Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 1. Життєвий вир героїв Григорія Тютюнника

Практичні заняття

Тема 1. Життєвий вир героїв Григорія Тютюнника

План

1. Переосмислення війни і долі людини в романі “Вир”. “Езопова мова” у висвітленні злободенних проблем народу напередодні та в перші місяці Великої Вітчизняної війни.

2. “Династія” Вихорів як міні-образ українського села в ситуації випробувань та вибору.

3. Утілення рис української ментальності в образах сина і батька Гамалії.

4. Шлях до гріхопадіння у художньому осмисленні Григорія Тютюнника (образ Гната Реви, Северина Джмелика, Махоткіна, Перехльостіна).

5. Жіночі образи в романі як символ материнської любові, всепрощення й надії.

 

Завдання 1.Інтерпретувати прізвища героїв роману, розшифрувати їх символічний сенс.

Завдання 2.Виписати з тексту роману афористичні та народнопоетичні вирази, з’ясувати їхнє значення для вираження внутрішньої міцності народного характеру, засад глибинної моральності

Завдання 3.Підготувати матеріали для колективної творчої роботи “Художні засоби моделювання образів в романі “Вир” за орієнтованим планом:

– портрет як засіб характеристики образу;

– колізії внутрішнього світу мовою зовнішніх (вчинки, поведінка, міркування та ін.) і внутрішніх ознак (внутрішні монологи, діалоги, “потік свідомості” та ін.);

– функції пейзажу на шляху характеротворення.

– мовна індивідуалізація.

Література

1.Бобокал А. Характер і функції пейзажів у романі Григорія Тютюнника“Вир” // Літературознавство. Вісник Київського університету. –1987. – №29.

2. Волинський К. Григорій Тютюнник // Українські радянські письменники : критичні нариси. – К., 1976. – Вип. 8.– С.116-142.

3.Гончар О. Григорій Тютюнник // О.Гончар. Письменницькі роздуми. – К., 1980.4.Гурбанська А. Переддень прози шістедесятників (роман Г. Тютюнника “Вир” // Наук. записки: зб. наук. ст. Вип. 27. – Кіровоград, 2000. – С.105-119.

5.Дончик В. Народ у романі (“Вир” Григорія Тютюнника) // В. Дончик Зупинені миті : статті, спогади, полеміка. – К., 1989. – С.213-218.

6.Земляк, В. Герой “Виру” // Літературна Україна. – 1998. – 11 червня. – С.5.

7.Лісовська, С. Образ природи як оптика вираження екзистенціальних станів у романі Григорія Тютюнника “Вир” // Вісник Сум ДУ. Серія філологія. – 2008. – № 1. – С.169- 173.

8.Процеси оновлення літератури (кінець 50-х -60-ті роки) // Слово і час. – 1990. – №3.

9.Самойленко Л. Його пером водила честь і правда // Молодь України. – 2000. – 2 черв. – С. 4. (або Літературна Україна. – 2000. – 25 трав. – С. 5.)

10. Семенчук І. Григорій Тютюнник (Майстерність письменника). – К., 1971.

11. Тютюнник Г. Вир: Роман . – К. , 1990.

12. Тютюнник Гр. Коріння: Спогади про автора роману “Вир” Григорія Михайловича Тютюнника // Гр.Тютюнник . Твори: У 2-х т. – К., 1985. – Т.2.

13. Черненко О. Навчитель (До 75-річчя від дня народження…) // Дивослово. – 1995. – №5-6.

14. Черненко О. Не зміліє пам’яті криниця. Спогади про Григорія та Григора Тютюнників. – К., 2001.

15. Штонь Г. З виру життя : до 75-річчя з дня народження Григорія Тютюнника // Дивослово. – 1995. – № 5-6. – С. 58-59.

 

 

Тема 2. Епопея народного життя в усій його складності й суперечності в романі Михайла Стельмаха “Правда й кривда”

План

1. Роман «Правда й кривда»: художні здобутки та творчі недоліки (романтична ідеалізація життя, перенасиченість філософією, декларативне висловлювання думок, різке розмежування “Богів і наволочі”). Дискусія навколо роману.

2. Порушення актуальних проблеми буття тодішньої людини й суспільства, їх осмислення автором із позицій гуманізму.

3. Стельмахівська концепція людини – поета і творця, трудівника і воїна, носія народно-етичних цінностей (Марко безсмертний)

4. Образи новітніх “розкрадачів великої людської віри” в інтерпретації М. Стельмаха (Антон Безбородько, Гнат Поцілуйко, Андрон Кисіль)

5. Фольклорні образи-символи (Війна /і Земля, Життя / Смерть, Правда / Кривда), їх роль у розкритті гуманістичної концепції твору.

 

Завдання 1. За текстом роману вмотивувати (усно) бінарні опозиції:

Мікрогрупа 1 Мікрогрупа 2 Мікрогрупа 3 Мікрогрупа 4
  Задніпровський – Поцілуйко   Броварник – Кисіль     Безбородько – Марія Покритченко   Поцілуйко – Василина

Завдання 2.Аргументуйте думку Івана Світличного, який вважав, що роман “Правда і кривда” є, безперечно, новою сторінкою не лише в творчості М. Стельмаха, але й в історії сучасної української літератури” (Див. статтю “Боги і наволоч”).

 

Література

1.Бабишкін О.К. Михайло Стельмах. – К., 1961.

2.Домницький М.І. Михайло Стельмах: літературно-критичний нарис. – К., 1973.

3.Дузь І.М. В серці у моїм...: Художньо-документальні нариси. – Одеса, І988.

4.Дузь І. Моя романтична і героїчна Одеса: Про М.Стельмаха // Вітчизна. – І987. – №5. –

5.Душа, розпластана на пласі… : електронний ресурс // Режим доступу: http://stelmakh.com.ua/stelmah_mp_biografija.html

6.Килимник О. Світ правди і краси. Проза М. Стельмаха. – К., 1983.

7.Маричевський М. Під кленом, біля джерела...: Про творчість М.Стельмаха // Вітчизна. –1985. – №3. – С.200-202.

8.Марко В. Художній світ Михайла Стельмаха. – К., 1982.

9.Моренець В. Сіяч: Поезія М.Стельмаха // Вітчизна. – І986. – №10. – С.169-175.

10. Про Михайла Стельмаха: Спогади / Упоряд. Л.А. Стельмах, Д.М. Стельмах. – К., 1987.

11. Руденко-Десняк А. Символ веры: М.Стельмах // Как слово наше отзовется. / Укр. литература в зеркале всесоюз. критики: Лит.-крит. ст. Сост. М.Ф.Слабошпицкий. – К.: 1987. – С.6-42.

12. Семенчук І. Михайло Стельмах: нарис творчості. – К., 1982.

13. Семенчук І.Р. Романи Михайла Стельмаха: Літературно-критичний нарис. – К., 1976.

14. Слабинський М. Дві тополі: До 75-річчя з дня народження М.П.Стельмаха // Дніпро. –1987. – №5. – С.107-11З.

15. Світличний Іван Боги і наволоч: електронний ресурс // Режим доступу: http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=45&type=biogr

16. Ткаченко Н.С., Ходосов К.О. Вивчення творчості Михайла Стельмаха: Посібник для вчителів: 2-е вид. змін. й допов. – К., І98І.

17. Ткачук М. Передмова до книги вибраних творів М. Стельмаха: електронний ресурс // Режим доступу: http://www.ikt.at.ua.

18. Шаховський С.М. Епопея наших днів // Шаховський С.М. Уроки радянської класики. – К., 1989. – С.308-331.

19. Штонь Г.М. Духовний простір української ліро-епічної прози. – К., 1998.

20. Штонь Г.М. Романи Михайла Стельмаха. – К., 1985.

 

 

Тема 3. Тема історичної та національної пам’яті в “Соборі” Олеся Гончара

План

1.Ідеологічний остракізм роману“Собор” О.Гончара.

2.Загальні принципи організації художнього матеріалу: композиція, сюжет, конфлікт.

3.Проблема духовної та моральної деградації.

4.Образна система роману: 1) образ Собору, 2) образи захисників Собору, 3) образи “безбатченків”.

 

Завдання 1.Підготувати аргументацію (усно) до аналізу проблематики за напрямками

Мікрогрупа 1 Мікрогрупа 2
Духовне й і фізичне будівництво та руйнування Збереження історичної пам’яті й національних цінностей Екологічна проблема Людина як частка всесвіту Батьки і діти Жінка в суспільстві

Завдання 2.Диспут

1.У чому щастя людини? Що про це думають і говорять герої О.Гончара?

2.Сьогодні побутує думка “Святості зникають із життя, на їх місце приходить цинізм”. Чи погоджуєтесь із цією думкою? Яка позиція героїв “Собору”?

3. Як ви розумієте слова із роману: “Зрештою, що на цій грішній землі ще залишається людині, крім усмішки неба та ласки сонця?” Пов’яжіть свої міркування із реаліями сучасного буття.

4.Що є для людини справжнім падінням і чи не буває падіння сходинкою до вершини зростання?

5.Як вирозумієте слова історика Д.Яворницького: “то не ідеал, до якого йдуть через руїни та трупи…”

6.У тексті знайдіть афоризми, які б підтверджували висновки, до якого ви прийшли у процесі осмислення роману.

7.Чи погоджуєтесь із думкою критика А.Погрібного про те, що роман О. Гончара “Собор” за рівнем проникливості й гостроти художніх узагальнень багато в чому випереджає свою добу, зокрема в плані акцентування на проблемах, які з плином років набули ще більшої злободенності?

Література

1. Бабишкін О. Бережіть собори душ наших // Українська мова і література в школі. – 1987. – №4. – С.11-15.

2. Бойко Л. Відгомін полювання на “Ватчині” // Вітчизна. – 1999. – №11-12.

3. Вервес Г. Роман-застереження “Собор” // Слово і час. – 1990. – № 4.

4. Гриценко В. Роздуми про антигероя роману Олеся Гончара “Собор” // Дивослово. –1998. –N5. –С.18-20.

5. Гончар О. “Віриться, Україна перетриває й це...” // Слово і час. – 1998. – № 4–5.

6. Гончар О. “Душа й природа в злагоді своїй...” (Із записів на окремих аркушах) // Слово і час. – 1996. – № 4–5.

7. Гончар О. Катарсис. – К., 2000.

8. Гоян Я. Собор української душі: літературний портрет Олеся Гончара. – К., 2003.

9. Гуменний М. Олесь Гончар: Книга для вчителя. – К., 1991.

10. Дончик В. Осягнення гармонії. Нотатки різних літ // Дончик В. Зупинені миті. – К., 1989.

11. Жулинський М. Олесь Гончар: творчість як доля // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 11-12.

12. Зобенко М. Українське небо Олеся Гончара: есеї, студії, політика. – Львів, 2003.

13. Кравченко І. Олесь Гончар і міф про нього // Всесвіт. – 1998. – №11. – С. 129-136.

14. Лупій О. Собори душ людських: Слово про О. Гончара. – К., 1988.

15. Марченко І. Філософське осмислення образу собору як симфонії величі народу, його творчого генія (За романом Олеся Гончара “Собор”) // Дивослово. – 1997. – N9. – С.19-20.

16. Наєнко М. Життя в мистецтво перейшло // Укр. мова і літ. в шк. – №4. – 1993. – С.13.

17. Новиченко Л. За законами гідності: Слово про О. Гончара. – К., 1988.

18. Погрібний А. Олесь Гончар. – К., 1987.

19. Погрібний А. Олесь Гончар: початок пожиттєвого випробування (Ювілейне та полемічне з нагоди 80-річчя …) // Дивослово. – 1998. – №4. – С.2-6.

20. Сверстюк Є. Собор у риштованні // Укр. слово. – Кн. 3. – К.; 1994. – С.3-16.

21. Семенчук І. Олесь Гончар: До 60-річчя з дня народження. – К., 1978.

22. Степовичка Л. Роздвоєність письменницької свідомості як феномен тоталітарної доби (роздуми про життя і творчість Олеся Гончара) // Рідний край. – 2008. – № 2(19). – С. 80-87.

23. Тернистим шляхом до храму: Олесь Гончар в суспільно-політичному житті України. 60-80-і рр. ХХ ст.: збірник документів та матеріалів. – К., 1998.

24. Фащенко В. Новелістичний епос. Слово про О. Гончара. – К., 1988.

 

 

План

1. Естетичні та філософські концепції представників Нью-Йоркської групи. Обґрунтування ідеї “чистого” українського мистецтва, звільненого від будь-якої заангажованості, ідеологічного пафосу.

2. Екзистенційний вимір людини в поезії та прозі Юрія Тарнавського.

3. Гіпертекст Емми Андієвської.

4. Горизонти поетичного мислення Олега Зуєвського.

5. Естетичні домінанти творчості Богдана Рубчака.

6.

Література

1. Барабаш Ю. Нью-Йоркская группа украинских поэтов: Вне традиции как традиция // Дружба народов. – 2002. – № 8. – С.201-212.

2. Бондаренко А. Міфософія актуального життєвого простору в художньому мовомисленні Юрія Тарнавського // Слово і Час. – 2002. – №7.

3. Віртуальна антологія поезії Нью-Йоркської групи: електронний ресурс / Режим доступу: http://users.belgacom.net/babowal/tarn_men.htm

4. Дроздовський Д. Сонети Емми Андієвської як вияв катахретичної свідомості // Слово і Час. – 2009. – №10.

5. Зборовська Н. Піднявшись над усім тліном // Кур’єр Кривбасу. – 1997. – № 79–80.

6. Зборовська Н. “Час слізьми котився по зморщених обличчях каменів…” (Поетичне й непоетичне Ю.Тарнавського) // Слово і Час. – 2000. – №1.

7. Зуєвський О. “Я входжу в храм... ”: Поезії. Переклади. Статті: електронний ресурс / Режим доступу: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/995/1/zuevskyj_ya_vhodzhu_v_hram.pdf

8. Зуєвський О. Вибране: Поезії. Пер. – К., 1992.

9. Жінка як текст: Емма Андієвська, Соломія Павличко, Оксана Забужко: фрагменти творчості і контексти. – К., 2002.

10. Казакова Н.В. Книжкова виставка Олега Зуєвського // Слово і час. – 2002. – №5. – С.94.

11. Качуровський І. Перекладачі української діаспори // Всесвіт. – 1991. – № 11. – С. 109-113.

12. Котик І. Екзистенційний вимір людини в “Анкетах” Юрія Тарнавського // Слово і час. – 2005. – № 11. – С. 21-27.

13. Котик І. Концептуалізація душі у творчості Ю.Тарнавського // Слово і час. – 2007. – № 11.

14. Котик І. Про що “Поезії про ніщо” (Екзистенційний вимір людини в однойменній збірці Юрія Тарнавського) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 4. – С. 50-58.

15. Котик-Чубінська М. Кохання в “Ідеалізованій біографії” Юрія Тарнавського: поміж вірою і відчаєм // Слово і час. – 2010. – №5. – С.46-55.

16. Котик-Чубінська М. Світ у мистецькій перспективі: образотворче мистецтво у поезії Юрія Тарнавського (До 75-річчя від дня народження поета) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – №4. – С.79-90.

17. Коцюбинська М. Під знаком “чистої” поезії // Укр. кур’єр. – 1992. – № 10. – С. 16.

18. Курбатов С. «Время боли»: Богдан Бойчук о сущем: електронний ресурс / Режим доступу: http:www.zn.ua/3000/3150/60835

19. Мацько В. Українська еміграційна проза ХХ століття. – Хмельницький, 2009.

20. Моренець В. Богдан Бойчук //Слово і час. – 1997. – № 10. – С.32-33.

21. Назаренко Т. “І словом нам стає мотиль, і смерть, і сон метаморфоз” (Поет про Поета) // Всесвіт. – 1994. – № 1. – С. 59–61.

22. Ревакович М. Непоетичні дискурси Нью-Йоркської групи: електронний ресурс / Режим доступу: http://www.shevchenko.org/users/shevchenkocgi

23. Одаренко О. Простір розгалужених шляхів: знайомство з гіперлітературою // Всесвіт. – 2003. – № 9-10.

24. Павличко С. Творчість Олега Зуєвського або анатомія українського сюрреалізму // Олег Зуєвський. Вибране: Поезії. Переклади. – К., 1992. – С. 5–15.

25. Понасенко А. В. Естетико-культурологічні концепції міста в поетиці Нью-Йоркської групи: електронний ресурс / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Filol/2011_6_2/6.pdf

26. Поезія діаспори («нью-йоркська група» та інші) // Історія української літератури ХХ ст. За ред. В.Г.Дончика. – К., 1994. – Кн.2. Ч. 2.

27. Покальчук Ю. Різні світи Віри Вовк // Всесвіт. – 1990. – №2.

28. Рубчак Б., Вовк В. Вірші: Українська поезія за рубежем // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 12. – С.51-52.

29. Сорока П. Емма Андієвська. Літературний портрет. – Тернопіль, 1998.

30. Скрипка В. Привітаймо щирим серцем // Кур’єр Кривбасу. – 1994. – № 13. – С. 23.

31. Сливинський О. Джерела й метаморфози поетики персонізму: Нью-Йоркська школа – польський “о’гаризм” – українська поезія ранніх 2000-х// Слово і Час. – 2009. – №10.

32. Слабошпицький М. Поет для поетів (Олег Зуєвський ) // Київ. – 2006. – № 9. – С. 111–121.

33. Сюта Г. Слово пошуки поетів Нью-Йоркської групи: електронний ресурс / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Kuls/2011_75/Syuta.pdf

34. Сюта Г. Языкотворчество Нью-Йорской группы как фрагмент украинского национального поэтического дискурса: електронний ресурс / Режим доступу: http://www.rusistika.upol.cz/rossica/RosOl_Vol_XLIX_num2_text.pdf

35. Таран Л. Плекати Україну в душі // Хроніка. – 2000. – Вип. 5-6. – 1994.

36. Таран. Л. Українка з Бразилії // День. – 2001 . – №103. – 13 червня.

37. Тарнашинська Л. Емма Андієвська // Літературна Україна. – 1994. – 24 березня.

38. Тарнашинська Л. Бесіда з Еммою Андієвською…// День. – 1999. – 30 січня.

39. Фасоля А. Давайте знайомитись: Нью-Йоркська поетична группа // Українська література в загальноосвітній школі. – 2003. – №7. – С.41-45.

40. Яременко В. Межінь української поезії // Дніпро. – 1992. – № 10-12. – С.94-110.

41. Яременко В., Сліпушко О. “Без назви тих бажань...”: До 75-річчя Олега Зуєвського // Дніпро. – 1995. – № 7-8. – С.40.

План

1. Сплав ліричного і публіцистичного струменів у збірках поезій “Любов і ненависть”, “Правда кличе” , “Гранослов”, “Сонети подільської осені”.

2. Основні мотиви творчості Дмитра Павличка 1990-х – початку 2000-х рр.:

– Громадянські мотиви: народ, нація, Україна;

– суспільне та особистісне начала;

– мотив гріха й покаяння (зб. “ Ностальгія”, “Покаянні псалми”);

– етнографічні мотиви.

3.Таємниця кохання в ліриці Д.Павличка: від ретроспективності інтимних почувань ("Таємниця твого обличчя") до відвертої чоловічої пристрасті (“Золоте ябко”).

4.Тема рідної мови в осмисленні Д.Павличка (“Ти зрікся мови рідної…”,“О рідне слово, що без тебе я?!”, “Лист до одного знайомого в справах філологічних”, “Якби я втратив очі, Україно…”).

 

Завдання 1. Вивчити напам’ять “Два кольори”.

Завдання 2. Порівняти форми і зміст рубаїв Омара Хайяма і Дмитра Павличка, визначити спільні і відмінні риси (Див. статтю Стадник О. “В Хайяма взяв я форму...”).

Завдання 3. На матеріалі сонета “Коли помер кривавий Торквемада…” визначити особливості

1-а мікрогрупа: поетичного синтаксису (інверсія, еліпс, паралелізм, антитеза, анафора, епіфора, симплока, оксиморон, рефрен, градація, алюзія, ремінісценція, афоризми, прислівя, приказки)

2-а мікрогрупа: тропів (епітет, порівняння, метафора, метонімія, іронія, сарказм, алегорія, символ, гіпербола, літота, перифраз);

3-а мікрогрупа: поетичної фоніки (асонанс, алітерація, ономатопея, звуконаслідування, фоносимволіка1 );

4-а мікрогрупа: риторичних фігур (риторичні запитання, риторичні звертання, риторичні оклики, риторичні заперечення, риторичні ствердження).

 

Література

1. Гришаєнко Н. Основні мотиви лірики Дмитра Павличка // Українська мова і література в школі. – 1991. – №1. – С.69-73.

2. Дончик В. Шістдесятництво як явище, його витоки й наслідки // Слово і час. – №8. – 1997. – С44-47.

3. Драч І. Ф. Диптих про Павличка // Духовний меч: Літ.- крит. статті та ессе. – К., 1983. – С. 117-131.

4. Дяченко О. Сонет у „громі серця” : Про „Сонети подільської осені” Д. Павличка // Дзвін. – 2001. - № 8. – С. 149-153. (або електронний ресурс / Режим доступу: http://lib.if.ua/exhib/1252914721.html

5. Зборовька Ніла. Шістдесятники // Слово і час. – 1999. – № 3. – С. 75-80.

6. Земляк В. Павличко сьогодні // Літературна Україна. – 1977. – 22 листопада.

7. Ільницький М. Дмитро Павличко. Нарис творчості. – К., 1985.

8. Ільницький М. М. Сонети Дмитра Павличка // Радянське літературознавство. – 1985. – № 2. – С. 7-18.

9. Лубківський Р. Сповідь. Молитва. Присяга: Літературний портрет Дмитра Павличка. – К., 2004.

10. Маковей Г. Еротична лірика Дмитра Павличка (збірка “Золоте ябко”) // Слово і час. – 2002. – № 11. –С.50-57.

11. Медвідь В'ячеслав. Шістдесятництво: міф і реальність // Кур'єр Кривбасу. – 1997. – № 79-80. – С.131-139.

12. Моренець В. На зрізі контрастних переходів і заперечень // Дивослово. – 1999. – №9. – С.49-50.

13. Павличко Д. Відлуння десятиліть: електронний ресурс / Режим доступу: http://virchi.narod.ru/poeziya2/pavlichko.htm

14. Пахльовська Оксана. Українські шістдесятники: філософія бунту // Сучасність. – 2000. – № 4. – С. 65-84.

15. Равлів І. Тематичне й жанрове розмаїття Павличкової лірики 90-х // Слово і час. – 1998. – № 9-10. – С.53–86.

16. Равлів І. Час і простір у “Покаянних псалмах” Дмитра Павличка // Київ. – 1997. – № 5–6. – С.124–128.

17. Радько Г. Поетика сонетарію Дмитра Павличка у контексті світової традиції: електронний ресурс / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/kiev_old/2010_1/12_Radko-125-141.pdf

18. Савчин Т. Сонети Дмитра Павличка: поетика жанру. – К., 1999.

19. Стадник О. “В Хайяма взяв я форму...” : Рубаї Д. Павличка // Дзвін. – 2003. – № 9. – С.134-144 (або електронний ресурс http://lib.if.ua/exhib/1252916867.html).

20. Сьомочкіна О. Дорога як “велика подорож життя”// Дивослово. – 2005. – №4. – С.54–56.

21. Тихолоз Б. Майстер різьбленого стилоса, або Два кольори опришкової душі // Дивослово. – 2004. – № 9. – С.65–69.

22. Ткаченко Л. Ностальгія Дмитра Павличка // Слово і час. – 1999. – № 10. – С.37–39.

23. Фасоля А. Як ви умирали, вам дзвони не грали // Українська мова та література в школі. – 2002. – № 10. – С.13–16.

24. Яременко В. Понорама української літератури ХХ ст. // Українська мова і література. – 2001. – №11. – С.34–36.

 

 

План

1.Єдність принципів життя Ліни Костенко та її творчості.

2.Інтенсивність духовних пошуків у ранніх поетичних збіркахЛ.Костенко.

3.Єдність плинного і неперехідного як основний мотив збірки “Над берегами вічної ріки”.

4.Мотиви, образи поетичної збірки “Сад нетанучих скульптур”. Філософська глибина в зображенні сутності історії у драматичних поемах.

5.Симфонічна «поема» філософського осягнення Часу і людини у збірках “Гіацинтове Сонце” та “Річка Геракліта”.

 

Завдання 1.Вивчити напам’ять кілька поезії Л.Костенко (за вибором).

Завдання 2. Дати відповідь на запитання:

Чи можна “Думу про братів неазовських” Л.Костенко назвати відповіддю на різкі й презирливі зауваження Т.Шевченка (Сю ніч будуть в Україні / Родиться близнята. / Один буде, як той Гонта, / Катів катувати! / Другий буде... оце вже наш! / Катам помагати...), І.Франка (І чом у нас відступників так много? // І чом для них відступство не страшне?), Л.Українки (Народ наш, мов дитя сліпеє зроду, / Ніколи світа-сонця не видав: / За ворогів іде в вогонь і в воду, / Катам своїх поводарів віддав). Які контраргументи добирає Ліна Василівна для спростування думки про негативну домінанту української ментальності – відступництво-зрадництво, закладене в національному характері. Свою позицію, підтверджуйте цитатами з тексту твору.

Завдання 3.Схарактеризуватиобраз ліричного героя в поезіях “Недумано, негадано...” (1-а мікрогрупа), “Життя іде і все без коректур…” (2-а мікрогрупа), “Доля” (3-а мікрогрупа).

Індивідуальне завдання: Висловити міркування щодо провідного лейтмотиву поезії Ліни Костенко.

Отак воно і йдеться до руїни.

Отак ми й загрузаємо в убозтво.

Є боротьба за долю України.

Все інше – то велике мискоборство.

 

Доборолися, добалакалися,

досварилися, аж гримить.

Україно, чи ти була колись

незалежною, хоч на мить?

 

Від кайданів, що волю сковують?

Від копит, що у душу б’ють?

Він чужих, що тебе скуповують?

І своїх, що тебе продають?

Література

1. Богдан С. Нові води Гераклітової річки : електронний ресурс / Режим доступу: http://litakcent.com/2011/06/29/novi-vody-heraklitovoji-richky/

2. Богомолець О. Ліні Костенко Con Amore / Гіацинтове Сонце : електронний ресурс / Режим доступу: http://www.umka.com.ua/ukr/catalogue/bards/ol-ha-bohomolec-to-lina-kostenko-con-amore-hyacinth-sun-2cd.html

3. Брюховецький В. Ліна Костенко: Нарис творчості. – К., 1990.

4. Гусар-Струк Д. Історичний роман Ліни Костенко // Сучасність. – 1990. – № 5.

5. Дзюба І. Пишеться велика книга нашого народу... : електронний ресурс / Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/293915

6. Дончик В. Шістдесятництво як явище, його витоки й наслідки // Слово і час. – №8. – 1997. – С44-47.

7. Зборовська Ніла. Шістдесятники // Слово і час. – 1999. – № 3. – С. 75-80.

8. Ільницький М. “Якби знайшлась неопалима книга…” // Ільницький М. Безперервність руху. – К., 1983.

9. Клочек Г. Історичний роман Ліни Костенко “Маруся Чурай”. – Кіровоград, 1998.

10. Кодак М. “Берестечко”: один урок українству // Слово і час. – 2000. – № 1.

11. Коляда Т. Віртуальна дійсність в поезії Ліни Костенко // Світовид. – 1996.– Ч.3.

12. Костенко Л. Річка Геракліта: електронний ресурс / Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/303125

13. Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала. – К., 1999. (або електронний ресурс // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/Fil/1999_17/01_kostenko_l.pdf

14. Кудрявцев М. Митець і час: ідейна проблематика поетичної драми Ліни Костенко // Дивослово. – 1998. – № 8.

15. Медвідь В. Шістдесятництво: міф і реальність // Кур'єр Кривбасу. – 1997. – № 79-80. – С.131-139.

16. Панченко В. Нетанучі скульптури Ліни Костенко // Вітчизна. – 1988. – №8.

17. Панченко В. Поезія Ліни Костенко. – Кіровоград, 1997 (або в кн.: Урок літератури. – Кіровоград, 2000).

18. Пахльовська О. Про "Гіацинтове сонце": електронний ресурс / Режим доступу: http://www.youtube.com/watch?v=_ueD_-cPEnE

19. Пахльовська О. Українські шістдесятники: філософія бунту // Сучасність. – 2000. – №4. – С.65-84.

20. Савка М. Ліна Костенко // Усе для школи. Українська література. 11 клас. – Вип. 6. – 2001.

21. Симоненко В. Краса без красивостей // Слово і час. – 1990. – № 3.

22. Стеценко О. Біблійні мотиви, образи і сюжети у творчості Л. Костенко // Біблія і культура: Зб. наук. ст. – Вип. 2. – 2000.

23. Тарнашинська Л. Стильовий портрет шістдесятництва: берація явища у постмодерному прочитанні // Слово і час. – 2001. – № 12.

24. Тарнашинська Л. Художній час як категорія індивідуального “Я”: творчість Ліни Костенко // УКРАЇНСЬКЕ ШІСТДЕСЯТНИЦТВО: профілі на тлі покоління: (історико-літературний та поетикальний аспекти). – К., 2010. – С.25-58.

25. Тарнашинська Л. Час у творчості Ліни Костенко як темпоральний код структури людського досвіду // Слово і час. – 2005. – №6. – С.42-52.

26. Тихолоз Б. Поети-шістдесятники // Усе для школи. Українська література. 11 клас. – 2001. – Випуск 5.

27. Шелест В. Образні асоціації в поезії Ліни Костенко // Дивослово. – 1994. – № 2.

28. Фізер І. Шедеври поетичної мітоісторії Ліни Костенко // Сучасність. – 1988. – № 7-8.

 

Тема 7. Колізії національної історії в романах Ліни Костенко “Маруся Чурай”, “Берестечко”

План

1. “Маруся Чурай” Л.Костенко в контексті інтерпретацій легенди про піснетворку-отруйницю: історико-фольклорна основа твору.

2. Особливості жанру, сюжету та композиції роману “Маруся Чурай”. Основний конфлікт.

3. Осмислення історії України крізь призму духовних цінностей: проблематика роману “Маруся Чурай”.

4. Специфіка сюжету в романі “Берестечко”. Історіософський1 та аксіологічний2 аспекти твору.

5. Особистість Богдана Хмельницького в контексті державницької діяльності (за романом “Берестечко”).

 

Завдання1.Визначити в романі “Берестечко” образи, що мають символічне значення, вказати їх естетичне навантаження.

Завдання2.Доповнити таблицю. Визначити моральні поняття й мотиви літературних героїв роману “Маруся Чурай”. Схарактеризувати соціальну структуру тогочасного українського суспільства.

Літературні герої роману (не менше 13) Гриць Бобренко, …  
Історичні персонажі роману (не менше 8) Іван Іскра, …

Завдання 3. Підготувати аргументи до дискусії.

1.Чи погоджуєтесь із обвинуваченням Марусі Чурай у смерті Гриця Бобренка? Що стало, на вашу думку, справжньою причиною трагічної розв’язки?

Вона його із ревнощів убила, А хто ж би ще труїв Бобренка Гриця,

Підсипавши отруту у вино Кому він так ще знівечив життя

2.Чим було кохання для Марусі і для Гриця? Чи не криється причина нещасливого кохання у нерівності душ закоханих?

Моя любов чолом сягала неба… …Гриць ходив ногами по землі.

Моя любов, прогіркла й перестояна, У нього ж серце навпіл розривалось.

Вже скоро душу випалить мені. А він Бобренко. Він же не Чурай

Я – навіжена. Я – дитя любові.

Мені без неї білий світ глевкий

 

3.У чому полягає внутрішнє роздвоєння Гриця? Чи тільки на міжособистісному рівні виявляється стан душевного роздвоєння героїв. Аргументуйте внутрішні монологи героїв.

Любились ми, не крилися. У мене Я мучуся. Я сам собі шуліка.

Душа, було, піснями аж бринить Є щось в мені так наче не моє.

У цій любові щось було священне, Немов живе в мені два чоловіка,

Таке, чого не можна осквернить І хтось когось в мені не пізнає…

…І річ не в тім – женився, не женився, Відступник я. Нікчемний я і ниций.

Прийшов, пішов, забув чи не забув. Але ти любиш і тому прости.

А в тому річ, коли він так змінився, Життя – така велика ковзаниця.

Чи, може, він такий і зроду був? Кому вдалось, не падавши, пройти?

4. За законами судочинства славетна співачка мала бути покарана.

А що, як інший вибрати закон, -

Не з боку вбивства, а із боку зради?!

Що ж це виходить? Зрадити в житті

Державу – злочин, а людину можна?!

Аргументуйте свою позицію з цієї проблеми.

5. Розкрийте зміст думок Ліни Костенко, висловлених у поезії “Кобзарю…” та в історичному романі “Маруся Чурай”. Як вони перегукуються з українськими історичними реаліями? Визначте роль митця в суспільстві.

Людей такого рідкісного дару …на цій планеті,

Хоч трохи треба, люди, берегти, відколи сотворив її пан Бог,

Ця дівчина не просто так Маруся. ще не було епохи для поетів,

Це – голос наш, це – пісня, це - душа. але були поети для епох!

(“Маруся Чурай”) (“Кобзарю…”)

Література

1.Бідюк О. Психоаналіз як літературознавчий метод: інтерпретаційні можливості (на прикладі роману Ліни Костенко “Берестечко”) : електронний ресурс / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Vlnu_fil/2008_44/Pt1/Bid'uk_O.pdf

2. Білик Г. Тема війни у творчості Ліни Костенко: електронний ресурс / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Almpolt/2010_1/Biluk1.pdf

3. Брюховецький В. Ліна Костенко: Нарис творчості. – К., 1990.

4. Гусар-Струк Д. Історичний роман Ліни Костенко // Сучасність. – 1990. – № 5.

5. Дзюба І. Пишеться велика книга нашого народу... : електронний ресурс / Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/293915

6. Дончик В. Шістдесятництво як явище, його витоки й наслідки // Слово і час. – №8. – 1997. – С44-47.

7. Зборовська Н. Вивчення роману Ліни Костенко “Маруся Чурай” // Українська мова і література в школі. – 1989. – №11.

8. Зборовська Н. Шістдесятники // Слово і час. – 1999. – № 3. – С. 75-80.

9. Клочек Г. Історичний роман Ліни Костенко “Маруся Чурай”. – Кіровоград, 1998.

10. Кодак М. “Берестечко”: один урок українству // Слово і час. – 2000. – № 1.

11. Коляда Т. Віртуальна дійсність в поезії Ліни Костенко // Світовид. – 1996.– Ч.3.

12. Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала. – К., 1999. (або електронний ресурс / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/Fil/1999_17/01_kostenko_l.pdf

13. Кудрявцев М. Митець і час: ідейна проблематика поетичної драми Ліни Костенко // Дивослово. – 1998. – № 8.

14. Медвідь В'ячеслав. Шістдесятництво: міф і реальність // Кур'єр Кривбасу. – 1997. – № 79-80. – С.131-139.

15. Панченко В. Поезія Ліни Костенко. – Кіровоград, 1997. (або в кн.: Урок літератури. – Кіровоград, 2000)

16. Пахльовська О. Українські шістдесятники: філософія бунту // Сучасність. – 2000. – № 4. – С.65-84.

17. Ромащенко Л.. Минуле – урок для сучасності, проекція на майбутнє (Роздуми над новим романом Л. Костенко “Берестечко”) // Українська література в загальноосвітній школі. – 2000. – №5. – С. 44–50.

18. Савка М. Ліна Костенко // Усе для школи. Українська література. 11 клас. – Вип. 6. – 2001.

19. Симоненко В. Краса без красивостей // Слово і час. – 1990. – № 3.

20. Стеценко О. Біблійні мотиви, образи і сюжети у творчості Л. Костенко // Біблія і культура: Зб. наук. ст. – Вип. 2. – 2000.

21. Тарнашинська Л. Стильовий портрет шістдесятництва: берація явища у постмодерному прочитанні // Слово і час. – 2001. – № 12.

22. Тарнашинська Л. УКРАЇНСЬКЕ ШІСТДЕСЯТНИЦТВО: профілі на тлі покоління: (історико-літературний та поетикальний аспекти). – К., 2010.

23. Тарнашинська Л. Час у творчості Ліни Костенко як темпоральний код структури людського досвіду // Слово і час. – 2005. – №6. – С.42-52.

24. Тихолоз Б. Поети-шістдесятники // Усе для школи. Українська література. 11 клас. – 2001. – Випуск 5.

25. Шелест В. Образні асоціації в поезії Ліни Костенко // Дивослово. – 1994. – № 2.

26. Фізер І. Шедеври поетичної мітоісторії Ліни Костенко // Сучасність. – 1988. – № 7-8.

27. Яковець А. Маруся Чурай: міф чи втрачена реальність // Слово і час. – 1997. – №10.

28. Янченко А. Любов і небо Марусі Чурай // Вітчизна. – 1983. – №4.

 

 

План

1. Духовна краса і велич простої людини в поезії В.Симоненка. Утвердження людської індивідуальності (“Піч”, “Баба Онися”, “Дід умер”, “Жорна” та ін.).

2. Гнівні інвективи поета авторитарній владі (“Монархи”, “Де зараз ви, кати мого народу?”, “Пророцтво 17-го року”) у порівняльному аспекті з поезіями Т.Шевченка (“І мертвим, і живим...”, “О люде, люде-небораки...” та ін.)

3. Патріотичні мотиви в поезії В.Симоненка (“Задивляюсь у твої зіниці”, “Лебеді материнства”, “Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок... ”).

4. Поетичні аналогії В.Симоненка: від природи первозданної до “природи” людського буття (“Осінній вечір морозом дихав”, “Завірюха”, “Вже день здається тихим і безсилим”, “З вікна”, “Ну скажи, хіба не фантастично... ”, “Через душі, мов через вокзали... ”).

 

Завдання 1. Вивчити напам’ять поезії “Лебеді материнства”; “Ти знаєш, що ти людина?”.

Завдання 2. Визначити мотиви “Казки про Дурила”, розкрити алегоричний зміст назви твору.

Завдання 3. Визначити особливості версифікації (рима, спосіб римування, віршовий розмір, вид строфи) поезії “Задивляюсь у твої зіниці…” та її роль у розкритті провідного мотиву твору.

 

Література

1. Абрамова Г. Василь Симоненко. Випереджаючи себе // Українська мова та література. – 2008. – №3/4. – С. 8-10.

2. Брюховецький В. Хто найдужче любить життя // Українська мова і література в школі. – 1985. – № 1.

3. Вінграновський М. Ми всі з одного часу і з одного народу: Слово про Василя Симоненка // Київ. – 1989. – №3.

4. Гончар О. Витязь молодої української поезії // Гончар О. Чим живе­мо: На шляхах до українського Відродження. – К., 1991. – С. 190-194.

5. Дзюба І. Більший за самого себе // Молода гвардія. – 1989. – 14 квітня.

6. Дончик В. Шістдесятництво як явище, його витоки й наслідки // Слово і час. – №8. – 1997. – С44-47.

7. Зборовська Н. Шістдесятники // Слово і час. – 1999. – № 3.

8. Каневська О. “Поезія – це завжди неповторність... ” (Вірш Василя Симоненка “Дід умер” // Українська мова і література в школі. – 1989. – №3.

9. Колісник С. Страшна війна очима Василя Симоненка // Українська мова та література. – 2006. – №14/15. – С. 34-38.

10. Кошелівець І. У хороший шевченків слід ступаючи // Дивослово. –1995. – № 1.

11. Марко В. Осяяння в художній концепції Василя Симоненка // Дивослово. – 2007. – № 4. – С. 21-25.

12. Негода М. Поет на троні // Кур’єр Кривбасу. – 2003.– № 158.

13. Павличко Д. Василь Симоненко // Павличко Д. Над глибинами: Літературно-критичні статті і виступи. – К., 1983.

14. Пахаренко В. Дорога до рідного краю : роздуми над сторінками поеми В. Симоненка «Казка про Дурила» // Українська мова і література в школі. – 1992. – № 2. – С. 58-63.

15. Пахаренко В. Як він ішов : (Духовний профіль Василя Симоненка на тлі його доби. Бібліографія) // Українська мова та література. – 2005. – №1. – С. 5-21.

16. Романова Н. Альтернативна модель суспільства в сатиричній творчості Василя Симоненка // Слово і час. – 2010. – №1. – С. 52-56.

17. Сверстюк Є. Василь Симоненко прилетів на білому коні // Сучасність. – 1995.– № 1. – С. 149-152.

18. Світличний І. Перша книга поета... // Слово і час. – 1997. – № 7.

19. Симоненко Василь. ВИБРАНІ ТВОРИ/Упоряд. А. і Д. Ткаченків. – К., 2010.

20. Сом М. З матір’ю на самоті. – К., 1990.

21. Стус В. Серед грому і тиші // Сучасність. – 1995. – № 1.

22. Тарнашинська Л. Стильовий портрет шістдесятництва: берація явища у постмодерному прочитанні // Слово і час. – 2001. – № 12.

23. Тарнашинська Л. “Поетика поривань” як естетична норма // УКРАЇНСЬКЕ ШІСТДЕСЯТНИЦТВО: профілі на тлі покоління: (історико-літературний та поетикальний аспекти). – К., 2010. – С.100-145.

24. Тихолоз Б. Тихолоз Б. Метеор Щирості : світлий реквієм В. Симоненкові до недожитого 70-ліття // Дивослово. – 2005. – № 1. – С. 50-51.

25. Ткаченко А. Василь Симоненко: Нарис життя і творчості. – К., 1990.

26. Ткаченко А. Визрівання таланту (Студентські вірші Василя Симоненка) // Слово і час. – 1999. – № 5.

27. Ткаченко А. “Народ шукає в геніях себе” // Слово і час. – 1990. – № 3.

28. Ткаченко А. Нерозкрита грань // Слово і час. – 1990. – № 1.

29. Ткаченко А. Василь Симоненко. Нарис життя і творчості. – К., 1990.

30. Ткаченко А. Лірика Василя Симоненка : текстологічно-стильові колізії // Слово і час. – 2011. – №6. – С. 61-70.

31. Шевченко А. Василь Симоненко вчора й сьогодні // Дивослово. – 1999. – № 12. – С. 42-45.

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.