Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДжерела постачання та постачальники товарів

Одним із важливих елементів закупівельної роботи є виявлення та вивчення джерел закупівлі товарів та матеріальних ресурсів та вибір конкретних постачальників, співпраця з якими принесе позитивний результат для діяльності підприємства.

Для вибору джерел постачання товарів необхідно визначити структуру конкретного ринку товару, оцінити контингент покупців, встановити необхідний асортимент

товарів та врахувати фінансові можливості підприємства.

Кожне підприємство має вивчати фактичні, можливі та потенційні джерела закупівель. В якості джерел постачання товарів можна розглядати різноманітних суб'єктів господарювання:

- виробничі підприємства;

- сільськогосподарські підприємства;

- підприємства лісового та рибного господарств;

- фермерські господарства;

- особисті селянські (підсобні) господарства;

- заготівельні підприємства;

- індивідуальні здавачі сільськогосподарської продукції;

- оптові торговельні підприємства;

- оптові посередницькі організації;

- підприємства ресторанного господарства;

- власні виробничі підрозділи роздрібних торговельних підприємств;

- фізичні особи - підприємці;

- іноземні підприємства (імпорт).

Виробничі підприємства здійснюють випуск продукції з сировини, якою є продукція сільського, лісового та рибного господарства, добувної та переробної промисловості. Вироблена продукція може бути кінцевою, тобто придатною для використання чи споживання, або напівфабрикатом і являтися вхідним матеріалом чи напівфабрикатом для подальшого виробництва. Означені підприємства здійснюють виробництво харчових продуктів, напоїв, тютюнових виробів, текстильних виробів, одягу, паперу та паперових виробів, хімічної та фармацевтичної продукції, металевих виробів, гумових та пластмасових виробів, меблів, електричних і оптичних приладів, машин і устаткування, транспортних засобів тощо.Сільськогосподарські підприємства виробляють продукцію рослинництва та тваринництва. До продукції рослинництва відносяться зернові, бобові, олійні культури, рис, овочі, баштанні культури, коренеплоди, тютюн, прядивні культури, ягоди, горіхи, фрукти, пряні, ароматичні та лікарські культури. Підприємства, основним видом діяльності яких є одержання продукції тваринництва, здійснюють розведення великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, свійської птиці, інших тварин. Сільське господарство не включає діяльність із подальшого перероблення сільськогосподарської продукції, крім її первинної обробки.

Підприємства лісового господарства займаються заготівлею круглого лісоматеріалу, добуванням та збиранням дикорослих недеревних лісових продуктів (грибів, трюфелів, ягід, горіхів, смол, бальзамів, очерету, жолудів тощо). Окрім виробництва лісоматеріалів, результатом діяльності у сфері лісівництва є продукти, які зазнали незначного оброблення, такі як паливна деревина (дрова), деревне вугілля та круглий лісоматеріал, який використовують в необробленому вигляді (наприклад, балки, балансова деревина тощо).

Підприємства рибного господарства провадять діяльність у сфері рибальства та рибництва (аквакультури), що полягає у використанні запасів морського середовища та прісних вод з метою вилову риби або збирання ракоподібних, молюсків та інших морських організмів (водних культур, губок тощо).

Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення означеної діяльності.

Особистим селянським господарством визнається господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають. Вона направлена на задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму. Діяльність, пов'язана з веденням особистого селянського господарства, не відноситься до підприємницької діяльності.

До заготівельних підприємств відносяться підприємства, призначені Для заготівлі, обробки сировини і (або) централізованого виробництва напівфабрикатів для постачання ними виробничих, торговельних підприємств та підприємств ресторанного господарства.

Індивідуальними здавачами сільськогосподарської продукції є

звичайні громадяни - фізичні особи, які не займаються підприємницькою діяльністю, а виробляють продукцію в особистих селянських господарствах або на індивідуальних присадибних ділянках.

Підоптовим торговельним підприємством слід розуміти підприємство оптової торгівлі, яке має економічні, організаційні та юридичні ознаки суб'єкта господарської діяльності, від власного імені і за власний кошт набуває права власності на придбані партії товарів, спеціалізується на веденні оптового торгу і має необхідні передумови для виконання повного комплексу закупівельно-збутових і складських технологічних операцій.

Дооптових посередників відносяться суб'єкти господарювання оптового ринку, які набувають право власності на товар і як винагороду отримують різницю між продажною і закупівельною ціною (дистриб'ютори, дилери), або не набувають права власності на товар і в якості винагороди отримують комісійні (агенти, брокери, комісіонери, консигнатори, комівояжери).

Як джерело постачання товарів можна розглядатипідприємства ресторанного господарства, в тому випадку, коли вони частину виробленої продукції та напівфабрикатів відпускають у роздрібну торговельну мережу.

В забезпеченні торговельного підприємства товарними ресурсами помітну роль відіграють їхвласні виробничі підрозділи - цехи з виробництва кондитерських і хлібобулочних виробів, продукції кулінарії тощо. За узагальненими даними частка виробленої в магазині продукції в асортименті супермаркетів складає до 8%, в товарообігу - до 12%, в прибутку - 18-50%.

Фізична особа-підприємець (останнім часом до такої форми уніфіковані терміни приватний підприємець, індивідуальний підприємець, особа підприємець) - це фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни чи особи без громадянства)з повною цивільною дієздатністю, не обмежені законом в правоздатності, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності, які безпосередньо виробляють продукцію, виконують роботи або надають послуги і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями усім майном, що належить їм на праві власності.

Інтеграція України в світовий економічний простір та господарська самостійність підприємств дозволяють до джерел постачання товарів долучитиіноземні фірми і компанії, що виробляють товари, які імпортуються до України.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.