Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТактика м/c при гемотрансфузії

1. При визначенні групи крові реакція ізогемаглютинації була позитивною зі

стандартними сироватками 0(І) та В(ІІІ) груп та від’ємною з А(ІІ). Яка група крові, що

досліджується?

A А (ІІ)

B 0 (І)

C В (ІІІ)

D АВ (ІV)

E Висновок зробити неможливо

 

2.При визначенні групи крові реакція ізогемаглютинації була позитивною зі

стандартними сироватками 0(І) та А(ІІ) груп. Яка це група крові, що досліджується?

A В (ІІІ)

B А (ІІ)

C 0 (І)

D АВ (ІV)

E Висновок зробити неможливо

3.При визначенні груп крові позитивна реакція ізогемаглютинації зі стандартними

сироватками А(ІІ) та В(ІІІ) груп та негативна з 0(І) та АВ(ІV) груп. Про що свідчить

даний результат?

A Непридатність стандартних сироваток

B Групу 0 (І) досліджуємої крові

C Групу А (ІІ)

D Групу В (ІІІ)

E АВ (ІV) групу

4.При визначенні груп крові за допомогою цоліклонів аглютинація відсутня з

цоліклонами анти-А та анти-В. Яка група крові, що досліджується?

A 0 (І)

B А (ІІ)

C В (ІІІ)

D АВ (ІV)

E Висновок зробити неможливо

5.Аглютинація спостерігається з цоліклонами анти-А, відсутня з цоліклонами анти-В.

Яка група крові, що досліджується?

A А (ІІ)

B 0 (І)

C В (ІІІ)

D АВ (ІV)

E Висновок зробити неможливо

6.Аглютинація спостерігається з цоліклонами анти-А та анти-В. Яка група крові, що

досліджується?

A АВ (ІV)

B 0 (І)

C А (ІІ)

D В (ІІІ)

E Висновок зробити неможливо

7.Аглютинація спостерігається з цоліклонами анти-В. Яка група крові, що

досліджується?

A В (ІІІ)

B 0 (І)

C А (ІІ)

D АВ (ІV)

E Висновок зробити неможливо

8.Контроль за реакцією при визначенні груп крові за допомогою цоліклонів

здійснюється протягом:

A 2,5 хвилин

B 3 – 5 секунд

C 20 – 30 секунд

D 1 хвилин

E 2 хвилин

9.Укажіть на наявність аглютиногенів в еритроцитах у хворого з групою крові АВ (ІV):A Еритроцити містять аглютиноген А і В

B Еритроцити містять аглютиноген В

C Еритроцити не містять аглютиногенів

D Еритроцити містять аглютиноген А

E Еритроцити містять аглютиніни ( і (

 

10. До ургентного хірургічного відділення доставили пацієнта, 38 років, з масивною

кровотечею, група крові невідома. Визначити першочергові дії медичної сестри у

підготовці пацієнта до гемотрансфузії під час операції:

A Катетеризація вени, підключення кровозамінників, визначення групи крові

B Викликати лікаря-лаборанта

C Провести катетеризацію сечового міхура

D Визначити групу крові

E Внутрішньовенно влити кровозамінники

 

11. Медсестра перед кожним переливанням крові виконує проби на сумісність крові

пацієнта та донора . Що з переліченого вона готує для їх проведення ?

A Сироватку реципієнта та кров донора.

B Кров реципієнта та кров донора.

C Сироватку реципієнта та сироватку донора

D Кров реципієнта та сироватку донора.

E Стандартну сироватку та кров донора.

 

12. Під час переливання крові на кожні 500 мл крові донора медсестра вводила по 10мл

10\% розчину хлористого кальцію. Яка потенційна проблема попереджалася?

A Цитратний шок.

B Алергічна реакція.

C Геморагічний шок.

D Гемотрансфузійний шок.

E Інфікування крові.

 

13. В яких клітинах крові знаходиться антиген резус-фактор

A Єритроцитах

B Лейкоцитах

C Тромбоцитах

D Моноцитах

E Єозінофілах

 

14. Для визначення резус-фактора медична сестра повинна підготувати:

A Анти-резус сироватку

B Цоліклон анти-В

C Цоліклон анти-А

D Стандартні сироватки

E Стандартні еритроцити

15. Перед початком гемотрансфузії м/с повинна проводить біологічну пробу на сумісність крові за системою АВ0. Визначте мету її проведення.

A Для попередження переливання несумісної крові і розвитку гемотрансфузійного шоку

B Для попередження внутрішньолікарняної інфекції

C Для визначення Rh-сумісності

D Для визначення групи крові

E Для покращення стану пацієнта

 

16. Хто несе відповідальність за визначення групи крові?

A Лікар

B Той, хто визначає

C Чергова медсестра

D Старша медсестра відділення

E Черговий фельдшер

 

17. Вам необходимо определить группу крови у постели больного. Какой метод Вы выберете?

A цоликлоны

B стандартные сыворотки

C стандартные эритроциты

D йод

E перекись водорода

 

18. До хірургічного відділення доставлено жінку ,42 років з масивною крововтратою, Рs –

120 уд. за хвилину, АТ – 90/50 мм рт ст. Який препарат слід застосувати для

стабілізації артеріального тиску?

A Розчин поліглюкіну

B Альбумін

C Тромбін

D Розчин натрію хлориду 0,9\%

E Розчин 40 \% глюкози

 

19. Пацієнту С.,42 років призначено переливання крові. При проведенні проби на

сумісність на пластинці змішали краплю крові донора та краплю сироватки хворого

у співвідношенні 1:10, через 5 хвилин на пластинці з’явилася аглютинація. Про що

свідчить наявність аглютинації ?

A Кров не сумісна за групою

B Кров сумісна

C Виникла холодова аглютинація

D Кров несумісна за резусфактором

E Виникла хибна аглютинація

 

20. Що потрібно зробити з флаконом, з якого переливають кров, в кінці гемотрансфузії ?

A Залишити у флаконі 10 – 15 мл крові і зберігати її в холодильнику протягом доби

B Продезінфікувати, помити та здати до лабораторії

C Зберігати до виписки пацієнта

D Залишити у флаконі 10 – 15 мл крові і зберігати в холодильнику протягом місяця

E Утилізувати його після дезінфекції

 

21. Що таке “лакова кров”?

A Руйнуються еритроцити, плазма рожевого кольору.

B Кров має згустки

C Кров не розподіляється на шари після довгого зберігання

D Плазма буде солом’яно–жовтого кольору

E Сироватка крові буде в нижньому шарі флакону

 

 

22. Що таке резус - фактор?

A Аглютіноген

B Аглютинін

C Альбумін

D Глобулін

E Фібриноген

 

23. Маніпуляцій на медична сестра хірургічного відділення за призначенням лікаря буде

переливати пацієнтці еритроцитарну масу. Перед переливанням вона проводить три

проби на індивідуальну сумісність крові донора та реципієнта. В якому

співвідношенні медична сестра буде брати сироватку хворого та кров донора для

проведення проби на індивідуальну сумісність за системою АВО (холодової проби)

та скільки часу буде тривати ця проба?

A Співвідношення 10:1 тривалість 5 хв.

B Співвідношення 1:10 тривалість 5 хв.

C Співвідношення 10:1 тривалість 10 хв.

D Співвідношення 1:10 тривалість 10 хв.

E Співвідношення 1:1 тривалість 5 хв.

24. Як переливають кров під час проведення біологічної проби?

A Струминно

B 10-20 капель за 1 хв.

C 30-40 капель за 1 хв.

D 40-50 капель за 1 хв.

E 60-70 капель за 1 хв.

 

25. Медична сестра маніпуляційного кабінету повинна дати відповідь на запитання: „Чи

потрібно визначати групу крові і резус-фактор при повторних гемотрансфузіях?”

A Потрібно обов’язково перед кожною трансфузією

B Не потрібно; взяти із паспортних даних

C Не потрібно; взяти з історії хвороби

D Потрібно тільки перед першою трансфузією

E Не потрібно; взяти із анамнезу

 

26. Як медична сестра стежить за температурою хворого після гемотрансфузії”

A Кожні 2 години упродовж 8 годин

B Через 2 години

C Через 3 години

D Через 4 години

E Кожну годину

 

27.Під час переливання крові потерпілому зі значною крововтратою виникло

ускладнення .Лікар діагностував гемотрансфузійний шок . Найбільш поширеною

причиною виникнення даного ускладнення є:

A Переливання несумісної крові.

B Переливання великих доз крові.

C Переливання крові після вживання їжі хворим

D Швидке переливання крові більше 40крапель/хв

E Переливання консервованої крові.

 

28. У хворого К. 68 років скарги на виражену загальну слабкість, відмічається блідість

шкіри та видимих слизових оболонок, легка загальмованість, Періодично чорний

стілець. Пульс – 100 уд./хв., АТ – 100/60 мм.рт.ст. Hb – 38 г/л. Хворому показано

переливання компонентів крові. Мета переливання?

A Замісна.

B Імуностимулююча.

C Імуномоделююча.

D Парентеральне харчування.

E Антибактеріальна.

 

29. Реінфузія – це:

A переливання власної крові

B переливання плацентарної крові

C переливання консервованої крові

D пряме переливання крові

E переливання гепарінізованої крові

 

30. Еритроцитарна маса переливається з метою:

A лікування анемії

B дезінтоксикації

C парентерального харчування

D збільшення об’єму циркулюючої крові

E підвищення АТ

 

31. У якому році Карл Ладштейнер і Вінер виявили в еритроцитах новий антиген Rh

(резус-фактор)?

A 1940

B 1938

C 1946

D 1950

E 1956

32.Який вчений у 1921 році запропонував міжнародну класифікацію груп крові за

системою АВО?

A Янський Я.

B Густен А.

C Богданов А.А.

D Ландштейнер К.

E Шамов А.М.

 

33. Медична сестра готує хворого до гемотрансфузії. Вона взяла у нього кров з вени,

відцентригувала її протягом 3-х хвилин, нанесла краплю плазми на білу порцелянову

тарілку, додала в 10 разів меншу краплю крові з флакону, похитала її 5 хв.

Аглютинація не відбулася. Вкажіть, яку пробу провела медична сестра?

A Пробу на індивідуальну сумісність;

B Пробу на індивідуальну резус-сумісність;

C Визначила резус-належність крові реципієнта;

D Визначила біологічну сумісність крові донора та реципієнта;

E Визначила групу крові донора.

 

34. По життєвим показам пацієнтові перелито 1.5 л. консервованої одногрупної крові.

Після гемотрансфузії у пацієнта розвинувся цитратний шок, який проявився

судомними посмикуваннями окремих м’язів, послабленням серцевої діяльності,

зниженням артеріального тиску, прискореним пульсу. Шкіра та видимі слизові

оболонки бліді, з ціанотичним відтінком. Як попередити виникнення цитратного шоку?

 

A Ввести 10 ml 10\% р-ну кальцій хлор на кожні 250 ml перелитої консервованої крові.

B Ввести 5 ml глюконату кальцію на кожні 500 ml перелитої консервованої крові.

C Вводити 5 ml 2\% еуфіліну кожні 30 хвилин

D Ввести 20 ml 10\% р-ну кальцій хлор на кожні 500 ml перелитої консервованої крові.

E Ввести 5 ml глюконату кальцію на кожні 500 ml перелитої консервованої крові.

 

35. Ви медична сестра, вам необхідно перелити хворому еритроцитарну масу Назвіть

ускладнення яке може виникнути у хворого, якщо ви будете швидко проводити

гемотрансфузію.

A Гостре розширення серця

B Повітряна емболія

C Гемотрансфузійний шок

D Анафілактичний шок

E Цитратний шок

 

36. У хворого 35 р після переливання 250 мл крові через 2 години різко підвищилась

температура тіла до 39. Виник головний біль, нудота, біль у кістках та попереку.

Вкажіть ймовірний сестринський діагноз

A Гемотрансфузійне ускладнення

B Алергічна реакція

C Гемотрансфузійний шок

D Цитратний шок

E Гостре розширення серця

 

37. У хворого 35 р через 20 хв після початку вливання донорської крові зявилась

лихоманка, головний біль. Об’єктивно: температура тіла 40. На шкірі грудей, спини

висипи у вигляді кропивниці. Вкажіть вид гемотрансфузійного ускладнення

A Алергічна реакція

B Пірогенна реакція

C Гемотрансфузійний шок

D Цитратний шок

E Гостре розширення серця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знеболювання

1. До якого виду анестезії належить знеболювання за методом Лукашевича - Оберста?

A Провідникової

B Інфільтраційної

C Судинної

D Внутрішньокісткової

E Методу змазування

 

2. Пацієнту М., 65 років перед плановою операцією з приводу жовчно – кам’яної

хвороби за 45 хвилин перед операцією призначено проведення премедикації. З якою

метою до складу премедикації включено 0,1 \% розчин атропіну сульфату?

A Зменшення впливу блукаючого нерву, зменшення секреторної функції

бронхіальних залоз та салівації

B Запобігання блювання

C Зниження температури

D Для седативної дії

E Знеболювання

 

3. Пацієнту М., 49 років проводиться операція - ампутація лівої нижньої кінцівки. Під час

ведення загального знеболення медична сестра анестезистка констатувала у

пацієнта прискорення пульсу, підвищення артеріального тиску, рухове збудження,

свідомість затьмарена. Назвіть стадію наркозу, в якій перебуває пацієнт.

A ІІ стадія (збудження)

B ІІІ1 стадія (поверхневий наркоз )

C ІІІ2 стадія (легкий наркоз)

D ІІІ3 стадія (глибокий наркоз)

E ІV стадія (пробудження )

 

4. В хірургічному відділенні знаходиться пацієнт Х., 50 років, якому буде проведена

апендектомія під загальним знеболенням. Які препарати повинна приготувати

медична сестра для проведення премедикації?

A Дімедрол, атропін, промедол

B Дімедрол, кордіамін, баралгін

C Супрастін, новокаїн, аміназин

D Фентаніл, клофелін, аміназин

E Натрію оксибутірат, дроперідол, тавегіл

 

5. Пацієнтці А. 25 р. запланована операція, яка буде виконуватись під спинномозковою

анестезією. Якої концентрації розчин новокаїну використовується в цьому випадку?

A 5\%

B 1\%

C 2\%

D 0,25\%-0,5\%

E 1\%-2\%

 

6. Пацієнтка А. 43 років готується на холецистектомію. Вкажіть препарат, який

обов’язково повинна приготувати медична сестра – анестезистка, готуючись до

інгаляційного наркозу?

A 2\% розчин дитиліну

B 40\% розчин глюкози

C 50\% розчин анальгіну

D 5\% розчин совкаїну

E 1\% розчин новокаїну

 

 

7. Які препарати ви використаєте для премедикації?

A Омнопон, дімедрол , атропіну сульфат

B Анальгін , дімедрол , атропіну сульфат

C Дімедрол , кордіаміну , анальгін

D Омнопон , анальгін , адреналін

E Морфін, анальгін , кофеїн

 

8. Хто проводить премедикацію?

A М/с хірургічного відділення

B Лікар

C Старша медична сестра

D Анастезіолог

E Медсестра анастезистка

 

9. Хворому із пароніхією лівого вказівного пальця призначене оперативне лікування під

регіонарнаю анестезією за методом Оберста-Лукашевича. Який анестетик та в якій

кількості повинна підготувати медсестра?

A 1\% розчин новокаїну 20мл

B 0,25\% розчин новокаїну 200мл

C 5\% розчин новокаїну 2мл

D 2\% розчин дикаїну 3мл

E 0,5\% розчин лідокаїну 500мл

 

10. Стадія та рівень інгаляційного наркозу сприятливі для оперативного втручання:

A ІІІ стадія 2 рівень

B І стадія

C ІІ стадія

D ІІІ стадія 4 рівень

E ІV стадія

11.При операціях на пальцях кисті застосовується:

A анестезія по Оберсту-Лукашевичу

B анестезія охолодженням

C інфільтраційна анестезія

D перидуральна анестезія

E внутрішньовенна анестезія

 

12. В гнійну перев’язувальну надійшов пацієнт 25 років з підшкірним панарицієм ІІ пальця

лівої кисті. Для якого виду місцевої анестезії необхідно підготувати оснащення?

A Для анестезії за Лукашевичем-Оберстом

B Для термінальної анестезії

C Для інфільтраційної анестезії

D Для внутрішньокисткової анестезії

E Для анестезії за Усольцевою

 

13. Ви працюєте сестрою-анестезисткою. Під час проведення інгаляційного наркозу

виникло ускладнення – западання язика. Для відновлення дихання вирішено ввести

повітровід. Якої довжини повітроводну трубку Ви виберете для цієї маніпуляції?

A Від кута рота до кута нижньої щелепи;

B Від кута рота до верхнього краю надгортанника;

C Від губ до нижнього краю надгортанника;

D Від зубів до середини нижньої щелепи;

E Від кінчика язика до зіву.

 

14. Хірург, що вперше застосував в клінічній практиці ефір для наркозу:

A Пирогов

B Уєлє

C Мортон

D Іноземцев

E Джексон

 

15. Вкажіть найбільш раціональний метод знеболення при хірургічному лікуванні

підшкірного панарицію:

A Провідникова анестезія

B Анестезія охолодженням

C Інфільтраційна анестезія

D Внутрішньовенний наркоз

E Нейролептоаналгезія

 

16. Хворий в плановому порядку готується до операції під наркозом. Для проведення

премедикації перед операцією який із лікарських засобів повинен бути обов’язково

введений хворому?

A холінолітик – атропіну сульфат

B спазмолітик – ношпа

C снодійне – фенобарбітал

D нейролептик – аміназин

E транквілізатор – діазепам

 

17. З метою підготовки пацієнта до наркозу медична сестра виміряла температуру тіла,

визначила форму і розміри зіниць, реакцію їх на світло, перевірила прохідність

дихальних шляхів, рухомість нижньої щелепи, шиї, визначила частоту пульсу і

показники АТ, вагу тіла, зібрала анамнез (алергологічний і трансфузійний), визначила

групу крові і Rh-фактор, промила шлунок, випустила сечу катетером і поставила

клізму. На що не звернула увагу медична сестра?

A Не перевірила наявність знімних зубних протезів.

B Не запитала, як часто пацієнт вживає алкоголь.

C Не запитала чи пацієнт палить.

D Не запитала чи пацієнт ВІЛ інфікований.

E Не запитала чи пацієнт хворів хворобою Боткіна.

 

 

Десмургія

1.До медпункту фітнесцентру доставили пацієн-та, 30 років, який щойно отримав

травму пра-вого плеча. При огляді: права верхня кінцівка у вимушеному положенні,

пасивні рухи мають характер [пружини], голівка правого плеча прощупується поза

суглобом. Яку пов’язку накладе медична сестра при вивиху плеча?

A Пов’язку Дезо

B Колосоподібну пов’язку

C Спіральну пов’язку

D Пов’язку Жюде

E Хрестоподібну пов’язку

 

2. Медсестра працює в перев’язочній. Щоденно накладає пацієнтам бинтові пов’язки.

Яку вимогу з перерахованих вона повинна виконувати в першу чергу?

A Надавати пацієнту зручного положення !!

B Підбирати відповідний розмір бинта

C Брати бинт в праву руку

D Накладати закріпляючий тур

E Бинтувати зліва направо

 

3. У пацієнта термічний опік обох кистей. Яку пов’язку необхідно накласти?

A Лицарську рукавичку

B Поворотну

C Черепашачу, що сходиться

D Черепашачу, що розходиться

E Восьми подібну

 

4. Іммобілізацію при переломі ребер проводять :

A Шляхом накладання кругової фіксувальної пов”язки

B Шиною Крамера

C Шиною Дітеріхса

D Пов”язкою Дезо

E Пов”язкою Вельпо

 

5. У постраждалого С., 23 років відкритий пневмоторакс. При наданні першої допомоги

слід накласти пов’язку:

A Окклюзійну

B Хрестоподібну

C Спіралеподібну

D Вельпо

E Дезо

 

6. Перев’язувальна медична сестра за призначенням лікаря накладає пов’язку пацієнту

після пункції гематоми в тім’яній ділянці голови з дотриманням усіх правил асептики.

На місце пункції вона поклала стерильну серветку. Яку пов’язку повинна накласти

медична сестра на тім’яну ділянку, виконуючи залежне сестринське втручання?

A Пов’язку “чепець”.

B Колосовидну пов’язку.

C Пов’язку “вуздечка”.

D Пращоподібну пов’язку.

E Черепахоподібну пов’язку.

 

7.В приймальне відділення вночі у супроводі знайомих доставлений хворий Н. 22 років з

ножовим пораненням грудної клітки. Загальний стан пацієнта тяжкий, дихання

утруднене, пульс частий, артеріальний тиск знижений. При огляді рани

спостерігається присмоктування повітря і виділяється піниста кров. Медична сестра

приймального відділення надає допомогу спільно з лікарем. Які першочергові

взаємозалежні сестринські втручання виконає медсестра з метою невідкладної

допомоги.

A Накладання оклюзійної (герметичної) пов’язки.

B Накладання стерильної пов’язки.

C Накладання пов’язки з маззю.

D Накладання пов’язки Дезо.

E Накладання пов’язки Вельпо

 

8. Чоловік звернувся до медичної сестри з розтягненням зв’язок гомілково-стопного

суглоба. Яку пов’язку вона повинна накласти хворому при наданні невідкладної

допомоги?

A Тугу хрестоподібну

B Пов’язка не накладається

C Туга спіральна

D Туга колова

E Хрестоподібна

 

9. Пацієнт Д. 30 років звернувся до медсестри з забитою раною лівого плечового

суглобу. Медсестра провела туалет рани, наклала стерильну серветку. Якою

пов'язкою необхідно зафіксувати перев'язувальний матеріал?

A Колосовидною

B Коминковою

C Зворотною

D Черепашачою

E Спіральною

 

10. Пацієнтові О. 45 років проведена спленектомія. Лапаратомна рана пошарово зашита

наглухо, накладено 12 шовкових вузлових швів на шкіру. Яку пов’язку в даному випадку

повинна накласти медична сестра?

A Захисну

B Давлячу

C Іммобілізуючу

D Коригуючу

E Окклюзійну

 

11. Якою пов'язкою фіксується перев'язувальний матеріал на плечовому суглобі?

A Колосовидною

B Черепашачою

C Косинковою

D Дезо

E Вельпо

 

 

12. У хворого К. 20 р. після падіння на витягнуту ліву руку, Діагностовано закритий

перелом лівої ключиці без зміщення відламків. Вкажіть найбільш оптимальний метод

транспортної іммобілізації.

A Пов’язка Дезо

B Шина Кранера

C Колосоподібна пов’язка на плечовий суглоб

D Спіральна пов’язка на грудну клітку

E Косинкова пов’язка

 

13. У хворого карбункул потилиці, визначте яку пов’язку ви будите накладати:

A хрестоподібну

B Дезо

C Чепець

D Вуздечка

E колосоподібну

 

14. При переломі ключиці доцільно використати пов’язку:

A Дезо

B колосовидну

C хрестоподібну

D спіральну

E збіжну

 

15. Вкажіть вид бинтової пов’язки на плечовий суглоб:

A Колосовидна

B Дезо

C Вельпо

D Черепашача

E Спіральна

16. Виберіть ділянку тіла, на яку накладається колосовидна пов’язка?

A Плечовий суглоб

B Потилична ділянка

C Ліктьовий суглоб

D Колінний суглоб

E Променево-зап’ястковий суглоб

17. Чоловік 40 р отримав травму грудної клітки. Скаржиться на сильний біль у грудній

клітині справа, де видно рвану рану. Рана проникає в порожнину плеври. Хворому

важко дихати. Тактика медичної сестрина до госпітальному етапі

A Накласти оклюзійну пов’язку

B Накласти асептичну пов’язку

C Накласти косинкову пов’язку

D Накласти іммобілізуючу пов’язку

E Накласти стискальну пов’язку

 

Транспортна іммобілізація

1. Хворий 30 р. впав з дерева і отримав перелом лівого стегна. Викликана машина

„Швидкої допомоги”. Що слід використовувати на момент надання першої допомоги?

A Шину Дітеріхса

B Шину Крамера

C Шину Еланського

D Шину Шанца

E Гіпсову пов’язку

 

2. Під час надання ПМД хворому з переломом верхньої кінцівки, м/с необхідно провести транспортну іммобілізацію. Виберіть необхідний засіб для незалежних дій м/с.

A Фіксаційна шина Крамера

B Дистракційна шина Дітеріхса

C Ватно – марлевий бублик

D Спіральна пов’язка

E Циркулярна пов’язка

 

3. Вы оказываете первую помощь пострадавшему при ДТП. Какое минимальное количество помощников у Вас должно быть при перекладывании пациента на носилки?

A двое

B трое

C четверо

D помощники не нужны

E один

 

4. Потерпіла в ДТП значно загальмована, на питання відповідає тихим голосом,

односкладно. Скаржиться на болі внизу живота і неможливість рухати ногами. При

пальпації відмічається різкий біль в проекції лобкового зрощення. Спостерігається

позитивний симптом “прилиплої п’яти” ви ввели протишокові засоби. Як необхідно

виконати транспортну іммобілізацію?

A Укласти на тверді ноші у положення “жаби”

B Укласти на тверді ноші на живіт

C Укласти на ноші та під шию покласти валик

D При допомозі шини Дітеріхса

E При допомозі шини Беллера

 

5. У хворого Д. 38 р. після ДТП діагностовано лікарем закритий перелом кісток лівої

гомілки. Вкажіть найбільш оптимальний метод транспортної іммобілізації?

A Шина Дітеріхса

B Шина крамера

C Шина Еоланського

D Шина Беллера

E Іммобілізація підручними засобами

6. У хворого К. 20 р. після падіння на витягнуту ліву руку, Діагностовано закритий

перелом лівої ключиці без зміщення відламків. Вкажіть найбільш оптимальний метод

транспортної іммобілізації.

A Пов’язка Дезо

B Шина Кранера

C Колосоподібна пов’язка на плечовий суглоб

D Спіральна пов’язка на грудну клітку

E Косинкова пов’язка

 

 

7. Швидка допомога приїхала на місце ДТП. Чоловік 30 років скаржиться на біль ,

відсутність рухів у правої нозі. При огляді: у середині гомілки набряк, деформація,

патологічна рухомість. Що застосувати для транспортної імобілізації?

A Шини Крамера

B Шину Дітерикса

C Шину Єнтіна

D Шину Белера

E Еластичний бинт

 

8. Транспортні шини поділяють на фіксаційні та дистракційні. Яка із перерахованих

транспортних шин відноситься до дистракційних?

A Дітерікса

B Фільберга

C Ентіна

D Крамера

E Єланського

 

9. У потерпілого 24 років діагностовано перелом лівої плечової кістки. Як необхідно

провести іммобілізацію шиною Крамера?

A Від кінчиків пальців лівої руки до внутрішнього кута правої лопатки

B Від середини передпліччя лівої руки до хребта

C Від кінчиків пальців лівої руки до внутрішнього кута лівої лопатки

D Від променево - зап'ясного суглобу до здорового плеча

E Від кінчиків пальців лівої руки до хребта

 

10. Дитина 10 р упала на уроці фізкультури. Скаржиться на біль у правому плечовому

суглобі. Об’єктивно: праве плече відведене твід тулуба; правий плечовий суглоб

деформований і сплющений пасивні рухи різко болючі Тактика медичної сестрина до

госпітальному

A Іммобілізація руки

B Зробити масаж

C Вправити вивих

D Ввести антибіотики

E Накласти джгут

 

11. У хворого перелом кісток гомілки. Медсестра підготувала для транспортної

іммобілізації шину:

A Крамера

B Белера

C Дітеріхса

D Дезо

E Вельпо

 

Гіпсові пов`язки

1. Вы проводите уход за больным, которому проводится лечебная иммобилизация нижней конечности гипсовой повязкой. При осмотре утром больной предъявляет жалобы на сильные боли в ноге. При осмотре: пальцы загипсованной конечности синюшны, отечны, их чувствительность снижена. Какими должны быть действия

медсестры?

A расслабить гипсовую повязку

B снять гипсовую повязку

C обработать кожу пальцев йодонатом

D наложить повязку на пальцы

E дать обезболивающее

 

2. У хворого діагностовано відкритий перелом в нижній третині лівої гомілки. Медична

сестра травматологічного відділення підготувала спеціальні пристосування та

інструменти для накладання гіпсових пов’язок. Лікар-травматолог призначив

накладання такої гіпсової пов’язки на нижню кінцівку, яка б давала можливість робити

щоденні перев’язки на рані із застосуванням антисептиків. Яку гіпсову пов’язку

повинна накласти медична сестра?

A Вікончасту пов’язку

B Мостоподібну пов’язку.

C Лонгетну пов’язку.

D Циркулярну пов’язку.

E Глуху пов’язку.

 

3. Хворому накладена гіпсова пов'язка на гомілку. Яка з перелічених проблем буде для

нього дійсною і приорітетною:

A дефіцит самодогляду

B зниження тонусу м'язів

C дефіцит спілкування

D вимушене положення тіла

E Поява пролежнів

 

4. У пацієнта , 45 років, виник відкритий перелом кісток правої гомілки, укскладнений

нагноєнням рани. За даними рентгенологічного обстеження-повного зрощення

кісткових уламків не відбулося,отже,зовсім відмовитись від гіпсової пов’язки поки що

неможливо.Який вид гіпсової пов’язки слід накласти для фіксації кісткових уламків та

забезпечення відкритого доступу до рани?

A Вікончаста

B Шинно-гіпсова

C Циркулярна

D Лонгетно-циркулярна

E Пов’язка із стременом

 

5. У травмпункт доставлено потерпілого, якому діагностували відкритий перелом

гомілки лівої ноги. Для накладання якої гіпсової пов'язки медична сестра буде

готувати оснащення?

A Вікончаста

B Гонітна

C Кокситна

D Торако-брахіальна

E Чобіток

 

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.