Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 5. Прийоми обробки зведених статистичних матеріалів

1. В таблиці 1 приведені дані про стан злочинності в Х області в 2011р.

 

Табл.1.

Види злочинів
1. Умисне вбивство
2. Умисні тяжкі тілесні ушкодження
3. Розбій
4. Грабіж
5. Крадіжка у великих розмірах
6. Крадіжка в особливо великих розмірах
ВСЬОГО:

На основі приведених даних облікуйте відносні величини структури та динаміки злочинності.

2. Судами Х області було засуджено за скоєння злочинів така кількість осіб:

 

Табл. 2.

Види злочинів
1. Крадіжка майна
2. Згвалтуваня
3. Умисне вбивство
4. Хуліганство
5. Інші види

На основі приведених даних, вирахуйте питому вагу засуджених за вказані злочини з 2009 по 2011 роки. Вкажіть, яка різновидність відносних величин вами обрахована?

 

3. В таблиці 3. приведені дані про злочинність в Х області.

Табл. 3.

Назва району Число злочинів Чисельність населення
Михайлівський
Миколаївський
Городецький
Задніпровський
Залізничний
Трипільський

На основі даних таблиці 3. облікуйте по кожному району і в цілому по області коефіцієнт злочинності. Вкажіть в якому із районів стан злочинності найбільш несприятливий і в якому районі злочинність найменша.

 

4. В 2011 році в Х області було зареєстровано 1260 злочинів, причому їх число знизилося на 10% порівняно з 2010 р.

Визнайте число злочинів, зареєстрованих в 2010 році в даній області.

 

5. Слідчим відділення РВ в 2011 році було розслідувано в строк:

· до одного місяця – 211 кримінальних справ;

· від одного до двох місяців – 203 кримінальних справ;

· понад двох місяців – 55 кримінальних справ.Вкажіть, який вид середніх величин вами обліковано.

 

6. Звіти Х області показують, що залишки незакінчених справ складають:

на 01.04. – 10

на 01.05. – 18

на 01.06. – 24

на 01.07. – 8

на 01.09. – 16

на 01.09. – 10

на 01.10. – 6

Облікуйте середній залишок незакінчених слідчих кримінальних справ.

 

7. На території слідчого відділу РВ за період з 2007 по 2011 рік було зареєстровано вказану в таблиці кількість злочинів.

Табл. 4.

 
 

Розрахуйте коефіцієнти злочинності (за кількістю злочинів і за кількістю злочинців) на 100 чол. населення.

 

8. На основі звітних даних про результати розслідування кримінальних справ слідчими підрозділами органів внутрішніх справ за 2006-2009 рр. Було направлено в суд:

Табл. 5.

Злочини Кількість справ направлених в суд
 
Проти громадського порядку Проти власності Проти особи Службові        

Розрахуйте для кожного року відносну величину структури кримінальних справ.

 

Рекомендована література до Теми 2: (посилання на порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)

Тема 6. Ряди динаміки у правовій статистиці

1. Розкрийте основні методи вивчення тренда і сезонних коливань рядів динаміки.

2. Охарактеризуйте основні методи прогнозування суспільно-правових явищ.

3. Обчисліть середній рівень ряду динаміки за даними про кількість зареєстрованих злочинів у місті Х: 2005 р. – 1001 злочин; 2006 р. – 899; 2007 р. – 1101; 2008 р. – 995; 2009 р. – 1003; 2010 р. – 997; 2011 р. – 987. Який вид ряду динаміки наведено в цьому завданні?

4. За даними завдання 3 визначте абсолютний приріст, темпи зростання та темпи приросту базисним способом.

5. За даними завдання 3 визначте абсолютний приріст, темпи зростання та темпи приросту ланцюговим способом.

6.

Згрупуйте їх за рівнем освіти. Який вид групування Вами застосовано і яка групувальна ознака за видом?

2. За даними, наведеними в завданні 1, побудуйте ряд розтодиподілу. Який ряд Вами побудовано за видом?

3. За даними, наведеними в завданні 1, побудуйте таблицю. Який вид таблиці Ви побудували? Що в ній є підметом і присудком?

4. Побудуйте макет статистичної таблиці, яка характеризуватиме розподіл засуджених за соціальним статусом, статтю, віком, видом злочинів, наявністю судимостей і видами покарань. Що тут буде підметом і присудком і до якого виду належатиме така таблиця?

.

 

Рекомендована література до Теми 2: (посилання на порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)


Індивідуальні завдання

Тема 1. Теоретичні основи статистичної науки

1. Поняття та історія розвитку статистики та її галузей

2. Проаналізуйте методи аналізу статистичної інформації в діяльності органів внутрішніх справ, розкрийте особливості їх застосування в діяльності підрозділів та посадових осіб ОВС.

Тема 2. Статистичне спостереження

1. Що представляє собою об’єкт статистичного спостереження? Навести приклади.

2. Що таке одиниця сукупностi, спостереження, виміру? Навести приклади.

3. При яких умовах застосовуються поточнi, періодичнi, одноразові статистичнi спостереження?

4. Дайте порiвняльну характеристику засобiв облiку фактiв.

5. Якими методами перевiряють достовiрнiсть зведених даних

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.