю місцевість і рекомендовано до застосування в курсовому проекті. В цьому випадку значення Сh в залежності від висоти над поверхнею землі приймаються наступними величинами:

- на висоті 5 м – Сh=0,4;

- на висоті 10 м – Сh=0,6;

- на висоті 20 м – Сh=0,85;

- на висоті 40 м – Сh=1,15.

Для промислової будівлі треба визначити значення вітрового тиску на характерних висотах, тобто на висоті верха колони (ВК), а також на висоті верха покрівлі (ВП). Для цих точок значення коефіцієнта Сh визначається по інтерполяції між заданими нормами висотах.

Таким чином, спочатку визначається коефіцієнт Сh на висотах 5, 10, 20 або 40 м, а потім уточнюється на конкретних висотах, що відповідають конструктивному рішенню будівлі.

Вітрове навантаження, що діє на торцевий фасад, сприймається колонами каркасу. Навантаження на стіни нижче вузла кріплення ферми до колони розраховують як рівномірно-розподілене – , з огородження торців ферми – як зосереджену (рис. 2.2).

а) б)
Рис. 2.2. Схема вітрового навантаження на раму каркаса: а – поперечна рама; б – фрагмент торцевого фасаду

 

Рівномірне розподілене навантаження на колони збирають з грузового поля шириною B (B – крок колон).

З навітреної сторони, тобто активний тиск вітру ():

, кН/м.п.

де – коефіцієнт висоти на рівні відмітки верха колони (ВК).

З завітреної сторони, тобто пасивний тиск вітру ():

, кН/м.п.

Зосереджене навантаження збирається з навітреної та завітреної сторін торцевих поверхонь огородження ферми.

На рівні відмітки верха покриття (ВП) з навітреної сторони, тобто активний тиск вітру ():

, кН/м.п.

де – коефіцієнт висоти на рівні відмітки верха покриття (ВП).

На рівні відмітки верха покриття (ВП) з завітреної сторони, тобто пасивний тиск вітру ():

, кН/м.п.

, кН,

де .

 

Приклад. Будівля розміщена в м. Дніпропетровськ. Крок колон , довжина будівлі , відмітка верха покриття , верха колони , проліт будівлі , прив’язка від зовнішньої грані колони до розбивочної осі .

Характеристичне значення вітрового тиску кПа.

Ширина будівлі: .

Визначаємо значення відношень:

; .

По табл. 2.1 приймаємо коефіцієнт в зоні пасивного тиску . В зоні активного тиску .

Визначаємо коефіцієнт на рівні відмітки верха колони (ВК):

З навітреної сторони, тобто активний тиск вітру ():

кН/м.п.

З завітреної сторони, тобто пасивний тиск вітру ():

кН/м.п.

Визначаємо коефіцієнт на рівні відмітки верха колони (ВП):

На рівні відмітки верха покриття (ВП) з навітреної сторони, тобто активний тиск вітру ():

кН/м.п.

На рівні відмітки верха покриття (ВП) з завітреної сторони, тобто пасивний тиск вітру ():

кН/м.п.

кН.

 

Постійні навантаження

До постійних навантажень відносять навантаження від покрівлі і стінового огородження, власна вага конструкцій. У курсовому проекті стіни можна приймати самонесучими і навантаження від них не враховувати. Склад покрівлі визначається температурним режимом будівлі, вологістю в приміщеннях та прийнятою конструкцією покрівлі. В курсовому проекті температурний режим будівлі і склад покрівлі визначені завданням.

Маса підкранових балок при кроці колон складає , при кроці колон складає .

Оскільки навантаження від сили тяжіння колон складає 3-7 % від навантажень, що діють на споруду, їх величини не враховують.
ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.