Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЯк класифікуються об'єкти за рівнем хімічної небезпеки?

6. Порядок проведення роботи:

1. Викладач перевіряє знання студентів за матеріалом практичного заняття усним опитуванням.

2. Кожний студент отримує завдання для розрахунку оцінки хімічної обстановки при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах з викидом СДОР відповідно до завдання (табл. 3.7.). Варіант завдання обирається за порядковим номером студента в списку групи.

3. Розрахунки і висновки по виконаній роботі студент робить самостійно.

4. Протокол практичної роботи з розрахунками і висновками студент пред’являє викладачу для перевірки і оцінки за кредитно-модульною системою (тестування).

Таблиця 3.2.

Характеристика СДОР і допоміжні коефіцієнти для визначення глибини зони зараження

Найменування СДОР Щільність СДОР, т/м3 tº кипін-ня, ºC Гранична токсо-доза, мг·хв/л Значення допоміжних коефіцієнтів
газ рід. К1 К2 К3 К7
- 40 ºС - 20 ºС 0 ºС +20 ºС +40 ºС
Аміак (зберігання під тиском) 0,0008 0,081 -33,42 0,18 0,025 0,04 0/0,9 0,3/1 0,6/1 1/1 1,4/1
Окисли азоту - 1,490 21,0 1,5 0,040 0,4 0,4
Сірчистий ангідрид 0,0029 1,462 -10,1 1,8 0,11 0,049 0,333 0/0,2 0/0,5 0,2/1 1/1 1,7/1
Окис етилену   0,882 10,7 2,2** 0,05 0,041 0,27 0/0,1 0/0,3 0/0,07 1/1 3,2/1
Сірководень 0,0015 0,964 -60,35 10,1 0,27 0,042 0,036 0,3/1 0,5/1 0,8/1 1/1 1,2/1
Соляна кислота (концентрована) - 1,198 - 0,021 0,30 0,1 0,3 1,6
Формальдегід - 0,815 -19,0 0,6* 0,19 0,034 1,0 0/0,4 0/1 0,3/1 1/1 1,5/1
Хлор 0,032 1,558 -34,1 0,6 0,18 0,052 1,0 0/0,9 0,3/1 0,6/1 1/1 1,4/1

Примітка:

1.Щільність газоподібних СДОР у графі 3 приведена для атмосферного тиску: при тиску в ємності, відмінному від атмосферного, щільності газоподібних СДОР визначаються шляхом помноження даних графи 3 на значення тиску.2. У графах 10-14 в чисельнику значення К7 для первинної хмари, в знаменнику – для вторинної хмари.

Таблиця 3.3.

Розрахункові таблиці глибини зон можливого зараження СДОР, км

Швидкість вітру, м/с Еквівалент кількості СДОР, т
0,01 0,05 0,1 0,5
0,38 0,85 1,25 3,16 4,75 9,18 12,53 19,20 29,56 38,13 52,67 65,23 81,91
0,26 0,59 0,84 1,92 2,84 5,35 7,20 10,83 16,44 21,02 28,73 35,35 44,09 87,79
0,22 0,48 0,68 1,53 2,17 3,99 5,34 7,96 11,94 15,18 20,59 25,21 31,30 61,47 64,50
0,19 0,42 0,59 1,33 1,88 3,28 4,36 6,46 9,62 12,18 16,43 20,05 24,80 48,18 65,92
0,17 0,38 0,53 1,19 1,68 2,91 3,75 5,53 8,19 10,33 13,88 16,89 20,82 40,11 54,67 83,60
0,15 0,34 0,48 1,09 1,53 2,66 3,43 4,86 7,20 9,06 12,14 14,79 18,13 34,67 47,09 71,70
0,14 0,32 0,45 1,00 1,42 2,46 3,17 4,49 6,48 8,14 10,87 13,17 16,17 30,73 41,63 63,16
0,13 0,30 0,42 0,94 1,33 2,30 2,97 4,20 5,92 7,42 9,90 11,98 14,68 27,75 37,99 56,70
0,12 0,28 0,40 0,88 1,25 2,17 2,80 3,96 5,60 6,86 9,12 11,03 13,50 25,39 34,24 57,60
0,12 0,26 0,38 0,84 1,19 2,06 2,66 3,76 5,31 6,50 8,50 10,23 12,54 23,49 31,61 47,53
0,11 0,25 0,36 0,80 1,13 1,96 2,53 3,58 5,06 6,20 8,01 9,61 11,74 21,91 29,44 44,15
0,11 0,24 0,34 0,76 1,08 1,88 2,42 3,93 4,85 5,94 7,67 9,07 11,06 20,58 27,61 41,30
0,10 0,23 0,33 0,74 1,04 1,80 2,37 3,29 4,66 5,70 7,37 8,72 10,48 19,45 20,04 38,90
0,10 0,22 0,32 0,71 1,00 1,74 2,24 3,17 4,49 5,50 7,10 8,40 10,04 18,46 24,68 36,81
0,10 0,22 0,31 0,69 0,97 1,68 2,17 3,07 4,34 5,31 6,86 8,11 9,70 17,60 23,50 34,98

 

Таблиця 3.4.

Значення коефіцієнту К4 залежно від швидкості вітру

Швидкість вітру, м/с
К4 1,33 1,67 2,0 2,34 2,67 3,0 3,34 3,67 4,0 - - - - 5,68

Таблиця 3.5.

Швидкість переносу переднього фронту хмари зараженого повітря залежно від швидкості вітру

Швидкість вітру, м/с
Швидкість перенесення, км/год Інверсія
                     
Ізотермія
Конвекція
                     

Таблиця 3.6.

Можливі загальні втрати населення від СДОР

в осередку ураження (Mзаг), %

Умови знаходження людей Без протигазів Забезпеченість людей протигазами, %
На відкритій місцевості
У найпростіших укриттях, або будинках

Примітка.Орієнтовна структура втрат людей в осередку хімічного ураження у %

- легкого ступеня Млегк. - 25%;

- середнього та важкого ступеня (з виходом з ладу не менше, чим на 2-3 тижні) і потребують госпіталізації Мважк. - 40%;

- зі смертельним результатом (незворотні) М н зв. - 35%.

Таблиця 3.7.

Вихідні дані для розрахунку оцінки хімічної обстановки при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах з викидом СДОР

№ вар. СДОР Кількість, т Швидкість вітру, V м/с Чисельність робітників, осіб Забезпеченість ЗІЗ, % Відстань до об'єкта, L км Характер зберігання
Аміак 14,5 обвалована, Н=0,5
Сірчистий ангідрид 12,5 не обвалована
Сірководень 11,5 обвалована, Н=0,7
Хлор не обвалована
Аміак обвалована, Н=0,6
Сірчистий ангідрид 11,5 не обвалована
Сірководень обвалована, Н=0,8
Хлор не обвалована
Аміак обвалована, Н=0,3
Сірчистий ангідрид не обвалована
Сірководень обвалована, Н=0,4
Хлор не обвалована
Аміак 11,5 обвалована, Н=0,7
Сірчистий ангідрид не обвалована
Сірководень обвалована, Н=0,5
Хлор не обвалована
Аміак обвалована, Н=0,75
Сірчистий ангідрид не обвалована
Сірководень 22,5 обвалована, Н=0,66
Хлор не обвалована
Аміак обвалована, Н=0,55
Сірчистий ангідрид 25,5 не обвалована
Сірководень обвалована, Н=0,45
Хлор не обвалована
Аміак обвалована, Н=0,7
Сірчистий ангідрид не обвалована
Сірководень обвалована, Н=0,5
Хлор 14,5 не обвалована
Аміак 12,5 обвалована, Н=0,7
Сірчистий ангідрид 11,5 не обвалована

 

Тема 4: «Пожежна безпека».

Практична робота № 4

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

(2 години)

Мета і завдання роботи

Мета: закріпити теоретичні знання з пожежної безпеки.

Завдання:ознайомитись з чинниками і класами пожежі; способами припинення пожежі; засобами і речовинами пожежогасіння; будовою, принципом дії і технічними характеристиками вогнегасників та автоматичними системами пожежогасіння (АСП), методологією розрахунку витрати води та потрібної кількості флегматизатора на пожежогасіння .

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.