Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 6. Ряди динаміки у правовій статистиці

Семінарське заняття № – 2 год.

План

1. Динамічні ряди і їх класифікація.

2. Вимоги, що забезпечують правильність побудови динамічних рядів.

3. Прийоми перетворення динамічних рядів у ході їх аналізу.

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

 

Рекомендована література до Теми 1:(посилання на порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)

Тема 7. Аналіз показників правової статистики. Автоматизована система обробки даних правової статистики

Семінарське заняття № – 2 год.

План

1. Поняття статистичного аналізу та його основні завдання.

2. Показники адміністративно-правової статистики.

3. Показники кримінально-правової статистики.

4. Показники судової статистики.

5. Показники кримінально-виконавчої статистики.

6. Сучасні інформаційні технології у правовій статистиці.

7. Характеристика автоматизованої інформаційної системи статистичного обліку та звітності органів внутрішніх справ України.

8. Основні етапи технологічного процесу автоматизованої обробки даних правової статистики.

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

 

Рекомендована література до Теми 1:(посилання на порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)

Тема 8. Міжнародна правова статистика: загальна характеристика стану та тенденцій світової боротьбі зі злочинністю

Семінарське заняття № – 2 год.

План

1. Поняття, завдання і методи міжнародної правової статистики

2. Основні міжнародні статистичні організації

3. Історія розвитку і загальна характеристика кримінально-правової статистики в зарубіжних країнах4. Кримінально-правова статистика в окремих зарубіжних країнах.

5. кримінологічні організації світу і статистичні дослідження.

1. Показники кримінально-виконавчої статистики.

2. Сучасні інформаційні технології у правовій статистиці.

3. Характеристика автоматизованої інформаційної системи статистичного обліку та звітності органів внутрішніх справ України.

4. Основні етапи технологічного процесу автоматизованої обробки даних правової статистики.

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

 

Рекомендована література до Теми 1:(посилання на порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)


7. Завдання для самостійної роботи

Тема 1. Теоретичні основи статистичної науки

 

1. Обґрунтуйте необхідність статистичного обліку правових явищ.

2. У зошиті, підготувати письмове повідомлення на тему: “Напрямки формування та розвитку статистики як наука” (обсяг – 2 сторінки).

3. Визначте, до якого виду обліку слід віднести:

а) облік вчинених злочинів у районі протягом доби; б) облік осіб, яких притягнуто до відповідальності за адміністративні правопорушення протягом року; в) кількість нерозглянутих цивільних справ наприкінці року; г) суми сплаченої заробітної плати працівникам районного відділу внутрішніх справ; ґ) суми відшкодування збитків за півріччя.…

4. Обґрунтуйте послідовність етапів статистичного дослідження правових явищ.

5. Охарактеризуйте наукову доцільність методів правової статистики.

6. Дайте визначення таких понять, як економічна статистика, соціальна статистика, правова статистика, загальна теорія статистики, статистика промисловості, статистика охорони здоров’я. Схематично зобразіть співвідношення цих понять.

 

Рекомендована література до Теми 1: (посилання на порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)

Тема 2. Статистичне спостереження

1. Визначте об’єкт, одиницю спостереження та одиницю сукупності при: а) перепису населення; б) обліку злочинності; в) обліку засуджених.

2. Визначте об’єкт, мету та одиницю спостереження під час перепису населення України у 2001 р.

3.З метою вивчення соціально-демографічного складу студентів на різних формах навчання (денній, вечірній та заочній) передбачено проведення спеціального статистичного спостереження. Які питання треба внести до програми спостереження?

4. Підготувати теоретичне статистичне спостереження за програмно-методологічними та організаційними вимогами(окремим документом).

5. До якого виду статистичного спостереження необхідно віднести: а) реєстрацію актів громадянського стану; б) реєстрацію вчинених злочинів; в) облік з’явлення на роботу працівників правоохоронних органів; г) реєстрацію кримінальних справ, які надійшли до місцевого суду; ґ) перепис населення?

6. В який спосіб були одержані дані під час перепису населення України у 2001 р.? Поясніть, в чому його переваги над іншими способами одержання даних.

7. 3 метою вивчення соціально-демографічного складу засуджених до позбавлення волі за корисливі злочини передбачено проведення спеціального статистичного спостереження. Які питання треба внести до програми спостереження?

 

Рекомендована література до Теми 2: (посилання на порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)

Тема 3. Документи первинного обліку та статистична звітність правоохоронних органів

1. Які документи первинного обліку складаються у судах?

2.Які документи первинного обліку складаються в органах юстиції?

3. Сформулювати умовну фабулу злочину та на її підставі скласти статистичні картки № 1, 1.1, 2.

4. Сформулювати умовну фабулу злочину та на її підставі скласти статистичні картки № 3, 4 та довідку форми 6.

5. Перерахуйте, в яких випадках зареєстровані злочини підлягають зняттю з обліку. Які документи первинного обліку і хто повинен їх скласти.

6. Особа однією злочинною дією вчинила два різні злочини: згвалтування поєднани із зараженням венеричною хворобою. Як цей злочин повинен обліковуватися. Хто, коли і які картки первинного обліку повинен скласти.

 

Рекомендована література до Теми 2: (посилання на порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)

Тема 4. Зведеня та групування матеріалів статистичного спостереження

1. Особи, засуджені за злочини економічної спрямованості, мали таку освіту: професійно-технічну, повну вищу, базову вищу, повну загальну середню, професійно-технічну, базову загальну середню, базову вищу, повну вищу, професійно-технічну, базову вищу, повну вищу, повну загальну середню, повну вишу, повну загальну середню, повну вищу, професійно-технічну, повну загальну середню, повну вищу, професійно-технічну, повну вищу.

Згрупуйте їх за рівнем освіти. Який вид групування Вами застосовано і яка групувальна ознака за видом?

2. За даними, наведеними в завданні 1, побудуйте ряд розподілу. Який ряд Вами побудовано за видом?

3. За даними, наведеними в завданні 1, побудуйте таблицю. Який вид таблиці Ви побудували? Що в ній є підметом і присудком?

4. Побудуйте макет статистичної таблиці, яка характеризуватиме розподіл засуджених за соціальним статусом, статтю, віком, видом злочинів, наявністю судимостей і видами покарань. Що тут буде підметом і присудком і до якого виду належатиме така таблиця?

.

 

Рекомендована література до Теми 2: (посилання на порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.