Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 5. Поезія контрастів Дмитра Павличка

План

1. Сплав ліричного і публіцистичного струменів у збірках поезій “Любов і ненависть”, “Правда кличе” , “Гранослов”, “Сонети подільської осені”.

2. Основні мотиви творчості Дмитра Павличка 1990-х – початку 2000-х рр.:

– Громадянські мотиви: народ, нація, Україна;

– суспільне та особистісне начала;

– мотив гріха й покаяння (зб. “ Ностальгія”, “Покаянні псалми”);

– етнографічні мотиви.

3.Таємниця кохання в ліриці Д.Павличка: від ретроспективності інтимних почувань ("Таємниця твого обличчя") до відвертої чоловічої пристрасті (“Золоте ябко”).

4.Тема рідної мови в осмисленні Д.Павличка (“Ти зрікся мови рідної…”,“О рідне слово, що без тебе я?!”, “Лист до одного знайомого в справах філологічних”, “Якби я втратив очі, Україно…”).

 

Завдання 1. Вивчити напам’ять “Два кольори”.

Завдання 2. Порівняти форми і зміст рубаїв Омара Хайяма і Дмитра Павличка, визначити спільні і відмінні риси (Див. статтю Стадник О. “В Хайяма взяв я форму...”).

Завдання 3. На матеріалі сонета “Коли помер кривавий Торквемада…” визначити особливості

1-а мікрогрупа: поетичного синтаксису (інверсія, еліпс, паралелізм, антитеза, анафора, епіфора, симплока, оксиморон, рефрен, градація, алюзія, ремінісценція, афоризми, прислівя, приказки)

2-а мікрогрупа: тропів (епітет, порівняння, метафора, метонімія, іронія, сарказм, алегорія, символ, гіпербола, літота, перифраз);

3-а мікрогрупа: поетичної фоніки (асонанс, алітерація, ономатопея, звуконаслідування, фоносимволіка1 );

4-а мікрогрупа: риторичних фігур (риторичні запитання, риторичні звертання, риторичні оклики, риторичні заперечення, риторичні ствердження).

 

Література

1. Гришаєнко Н. Основні мотиви лірики Дмитра Павличка // Українська мова і література в школі. – 1991. – №1. – С.69-73.2. Дончик В. Шістдесятництво як явище, його витоки й наслідки // Слово і час. – №8. – 1997. – С44-47.

3. Драч І. Ф. Диптих про Павличка // Духовний меч: Літ.- крит. статті та ессе. – К., 1983. – С. 117-131.

4. Дяченко О. Сонет у „громі серця” : Про „Сонети подільської осені” Д. Павличка // Дзвін. – 2001. - № 8. – С. 149-153. (або електронний ресурс / Режим доступу: http://lib.if.ua/exhib/1252914721.html

5. Зборовька Ніла. Шістдесятники // Слово і час. – 1999. – № 3. – С. 75-80.

6. Земляк В. Павличко сьогодні // Літературна Україна. – 1977. – 22 листопада.

7. Ільницький М. Дмитро Павличко. Нарис творчості. – К., 1985.

8. Ільницький М. М. Сонети Дмитра Павличка // Радянське літературознавство. – 1985. – № 2. – С. 7-18.

9. Лубківський Р. Сповідь. Молитва. Присяга: Літературний портрет Дмитра Павличка. – К., 2004.

10. Маковей Г. Еротична лірика Дмитра Павличка (збірка “Золоте ябко”) // Слово і час. – 2002. – № 11. –С.50-57.

11. Медвідь В'ячеслав. Шістдесятництво: міф і реальність // Кур'єр Кривбасу. – 1997. – № 79-80. – С.131-139.

12. Моренець В. На зрізі контрастних переходів і заперечень // Дивослово. – 1999. – №9. – С.49-50.

13. Павличко Д. Відлуння десятиліть: електронний ресурс / Режим доступу: http://virchi.narod.ru/poeziya2/pavlichko.htm

14. Пахльовська Оксана. Українські шістдесятники: філософія бунту // Сучасність. – 2000. – № 4. – С. 65-84.

15. Равлів І. Тематичне й жанрове розмаїття Павличкової лірики 90-х // Слово і час. – 1998. – № 9-10. – С.53–86.

16. Равлів І. Час і простір у “Покаянних псалмах” Дмитра Павличка // Київ. – 1997. – № 5–6. – С.124–128.

17. Радько Г. Поетика сонетарію Дмитра Павличка у контексті світової традиції: електронний ресурс / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/kiev_old/2010_1/12_Radko-125-141.pdf

18. Савчин Т. Сонети Дмитра Павличка: поетика жанру. – К., 1999.

19. Стадник О. “В Хайяма взяв я форму...” : Рубаї Д. Павличка // Дзвін. – 2003. – № 9. – С.134-144 (або електронний ресурс http://lib.if.ua/exhib/1252916867.html).

20. Сьомочкіна О. Дорога як “велика подорож життя”// Дивослово. – 2005. – №4. – С.54–56.

21. Тихолоз Б. Майстер різьбленого стилоса, або Два кольори опришкової душі // Дивослово. – 2004. – № 9. – С.65–69.

22. Ткаченко Л. Ностальгія Дмитра Павличка // Слово і час. – 1999. – № 10. – С.37–39.

23. Фасоля А. Як ви умирали, вам дзвони не грали // Українська мова та література в школі. – 2002. – № 10. – С.13–16.

24. Яременко В. Понорама української літератури ХХ ст. // Українська мова і література. – 2001. – №11. – С.34–36.

 

 

Тема 6. Філософсько-естетична концепція поезії Ліни Костенко

План

1.Єдність принципів життя Ліни Костенко та її творчості.

2.Інтенсивність духовних пошуків у ранніх поетичних збіркахЛ.Костенко.

3.Єдність плинного і неперехідного як основний мотив збірки “Над берегами вічної ріки”.

4.Мотиви, образи поетичної збірки “Сад нетанучих скульптур”. Філософська глибина в зображенні сутності історії у драматичних поемах.

5.Симфонічна «поема» філософського осягнення Часу і людини у збірках “Гіацинтове Сонце” та “Річка Геракліта”.

 

Завдання 1.Вивчити напам’ять кілька поезії Л.Костенко (за вибором).

Завдання 2. Дати відповідь на запитання:

Чи можна “Думу про братів неазовських” Л.Костенко назвати відповіддю на різкі й презирливі зауваження Т.Шевченка (Сю ніч будуть в Україні / Родиться близнята. / Один буде, як той Гонта, / Катів катувати! / Другий буде... оце вже наш! / Катам помагати...), І.Франка (І чом у нас відступників так много? // І чом для них відступство не страшне?), Л.Українки (Народ наш, мов дитя сліпеє зроду, / Ніколи світа-сонця не видав: / За ворогів іде в вогонь і в воду, / Катам своїх поводарів віддав). Які контраргументи добирає Ліна Василівна для спростування думки про негативну домінанту української ментальності – відступництво-зрадництво, закладене в національному характері. Свою позицію, підтверджуйте цитатами з тексту твору.

Завдання 3.Схарактеризуватиобраз ліричного героя в поезіях “Недумано, негадано...” (1-а мікрогрупа), “Життя іде і все без коректур…” (2-а мікрогрупа), “Доля” (3-а мікрогрупа).

Індивідуальне завдання: Висловити міркування щодо провідного лейтмотиву поезії Ліни Костенко.

Отак воно і йдеться до руїни.

Отак ми й загрузаємо в убозтво.

Є боротьба за долю України.

Все інше – то велике мискоборство.

 

Доборолися, добалакалися,

досварилися, аж гримить.

Україно, чи ти була колись

незалежною, хоч на мить?

 

Від кайданів, що волю сковують?

Від копит, що у душу б’ють?

Він чужих, що тебе скуповують?

І своїх, що тебе продають?

Література

1. Богдан С. Нові води Гераклітової річки : електронний ресурс / Режим доступу: http://litakcent.com/2011/06/29/novi-vody-heraklitovoji-richky/

2. Богомолець О. Ліні Костенко Con Amore / Гіацинтове Сонце : електронний ресурс / Режим доступу: http://www.umka.com.ua/ukr/catalogue/bards/ol-ha-bohomolec-to-lina-kostenko-con-amore-hyacinth-sun-2cd.html

3. Брюховецький В. Ліна Костенко: Нарис творчості. – К., 1990.

4. Гусар-Струк Д. Історичний роман Ліни Костенко // Сучасність. – 1990. – № 5.

5. Дзюба І. Пишеться велика книга нашого народу... : електронний ресурс / Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/293915

6. Дончик В. Шістдесятництво як явище, його витоки й наслідки // Слово і час. – №8. – 1997. – С44-47.

7. Зборовська Ніла. Шістдесятники // Слово і час. – 1999. – № 3. – С. 75-80.

8. Ільницький М. “Якби знайшлась неопалима книга…” // Ільницький М. Безперервність руху. – К., 1983.

9. Клочек Г. Історичний роман Ліни Костенко “Маруся Чурай”. – Кіровоград, 1998.

10. Кодак М. “Берестечко”: один урок українству // Слово і час. – 2000. – № 1.

11. Коляда Т. Віртуальна дійсність в поезії Ліни Костенко // Світовид. – 1996.– Ч.3.

12. Костенко Л. Річка Геракліта: електронний ресурс / Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/303125

13. Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала. – К., 1999. (або електронний ресурс // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/Fil/1999_17/01_kostenko_l.pdf

14. Кудрявцев М. Митець і час: ідейна проблематика поетичної драми Ліни Костенко // Дивослово. – 1998. – № 8.

15. Медвідь В. Шістдесятництво: міф і реальність // Кур'єр Кривбасу. – 1997. – № 79-80. – С.131-139.

16. Панченко В. Нетанучі скульптури Ліни Костенко // Вітчизна. – 1988. – №8.

17. Панченко В. Поезія Ліни Костенко. – Кіровоград, 1997 (або в кн.: Урок літератури. – Кіровоград, 2000).

18. Пахльовська О. Про "Гіацинтове сонце": електронний ресурс / Режим доступу: http://www.youtube.com/watch?v=_ueD_-cPEnE

19. Пахльовська О. Українські шістдесятники: філософія бунту // Сучасність. – 2000. – №4. – С.65-84.

20. Савка М. Ліна Костенко // Усе для школи. Українська література. 11 клас. – Вип. 6. – 2001.

21. Симоненко В. Краса без красивостей // Слово і час. – 1990. – № 3.

22. Стеценко О. Біблійні мотиви, образи і сюжети у творчості Л. Костенко // Біблія і культура: Зб. наук. ст. – Вип. 2. – 2000.

23. Тарнашинська Л. Стильовий портрет шістдесятництва: берація явища у постмодерному прочитанні // Слово і час. – 2001. – № 12.

24. Тарнашинська Л. Художній час як категорія індивідуального “Я”: творчість Ліни Костенко // УКРАЇНСЬКЕ ШІСТДЕСЯТНИЦТВО: профілі на тлі покоління: (історико-літературний та поетикальний аспекти). – К., 2010. – С.25-58.

25. Тарнашинська Л. Час у творчості Ліни Костенко як темпоральний код структури людського досвіду // Слово і час. – 2005. – №6. – С.42-52.

26. Тихолоз Б. Поети-шістдесятники // Усе для школи. Українська література. 11 клас. – 2001. – Випуск 5.

27. Шелест В. Образні асоціації в поезії Ліни Костенко // Дивослово. – 1994. – № 2.

28. Фізер І. Шедеври поетичної мітоісторії Ліни Костенко // Сучасність. – 1988. – № 7-8.

 

Тема 7. Колізії національної історії в романах Ліни Костенко “Маруся Чурай”, “Берестечко”

План

1. “Маруся Чурай” Л.Костенко в контексті інтерпретацій легенди про піснетворку-отруйницю: історико-фольклорна основа твору.

2. Особливості жанру, сюжету та композиції роману “Маруся Чурай”. Основний конфлікт.

3. Осмислення історії України крізь призму духовних цінностей: проблематика роману “Маруся Чурай”.

4. Специфіка сюжету в романі “Берестечко”. Історіософський1 та аксіологічний2 аспекти твору.

5. Особистість Богдана Хмельницького в контексті державницької діяльності (за романом “Берестечко”).

 

Завдання1.Визначити в романі “Берестечко” образи, що мають символічне значення, вказати їх естетичне навантаження.

Завдання2.Доповнити таблицю. Визначити моральні поняття й мотиви літературних героїв роману “Маруся Чурай”. Схарактеризувати соціальну структуру тогочасного українського суспільства.

Літературні герої роману (не менше 13) Гриць Бобренко, …  
Історичні персонажі роману (не менше 8) Іван Іскра, …

Завдання 3. Підготувати аргументи до дискусії.

1.Чи погоджуєтесь із обвинуваченням Марусі Чурай у смерті Гриця Бобренка? Що стало, на вашу думку, справжньою причиною трагічної розв’язки?

Вона його із ревнощів убила, А хто ж би ще труїв Бобренка Гриця,

Підсипавши отруту у вино Кому він так ще знівечив життя

2.Чим було кохання для Марусі і для Гриця? Чи не криється причина нещасливого кохання у нерівності душ закоханих?

Моя любов чолом сягала неба… …Гриць ходив ногами по землі.

Моя любов, прогіркла й перестояна, У нього ж серце навпіл розривалось.

Вже скоро душу випалить мені. А він Бобренко. Він же не Чурай

Я – навіжена. Я – дитя любові.

Мені без неї білий світ глевкий

 

3.У чому полягає внутрішнє роздвоєння Гриця? Чи тільки на міжособистісному рівні виявляється стан душевного роздвоєння героїв. Аргументуйте внутрішні монологи героїв.

Любились ми, не крилися. У мене Я мучуся. Я сам собі шуліка.

Душа, було, піснями аж бринить Є щось в мені так наче не моє.

У цій любові щось було священне, Немов живе в мені два чоловіка,

Таке, чого не можна осквернить І хтось когось в мені не пізнає…

…І річ не в тім – женився, не женився, Відступник я. Нікчемний я і ниций.

Прийшов, пішов, забув чи не забув. Але ти любиш і тому прости.

А в тому річ, коли він так змінився, Життя – така велика ковзаниця.

Чи, може, він такий і зроду був? Кому вдалось, не падавши, пройти?

4. За законами судочинства славетна співачка мала бути покарана.

А що, як інший вибрати закон, -

Не з боку вбивства, а із боку зради?!

Що ж це виходить? Зрадити в житті

Державу – злочин, а людину можна?!

Аргументуйте свою позицію з цієї проблеми.

5. Розкрийте зміст думок Ліни Костенко, висловлених у поезії “Кобзарю…” та в історичному романі “Маруся Чурай”. Як вони перегукуються з українськими історичними реаліями? Визначте роль митця в суспільстві.

Людей такого рідкісного дару …на цій планеті,

Хоч трохи треба, люди, берегти, відколи сотворив її пан Бог,

Ця дівчина не просто так Маруся. ще не було епохи для поетів,

Це – голос наш, це – пісня, це - душа. але були поети для епох!

(“Маруся Чурай”) (“Кобзарю…”)

Література

1.Бідюк О. Психоаналіз як літературознавчий метод: інтерпретаційні можливості (на прикладі роману Ліни Костенко “Берестечко”) : електронний ресурс / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Vlnu_fil/2008_44/Pt1/Bid'uk_O.pdf

2. Білик Г. Тема війни у творчості Ліни Костенко: електронний ресурс / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Almpolt/2010_1/Biluk1.pdf

3. Брюховецький В. Ліна Костенко: Нарис творчості. – К., 1990.

4. Гусар-Струк Д. Історичний роман Ліни Костенко // Сучасність. – 1990. – № 5.

5. Дзюба І. Пишеться велика книга нашого народу... : електронний ресурс / Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/293915

6. Дончик В. Шістдесятництво як явище, його витоки й наслідки // Слово і час. – №8. – 1997. – С44-47.

7. Зборовська Н. Вивчення роману Ліни Костенко “Маруся Чурай” // Українська мова і література в школі. – 1989. – №11.

8. Зборовська Н. Шістдесятники // Слово і час. – 1999. – № 3. – С. 75-80.

9. Клочек Г. Історичний роман Ліни Костенко “Маруся Чурай”. – Кіровоград, 1998.

10. Кодак М. “Берестечко”: один урок українству // Слово і час. – 2000. – № 1.

11. Коляда Т. Віртуальна дійсність в поезії Ліни Костенко // Світовид. – 1996.– Ч.3.

12. Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала. – К., 1999. (або електронний ресурс / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/Fil/1999_17/01_kostenko_l.pdf

13. Кудрявцев М. Митець і час: ідейна проблематика поетичної драми Ліни Костенко // Дивослово. – 1998. – № 8.

14. Медвідь В'ячеслав. Шістдесятництво: міф і реальність // Кур'єр Кривбасу. – 1997. – № 79-80. – С.131-139.

15. Панченко В. Поезія Ліни Костенко. – Кіровоград, 1997. (або в кн.: Урок літератури. – Кіровоград, 2000)

16. Пахльовська О. Українські шістдесятники: філософія бунту // Сучасність. – 2000. – № 4. – С.65-84.

17. Ромащенко Л.. Минуле – урок для сучасності, проекція на майбутнє (Роздуми над новим романом Л. Костенко “Берестечко”) // Українська література в загальноосвітній школі. – 2000. – №5. – С. 44–50.

18. Савка М. Ліна Костенко // Усе для школи. Українська література. 11 клас. – Вип. 6. – 2001.

19. Симоненко В. Краса без красивостей // Слово і час. – 1990. – № 3.

20. Стеценко О. Біблійні мотиви, образи і сюжети у творчості Л. Костенко // Біблія і культура: Зб. наук. ст. – Вип. 2. – 2000.

21. Тарнашинська Л. Стильовий портрет шістдесятництва: берація явища у постмодерному прочитанні // Слово і час. – 2001. – № 12.

22. Тарнашинська Л. УКРАЇНСЬКЕ ШІСТДЕСЯТНИЦТВО: профілі на тлі покоління: (історико-літературний та поетикальний аспекти). – К., 2010.

23. Тарнашинська Л. Час у творчості Ліни Костенко як темпоральний код структури людського досвіду // Слово і час. – 2005. – №6. – С.42-52.

24. Тихолоз Б. Поети-шістдесятники // Усе для школи. Українська література. 11 клас. – 2001. – Випуск 5.

25. Шелест В. Образні асоціації в поезії Ліни Костенко // Дивослово. – 1994. – № 2.

26. Фізер І. Шедеври поетичної мітоісторії Ліни Костенко // Сучасність. – 1988. – № 7-8.

27. Яковець А. Маруся Чурай: міф чи втрачена реальність // Слово і час. – 1997. – №10.

28. Янченко А. Любов і небо Марусі Чурай // Вітчизна. – 1983. – №4.

 

 

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.