Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВизначення розмірів поперечної рами каркаса

Проліт крану LК приймають меншим на 2* прольоту будівлі L.

Рис. 1.1. Пролітна балка крану

 

Відстань від вісі підкранової рейки до вісі будівлі призначають:

=0,750 м – для кранів вантажопідйомністю до 50 т включно за відсутністю проходів в надкрановій частині колони;

=1,000 м – для кранів вантажопідйомністю 50…125 т.

=1,250; 1,500; 2,000 м – для деяких спеціальних кранів або при їх вантажопідйомності понад 125 т.

 

 

Рис. 1.2. Схема поперечної рами каркасу

 

Вертикальні розміри каркасу

Вертикальні розміри каркасувизначають за заданою відміткою голівки підкранової рейки ГР та висоти крану .

Відмітка низу ферми:

 

де: ГР – відмітка голівки підкранової рейки, м; НК – висота крану більшої вантажопідйомності, м; d – зазор між краном та фермою (не менше 0,30 м).

 

Відмітку верха колони (ВК) приймають на 0,15 м нижче відмітки низу ферми (НФ) у вузлі опирання на колону:

 

де: НФ – відмітка низу ферми, м.

 

За умовами уніфікації ця відмітка має бути кратною 0,6 м, тому приймаємо відмітку верха колони

Висоту підкранової балки з рейкою hПБ приймають:

 

де: В – проліт балки, що дорівнює кроку колон, м.

 

Відмітку верхівки підкранової частини консолі ПК:

 

де: ГР – відмітка голівки підкранової рейки, м; hПБ – висота підкранової балки з рейкою, м.

 

Рекомендується висоту ферм за зовнішнім габаритом поясів приймати hФ=2250 мм для будівель прольотами L=18…24 м і hФ=3150мм для будівель прольотами L=30...36 м.

Товщину покрівлі приймають рівною приблизно m=0,3 м для холодної і m=0,4…0,5 м для теплої покрівлі.

Відмітку верху покриття (ВП) визначають з урахуванням висоти ферми (hФ) і товщини покриття (m):

 

де: НФ – відмітка низу ферми, м; hФ – висота ферми, м; m – товщина покриття, м.

Відмітку низу колони (НК) приймають рівній -0,15 м.

Повна висота колони:

 

де: ВК – відмітку верха колони, м; НК – відмітка низу колони, м.

 

Висоти нижньої та верхньої частини колони:

 

де: ПК – відмітка верхівки підкранової частини консолі, м; НК – відмітка низу колони, м; ВК – відмітка верха колони, м.

 

Відстань від верхівки колон до рівня голівки підкранової рейки:

 

де: ВК – відмітка верха колони, м; ГР – відмітка голівки підкранової рейки, м.

Горизонтальні розміри каркасу

Прив’язку а від зовнішньої грані колони до розбивочної осі в будівлях з кранами приймають кратною 250 мм.

Ширина нижньої частини колони:

 

де: l – відстань від осі підкранової рейки до вісі будівлі, м; а – прив’язка від зовнішньої грані колони до розбивочної осі, м.

Ширина надколоника: , м.

Для забезпечення необхідної жорсткості нижньої частини колони розмір bн повинен бути не менше ніж h/20.

Прийнята ширина нижньої частини колони задовольняє умові:

Ширина оголовка (верхньої частини колони) bВ для колон має бути не менше 1/8…1/12 висоти верхньої частини колони hВ:

 

Приймаємо bВ =

Верхні частини колон проектують з прокатних або зварних двотавров.

Зазор «ак» між кінцевою балкою крану і внутрішньою гранню колони має бути ак=60 мм, якщо вантажопідйомність кранів Q<50 т та ак =75 мм якщо Q>50 т.

Зазор між краном і внутрішньою гранню верхньої частини колони:

 

де – звис пролітної балки, м.

 

Компоновка конструкцій покриття

Покриття складається з покрівлі, несучих елементів (прогонів або плит), кроквяних ферм та в’язей.

Тип покрівлі залежить від температурного режиму будівлі. В курсовому проекті будемо розглядати теплі та холодні покрівлі по фермам з паралельними поясами. У даному проекті за основу прийнята типова серія 1.460.2-10, та нахил верхніх поясів прийнятий 10%.

Проліт крокв’яної ферми призначаємо з урахуванням зміщення опорного вузла ферми від осі на 0,2 м.

Розрахунковий проліт кроквяної ферми LФ:

 

де: L – проліт будівлі, м.

 

 

Покрівля тепла, безпрогінна
1. Залізобетонні панелі 2. Пароізоляція 3. Утеплювач 4. Цементна стяжка 5. Покрівля із рулонних матеріалів    
Покрівля тепла, прогінна
1. Прогон металевий 2. Профнастил 3. Пароізоляція 4. Утеплювач 5. Цементна стяжка 6. Покрівля із рулонних матеріалів
Покрівля холодна, безпрогінна
1. Залізобетонні панелі 2. Цементна стяжка 3. Гідроізоляція 4. Захисний шар гравія
Покрівля холодна, прогінна
1. Прогони 2. Профнастил  

 

Схеми в'язей

Призначення в'язей - забезпечити просторову жорсткість каркасу, його незмінність під час монтажу та експлуатації, стійкість стиснутих елементів, сприйняти вітрові і кранові навантаження та передавати їх на фундаменти.

Схеми в'язей першого типу по покриттю і їх перерізи наведені в типовій серії 1.460.2-10.

В'язі по верхніх поясам ферм для беспрогінної покрівлі складаються з розпірок, встановлених так, щоб гнучкість поясів ферм "із площини" була не більше 220. Заздалегідь крок розпірок можна приймати не більше 12 м. У прогінних покрівлях роль розпірок відіграють прогони, проте розрахункова довжина верхніх поясів ферм з площини ферм забезпечується в'язями.

Вертикальні в'язі між фермами утворюють разом з поперечними в'язями по нижніх поясах ферм жорсткі в'язеві блоки. Такі блоки проектують по кінцях температурного відсіку каркасу, а також в місцях розташування додаткових поперечних в'язевих ферм в площині нижніх поясів кроквяних ферм. Решту кроквяних ферм прикріплюють до в'язевих блоків розпірками по осям колон, а також по верхнім поясам ферм і розтяжками по нижнім поясам ферм. Вертикальні в'язеві ферми, що входять в в'язеві блоки, обов'язково ставлять між надколонниками, а також вздожвж ферм з кроком не більше 12 м в беспрогінной покрівлі і з кроком 6 м при прогінній покрівлі.

В'язі по нижнім поясам ферм складаються з подовжніх і поперечних ферм (в'язі першого типу) або тільки з поперечних ферм (в'язі другого типу) і розтяжок. Зазвичай крок розтяжок рівний 12…15м.

В'язі I типу обов'язкові:

- у будівлях з мостовими кранами групи режиму роботи 7К-8К;

- у будівлях з відміткою низу ферми більше 24 м;

- у будівлях з крівлею по металевих панелях при кранах Q > 50 т (У = 6 м) і Q> 20 т (Н - 12 м);

- у будівлях з крівлею по профільованому настилу при Q >10 т (одно- і двопролітні будівлі) і при Q >10т (при кількості прольотів більше двох).

При дії кранового навантаження (перкос крану за планом, гальмування візка крану) в'язі I типу забезпечують спільну роботу «плоских» поперечних рам.

У решті випадків застосовують в'язі другого типу.

 ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.