Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 11. Аналіз тенденцій розвитку.

Основні питання теми:

1. Способи виявлення основних тенденцій розвитку: збільшення інтервалів часу, застосування ступінчастих та ковзних (плинних) середніх.

2. Інтерполяція та екстраполяція.

3. Сезонні коливання досліджуваного явища. Індекс сезонності. Обчислення сезонної хвилі .

Задача :

Чисельність населення України за 1991 – 2001 роки на початок відповідного року характеризувалась наступними даними, млн. чоловік

 

Рік
Показники
Чисельність населення 51, 9 51,3 50,9 50,5 50.1 49,7 49,3
у тому числі :              
Чоловіки 24,1 23,9 23,7 23,5 23,3 23,1 22,9
Жінки 27,8 27,4 27,2 27,0 26,8 26,6 26,4
               

На основі наведених у таблиці даних визначити:

вид наведених рядів динамік;

показники аналізу кожного з трьох наведених рядів динаміки (абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту, абсолютне значення 1% приросту);

середньорічні показники аналізу ряду динаміки;

середній рівень (середнє значення) досліджуваного показника;

На основі отриманих показників зробити прогноз чисельності населення на найближчі 5 років.

 

Тема 12. Індекси

Основні питання теми:

1. Суть, роль і функції індексів.

2. Характеристика екстенсивних та інтенсивних індексованих величин.

3. Класифікація індексів.

Семінарське заняття 2.

Властивості індексів та особливості індексного методу

Основні питання теми:

1. Характеристика кожної з 3-х властивостей індексів.

2. Особливості індексного методу.

Семінарське заняття 3

Тема заняття. Система агрегатних індексів та індекси середніх величинОсновні питання теми:

1. Система взаємозв’язку агрегатних індексів та її застосування в економіко-статистичному аналізі.

2. Індекси середніх величин та їх застосування.

Практичне заняття 1 Розрахунок агрегатних

Основні питання теми:

1. Розрахунок агрегатних індексів загального обсягу виробництва (товарообороту), цін та фізичних обсягів продажу.

2. Розрахунок абсолютних приростів обсягу товарообороту по кожному виду товару і в цілому по групі товарів.

Задача

Назва продукції Базисний період Звітний період Стр-ра обороту % Відхилення (+,-)
Кількість Ціна Обо-рот Кількість Ціна Обо-рот Обо-рот Базисний Звітний Абсолютне тис. грн. Відносне %
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
А (1*2) (4*5) (4*2) (6-3) (9-8)
Борошно сортове, ц.              
Інше борошно, ц.              
Крупа гречана, ц.              
Рис, ц.              
Пшоно, ц.              

 

1. На основі наведених у таблиці даних по кожному виду продукції і в цілому по групі товарів обчислити обсяги товарообороту у базисному і звітному періоді за цінами базисного.

2. По кожному виду продукції і в цілому по групі товарів визначити індекси цін (Ір), фізичних обсягів ( продажів) (Іq) та товарообороту (Ірq).

3. На основі системи взаємозв’язку індексів (Ірq = Ір* Іq) зробити перевірку правильності обчислення вказаних індексів.

4. По кожному виду продукції і в цілому по групі товарів визначити абсолютні прирости (зниження) товарообороту всього ( ), у тому числі за рахунок зміни цін ( ) та фізичних продажів ( ).

5. Зробити перевірку правильного обчислення абсолютних приростів, використавши при цьому систему взаємозв’язку = + .

6. Визначити структуру товарообороту базисного і звітного періодів, тобто визначити питому вагу у % товарообороту кожного виду товару у загальній сумі товарообороту ( ).

7. Отриману структуру товарообороту базисного і звітного періодів відобразити графічно.

Задача № 2

Назва продукції Базисний період Звітний період Стр-ра обороту % Відхилення (+,-)
Кількість Ціна Обо-рот Кількість Ціна Обо-рот Обо-рот Базисний Звітний Абсолютне тис. грн. Відносне %
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
А (1*2) (4*5) (4*2) (6-3) (9-8)
Молоко, ц.              
Масло, кг 10,5   12,50            
Сир (творог), кг 2,80   3,50            
Сметана, кг 5,40   6,30            
Мед, кг 10,50   12,50            

 

1. На основі наведених у таблиці даних по кожному виду продукції і в цілому по групі товарів обчислити обсяги товарообороту у базисному і звітному періоді за цінами базисного.

2. По кожному виду продукції і в цілому по групі товарів визначити індекси цін (Ір), фізичних обсягів ( продажів) (Іq) та товарообороту (Ірq).

3. На основі системи взаємозв’язку індексів (Ірq = Ір* Іq) зробити перевірку правильності обчислення вказаних індексів.

4. По кожному виду продукції і в цілому по групі товарів визначити абсолютні прирости (зниження) товарообороту всього ( ), у тому числі за рахунок зміни цін ( ) та фізичних продажів ( ).

5. Зробити перевірку правильного обчислення абсолютних приростів, використавши при цьому систему взаємозв’язку = + .

6. Визначити структуру товарообороту базисного і звітного періодів, тобто визначити питому вагу у % товарообороту кожного виду товару у загальній сумі товарообороту ( ).

7. Отриману структуру товарообороту базисного і звітного періодів відобразити графічно.

 

Практичне заняття 2

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.