Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКласифікація постачальників товарів

До постачальників товарів відносять конкретні суб'єкти господарювання різних сфер виробничо- економічної діяльності, що виробляють або реалізують товари та послуги.

З огляду на велике різноманіття постачальників товарів, їх можна класифікувати за різними ознаками (рис.5.2).

Затериторіальною ознакою постачальники бувають:

-місцеві. До цієї групи відносяться підприємства місцевої промисловості, що забезпечують виробництво товарів з місцевої сировини, та власне виробництво підприємств торгівлі та ресторанного господарства. Часто з місцевими постачальниками у підприємств роздрібної торгівлі налагоджені прямі господарські зв'язки.

 

Рис. 5.2. Ознаки класифікації постачальників товарів

 

- внутріиіньообласні. Такі постачальники належать до однієї з закупівельником товарів області і часто постачають товари покупцям, минаючи оптових посередників.

- позаобласні. Дану групу представляють постачальники з інших по відношенню до закупівельника регіонів. Враховуючи, що не в кожному регіоні розвинуто виробництво тих чи інших товарів і їх потрібно завозити, з такими постачальниками частіше співпрацюють оптові посередники.

національні. Такі постачальники своєю діяльністю охоплюють всю територію країни, співпрацюючи з різними закупівельниками, як оптовими

- посередниками, так і роздрібними компаніями, особливо крупними мережевими структурами.

- іноземні. Це постачальники імпортної продукції, які мають комерційній інтерес на території іншої держави.

Заформою власності постачальники поділяються на:

- державні підприємства, які здійснюють діяльність на основі державної форми власності;

-комунальні підприємства, які діють на власності територіальної громади;- приватні суб 'єкти господарювання, які діють на основі приватної власності громадян.

Зафункціональними ознаками постачальників поділяють на:

- постачальників-виробників, які здійснюють технологічний процес виготовлення товарів;

- постачальників-посередників, які скуповують товари у постачальників-виробників, інших посередників та реалізують оптовим покупцям (оптовим посередникам, підприємствам роздрібної торгівлі).

Постачальників також розрізняють заприналежністю до господарської системи. Так, якщо постачальник відноситься до однієї господарської системи що і оптовий покупець (наприклад, споживчої кооперації), то він визнається внутрішньосистемним, інші позасистемними.

Зачастотою постачання постачальників можна розподілити на разових, постійних (регулярних) та періодичних. З разовими постачальниками укладається договір чи разова угода постачання узгодженої кількості товару до визначеної дати, терміну, періоду часу. З виконанням прийнятих зобов'язань юридичні відносини між сторонами і власне дія договору (угоди) припиняється. З постійними постачальниками встановлюються довгострокові відносини та стабільне співробітництво. Подібна співпраця є вигідною як для закупівельника товарів, так ідляпостачальника, що проявляється в системі надання та отримання знижок та впевненості в якості продукції та виконанні обумовлених зобов'язань.

До послуг періодичних постачальниківпри закупівлі товарів можуть вдаватися підприємства в разі закупівлі сезонного товару або постачання час від часу товарів нерегулярного попиту.

Для кожного оптового покупця залежно відкатегорії продукції, що закуповується можна виділити таких постачальників:

- постачальники некритичних для продажу товарів. До подібних товарів відносяться ті, які при необхідності можна замінити аналогами, і відсутність яких не призведе до втрати клієнтів торговельним підприємством;

- постачальники основних для продажу товарів. Це товари, які формують основну частку товарообігу підприємства;

- постачальники проблемних товарів. До такої категорії відносяться товари, які вимагають створення особливих умов при закупівлі, транспортуванні, зберіганні, обробці (наприклад, дефіцитні, швидкопсувні, небезпечні тощо);

- постачальники стратегічних товарів. Це найбільш значимі високорентабельні товари.

Вивчаючи джерела закупівель товарів, комерційним робітникам підприємств варто створити базу даних постачальників, де зазначити відомості про виробничу

потужність підприємств, умови постачання та інші дані, які враховуються при прийнятті рішення про співпрацю з ними.

Вибір постачальника товарів є особливо відповідальною справою, так як помилкове рішення може значно погіршити роботу підприємства.

Роботу з вибору постачальника слід здійснювати в такій послідовності.

1. Визначити потреби підприємства в товарах на основі вивченого попиту споживачів.

2. Розробити вимоги до постачальника, врахувавши власні потреби і специфіку ринку.

3. На основі визначених вимог скласти перелік потенційних постачальників.

4. Провівши аналіз і оцінку потенційних постачальників, обрати конкретного постачальника, з яким можлива подальша співпраця.

5. Визначити і узгодити умови закупівлі товарів і укласти договір постачання.

Розглянемо процедуру вибору постачальника докладніше.

Вивчення споживчого попиту надає підприємству інформаційну базу для прогнозування власного обсягу продажу на певну перспективу (тиждень, місяць, квартал, рік).

Визначені потреби в товарних ресурсах є підставою для вироблення власних вимог до постачальника, тобто формування критеріїв його вибору.

До основнихкритеріїв вибору постачальниківможна віднести:

-надійність постачання. Під надійністю постачання слід розуміти наявність достатнього товарного запасу на складах постачальника для оперативної доставки товарів покупцю та дотримання договірних зобов'язань за ціною, асортиментом, якістю продукції, строками поставки;

- віддаленість від споживача. При виборі постачальника слід розрахувати та врахувати в загальних витратах на закупівлю товарів вартість і оперативність доставки продукції;

-строк виконання замовлень. Цей критерій визначає швидкість і простоту процедури обробки замовлень (наприклад, приймання замовлення на поставку товару телефоном або електронною поштою, спрощення і прискорення документообігу з використанням можливостей сучасних засобів зв'язку, доставку товарів в межах короткого часу або до певного часу доби тощо);

- періодичність поставок визначає можливість безперебійної поставки необхідного асортименту товару у встановлені договором терміни;

-умови оплати (наприклад, готівковий або безготівковий розрахунок, передоплата, часткова передоплата або відстрочка платежу та надання товарного кредиту). Крім того, сюди слід врахувати умови роботи банку, що обслуговує постачальника, можливість використання мережі Internet для здійснення платежів тощо;

- розмір партії товару. Постачальники визначають мінімальний розмір партії товару, який гарантує отримання ними позитивних результатів від продажу, або встановлюють діапазон знижок на відповідні обсяги закуповуваних товарів. Так, постачальники можуть пропонувати товар з максимально можливими знижками або з власною участю у покритті певної частки витрат на закупівлю товарів. В такому випаду постачальники повинні мати продуману систему преміювання, винагород, бонусів і знижок при різних варіантах співробітництва. Приймання рішення закупівельником про співпрацю з такими постачальниками базується на його можливостях і економічних інтересах;

-умови поставки товарів. Даний критерій має визначати розподіл між постачальником і покупцем транспортних витрат з доставки товару момент переходу з постачальника на покупця ризиків ушкодження, втрати або випадкової загибелі вантажу;

- наявність сервісного обслуговування та служби технічної підтримки кінцевого споживача визначатиме наявність можливості у кінцевого споживача економії власних коштів і часу на відновлення робочого стану або заміни придбаного неякісного товару;

- пропозиція постачальником рекламної підтримки та просування визначає наявність спільного узгодження цілей постачальника і покупця щодо сприяння просування товару та підвищення ними ефективності своєї діяльності;

-якісне оформлення супровідної документації. Упорядкована діяльність з документообігу є свідченням дисциплінованості постачальника;

-репутація постачальника. Репутація постачальника відбивається і на тому, хто з ним працює, тому від іміджу ділового партнера залежить довіра до закупівельника товарів;

- фінансовий стан постачальника визначатиме сталість поставок, гнучкість в умовах роботи і можливість швидко змінювати стратегію на ринку під дією нових обставин.

Названі критерії вибору постачальна можуть бути доповнені іншими специфічними критеріями, які важливі для роботи в конкретних умовах.

Майкл Р. Ліндерс, член Канадської асоціації управління закупками (РМАС), професор управління постачанням та оперативного управління Школи бізнесу Річарда Айві при Університеті Західного Онтаріо, та Харольд Е. Фірон, почесний професор Національної асоціації управління закупками і колишній декан факультету закупівель та логістики Університету штату Арізона (США), засновник Центру поглибленого вивчення закупівель (CAPS), у своїй книзі «Управління постачанням та запасами» розробили шкалу критеріїв вибору постачальника та розташували їх у порядку пріоритету:

якість продукції;

своєчасність доставки (на основі цього критерію пропонується визначати рейтинг постачальників);

ціна (порівняння реальної ціни з бажаною або з мінімальною у інших постачальників);

обслуговування (якість технічної допомоги, ставлення постачальника і час відповіді на прохання про допомогу, кваліфікація обслуговуючого персоналу тощо);

повторні пропозиції щодо розробки продукції або послуги, щодо зниження ціни;

технічна інженерна та виробнича потужність;

оцінка дистриб 'юторських можливостей (при виконанні функцій дистриб ютора);

детальна оцінка фінансів та управління.

 

Визначені критерії лягають в основу формування переліку потенцій­них постачальників, так званого long list (довгого списку). З даного списку визначаються постачальники, з якими робота у конкретних умовах є найбільш прийнятною, тобто потенційні постачальники, та такі, які можуть бути використані в разі потреби як разові та періодичні постачальники.

З потенційних постачальників формується так званий short list (короткий список). З числа постачальників short list слід обрати конкретного постачальника, з яким, узгодивши умови поставки, укласти договірні відносини.

Методи оцінки постачаль­ників товарів

Для аналізу і оцінки постачальників існують такі методи:

- метод оцінки витрат;

- метод домінуючих характеристик;

- метод категорії уподобань;

- метод попарних порівнянь;

- метод аналізу ієрархій;

- метод рейтингових оцінок;

- вар-аналіз.

Методоцінки витрат (витратно-коефіцієнтний метод, метод місій) полягає в тому, що весь процес закупівлі ділиться на декілька можливих варіантів і для кожного ретельно розраховуються всі витрати і доходи. В результаті отримують дані для порівняння і вибору варіантів рішень. Для кожного постачальника розраховуються всі можливі витрати і доходи і з набору варіантів вибирається найбільш вигідний. Перевагою даного методу є можливість врахування переважної більшості витрат, що стосуються закупівлі і постачання товарів. До недоліків даного методу слід віднести потребу у зборі і аналізі великого обсягу інформації по кожному постачальнику та їх аналіз тільки за категорією витрат.

Сутьметоду домінуючих характеристик полягає у виборі і зосередженні на одному критерії оцінки постачальника. В якості вибраного критерію може виступати найбільш низька ціна на товар, найкращі показники якості товару, зручний для покупця графік доставки товару, найбільш прийнятні умови оплати товарів тощо. Перевага даного методу полягає у його простоті, а недоліком слугує ігнорування інших критеріїв вибору постачальника та неможливість комплексної оцінки постачальників.

При використанніметоду категорій уподобання наоцінкупостачальника впливає інформація, яка стікається з багатьох підрозділів підприємства. Так, наприклад, відділ контролю якості дає оцінку постачальнику щодо якісних характеристик його продукції, диспетчерська або відділ доставки характеризує ефективність і своєчасність надходження товарних партій, складські робітники - зручність розміщення на зберігання продукції, що прибуває в тому чи іншому упакуванні тощо. Даний метод передбачає опрацювання великої та різноманітної інформації з безлічі джерел, причому кожен критерій оцінки має практично однакову значимість, в той час як для підприємства ключовим у виборі постачальника може бути один або декілька параметрів.

Метод попарних порівнянь передбачає залучення для оцінки постачальників експертів. Експерти порівнюють постачальників між собою попарно і кожен з них заповнює таблицю порівнянь, де записує номер кращого об'єкта з кожної пари в клітинці, що міститься у відповідному рядку і колонці (табл.5.2).

Таблиця 5.2 Порівняння постачальників за методом попарних порівнянь
№ постачальника ... N
X
  X №_      
    X №_ №_  
      X №_  
          X №_
п           X

 

Після заповнення таблиці методом частинних попарних порівнянь розраховується частота переваги певного постачальника за оцінкою експертів.

Метод аналізу ієрархій при виборі постачальника передбачає побу­дову відповідної ієрархії завдань при прийнятті рішень, попарне порівня­ння всіх елементів ієрархії та математико-статистичну обробку отриманої інформації. Перевагою даного методу є комплексна оцінка постачальників, а недоліком - досить складні розрахунки і необхідність опрацювання великого масиву інформації. Для полегшення процедури застосування даного методу доречно використовувати сучасне програмне забезпечення. Метод аналізу ієрархій реалізований в багатьох програмних продуктах, зокрема таких, як Expert Choice, Super Decisions, MPRIORITY тощо.

Найбільш розповсюдженим методом вибору постачальника вважають Метод рейтингових оцінок, при якому висновок щодо прийняття рішення буде надавати група експертів шляхом визначення рейтингу постачальника. При використанні даного методу обирають найбільш значимі критерії вибору постачальника, експертами встановлюється ступінь важливості кожного з вибраних критеріїв (вагові коефіцієнти) та надається оцінка постачальнику за прийнятою для дослідження бальною шкалою за обраними параметрами.

Рейтинг постачальна визначається шляхом множення відповідного вагового коефіцієнту на оцінку кожного критерію. На базі отриманих результатів встановлюється загальний рейтинг для кожного постачальника шляхом сумування розрахованих значень за критеріями вибору. Вибір здійснюється на користь того постачальника, який отримав найвищий рейтинг. Якщо декілька постачальників отримали однакові або близькі за значеннями рейтинги, процедура повторюється з додатковими критеріями. Перевагами методу рейтингових оцінок є порівняно простий та швидкий розрахунок показників, а недоліком - суб'єктивність суджень експертів.

При вирішенні завдання оцінки і вибору постачальника доцільно використовувати інструменти стратегічного аналізу, зокремаGар-аналіз.Завданням Сар-аналізу є встановлення розривів між наміченими цілями підприємства та його реальними можливостями. Долучивши Gар-аналіз до процедури оцінки і вибору постачальника, підприємство визначає основний стратегічний параметр власної діяльності (наприклад, залучення до співпраці перспективного ділового партнера з певними умовами), вияв­ляє реальні власні можливості на момент дослідження і в перспективі, виз­начає конкретні критерії, які є запорукою встановлення договірних стосун­ків з постачальником, встановлює розрив між плановими показниками і реальними можливостями та розробляє заходи щодо усунення розриву.

Часто підприємства здійснюють вибір джерел постачання з використанням неформального підходу через безпосереднє спілкування з кінцевими споживачами, які дають особистісну оцінку постачальникам. Такий спосіб оцінки і вибору постачальника з використанням зворотного зв'язку зі споживачем виявляється доцільним, особливо для невеликих підприємств.

Після вибору постачальника підприємство приступає до ділових переговорів з майбутнім партнером, успішне завершення яких передбачає узгодження умов співпраці і оформлення договірних відносин у вигляді укладених угод, договорів або контрактів на поставку товарів.

 

Приклад використання методу рейтингових оцінок при виборі постачальника
Критерії вибору постачальника Ваговий коефіці­єнт Оцінка значення критерію за 10-бальною шкалою Розрахунок рейтингу постачальника
поста­чальник А поста­чальник Б поста­чальник А поста­чальник Б
Ціна 0,25 1,75 1,25
Якість 0,20 1.6 1.8
Періодичність поставки 0,15 1.35 0,75
Мінімальна партія поставки 0,15 0,75 0,9
Відстань 0,10 0,4 0,2
Форма розрахунків 0,10 0.3 0,8
Упаковка 0,05 0.4 0,35
  Разом 1,00 - - 6,55 6,05

За наведеним прикладом за обраними критеріями до подальшої

співпраці доцільно долучити постачальника А.


 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.