Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИБагаторівневий маркетинг (БМ)

 

 


N= 4

 
 

 

 


Дистри- б’ютор–4
Дистри- б’ютор–3
Дистри- б’ютор–2
Дистри-б’ютор–1

N=16

 
 

 

 


Супер-візор–4
Супер-візор–3
Супер-візор–2
Супер-візор–1

N=64

 

 


N=256

 


N=1024

 

Особливості піраміди:

Ø спонсори і координатори отримують від фірми право придбання для наступного продажу зі знижкою 20-50%

Ø фірма виплачує комісійні винагороди спонсорам і координаторам за умови, що в піраміді працюють всі оператори. Якщо хоча б один випадає комісійні не отримує ніхто.Як правило фірми виплачують комісійні лише першим 3-5 рівням в залежності від маркетингового плану фірми. Комісійні передбачені за кожного учасника піраміди.

В принципі концепція багаторівневого маркетингу здорова і може використовуватися на практиці, якщо підібрана надійна команда і для роботи обрані швидко ліквідні товари.

 

6 Широкий розвиток комп’ютеризації ринку призвело до виникнення торгівлі в Internet, що називається Internet маркетинг або віртуальний маркетинг.

Віртуальний маркетинг – продаж товарів та послуг через Internet, шляхом надання інформації про товар, ціну, спосіб розрахунку ат адреси, місця придбання.

Переваги віртуального маркетингу:

1. Невеликі вкладання і над рентабельність в перспективі (непотрібні офіси, персонал)

2. Освоєння нового ринкового сегменту в який входять оригінальні покупці фанати ЕОМ.

Батьківщина віртуального маркетингу – США, де в 1997р. Були створенні перші Internet магазини, які дозволили реалізувати продукції на 2 млрд.$, а в 1999р. На 120 млрд.$, а в 2000р. на 168 млрд.$, що складає 65% всіх торгових операцій в США.

В Україні розвиток віртуального маркетингу має свою специфіку:

² Невелика аудиторія користувачів Internet (600 тис. чол.)

² Відсутність інформації про платоспроможність користувачів. Невелика кількість власників кредитних карток (100 тис.), оскільки віртуальний маркетинг передбачає картковий розрахунок

² Неможливість поставити Internet під ефективний контроль

² Неможливість закрити українські Internet магазини тому, що всі вони розміщенні на американських серверах

² Можливість перерахунку грошей за покупку в офшорні зони

² Електронна комерція не вписується в чинне законодавство: Україна не визнає електронних угод, підписів та електронної печатки

Для організації збуту товарів і послуг через Internet потрібно:

/ Визначитися з перспективою

/ Визначитися, що краще продавати: вузький асортимент чи мати широку спеціалізацію

/ Визначитися зі способом оплати товару: кредитні картки, на рахунках в офшорах, розрахунок готівкою

/ Визначитися зі способом доставки товарів: власна служба, договір з спеціальними службами

/ Визначитися з програмним забезпеченням: створити власними силами, придбати існуюче.

/ Визначитися з технічним забезпеченням

/ Вибрати доменне ім’я

/ Розпочати рекламну компанію шляхом використання букерної реклами, яка коштує 10$ за 1000 показів

/ Розробити систему стимулювання збуту

 

Маркетингова політика комунікацій

 

1 Світовий досвід засвідчує, що ефективний продаж товарів може бути забезпечений лише в умовах, коли споживач розуміє призначення товару чи послуги і довіряє товаровиробнику. Такі умови створюються за допомогою реклами та інших засобів, які є складовими комунікативної політики, якої має дотримуватись підприємство.

Комунікаційна політика – комплекс засобів про інформування споживача з метою просування продукції. При цьому переслідуються економічні і поза економічні цілі.

Економічні:

· Рекламний доход

· Рекламний прибуток

Поза економічні:

· Ознайомлення споживача з новим товаром, новою товарною маркою, фірмою

· Інформування споживачів з новим товаром, новою товарною маркою, фірмою

· Створення та підтримка іміджу фірми (фірма-новатор, фірма дбає про вирішення екологічних проблем)

· Відокремлення товарів фірми від продукції конкурентів

· Підтримка прихильності споживачів до товарів фірми

· Вплив на звички при споживанні товарів фірми

· Підвищення рівня популярності продукції фірми

· Пробудження прихильності у споживачів до товару фірми

До основних засобів комунікаційної політики відносять:

o рекламу

o СТИЗ

o персональний продаж

o пропаганда

o спонсорство

Реклама – оплачена форма друкованої, звукової, видової інформації його якості та вироблення.

СТИЗ – засоби, що стимулюють попит.

Персональний продаж – усна презентація товару для здійснення продажу торговими агентами, продавцями або співробітниками фірми.

Пропаганда – неособисте стимулювання збуту за допомогою новин або відгуків в ЗМІ

Спонсорство – фінансова допомога, яка надається товаровиробнику або продавцю на основі угоди або без неї.

Класифікація реклами.

Існує декілька класифікацій, які поділяють рекламу на окремі види та типи. Най більш поширена класифікація реклами:

ü інформаційна – оповіщає споживача про появу нових товарів або товарів з новою якістю

ü переконуюча – рекомендує придбати товари саме цієї марки

ü нагадувальна

ü підкріплююча

ü престижна – як правило, банківські послуги

ü агресивна – реклама, яка з’являється дуже часто

Окрім класифікації реклами КП виділяє основні засоби реклами, які зображені у таблиці 7.1

Таблиця 7.1

Засоби реклами Пріоритет
Друкована реклама Практично для усіх видів продукції та послуг.
Реклама у пресі Практично для усіх видів продукції та послуг; для товарів та послуг широкого вжитку.
Реклама на радіо Для товарів та послуг масового попиту. Ефективна як додатковий засіб під час проведення ярмарок та виставок.
Реклама на телебаченні Для товарів та послуг масового попиту, з великими обсягами реалізації та послуг широкої сфери вжитку.
Кіно та відео реклама Практично для усіх видів товарів та послуг. Для товарів масового попиту, короткі рекламні ролики для промислової продукції.
Виставки та ярмарки Для усіх видів товарів та продукції на загально галузевих та спеціалізованих ярмарках та виставках.
Рекламні сувеніри Дорогі сувеніри для промислової продукції. Недорогі сувеніри з символікою товарів масового попиту.
Зовнішня реклама Для товарів масового попиту, для товарних знаків фірм та установ.
Комп’ютеризована реклама Для товарів масового попиту та промислової продукції при оптовій торгівлі
Реклама в INTERNET Для усіх видів товарів при електронній торгівлі через INTERNET- магазини
Пряма поштова реклама Переважно для промислової продукції з вузькою цільовою аудиторією

 

2 Просування товару на ринку планується підприємством, при чому здійснюється в декілька етапів:

² Визначаються цілі і об’єкти рекламної кампанії

² Визначається цільова аудиторія реклами (посередники, ділові люди, основні категорії споживачів)

² Вибираються засоби реклами

² Розробляється рекламне звернення: заголовок, текст, вибір носія, ілюстрація, музичний супровід

² Розробляється графік рекламної кампанії

² Складається бюджет просування товару

² Здійснюється оцінка ефективності реклами

Складові рекламного звернення:

Заголовок – короткий (5-7 слів) при цьому радять вживати слова підвищеної емоційної цінності: швидко, легко, економно, вигідно. Не рекомендується використовувати слова та фрази: незамінний, на рівні світових стандартів.

Текст – не більше 50-60 слів, бажано поєднати з заголовком, він повинен мати аргументи на користь товару.

Носії реклами – існує два шляхи їх вибору:

1. Використати носіями реклами відомих людей

2. Використати носіями реклами невідомих людей.

Ілюстрація – повинна повторювати заголовок, при цьому найчастіше використовують обличчя людей.

Музичний супровід – може бути будь-яким за виключенням державних гімнів, музики та ритуальної музики.

Верховна Рада України у 1998році прийняла Закон “Про рекламу в Україні”, який за свідченнями фахівців є одним з найкращих в світі.

Основним документом, який регламентує рекламну діяльність підприємства є графік рекламної компанії, який передбачає чітке зазначення в ньому засобів реклами, які будуть використовуватись, календарні дати та години виходу в ефір.

Витрати на рекламу визначаються як складова частина загального бюджету маркетингу, який використовує таку формулу:

P – прибуток з врахуванням витрат на маркетинг

S – обсяг продажу, шт

W – прейскурант цін

O – транспортні, комісійні та інші витрати

A – змінні витрати на виробництво одиниці товару

F – постійні витрати, що залежать від обсягів продажу

R – витрати на рекламу

D – витрати на стимулювання збутуЧто делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.