Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 8. Філософська тріада людина-природа-суспільство в поетичному осмисленні Василя Симоненка

План

1. Духовна краса і велич простої людини в поезії В.Симоненка. Утвердження людської індивідуальності (“Піч”, “Баба Онися”, “Дід умер”, “Жорна” та ін.).

2. Гнівні інвективи поета авторитарній владі (“Монархи”, “Де зараз ви, кати мого народу?”, “Пророцтво 17-го року”) у порівняльному аспекті з поезіями Т.Шевченка (“І мертвим, і живим...”, “О люде, люде-небораки...” та ін.)

3. Патріотичні мотиви в поезії В.Симоненка (“Задивляюсь у твої зіниці”, “Лебеді материнства”, “Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок... ”).

4. Поетичні аналогії В.Симоненка: від природи первозданної до “природи” людського буття (“Осінній вечір морозом дихав”, “Завірюха”, “Вже день здається тихим і безсилим”, “З вікна”, “Ну скажи, хіба не фантастично... ”, “Через душі, мов через вокзали... ”).

 

Завдання 1. Вивчити напам’ять поезії “Лебеді материнства”; “Ти знаєш, що ти людина?”.

Завдання 2. Визначити мотиви “Казки про Дурила”, розкрити алегоричний зміст назви твору.

Завдання 3. Визначити особливості версифікації (рима, спосіб римування, віршовий розмір, вид строфи) поезії “Задивляюсь у твої зіниці…” та її роль у розкритті провідного мотиву твору.

 

Література

1. Абрамова Г. Василь Симоненко. Випереджаючи себе // Українська мова та література. – 2008. – №3/4. – С. 8-10.

2. Брюховецький В. Хто найдужче любить життя // Українська мова і література в школі. – 1985. – № 1.

3. Вінграновський М. Ми всі з одного часу і з одного народу: Слово про Василя Симоненка // Київ. – 1989. – №3.

4. Гончар О. Витязь молодої української поезії // Гончар О. Чим живе­мо: На шляхах до українського Відродження. – К., 1991. – С. 190-194.

5. Дзюба І. Більший за самого себе // Молода гвардія. – 1989. – 14 квітня.6. Дончик В. Шістдесятництво як явище, його витоки й наслідки // Слово і час. – №8. – 1997. – С44-47.

7. Зборовська Н. Шістдесятники // Слово і час. – 1999. – № 3.

8. Каневська О. “Поезія – це завжди неповторність... ” (Вірш Василя Симоненка “Дід умер” // Українська мова і література в школі. – 1989. – №3.

9. Колісник С. Страшна війна очима Василя Симоненка // Українська мова та література. – 2006. – №14/15. – С. 34-38.

10. Кошелівець І. У хороший шевченків слід ступаючи // Дивослово. –1995. – № 1.

11. Марко В. Осяяння в художній концепції Василя Симоненка // Дивослово. – 2007. – № 4. – С. 21-25.

12. Негода М. Поет на троні // Кур’єр Кривбасу. – 2003.– № 158.

13. Павличко Д. Василь Симоненко // Павличко Д. Над глибинами: Літературно-критичні статті і виступи. – К., 1983.

14. Пахаренко В. Дорога до рідного краю : роздуми над сторінками поеми В. Симоненка «Казка про Дурила» // Українська мова і література в школі. – 1992. – № 2. – С. 58-63.

15. Пахаренко В. Як він ішов : (Духовний профіль Василя Симоненка на тлі його доби. Бібліографія) // Українська мова та література. – 2005. – №1. – С. 5-21.

16. Романова Н. Альтернативна модель суспільства в сатиричній творчості Василя Симоненка // Слово і час. – 2010. – №1. – С. 52-56.

17. Сверстюк Є. Василь Симоненко прилетів на білому коні // Сучасність. – 1995.– № 1. – С. 149-152.

18. Світличний І. Перша книга поета... // Слово і час. – 1997. – № 7.

19. Симоненко Василь. ВИБРАНІ ТВОРИ/Упоряд. А. і Д. Ткаченків. – К., 2010.

20. Сом М. З матір’ю на самоті. – К., 1990.

21. Стус В. Серед грому і тиші // Сучасність. – 1995. – № 1.

22. Тарнашинська Л. Стильовий портрет шістдесятництва: берація явища у постмодерному прочитанні // Слово і час. – 2001. – № 12.

23. Тарнашинська Л. “Поетика поривань” як естетична норма // УКРАЇНСЬКЕ ШІСТДЕСЯТНИЦТВО: профілі на тлі покоління: (історико-літературний та поетикальний аспекти). – К., 2010. – С.100-145.

24. Тихолоз Б. Тихолоз Б. Метеор Щирості : світлий реквієм В. Симоненкові до недожитого 70-ліття // Дивослово. – 2005. – № 1. – С. 50-51.

25. Ткаченко А. Василь Симоненко: Нарис життя і творчості. – К., 1990.

26. Ткаченко А. Визрівання таланту (Студентські вірші Василя Симоненка) // Слово і час. – 1999. – № 5.

27. Ткаченко А. “Народ шукає в геніях себе” // Слово і час. – 1990. – № 3.

28. Ткаченко А. Нерозкрита грань // Слово і час. – 1990. – № 1.

29. Ткаченко А. Василь Симоненко. Нарис життя і творчості. – К., 1990.

30. Ткаченко А. Лірика Василя Симоненка : текстологічно-стильові колізії // Слово і час. – 2011. – №6. – С. 61-70.

31. Шевченко А. Василь Симоненко вчора й сьогодні // Дивослово. – 1999. – № 12. – С. 42-45.

32. Шудря М. Василева криниця // Дивослово. – 1995.– № 12.

 

 

Тема 9. Новий зміст і нова форма поезії Івана Драча

План

1. Інтелектуальна образність, метафоричне багатство в ранніх збірках поета (“Соняшник” , “Протуберанці серця”).

2. Поєднання інтелектуального темпоритму доби із фольклорними моделями світовідчування у збірці “Балади буднів”.

3. Ностальгійно-спогадальні настрої збірок “Шабля і хустина”, “Теліжинці”.

4. Мотиви поезії останніх років ( зб. “Вогонь з попелу, “Гора” та ін. ).

5. Поєднання епічності з напруженим драматизмом та ліричністю у драматичних поемах (“Ніж у сонці”, “Смерть Шевченка”, “Соловейко-Сольвейг”, “Дума про Вчителя”, “Зоря і смерть Пабло Неруди”).

 

Завдання 1. Вивчити напам’ять “Баладу про соняшник”. Розкрити метафоричність художнього втілення головної ідеї. Пояснити символічне значення образу соняшника

Завдання 2. Визначити ідейний зміст поеми “Чорнобильська мадонна”. Проаналізувати образну структуру твору.

 

Література

1. Бондаренко Ю. Поема Івана Драча “Чорнобильська мадонна” в шкільному вивченні // Дивослово. – 1999. – № 5. – С. 34-40.

2. Витрикуш Г. Інтерпретація біблійних тем і образів поетами-шістдесятниками // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 7–8. – С. 15–19.

3. Витрикуш Г. Образи видатних людей минулого в поезії Івана Драча // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 3. – С. 40-41.

4. Власенко В.В., Цепколенко А.О. Термінологічна лексика в поезіях Івана Драча : електронний ресурс / Режим доступу: http://elib.crimea.edu/index.php?option=com_content&task=view&id=48

5. Герман В. Неологізми в поезії Івана Драча // Дивослово. – 1998. – 5. – С.13-15.

6. Гнатюк Л. Типологія образу “крилатої людини” у творах Г. Гарсіа Маркеса, баладі І. Драча “Крила” та поезіях модерністів. Урок компаративного аналізу // Всесвітня літ-ра в середн. навч. закладах України. – 2007. – № 4. – С. 47–48.

7. Гончарук О. Обрії поезії Івана Драча. 11 клас // Українська мова та література. – 2010. – № 1–2. – С. 11–12.

8. Грудко О. І. Етюди раннього періоду у творчості І. Ф. Драча : електронний ресурс / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npkpnu_fil/2009_19/7_02_Vaskiv.pdf

9. Дем’янівська Л.С. Українська драматична поема (Проблематика, жанрова специфіка). К., 1984.

10. Драч І. “Не зумів витиснути із себе поета...” // Сучасність. – 1995. – № 1.

11. Драч І. Чорнобильська Мадонна // Вітчизна. – 1988. – № 1.

12. Жулинський М. Осінній Драч з вогненним жалом весняної кропиви // Слово і час. – 2006. – №10. – С.32-37.

13. Зборовська Н. Шістдесятники // Слово і час. – 1999. – № 3. – С. 75-80.

14. Ільницький М. Іван Драч. Нарис творчості. – К., 1986.

15. Ільницький М. Поетична драматургія Івана Драча // Українська мова і література в школі. – 1985. – 9. – С. 9-17.

16. Ільницький, М. “Сприймати світ до всіх його глибин” // Дивослово. – 2006. – № 10. – С. 43–47. – № 11.– С. 55-57.

17. Кордон А. Протуберанці душі поета // Дивослово. – 2010. – № 8. – С. 21–22.

18. Кужільна Л. Національна модель світу в творчості Івана Драча // Рідна школа. – 2003. – № 12. – С. 66–68.

19. Максименко Р., Лут Р. Екологія природи – екологія душі. Матеріали до уроку за поемою Івана Драча “Чорнобильська мадонна” // Українська мова та література. – 2004. – № 37. – С. 7–8.

20. Мацько О.М. Індивідуальний мовний стиль Івана Драча : електронний ресурс / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/FilolNauk/2008/85.pdf

21. Невідомська Л. Особливості ідіостилю Івана Драча: імпліцитність семантики поетичного слова : електронний ресурс / Режим доступу: http://i-kar-100.narod.ru/referatu/001/003/22.html

22. Обухів Ю. “... Криниці спаровані з океаном...” // Українська мова та література. – 2004. – № 15. – С. 28–31.

23. Олійник Б.І. Тривожні дзвони Івана Драча // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.:У 3-х книгах..– К.:, 1996. – Книга третя. – С. 313 – 319.

24. Пахльовська О. Українські шістдесятники: філософія бунту // Сучасність. – 2000. – № 4. – С. 65-84.

25. Писаренко Л. Чорнобильська мадонна // Українська мова та література. – 2009. – № 14–15. – С. 42–44.

26. Рубан В. Третє пришестя І. Драча // Київ. – 1996. – № 9-10.

27. Слабошпицький М. Поет, який має талант бути Драчем // Дивослово. – 1996. – № 10.

28. Тарнашинська Л. Стильовий портрет шістдесятництва: берація явища у постмодерному прочитанні // Слово і час. – 2001. – № 12.

29. Тарнашинська Л. Художнє оркестрування буденності: баладний вектор Івана Драча // УКРАЇНСЬКЕ ШІСТДЕСЯТНИЦТВО: профілі на тлі покоління: (історико-літературний та поетикальний аспекти). – К., 2010. – С.361-389.

30. Тихолоз Б. Поети-шістдесятники // Усе для школи. Українська література. 11 клас. – 2001. – Випуск 5.

31. Ткаченко А. Іван Драч: Нарис творчості. – К., 1988.

32. Ткаченко А. Художній світ Івана Драча. – К., 1992.

33. Чепурняк Т. О. Мистецтво як рушійний чинник досконалості суспільства у поезіях в прозі Івана Драча : електронний ресурс / Режим доступу: http://referatu.com.ua/referats/7527/180587/?page=1

34. Шевченко А. Сонце і слово Івана Драча // Дивослово. – 1996. – № 10.

 

 

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.