Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИУмови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів морським і річковим транспортом.

Ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право
ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської
діяльності протягом визначеного строку у разі його встановлення
Кабінетом Міністрів України за умови виконання ліцензійних умов;

Основним законом щодо ліцензування є Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». В ньому зазначено, що ліцензійні умови - установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню; Ліцензійні умови для перевезення пасажирів морським та річковим транспортом визначені у Наказі Міністерства транспорту України. Згідно цього наказу Ліцензійні умови визначають організаційні, кваліфікаційні, технологічні та інші вимоги до суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів річковим, морським
транспортом. Згідно цього ж наказу: Організаційні вимоги: 1.Судна повинні бути зареєстровані згідно до чинного законодавства. 2.Організація роботи ліцензіата із забезпечення безпеки судноплавства повинна відповідати вимогам чинного законодавства, вимогам міжнародних договорів. 3.Суб'єкти господарювання повинні мати документи, що
підтверджують наявність обов'язкових видів страхування. Кваліфікаційні вимоги: 1.Управління суднами і судновими екіпажами повинна здійснювати
спеціально призначена особа, відповідальна за безпеку
судноплавства і запобігання забрудненню із суден. 2. До роботи на суднах допускаються капітани та інші члени
екіпажу, які мають згідно з чинним законодавством відповідний вік,
кваліфікацію та стан здоров'я Технологічні вимоги: 1.Судна, що експлуатуються, повинні відповідати вимогам безпеки
судноплавства згідно з чинним законодавством України, включаючи її
міжнародні зобов'язання 2.Судна, що експлуатуються, повинні мати суднові документи
відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України 3. Ліцензіат повинен забезпечити на суднах, що експлуатуються,
обладнання, приміщення і умови мешкання екіпажу згідно з Кодексом
торговельного мореплавства і міжнародних договорів України.

 

Ліцензійні умови здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів та вантажів повітряним транспортом.

Для того, щоб здійснювати перевезення пасажирів та вантажів повітряним транспортом суб'єкт господарювання повинен одержати від органу
ліцензування відповідну ліцензію, яка є єдиним документом
дозвільного характеру і підтверджує право суб'єкта господарювання
на провадження господарської діяльності з надання послуг з
перевезення пасажирів та вантажів. Для того, щоб отримати таку ліцензію потрібно подати пакет необхідних документів для реєстрації, сплатити збори, а головне – забезпечити виконання ліцензійних умов, які являють собою кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги щодо провадження діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом. Кваліфікаційні вимоги: Суб'єкт господарювання повинен відповідати кваліфікаційним
вимогам та мати Програму з підготовки персоналу,
Керівництво з виконання польотів, Керівництво з виконання
технічного обслуговування авіаційної техніки, погоджені з
Укравіатрансом і затверджені керівником експлуатанта. Організаційні вимоги Суб'єкт господарювання повинен мати служби, що укомплектовані
згідно зі штатним розписом фахівцями спеціальної підготовки,
необхідної для здійснення технологічних процесів виробничої
діяльності в галузі льотної, технічної експлуатації, авіаційних
робіт і повітряних перевезень, відповідно до встановлених у
цивільній авіації вимог, та мати дуже багато видів забезпечення(правове,
фінансово-економічне, матеріально-технічне,страхове і так далі) Технологічні вимоги Суб'єкт господарювання повинен дотримуватись виконання
Керівництва з виконання польотів, Керівництва з питань регулювання
технічного обслуговування, Програми забезпечення безпеки польотів,
Програми з підготовки персоналу, Програми з авіаційної безпеки,
погоджених з Укравіатрансом та затверджених експлуатантом. Також, на відміну від інших видів транспорту, до авіатранспорту пред’являються й інші вимоги. У них зазначається обов’язковість відповідності вимогам Повітряного кодексу України, обов’язковість сертифікації повітряних суден та підтримання їх у належному та справному стані, забезпечення сервісу пасажирів, виконання умов міжурядових угод, також прописана обов’язковість звітності, та деякі вимоги безпеки.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів залізничним транспортом.

1 Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження господарської діяльності щодо надання послуг суб’єктами господарювання з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом.

2. Ліцензійні умови поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять господарську діяльність щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом.

3 Видачу ліцензій на право надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом здійснює Міністерство транспорту України.

4 Суб’єкт господарювання при здійсненні господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом повинен забезпечити виконання кваліфікаційних, організаційних, технологічних та інших вимог, установлених цими Ліцензійними умовами.

Кваліфікаційні вимоги

керівник — освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за фахом “організація перевезень і управління на транспорті” (за видами) або спеціаліста за фахом “організація перевезень і управління на транспорті” (за видами) і тривалість роботи за фахом не менш трьох років;

заступник керівника та середній керівний склад — освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за фахом “організація перевезень і управління на транспорті” (за видами) або “автоматика та автоматизація на транспорті” і тривалість роботи за фахом не менш трьох років;

нижчий керівний склад — освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за фахом “організація перевезень і управління на транспорті” (за видами) або “автоматика та автоматизація на транспорті";

виробничий персонал — освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за фахом “організація перевезень і управління на транспорті” (за видами) або “автоматика та автоматизація на транспорті” або професійно-технічну освіту за фахом, який відповідає його спеціалізації при виконанні обов’язків, пов’язаних з наданням послуг з перевезення вантажів і пасажирів залізничним транспортом.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний:

виконувати свої поточні і можливі фінансові зобов’язання перед клієнтами;

забезпечити фізичний захист, охорону, безпеку і зберігання небезпечного вантажу;

забезпечити формування та просування своїх поїздів згідно з установленим напрямком вагонопотоків, планом формування поїздів та порядком, який діє на Укрзалізниці;

забезпечити в установленому порядку страхування відповідальності на випадок настання негативних наслідків перевезення небезпечних вантажів.

Суб’єкту господарювання необхідно мати сертифікат відповідності, виданий органом із сертифікації Міністерства транспорту України, визначений у Положенні про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України,

Технологічні вимоги. Суб’єкт господарювання повинен мати:

1.нормативну документацію2.опис послуги, її обсягу, можливості та термінів її надання;3.зазначену майбутню вартість;4інструкції з експлуатації, які оформлені та затверджені в порядку, визначеному чинним законодавством, на транспортні засоби та інші супутні механізми та обладнання, з допомогою яких надаються послуги з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;5.інструкції про порядок виявлення відповідальних за порушення технічних умов надання послуг в разі виявлення невідповідності встановленим вимогам, надходження претензій від споживачів і притягнення організацій до відповідальності за недостатню якість послуги. Суб’єкт господарювання зобов’язаний:

оформляти платіжні та супровідні транспортні документи на бланках перевізних документів в установленому порядку з застосуванням комп’ютерно-касової системи;

забезпечити ефективний контроль за технологічною обробкою поїздів (вагонів) на станціях формування, призначення і проміжних станціях.

Суб’єкт господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом, повинен укласти договір страхування про відшкодування збитків, пов’язаних з нещасними випадками під час надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом.

 


 ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.